37.9k
Home  »  SNC „COSTURILE ÎNDATORĂRII”   »   Modul de determinare a ratei de capitalizare în cazul excluderii împrumuturilor primite cu destinaţie prestabilită

Modul de determinare a ratei de capitalizare în cazul excluderii împrumuturilor primite cu destinaţie prestabilită

10.03.2016351 views

Date iniţiale. Utilizînd datele din anexa 1, să presupunem că împrumutul cu termenul de 2 ani în sumă de 1 800 000 lei a fost primit pentru elaborarea tehnologiei noi de prelucrare a strugurilor, iar costurile pentru elaborarea acesteia au constituit 1 500 000 lei.
În cazul dat, suma acestui împrumut va fi exclusă la calcularea ratei de capitalizare pe anul 201X (tabelul 1).

Tabelul 1

Date pentru calcularea ratei de capitalizare a costurilor îndatorării pe anul 201X

Tipul împrumutului

Suma împrumutului, lei

Rata dobînzii, %

Suma dobînzilor, lei

A

1

2

3 = 1 x 2

Credit bancar pe un termen de 5 ani

8 000 000

15

1 200 000

Credit bancar pe un termen de 3ani

3 000 000

18

540 000

Total

11 000 000

x

1 740 000

În baza datelor din exemplu se calculează:
1) rata de capitalizare, prin împărţirea sumei totale a dobînzilor calculate la mărimea totală a împrumuturilor primite în cursul anului 201X. Conform datelor din exemplu, această rată este egală cu 15,82% (1 740 000 lei : 11 000 000 lei x 100%);
2) suma costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare, prin înmulţirea ratei de capitalizare cu mărimea costurilor suportate aferente fiecărui activ cu ciclu lung de producţie.
În baza datelor din exemplu, această sumă este egală cu 1 423 800 lei ((4 000 000 lei + 5 000 000 lei) x 15,82%), inclusiv pentru:
- fabricarea divinului - 632 800 lei (4 000 000 lei x 15,82%);
- construcţia clădirii cu destinaţie de producţie - 791 000 lei (5 000 000 lei x 15,82%);
3) suma costurilor îndatorării care urmează a fi capitalizată, prin compararea sumei costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare şi a sumei dobînzilor calculate efectiv în perioada de gestiune.
În baza datelor din exemplu, suma costurilor îndatorării care urmează a fi capitalizată este egală cu 1 423 800 lei, deoarece suma dobînzilor calculate în anul 201X este mai mare (1 740 000 lei). Diferenţa dintre suma dobînzilor calculate în anul 201X şi suma costurilor îndatorării determinate cu aplicarea ratei de capitalizare în mărime de 316 200 lei (1 740 000 lei - 1 423 800 lei) trebuie înregistrată drept cheltuieli curente ale anului 201X.
4) suma costurilor îndatorării aferente împrumutului utilizat pentru elaborarea tehnologiei noi de prelucrare a strugurilor, prin înmulţirea sumei costurilor efectiv suportate pentru elaborarea acesteia cu rata dobînzii împrumutului corespunzător şi constituie 180 000 lei (1 500 000 lei x 12%). Suma dobînzilor calculate efectiv pe acest împrumut este egală cu 216 000 lei (1 800 000 lei x 12%). Capitalizării se supune doar suma costurilor îndatorării suportate în mărime de 180 000 lei. Diferenţa dintre suma costurilor îndatorării suportate şi suma dobînzilor calculate efectiv în mărime de 36 000 lei (216 000 lei - 180 000 lei) trebuie înregistrată drept cheltuieli curente ale anului 201X.

În baza datelor din exemplu, entitatea înregistrează:
- primirea creditelor şi împrumutului în sumă de 12 800 000 lei (11 000 000 lei + 1 800 000 lei) - ca majorare concomitentă a numerarului şi datoriilor pe termen lung;
capitalizarea costurilor îndatorării aferente:
- fabricării divinului în mărime de 632 800 lei - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;
- construcţiei clădirii cu destinaţiei de producţie în mărime de 791 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi datoriilor curente;
- elaborarea tehnologiei noi de prelucrare a strugurilor în mărime de 180 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi datoriilor curente;
- costurile îndatorării care nu pot fi capitalizate în mărime de 352 200 lei (316 200 lei + 36 000 lei) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...