37.9k
Home  »  SNC „POLITICI CONTABILE, MODIFICĂRI ALE ESTIMĂRILOR CONTABILE, ERORI ŞI EVENIMENTE ULTERIOARE”   »   Modul de corectare a erorilor comise şi depistate în perioada de gestiune curentă

Modul de corectare a erorilor comise şi depistate în perioada de gestiune curentă

04.03.2016252 views

Exemplul 7. O entitate în august 201X a procurat un teren în valoare de 2 800 000 lei, destinaţia de utilizare a căruia încă nu a fost determinată. Terenul a fost contabilizat în mod eronat în componenţa imobilizărilor corporale, deşi conform cerinţelor SNC „Investiţii imobiliare" urma să fie înregistrat ca obiect de investiţii imobiliare. Eroarea comisă a fost depistată în octombrie a aceluiaşi an, la transmiterea terenului în leasing operaţional.

În baza datelor din exemplu, entitatea în octombrie 201X înregistrează corectarea erorii prin:
- stornarea majorării imobilizărilor corporale şi datoriilor curente în sumă de 2 800 000 lei;
- majorarea investiţiilor imobiliare şi datoriilor curente în sumă de 2 800 000 lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...