37.9k
Home  »  SNC „PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ÎN AGRICULTURĂ”   »   Modul de contabilizare a recoltei cerealiere şi calcularea costului acesteia

Modul de contabilizare a recoltei cerealiere şi calcularea costului acesteia

11.03.2016424 views

Date iniţiale. O entitate agricolă dispune de următoarele date aferente creşterii, înregistrării la intrări şi utilizării grîului de toamnă în anul 201X:
costuri privind creşterea şi îngrijirea grîului de toamnă - 395 200 lei;
costuri aferente ariei de pe care nu s-a recoltat roadă din cauza inundaţiei - 25 400 lei;
grîu neprelucrat obţinut după treierat - 5 680 q;
grîu obţinut după prelucrare (uscare şi curăţare) - 4 945 q;
deşeuri cerealiere - 555 q;
deşeuri neutilizabile şi scăzămînt natural - 180 q;
ponderea boabelor în deşeuri cerealiere - 38%;
paie cu pleavă colectate - 6 160 q.
Din recolta prelucrată, în octombrie 201X s-a semănat 330 q de grîu pentru roada anului 201X+1, în august 201X s-a vîndut 3 100 q la preţ de 300 lei/q, restul grîului a rămas în stoc. S-a consumat ca hrană a animalelor la creştere şi îngrăşat deşeuri cerealiere - 340 q, paie pentru aşternut - 800 q, restul paielor şi deşeurilor furajere au rămas în stoc. 
Normativul costurilor aferente colectării, transportării şi plasării în stoguri (scîrte) stabilit de entitate constituie 9% din mărimea costurilor aferente produselor obţinute. 
Costul planificat al 1 q de grîu neprelucrat constituie 70 lei, deşeuri cerealiere - 30 lei, de paie - 8 lei. 

Conform datelor din exemplu, entitatea: 
în iulie - octombrie 201X contabilizează:
- costul planificat al produselor obţinute din treieratul masei de grîu în sumă de 463 530 lei [397 600 lei (5 680 q x 70 lei) + 49 280 lei (6 160 q x 8 lei) + 16 650 lei (555 q x 30 lei)] - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază;
- decontarea deşeurilor cerealiere, deşeurilor neutilizabile şi scăzămîntului natural la cost planificat după curăţarea şi uscarea grîului pe făţare în sumă de 51 450 lei [(555 q + 180 q) x 70 lei] - ca stornare a stocurilor şi a costurilor activităţilor de bază;
- grîul vîndut la preţ de comercializare în sumă de 930 000 lei (3 100 q x 300 lei) - ca majorare concomitentă a creanţelor, numerarului şi a venitului curent;
- costul planificat al grîului vîndut în sumă de 217 000 lei (3 100 q x 70 lei) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
- costul planificat al deşeurilor cerealiere pentru hrană şi al paielor pentru aşternut animalelor în sumă de 16 600 lei [(340 q x 30 lei + (800 q x 8 lei)] - ca majorare a costurilor activităţii de bază, contul analitic „Costuri pentru creşterea activelor biologice circulante" şi diminuare a stocurilor;
- costul planificat al grîului semănat toamna pentru roada anului 201X+1 în sumă de 23 100 lei (330 q x 70 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază pentru roada anului viitor şi diminuare a stocurilor;
în decembrie 201X determină costul efectiv al produselor:
- costurile produselor obţinute fără costurile aferente semănăturilor nimicite - 369 800 lei (395 200 lei - 25 400 lei);
- volumul deşeurilor cerealiere recalculat la conţinutul boabelor - 210,9 q (555 q x 38%);
- cantitatea grîului curăţat şi a celui din deşeuri - 5 155,9 q (4 945 q + 210,9 q);
- costul paielor colectate - 33 282 lei (369 800 lei x 9%);
- costul grîului recoltat - 336 518 lei (369 800 lei - 33 282 lei);
- costul efectiv al 1 q de:

  • grîu de toamnă - 65,27 lei (336 518 lei : 5 155,9 q);
  • deşeuri cerealiere - 24,80 lei (65,27 lei x 38%);
  • paie - 5,40 lei (33 282 lei : 6160 q).

În baza acestor calcule se repartizează abaterile dintre costul efectiv şi cel planificat al produselor de bază şi secundare (tabelul 1).

Tabelul 1

Repartizarea abaterilor costului efectiv de la cel planificat aferente produselor obţinute în anul 201X

Denumirea produselor

Cantitatea recoltată, q

Costul 1 q, lei

Ieşiri:

Stoc la 31.12.201X

vînzare

semănatul pentru roada viitoare

consum pentru hrana aşternut al animalelor

efectiv

planificat

abaterea

cantitatea, q

abaterea, lei

cantitatea, q

abaterea, lei

cantitatea, q

abaterea, lei

cantitatea, q

abaterea, lei

1

2

3

4

5

6

7 = 6 x 5

8

9= 8 x 5

10

11 = 10 x 5

12

13 = 12 x 5

grîu de toamnă

4 945

65,27

70

(4,73)

3 100

(14 663)

330

(1 561)

-

-

1 515

(7 166)

deşeuri cerea-liere

555

24,80

30

(5,2)

-

-

-

-

340

(1 768)

215

(1 118)

paie

6 160

5,40

8

(2,60)

-

-

-

-

800

(2 080)

5 360

(13 936)

Total

x

x

x

x

x

(14 663)

x

(1 561)

x

(3 848)

x

(22 220)

în decembrie 201X entitatea contabilizează:
- decontarea costurilor aferente suprafeţei de pe care nu s-a recoltat roada în sumă de 25 400 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a costurilor activităţii de bază;
- decontarea abaterilor costului efectiv de la cel planificat, aferent:

  • grîului vîndut în sumă de 14 663 lei - ca stornare a cheltuielilor curente şi a costurilor activităţilor de bază;
  • grîului semănat pentru roada anului 201X+1 în sumă de 1 561 lei - ca stornare a costurilor activităţilor de bază 201X+1 şi a costurilor activităţilor de bază pentru roada anului 201X;
  • produselor consumate ca hrană şi aşternut al animalelor tinere în sumă de 3 848 lei - ca stornare a costurilor activităţilor de bază, contul analitic „Costuri pentru creşterea activelor biologice circulante" şi a costurilor activităţilor de bază, cont analitic „Grîu de toamnă";
  • produselor rămase în stoc la 31.12.201X în sumă de 22 220 lei - ca stornare a stocurilor şi a costurilor activităţilor de bază.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...