37.9k
Home  »  SNC „DEPRECIEREA ACTIVELOR”   »   Modul de contabilizare a pierderii din depreciere a unui activ evaluat la valoarea contabilă

Modul de contabilizare a pierderii din depreciere a unui activ evaluat la valoarea contabilă

04.03.2016143 views

Exemplul 3. O entitate deţine un activ al cărui cost de intrare constituie 60 000 lei, iar suma amortizării acumulate la 31.12.201X este de 20 000 lei. În conformitate cu politicile contabile ale entităţii, evaluarea ulterioară a activului se efectuează la valoarea contabilă, iar pierderile din depreciere se contabilizează la un cont separat. La data raportării valoarea justă minus costurile de vînzare a activului este egală cu 30 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea recunoaşte la 31.12.201X pierderea din depreciere în sumă de 10 000 lei [(60 000 lei - 20 000 lei) - 30 000 lei] care se contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi pierderilor din depreciere.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...