37.9k
Home  »  SNC „PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ÎN AGRICULTURĂ”   »   Modul de contabilizare a operaţiunilor aferente defrişării parţiale a plantelor perene din cauza evenimentelor excepţionale

Modul de contabilizare a operaţiunilor aferente defrişării parţiale a plantelor perene din cauza evenimentelor excepţionale

10.03.2016228 views

Date iniţiale. O entitate în luna octombrie 201X a constatat că din cauza inundaţiei exploatarea ulterioară a 2 ha din 10 ha de vie roditoare „Cabernet-Sauvignon" a devenit neraţională. Via a fost primită în exploatare la 1 ianuarie 201X-16 la costul de intrare de 342 000 lei, iar spalierul la 1 ianuarie 201X-19 la 272 000 lei, valoarea reziduală pentru vie - nulă, pentru spalier - 75 600 lei, durata de exploatare a viei - 20 ani, iar a spalierului - 23 ani. Conform deciziei conducerii entităţii aria de 2 ha de vie a fost defrişată, iar spalierul demontat. În rezultatul acestor lucrări s-au înregistrat:
1) cheltuieli privind:
- serviciile parcului de tractoare - 4 780 lei;
- retribuirea muncii - 1 860 lei;
- contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - 493 lei;
2) valoarea stîlpilor de spalier obţinuţi din demontare - 10 800 lei.
Suma amortizării acumulate a viei (la momentul defrişării a 2 ha) constituie 287 850 lei, a spalierului - 167 225 lei.
Indicatorii aferenţi lotului de vie defrişat (2 ha):
a) pentru vie:
suma amortizării acumulate - 57 570 lei (287 850 lei : 10 ha x 2 ha);
valoarea contabilă - 10 830 lei [(342 000 lei - 287 850 lei) : 10 ha x 2 ha].
b) pentru spalier:
suma amortizării acumulate - 33 445 lei (167 225 lei : 10 ha x 2 ha);
valoarea neamortizată - 5 835 lei [(272 000 lei - 75 600 lei - 167 225 lei) : 10 ha x 2 ha].

Conform datelor din exemplu, entitatea în octombrie 201X contabilizează pentru lotul de vie defrişat (2 ha):
- decontarea amortizării acumulate aferente viei la suma de 57 570 lei - ca diminuare a amortizării activelor biologice imobilizate şi a activelor biologice imobilizate;
- decontarea amortizării acumulate aferente spalierului la suma de 33 445 lei - ca diminuare a amortizării imobilizărilor corporale şi a imobilizărilor corporale;
- casarea valorii contabile a viei în sumă de 10 830 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi micşorare a activelor biologice imobilizate;
- casarea valorii neamortizate a spalierului în sumă de 5 835 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a imobilizărilor corporale;
- înregistrarea cheltuielilor de defrişare a viei distruse şi de demontare a spalierului în sumă de 7 133 lei - ca majorare a cheltuielilor curente și diminuare a costurilor activităților auxiliare - 4780 lei, majorare a datoriilor curente - 2 353 lei;
- înregistrarea la intrări a stîlpilor de spalier utilizabili în sumă de 10 800 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a imobilizărilor corporale.
- decontarea la cheltuieli a diferenţei dintre valoarea reziduală şi valoarea de intrare a stîlpilor de spalier în sumă de 4 320 lei (75 600 lei : 10 ha x 2 ha) - 10 800 lei) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a imobilizărilor corporale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...