37.9k
Home  »  SNC „DIFERENŢE DE CURS VALUTAR ŞI DE SUMĂ”   »   Modul de contabilizare a diferenţelor de curs valutar la data raportării

Modul de contabilizare a diferenţelor de curs valutar la data raportării

10.03.2016284 views

Date iniţiale. Conform situaţiilor financiare a entităţii la 31 decembrie 201X activele şi datoriile exprimate în valută străină cuprind:
imobilizări necorporale cu costul de intrare 2 700 euro (procurate la 19.03.201X la cursul 15,6143 lei/euro);
imobilizări corporale cu costul de intrare 32 000 euro (procurate la 25.05.201X la cursul 15,7540 lei/euro);
investiţii financiare pe termen lung (cote de participaţie) cu valoarea de 60 000 euro (înregistrate la 04.06.201X la cursul 15,7158 lei/euro);
stocuri cu costul de intrare 8 200 euro (procurate la 20.09.201X la cursul 15,5294 lei/euro);
investiţii financiare curente (depozit bancar) cu valoarea de 30 000 euro (înregistrate la 24.10.201X la cursul 15,5218 lei/euro);
creanţe în sumă de 22 000 euro (înregistrate la 2.12.201X la cursul 15,3845 lei/euro);
împrumuturi primite în sumă de 14 000 euro (înregistrate la 14.12.201X la cursul 15,6719 lei/euro);
numerar în conturi curente în sumă de 46 000 euro (înregistrat la 24.12.201X la cursul 15,6138 lei/euro).
Cursul oficial al leului moldovenesc la 31.12.201X a constituit 15,7325 lei/euro.

Conform datelor prezentate activele şi datoriile în valută străină vor fi evaluate după cum urmează:

Tabelul 1

Active şi datorii (elemente bilanţiere) la 31.12.201X

Elemente bilanţiere

Suma, euro

La data înregistrării iniţiale

La data raportării

Diferenţa, lei

curs oficial al leului moldovenesc, lei/euro

echivalent în monedă naţională, lei

curs oficial al leului moldovenesc, lei/euro

echivalent în monedă naţională, lei

A

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 1 x 4

6 = 5 - 3

1.Elemente monetare:

 

 

 

 

 

 

1.1.Numerar

46 000

15,6138

718 235

15,7325

723 695

5 460

1.2.Investiţii financiare curente

30 000

15,5218

465 654

15,7325

471 975

6 321

1.3.Creanţe curente

22 000

15,3845

338 459

15,7325

346 115

7 656

1.4.Datorii curente

14 000

15,6719

219 407

15,7325

220 255

848

2.Elemente nemonetare:

 

 

 

 

 

 

2.1.Imobilizări necorporale

2 700

15,6143

42 159

15,6143

42 159

-

2.2.Imobilizări corporale

32 000

15,7540

504 128

15,7540

504 128

-

2.3.Investiţii financiare pe termen lung

60 000

15,7158

942 948

15,7158

942 948

-

2.4.Stocuri

8 200

15,5294

127 341

15,5294

127 341

-

În baza datelor prezentate entitatea contabilizează:

  • diferenţele de curs valutar favorabile aferente:

- numerarului în sumă de 5 460 lei - ca majorare concomitentă a numerarului şi veniturilor curente;
- investiţiilor financiare curente în sumă de 6 321 lei - ca majorare concomitentă a investiţiilor şi veniturilor curente;
- creanţelor curente în sumă de 7 656 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;

  • diferenţa de curs valutar nefavorabilă aferentă împrumuturilor în sumă de 848 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...