37.9k
Home  »  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”   »   Modul de contabilizare a datoriilor faţă de personal, privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Modul de contabilizare a datoriilor faţă de personal, privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

09.03.2016841 views

Date iniţiale. O entitate a calculat în luna octombrie 201X salarii în mărime de 125 000 lei, inclusiv:
personalului administrativ al entităţii - 35 000 lei;
muncitorilor care participă la construcţia unei clădiri - 20 000 lei;
muncitorilor care participă nemijlocit la fabricarea produselor - 60 000 lei;
personalului angajat în procesul de desfacere a produselor - 10 000 lei.
Suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorului constituie 28 750 lei, inclusiv aferente salariului:
personalului administrativ - 8 050 lei;
muncitorilor care participă la construcţia unei clădiri - 4 600 lei;
muncitorilor care participă nemijlocit la fabricarea produselor - 13 800 lei;
personalului angajat în procesul de desfacere a produselor - 2 300 lei.
Suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorului constituie 4 375 lei, inclusiv aferente salariului:
personalului administrativ - 1 225 lei;
muncitorilor care participă la construcţia unei clădiri - 700 lei;
muncitorilor care participă nemijlocit la fabricarea produselor - 2 100 lei;
personalului angajat în procesul de desfacere a produselor - 350 lei.
Din salariile calculate s-au efectuat următoarele reţineri:
impozitul pe venit al persoanelor fizice - 14 125 lei;
contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii - 7 500 lei;
primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatului - 4 375 lei;
sumele avansurilor acordate angajaţilor şi nerestituite în termen - 2 525 lei;
suma prejudiciului material cauzat entităţii de către un angajat - 4 000 lei.
Datoriile faţă de personal, privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozitul pe venit au fost achitate pe 31 octombrie 201X.

În baza datelor din exemplu, în octombrie 201X entitatea contabilizează:
1) Calcularea salariului:
- personalului administrativ în mărime de 35 000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor administrative şi a datoriilor faţă de personal;
- muncitorilor care participă la construcţia clădirii în mărime de 20 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi a datoriilor faţă de personal;
- muncitorilor care participă nemijlocit la fabricarea produselor în mărime de 60 000 lei - ca majorare concomitentă a costurilor de producţie şi a datoriilor faţă de personal;
- personalului angajat în procesul de desfacere a produselor în mărime de 10 000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor de distribuire şi a datoriilor faţă de personal;
2) Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorului aferente salariului:
- personalului administrativ în mărime de 8 050 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor administrative şi a datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii;
- muncitorilor care participă la construcţia clădirii în mărime de 4 600 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi a datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii;
- muncitorilor care participă nemijlocit la fabricarea produselor în mărime de 13 800 lei - ca majorare concomitentă a costurilor de producţie şi a datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii;
- personalului angajat în procesul de desfacere a produselor în mărime de 2 300 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor de distribuire şi a datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii;
3) Calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorului aferente salariului:
- personalului administrativ în mărime de 1 225 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor administrative şi a datoriilor privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
- muncitorilor care participă la construcţia clădirii în mărime de 700 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi a datoriilor privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
- muncitorilor care participă nemijlocit la fabricarea produselor în mărime de 2 100 lei - ca majorare concomitentă a costurilor de producţie şi a datoriilor privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
- personalului angajat în procesul de desfacere a produselor în mărime de 350 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor de distribuire şi a datoriilor privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
4) Reţinerea din salariile calculate a:
- impozitului pe venit al persoanelor fizice în mărime de 14 125 lei - ca diminuare a datoriilor faţă de personal şi majorare a datoriilor faţă de buget;
- contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat în mărime de 7 500 lei - ca diminuare a datoriilor faţă de personal şi majorare a datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii;
- primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de 4 375 lei - ca diminuare a datoriilor faţă de personal şi majorare a datoriilor privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
- sumelor avansurilor acordate şi nerestituite în termen în mărime de 2 525 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de personal şi a creanţelor personalului;
- sumei prejudiciului material cauzat entităţii de către angajat în mărime de 4 000 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de personal şi a creanţelor personalului;
5) Achitarea datoriilor privind:
- contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime de 36 250 lei (8 050 lei + 4 600 lei + 13 800 lei + 2 300 lei + 7 500 lei) - ca diminuare concomitentă a datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi a numerarului; 
- primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărime de 8 750 lei (1 225 lei + 700 lei + 2 100 lei + 350 lei + 4 375 lei) - ca diminuare concomitentă a datoriilor privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a numerarului;
- impozitul pe venit al persoanelor fizice în mărime de 14 125 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă buget şi a numerarului;
- salariile angajaţilor în mărime de 92 475 lei (125 000 lei - 7 500 lei - 4 375 lei - 14 125 lei - 2 525 lei - 4 000 lei) - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de personal şi a numerarului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...