37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare

Modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare

12.05.20171.922 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform prevederilor art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sunt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume:

  • asociaţia obştească - conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;
  • fundaţia - conform Legii nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii;
  • organizaţia filantropică - conform Legii nr. 1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;
  • organizaţia religioasă - conform Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie;
  • partidele politice şi organizaţiile social-politice - conform Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;
  • publicaţiile periodice şi agenţiile de presă - conform Legii presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr. 221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice.

Filantrop sau sponsor poate fi orice persoană-rezident juridică şi fizică, indiferent de forma de proprietate şi gospodărire, care efectuează donaţii filantropice sau sponsorizări sub formă de transmitere dezinteresată în proprietate de mijloace băneşti, bunuri; investirea cu drepturi de proprietate, folosinţă şi dispoziţie de obiecte cu drept de proprietate; executarea lucrărilor, prestarea serviciilor.

Contribuabilii-rezidenţi, care pe parcursul anului fiscal au efectuat donaţii în scopuri filantropice sau de sponsorizare, trebuie să confirme cheltuielile sale pentru a primi dreptul de a deduce aceste cheltuieli. Contribuabilului-rezident i se permite deducerea oricăror donaţii, efectuate de către el în decursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, cuantumul cărora nu depăşeşte 10 la sută din venitul impozabil (fără a se ţine cont de toate scutirile acordate).

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 489 din 04 mai 1998.

Prin urmare, conform prevederilor pct. 12 și 13 din Regulamentul menționat, donaţiile pot fi efectuate atât în formă bănească, cât şi nebănească. Drept bază, pentru acordarea donaţiilor filantropice sau a sponsorizărilor o constituie cererea în scris din partea organizaţiei, care doreşte să primească astfel de ajutor şi care în cadrul Codului fiscal au acest drept.

Totodată, conform pct. 15 din Regulamentul menționat, în cazul în care donaţiile au formă nebănească, confirmarea donaţiei se face în felul următor:

  • între filantrop/sponsor şi beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donaţie filantropică/contract de sponsorizare în forma simplă scrisă, iar în cazul donării cu titlu filantropic/de sponsorizare a bunurilor imobile, autentificat notarial, cu specificarea fiecăreia din valorile donate (mărfuri şi materiale), menţionându-se scopul donaţiei sau destinaţia bunurilor donate;
  • filantropul/sponsorul prin acest contract se obligă să transmită în proprietatea beneficiarului de ajutor filantropic/sponsorizării bunuri, valori pentru scopurile prevăzute la articolele 2 şi 3 ale Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare, iar ultimul, la rândul său, se obligă să le distribuie (utilizeze) pentru aceste scopuri;
  • în baza contractului încheiat, împuternicirilor oferite de destinatar şi în cazul existenţei deciziei conducerii organizaţiei, care acordă ajutorul filantropic/sponsorizarea, bunurile se transmit destinatarului, conform facturii de expediţie. În factura de expediţie se indică denumirea mărfurilor, expeditorul încărcăturii, destinatarul, iar în partea de jos se introduce nota "Donaţie filantropică"/"Sponsorizare". Persoanele fizice care nu sunt înregistrate ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător nu prezintă factura de expediţie;
  • documentele nominalizate constituie bază pentru recunoaşterea donaţiilor filantropice/sponsorizărilor în formă nebănească ca deduceri.

De asemenea, conform pct. 16 din Regulament, în cazurile în care donaţiile au fost făcute sub formă bănească, document confirmativ serveşte dispoziţia de plată în adresa organizaţiilor.

Atât filantropii şi sponsorii, cât şi destinatarii ajutorului filantropic şi sponsorizării trebuie să ţină evidenţa contabilă în conformitate cu articolul 14 al Legii contabilităţii şi cu capitolul 6 al Codului fiscal. Organul ce înregistrează organizaţiile care au dreptul de a primi ajutorul filantropic şi sponsorizării, trebuie să exercite controlul asupra corespunderii activităţii acestor organizaţii scopurilor pentru care sunt fondate.

Organizaţiile care acordă ajutor de binefacere sau sponzorizare şi organizaţiile care beneficiază de ajutor filantropic sau sponsorizare, după expirarea anului fiscal urmează să prezinte dări de seamă în organul fiscal teritorial despre sumele acordate şi utilizarea lor. În cazul în care în urma controalelor efectuate de organele abilitate cu funcţii de control respective se depistează utilizarea contrar destinaţiei (alte scopuri neprevăzute în statut) a mijloacelor primite în calitate de ajutor filantropic sau sponsorizare, suma mijloacelor utilizate contrar destinaţiei urmează a fi impozitată cu impozitul pe venit pe principii generale, conform prevederilor Titlului II al Codului fiscal.

Modificările la Codul fiscal au fost operate prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial din 27 decembrie 2016.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...