37.9k
Home  »  SNC „PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ÎN AGRICULTURĂ”   »   Modul de calculare a costului grîului semincer

Modul de calculare a costului grîului semincer

11.03.2016274 views

Date iniţiale. O entitate în iunie-iulie 201X a înregistrat 10 700 q de grîu treierat şi transportat pe făţare. După curăţare, uscare şi sortare s-a obţinut grîu de calitate: superelită - 2 000 q, elita - 2 500 q, prima reproducţie - 2 700 q, alte reproducţii - 3 000 q, deşeuri furajere - 260 q cu conţinutul de boabe - 40%, deşeuri neutilizabile şi scăzămînt natural - 240 q. Preţul mediu de vînzare a 1 q de grîu pe categorii de calitate constituie: superelită - 380 lei, elita - 350 lei, prima reproducţie - 300 lei, alte reproducţii - 280 lei. S-a colectat şi s-a scîrtuit 8 000 q de paie, normativul costurilor de colectare a paielor constituie 11%. Suma costurilor de creştere, îngrijire şi recoltare a grîului pentru seminţe inclusiv costurile suplimentare de prelucrare primară, constituie 734 000 lei.

Costul producţiei de bază şi secundare aferente grîului semincer se determină astfel:
- suma costurilor aferente paielor - 80 740 lei (734 000 lei x 11%);
- costul 1 q de paie - 10,09 lei (80 740 lei : 8 000 q);
- suma costurilor aferente grîului şi deşeurilor furajere - 653 260 lei (734 000 lei - 80 740 lei);
- cantitatea grîului, inclusiv cel din deşeuri furajere - 10 304 q [(260 q x 40%) + 2 000 q + 2 500 q + 2 700 q + 3 000 q];
- costul 1 q de grîu depersonalizat (fără a lua în considerare calitatea) - 63,40 lei (653 260 lei :10 304 q);
- costul 1 q de deşeuri furajere - 25,36 lei (63,40 lei x 40%);
- suma costurilor aferente deşeurilor furajere - 6 593,60 lei (25,36 lei x 260 q);
- suma costurilor aferente grîului semincer - 646 666,40 lei (653 260 lei - 6 593,60 lei).

Tabelul 3

Costul grîului semincer pe categorii de calitate

Categoria de calitate

Masa grîului, q

Preţul 1 q, lei

Valoarea grîului, lei

Ponderea fiecărei categorii de calitate, %

Costuri totale, lei

Costul 1 q, lei

1

2

3

4 = 2 x 3

5*

6 **

7 = 6 : 2

Superelită

2 000

380

760 000

23,13

149 574

74,79

Elita

2 500

350

875 000

26,64

172 272

68,91

Prima reproducţie

2 700

300

810 000

24,66

159 468

59,06

Alte reproducţii

3 000

280

840 000

25,57

165 352,40

55,12

Total

10 200

x

3 285 000

x

646 666,40

x

*Ponderea din col.5 - se determină prin raportul valorii produselor fiecărei categorii de calitate către valoarea totală a acestor categorii înmulţită cu 100, de exemplu, ponderea grîului superelită constituie 23,13% (760 000 lei : 3 285 000 lei x 100).
**Suma costurilor din col.6 - se determină prin produsul ponderii categoriei respective de calitate şi a sumei totale a costurilor a acestor categorii de calitate. Astfel costurile totale a grîului superelită constituie 149 574 lei (23,13% x 646 666,40 lei : 100).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...