37.9k
Home  »  Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor   »   Modul de calculaţie a costului produselor prin metoda pe faze

Modul de calculaţie a costului produselor prin metoda pe faze

11.03.20162.221 views

Date iniţiale. În august 201X o entitate a confecţionat două tipuri de produse „A" şi „C", precum şi semifabricatul „X" care se fabrică în faza I şi este utilizat în confecţionarea produsului „C" şi vîndut terţilor.
Conform politicilor contabile, entitatea aplică metoda de calculaţie pe faze pentru produsul „A" (varianta fără semifabricate), pentru produsul „C" şi semifabricatul „X" (varianta cu semifabricate), iar perioada de calculaţie este stabilită luna.
Semifabricatul „X" în valoare de 1 200 lei a fost utilizat în procesul de producţie a produsului „C", iar restul - depozitat.
La începutul lunii august 201X costul producţiei în curs de execuţie pentru produsul „A" constituie 1 100 lei.
Mai jos este prezentată informaţia cu privire la costurile suportate de către entitate.

(în lei)

Costuri

Produse

Semifabricate

„A"

„C"

„X"

Faza I

 

1. Costuri suportate, inclusiv:
1.1. Costuri materiale directe
1.2. Costuri directe cu personalul
1.3. Costuri indirecte de producţie

1 450
1 000
300
150

-

1 500
1 000
400
100

Faza II

 

2. Costuri suportate, inclusiv:
2.1. Costuri materiale directe
2.2. Costuri directe cu personalul
2.3. Costuri indirecte de producţie

2 200
900
1 200
100

1 400
100
1 000
300

 

În baza datelor din exemplu, în august 201X entitatea contabilizează costurile în cazul aplicării variantei:
fără semifabricate (produsul „A"):
în faza I:
a) costurile de producţie suportate pentru fabricaţia produsului „A" în sumă de 2 550 lei (1 100 lei + 1 000 lei + 300 lei + 150 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, şi:
- diminuare a stocurilor - 2 100 lei (1 100 lei + 1 000 lei);
- majorare a datoriilor curente - 300 lei;
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 150 lei.
în faza II:
a) costurile de producţie suportate pentru produsul „A" în sumă de 2 200 lei (900 lei + 1 200 lei + 100 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, şi:
- diminuare a stocurilor - 900 lei;
- majorare a datoriilor curente - 1 200 lei;
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 100 lei;
- costul produsului „A" în sumă de 4 750 lei (2 550 lei + 2 200 lei) - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază.
cu semifabricate (semifabricatul „X" şi produsul „C"):
în faza I:
a)  costurile de producţie suportate pentru fabricaţia semifabricatului „X" în sumă de 1 500 lei (1 000 lei + 400 lei + 100 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază şi:
- diminuare a stocurilor - 1 000 lei;
- majorare a datoriilor curente - 400 lei;
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 100 lei;
b) costul semifabricatului „X" din producţie proprie în sumă de 1 500 lei - ca majorare a stocurilor (semifabricatelor) şi diminuare a costurilor activităţilor de bază.
în faza II:
a) costurile de producţie suportate pentru fabricaţia produsului „C" în sumă de 2 600 lei [1 200 lei (costul semifabricatului „X") + 1 400 lei (costuri suportate în faza II)] - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, şi:
- diminuare a stocurilor - 1 300 lei (1 200 lei + 100 lei);
- majorare a datoriilor curente - 1 000 lei;
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 300 lei;
b) costul produsului „C" în sumă 2 600 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...