37.9k
Home  »  Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor   »   Modul de calculație a costului produselor prin metoda pe comenzi

Modul de calculație a costului produselor prin metoda pe comenzi

11.03.20161.273 views

Exemplul 6. În noiembrie 201X o entitate a început executarea comenzilor „A" şi „B". Comanda „A" a fost finisată în aceeaşi lună, iar comanda „B" a rămas neterminată la sfîrşitul anului 201X. Informaţia cu privire la costurile suportate este prezentată în tabelul 4.

Tabelul 4

Date iniţiale

(în lei)

Costuri

noiembrie

decembrie

comanda

„A"

„B"

„B"

1. Costul producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune

-

-

18 060

2. Costurile suportate în perioada de gestiune, inclusiv:
2.1. Сosturi materiale directe şi repartizabile
2.2. Сosturi cu personalul directe şi repartizabile
2.3. Сosturi indirecte de producţie

9 030
5 000
2 530
1 500

18 060
10 000
5 060
3 000

4 150
2 500
1 500
150

3. Costul producţiei în curs de execuţie la sfîrşitul lunii

-

18 060

22 210

4. Costul total pe comanda finisată

9 030

-

-

În baza datelor din exemplu entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X:
a) costurile de producţie suportate aferente comenzii „A" în sumă de 9 030 lei (5 000 lei + 2 530 lei + 1 500 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, şi:
- diminuare a stocurilor - 5 000 lei,
- majorare a datoriilor curente - 2 530 lei,
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 1 500 lei;
b) costul produselor finite aferente comenzii „A" în sumă de 9 030 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază;
c) costurile de producţie suportate aferente comenzii „B" în sumă de 18 060 lei (10 000 lei + 5 060 lei + 3 000 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, şi:
- diminuare a stocurilor - 10 000 lei;
- majorare a datoriilor curente - 5 060 lei;
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 3 000 lei;
d) costul producţiei în curs de execuţie aferente comenzii „B" în sumă de 18 060 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază.
în decembrie 201X
a) costurile de producţie suportate aferente comenzii „B" în sumă de 22 210 lei (20 560 lei + 1 500 lei + 150 lei) - ca majorare a costurilor activităţilor de bază, şi:
- diminuare a stocurilor - 20 560 lei (18 060 lei + 2 500 lei);
- majorare a datoriilor curente - 1 500 lei;
- diminuare a costurilor indirecte de producţie - 150 lei;
b) costul produselor în curs de execuţie aferente comenzii „B" în sumă de 22 210 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...