37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Modificările și completările la Codul Muncii au fost votate de Parlament în prima lectură

Modificările și completările la Codul Muncii au fost votate de Parlament în prima lectură

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea a 18 articole din Codul muncii al Republicii Moldova a fost votat de Parlament în prima lectură.

Modificările aprobate vor contribui la perfecționarea și flexibilitatea legislației muncii, aducerea acesteia în concordanță cu cerințele moderne ale economiei de piață și va asigura respectarea drepturilor și intereselor legitime ale ambelor părți privind raporturile de muncă.

Printre cele mai relevante modificări şi completări ce urmează a fi operate în Codul muncii se numără următoarele:

- Urmează a fi micşorate cu o treime atît durata maximă a şomajului tehnic cît şi mărimea indemnizaţiei de care beneficiază salariaţii în perioada şomajului tehnic. Astfel, durata maximă a şomajului tehnic va constitui 4 luni în decursul unui an calendaristic (actualmente 6 luni), iar mărimea indemnizaţiei de care beneficiază salariaţii în perioada şomajului tehnic va constitui 50 la sută din salariul lor de bază (actualmente 75 la sută);

- Codul muncii urmează a fi completat cu articolul 801 întitulat "Staționare", care va reglementa în mod detaliat toate aspectele legate de staționare (definiția noțiunii de "staționare", din vina cui poate fi produsă staționarea, modul de înregistrare a staţionării și retribuirea timpului de staţionare);

- Drept motiv de concediere va constitui încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar. Modificarea în cauză va avea ca efect excluderea diferitor interpretări în procesul de aplicare a temeiului respectiv de concediere;

- Concediile de odihnă anuale suplimentare se alipesc la concediul de odihnă anual de bază. Completarea în cauză va avea ca efect asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale salariaților;

- Codul muncii va stipula expres că, femeii, în baza unei cereri scrise, i se acordă (la momentul actual - i se poate acorda) concediul de odihnă anual înainte de concediul de maternitate sau imediat după el, sau după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului;

- De durata redusă a timpului de muncă, de concedii suplimentare cu menţinerea, integrală sau parţială, a salariului mediu și de alte înlesniri stabilite de Guvern vor beneficia doar salariații trimiși la studii de către angajator, iar salariaţii care s-au înmatriculat în instituţiile de învăţămînt superior sau mediu de specialitate din proprie iniţiativă vor beneficia de anumite garanţii şi compensaţii doar în cazul în care acestea sînt prevăzute de contractul colectiv sau de cel individual de muncă;

- Mărimea maximă a indemnizaţiei de eliberare din serviciu pentru prima lună de căutare a locului de muncă va fi limitată la șase salarii medii lunare. Modificarea propusă are drept scop reducerea poverii financiare pentru angajatori în caz de concediere a salariaţilor în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate sau în legătură cu lichidarea unităţii (în special, în situaţia actuală de criză economică);

- Mărimea compensației pentru reținerea, din vina angajatorului, a plăţilor cuvenite salariatului se va majoră de trei ori. Modificarea propusă are drept scop responsabilizarea angajatorilor și neadmiterea reţinerii, din vina acestora, a plăţilor cuvenite salariatului. Documentul a fost elaborat în cadrul unui Grup de lucru tripartit creat egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (în componenţa grupului au fost incluşi reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova și ai Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova) şi conţine doar propunerile de modificare şi completare a Codului muncii care constituie obiectul unui compromis dintre partenerii sociali atins în cadrul Grupului de lucru menţionat.

Toate modificările urmează să fie votate în lectură finală.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...