37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări în Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA

Modificări în Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA

08.07.2014855 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Modificări în Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA

În Monitorul Oficial din 4 iulie 2014, a fost publicată Hotărîrea nr. 512 din 02.07.2014 cu privire la modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA și art. 4 alin.(18) lit. a) şi lit. b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal1.

Potrivit acesteia, au fost modificate cîteva criterii de beneficiere scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi/sau de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor, întreprinderile şi organizaţiile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi/sau societăţilor invalizilor.

Astfel, întreprinderile sau organizaţiile menționate mai sus, care desfăşoară activitate de producere/prestare a serviciilor pe o perioadă de cel puţin un trimestru de raportare premergător datei depunerii cererii, au fost excluse din acest regulament și nu vor mai putea beneficia de aceste scutiri.

Au fost modificate și unele condiții de beneficiere a scutirilor privind taxa pe valoarea adăugată. Conform acestora, beneficiari vor fi:
      - societățile în care salariul mediu lunar calculat salariaţilor cu dizabilităţi constituie cel puţin cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern (actualmente-1650lei), calculat luîndu-se în consideraţie programul complet de lucru (anterior figura 1/2 din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune (actualmente-4225 lei));
      - întreprinderile producătoare, costul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor autohtone şi/sau importate, utilizate în procesul propriu de producţie, nu depăşeşte 90% (anterior 80%) din consumurile de producţie. În componenţa consumurilor de producţie intră următoarele elemente: consumuri directe de materiale, consumuri directe privind retribuirea muncii şi consumuri indirecte de producţie cu excepţia pierderilor de materii prime şi materiale.

În baza raportului de expertiză eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, se va confirma că, în rezultatul procesului tehnologic, materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile importate destinate în exclusivitate procesului propriu de producere de provenienţă străină şi autohtonă este transformată în produs finit, căpătînd o nouă prioritate şi destinaţie, criteriu obligatoriu doar pentru scutirea prevăzută la art.103 alin.(7) din Codul fiscal.

Notă:

1 Articolul 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal:
Se scutesc de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată:    a) mărfurile produse şi serviciile prestate de întreprinderile penitenciarelor, conform listei întreprinderilor aprobată de Guvern;    b) mărfurile produse şi serviciile prestate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, conform listei organizaţiilor/ întreprinderilor aprobată de Guvern.

2Articolul 103. Scutirea de T.V.A.
7) serviciile legate de operaţiunile de acordare de licenţe şi eliberare de brevete (cu excepţia celor de intermediere), referitoare la obiectele proprietăţii industriale, precum şi cele referitoare la obiectele  dreptului de autor şi ale drepturilor conexe.

Modificări în Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA

În Monitorul Oficial din 4 iulie 2014, a fost publicată Hotărîrea nr. 512 din 02.07.2014 cu privire la modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA și art. 4 alin.(18) lit. a) şi lit. b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal1.

Potrivit acesteia, au fost modificate cîteva criterii de beneficiere scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi/sau de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor, întreprinderile şi organizaţiile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi/sau societăţilor invalizilor.

Astfel, întreprinderile sau organizaţiile menționate mai sus, care desfăşoară activitate de producere/prestare a serviciilor pe o perioadă de cel puţin un trimestru de raportare premergător datei depunerii cererii, au fost excluse din acest regulament și nu vor mai putea beneficia de aceste scutiri.

Au fost modificate și unele condiții de beneficiere a scutirilor privind taxa pe valoarea adăugată. Conform acestora, beneficiari vor fi:
      - societățile în care salariul mediu lunar calculat salariaţilor cu dizabilităţi constituie cel puţin cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern (actualmente-1650lei), calculat luîndu-se în consideraţie programul complet de lucru (anterior figura 1/2 din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune (actualmente-4225 lei));
      - întreprinderile producătoare, costul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor autohtone şi/sau importate, utilizate în procesul propriu de producţie, nu depăşeşte 90% (anterior 80%) din consumurile de producţie. În componenţa consumurilor de producţie intră următoarele elemente: consumuri directe de materiale, consumuri directe privind retribuirea muncii şi consumuri indirecte de producţie cu excepţia pierderilor de materii prime şi materiale.

În baza raportului de expertiză eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, se va confirma că, în rezultatul procesului tehnologic, materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile importate destinate în exclusivitate procesului propriu de producere de provenienţă străină şi autohtonă este transformată în produs finit, căpătînd o nouă prioritate şi destinaţie, criteriu obligatoriu doar pentru scutirea prevăzută la art.103 alin.(7) din Codul fiscal.

Notă:

1 Articolul 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal:
Se scutesc de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată:    a) mărfurile produse şi serviciile prestate de întreprinderile penitenciarelor, conform listei întreprinderilor aprobată de Guvern;    b) mărfurile produse şi serviciile prestate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, conform listei organizaţiilor/ întreprinderilor aprobată de Guvern.

2Articolul 103. Scutirea de T.V.A.
7) serviciile legate de operaţiunile de acordare de licenţe şi eliberare de brevete (cu excepţia celor de intermediere), referitoare la obiectele proprietăţii industriale, precum şi cele referitoare la obiectele  dreptului de autor şi ale drepturilor conexe.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...