37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Modificări în legislaţie

Modificări în legislaţie

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Modificări în legislaţie 

Începînd cu 1 aprilie curent, indemnizaţiile pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, se stabilesc persoanelor asigurate, conform prevederilor noi întroduse  în Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22.06.2004, în urma modificărilor operate prin Legea nr. 50 din 28.03.2014, care  a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 05.04.2014.

Modificările operate ţin să completeze prevederile introduse prin Legea nr. 322 din 23.12.2013 şi se referă la modalitatea de substituire a venitului realizat în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, spre majorarea cuantumului indemnizaţiilor.

Astfel, în cazul cînd venitul asigurat lipseşte la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul  ori venitul lunar asigurat realizat în perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul este mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, atunci aceste luni se includ în baza de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar (actualmente 900 lei) sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat (actualmente 1400 lei), la locul de muncă de bază al asiguratului ori, la cererea asiguratului, se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.

Aceeaşi modalitate de substituire este prevăzută şi în cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, nu are realizat venit asigurat la nici o unitate din motivele enunţate mai sus.

O altă modificare, vizează situaţia persoanelor asigurate care în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat s-au aflat pe parcursul întregii perioade în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani şi nu au realizat venit asigurat. În acest caz, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea următorilor copii se stabileşte reieşind din baza de calcul din care s-au stabilit indemnizaţiile respective pentru copilul precedent.

Totodată, în urma modificărilor operate se revine la situaţia existentă de pînă la adoptarea Legii nr. 332 din 23 decembrie 2013 în cazul persoanelor care în perioada concediului de îngrijire a copilului şi-au reluat munca în condiţiile timpului de muncă parţial.

În acest caz, aceste persoane vor beneficia de salariu pentru timpul efectiv lucrat şi de indemnizaţie stabilită în mărime de 30% din baza de calcul pînă cînd copilul va împlini vîrsta de 3 ani.

De asemenea, în urma modificărilor operate în lege, persoanele asigurate  care au încetat activitatea în muncă în perioada concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în legătură cu lichidarea unităţii sau încetarea contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată, li se menţine dreptul la indemnizaţie şi după încetarea contractului, cu condiţia că asiguratul nu se angajează la o altă unitate.

     Direcţia generală prestaţii sociale

false false false RU X-NONE X-NONE

Comentarii

  1. Victoria spune:

    „perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului…” asta cum??? daca mamicile stau 2 luni in concediul prenatal, acestea 2 luni vor calcula cu salariul tarifar 1400?????????????? unde-i logica??

  2. Galina spune:

    parerea mea, ca aceste 2 luni premergatoare nu trebuie sa fie luate in calcul….

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...