37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări la Legea privind tichetele de masă. Vezi ce prevăd acestea

Modificări la Legea privind tichetele de masă. Vezi ce prevăd acestea

27.03.20182.463 views
(1 voturi, medie: 2,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 27 martie 2018, a fost publicată Legea Parlamentului nr. 27 din 1 martie 2018 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative.

Astfel , conform prevederilor Legii menționate, au fost operate modificări la Legea nr. 166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă.

Legea se completează cu 2 noțiuni noi:

loc de muncă de bază"- loc de muncă al salariatului unde durata normală a timpului de muncă constituie nu mai puțin de 6 ore pe zi. În cazul în care salariatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore, locul de muncă de bază se stabilește individual de către salariat, cu anunțarea angajatorului, dar nu mai des decît o dată pe lună.

"zi lucrătoare" - zi în care durata normală a timpului de muncă constituie, în baza contractului de muncă încheiat între salariat și angajator, nu mai puțin de 4 ore.

Se modifică conținutul art. 5 alin. (3) astfel, în numărul total de ore lucrate nu se include perioada în care salariatul este în deplasare în interes de serviciu și primește diurnă.

Articolul se completează cu alineatul (4) care va stabili că, numărul total al tichetelor de masă pe suport de hîrtie acordate pe parcursul lunii salariatului ce desfășoară munca în schimburi trebuie să fie egal cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt. În cazul tichetelor de masă pe suport electronic, valoarea totală transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Rezultatul se aproximează, conform regulilor matematice, pînă la un semn după virgulă.

Valoarea nominală deductibilă a tichetelor de masă acordate de către angajator salariaţilor, potrivit prezentei legi, reprezintă un venit din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozit pe venit din salariu, cu excepția cazului în care valoarea nominală depășește limita stabilită (35-45 lei).  

Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora, este desfăşurată exclusiv de către operatorii constituiţi sub formă de societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, inclusiv cu investiţii străine, care deţin licenţă de activitate eliberată în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, (anterior Legea 451/2001).

Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora poate fi desfăşurată numai de operatorii care au obţinut licenţă de activitate în condiţiile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Conform prevederilor anterioare, era prevăzută rambursarea valorii electronice a tichetelor. Prevederea dată a fost modificată prin excluderea cuvîntului "electronic" din acest context.

Art. 9 se completează cu 2 alineate noi, care stabilesc că operatorii care solicită licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă pe suport electronic trebuie să facă dovada faptului că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor de masă, și anume:

a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către operator și/sau de către furnizorii acestuia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către operator și/sau de către furnizorii acestuia, necesare pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic;

b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor de masă pe suport electronic, cu particularități distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);

c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor de masă. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (dispunerea cel puțin de mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, de mijloace tehnice de siguranță și de sisteme de alarmă);

d) existența unei platforme proprii pentru emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor de masă pe suport electronic sau, după caz, a unei confirmări de parteneriat/ relații contractuale cu o organizație care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate;

e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de masă încasate de la angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic;

f) asigurarea sistemelor, a funcționalităților și a mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete de masă pe suport electronic la unitățile de alimentație publică;

g) existența mijloacelor de transport speciale și asigurarea protecției la transportarea suporturilor electronice ale tichetelor de masă.

În aceste condiții, operatorii pot opta pentru obținerea licenței pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, fie pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete de masă pe suport de hîrtie, fie pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind obligați să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită licență.

Ajustările la Legea nr. 166 privind tichetele de masă, au fost efectuate în contextul aprobării de către Guvern a Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă.

În Monitorul Oficial din 27 martie 2018, a fost publicată Legea Parlamentului nr. 27 din 1 martie 2018 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative.

Astfel , conform prevederilor Legii menționate, au fost operate modificări la Legea nr. 166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă.

Legea se completează cu 2 noțiuni noi:

loc de muncă de bază"- loc de muncă al salariatului unde durata normală a timpului de muncă constituie nu mai puțin de 6 ore pe zi. În cazul în care salariatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore, locul de muncă de bază se stabilește individual de către salariat, cu anunțarea angajatorului, dar nu mai des decît o dată pe lună.

"zi lucrătoare" - zi în care durata normală a timpului de muncă constituie, în baza contractului de muncă încheiat între salariat și angajator, nu mai puțin de 4 ore.

Se modifică conținutul art. 5 alin. (3) astfel, în numărul total de ore lucrate nu se include perioada în care salariatul este în deplasare în interes de serviciu și primește diurnă.

Articolul se completează cu alineatul (4) care va stabili că, numărul total al tichetelor de masă pe suport de hîrtie acordate pe parcursul lunii salariatului ce desfășoară munca în schimburi trebuie să fie egal cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt. În cazul tichetelor de masă pe suport electronic, valoarea totală transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Rezultatul se aproximează, conform regulilor matematice, pînă la un semn după virgulă.

Valoarea nominală deductibilă a tichetelor de masă acordate de către angajator salariaţilor, potrivit prezentei legi, reprezintă un venit din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozit pe venit din salariu, cu excepția cazului în care valoarea nominală depășește limita stabilită (35-45 lei).  

Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora, este desfăşurată exclusiv de către operatorii constituiţi sub formă de societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, inclusiv cu investiţii străine, care deţin licenţă de activitate eliberată în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, (anterior Legea 451/2001).

Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora poate fi desfăşurată numai de operatorii care au obţinut licenţă de activitate în condiţiile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Conform prevederilor anterioare, era prevăzută rambursarea valorii electronice a tichetelor. Prevederea dată a fost modificată prin excluderea cuvîntului "electronic" din acest context.

Art. 9 se completează cu 2 alineate noi, care stabilesc că operatorii care solicită licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă pe suport electronic trebuie să facă dovada faptului că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor de masă, și anume:

a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către operator și/sau de către furnizorii acestuia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către operator și/sau de către furnizorii acestuia, necesare pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic;

b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor de masă pe suport electronic, cu particularități distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);

c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor de masă. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (dispunerea cel puțin de mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, de mijloace tehnice de siguranță și de sisteme de alarmă);

d) existența unei platforme proprii pentru emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor de masă pe suport electronic sau, după caz, a unei confirmări de parteneriat/ relații contractuale cu o organizație care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate;

e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de masă încasate de la angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic;

f) asigurarea sistemelor, a funcționalităților și a mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete de masă pe suport electronic la unitățile de alimentație publică;

g) existența mijloacelor de transport speciale și asigurarea protecției la transportarea suporturilor electronice ale tichetelor de masă.

În aceste condiții, operatorii pot opta pentru obținerea licenței pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, fie pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete de masă pe suport de hîrtie, fie pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind obligați să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită licență.

Ajustările la Legea nr. 166 privind tichetele de masă, au fost efectuate în contextul aprobării de către Guvern a Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...