37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Modificări la Codul Muncii! Angajatorii vor avea noi obligații ce țin de reducerea în masă a locurilor de muncă

Modificări la Codul Muncii! Angajatorii vor avea noi obligații ce țin de reducerea în masă a locurilor de muncă

23.02.20181.168 views Bani.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legislația muncii va fi modificată în vederea protejării drepturilor angajaților în cazul concedierilor colective sau a reducerii în masă a locurilor de muncă, expresie ce se regăsește în Codul Muncii din Republica Moldova. Un proiect de Hotărâre de Guvern ce vine să racordeze Codul Muncii la Directivele europene a fost aprobat ieri de către Guvern.

Astfel, proiectul prevede ca angajatorul care intenționează să întreprindă concedieri colective să aibă următoarele obligații:

- să informeze în scris despre apropiatele concedieri reprezentanții salariaților din unitate, indicînd motivele și perioada concedierilor, numărul și categoriile salariaților pasibili de concediere și alte informații relevante, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurilor de lichidare sau reducere prevăzute la art. 88 al Codului muncii;

- să trimită, în același termen, agenției pentru ocuparea forței de muncă o notificare care să cuprindă informația cu privire la concedieri remisă reprezentanților salariaților, precum și orice alte informații utile;

- să transmită o copie a notificării reprezentanților salariaților, care pot prezenta eventuale observații agenției pentru ocuparea forței de muncă;

- să inițieze consultări cu reprezentanții salariaților privind posibilitățile de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul salariaților afectați, precum și de a atenua consecințele concedierilor prin recurgerea la măsuri sociale de suport, cum ar fi redistribuirea sau recalificarea salariaților concediați;

- să ofere reprezentanților salariaților, în cadrul consultărilor, toate informațiile utile disponibile, pentru a le permite să formuleze propuneri constructive;

De altfel, proiectul introduce o definiție a concedierilor colective. Astfel, concediere colectivă va putea fi numită astfel, în funcție de numărul de concedieri efectuate într-o perioadă de cel puțin de 30 de zile:

- cel puțin 10 salariați în unitățile care încadrează între 20 și 100 de angajați;

- cel puțin 10 % din numărul salariaților în unitățile care între 100 și 300 de angajați;

- cel puțin 30 de salariați în unitățile care încadrează în mod normal cel puțin 300 de salariați.

„Art. 88 alin. (1) lit. i) din Codul muncii prevede, în caz de reducere în masă a locurilor de muncă, obligația angajatorului de a informa în scris despre acest lucru organele sindicale, cu cel puţin 3 luni înainte de declanșarea concedierilor propriu-zise, precum și de a iniția negocieri în vederea respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor. La rîndul său, Convenția colectivă (nivel național) nr. 11 din 28 martie 2012 cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă stabilește condițiile în care concedierile pot fi considerate colective, precum și anumite obligații ce revin angajatorului în contextul vizat.

Cu toate acestea, nu putem afirma că la ora actuală angajamentul de a transpune Directiva 98/59/CE este onorat de statul nostru în măsură plenară. Potrivit prevederilor art. 38 alin. (5) din Codul muncii, sub incidenţa convenţiei colective cad salariaţii şi angajatorii care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie convenţia colectivă în numele lor, autorităţile publice în limitele angajamentelor asumate, precum şi salariaţii şi angajatorii care au aderat la convenţie după încheierea acesteia.

Ținînd cont de faptul că o bună parte din angajatori nu sunt afiliați la patronate, iar majoritatea salariaților din țară nu sunt membri de sindicat și nici n-au ales persoane care să-i reprezinte în procesul negocierilor colective, Convenția colectivă nr. 11 obligă formal un cerc restrîns de subiecți, celorlalți aplicându-li-se doar pe baze voluntare. Deci, pentru a se asigura implementarea uniformă a Directivei 98/59/CE, este necesar ca aceasta să fie transpusă prin lege", se menționează în proiect.

Autorii menționează că punerea în aplicare a prevederilor cuprinse în proiect nu va atrage necesitatea efectuării unor cheltuieli suplimentare din bugetul de stat sau din contul angajatorilor privați.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...