37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări la Codul fiscal conform prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA)

Modificări la Codul fiscal conform prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA)

29.01.2016602 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 29 ianuarie 2016, a fost publicată Legea nr. 241 din 29.12.2015 pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) şi pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnat la Chişinău la 26 noiembrie 2014, a fost ratificat anterior prin Legea nr. 234 din 10.12.2015. Conform acestui acord, instituţiile din domeniul financiar bancar şi nebancar - participanţi FATCA ale Republicii Moldova trebuie să raporteze anual către autorităţile fiscale americane informaţii despre conturile financiare deţinute de către contribuabilii americani sau de către entităţile străine cu acţionariat format în mod substanţial din contribuabili americani, întru combaterea evaziunii fiscale.

În acest sens, au fost efectuate modificări în legislație, astfel încât instituţiile din domeniul financiar bancar şi nebancar să dispună de cadrul legislativ necesar în vederea identificării şi raportării informaţiei aferente conturilor cetăţenilor americani de pe teritoriul Republicii Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor FATCA.

Prin urmare, aliniatul 1 al articolului 226 „Citaţia la organul fiscal, inclusiv citaţia bancară, procedura de audiere" din Codul fiscal, a suferit modificări. Conform noului text, citaţia este un înscris în care persoana este invitată la organul fiscal ca să depună documente sau să prezinte alt gen de informaţie, relevante pentru administrarea fiscală, precum şi pentru realizarea tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Anterior, persoana era invitată doar pentru determinarea obligaţiei fiscale.

Totodată, acest articol va avea un nou alineat (8), conform căruia, în contextul implementării şi realizării tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul fiscal poate solicita tuturor persoanelor care cad sub incidenţa prevederilor tratatelor, prin intermediul unei citaţii specifice prevederilor tratatului respectiv, prezentarea informaţiilor prevăzute de acesta.

Modificări în acest sens au suferit și alte legi, cum ar fi: articolul 22 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, articolul 31 din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări și articolul 33 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital.

Menționăm că modificările la Codul fiscal, prin derogare de la articolul 7 alineatul (11) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, se pun în aplicare la data publicării, chiar dacă anterior a fost aprobată Legea nr. 109 din 28.05.2015, conform căreia, modificările şi/sau completările Codului fiscal şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prezenta lege intră în vigoare din data de astăzi, 29 ianuarie 2016, data publicării.

În Monitorul Oficial de astăzi, 29 ianuarie 2016, a fost publicată Legea nr. 241 din 29.12.2015 pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) şi pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnat la Chişinău la 26 noiembrie 2014, a fost ratificat anterior prin Legea nr. 234 din 10.12.2015. Conform acestui acord, instituţiile din domeniul financiar bancar şi nebancar - participanţi FATCA ale Republicii Moldova trebuie să raporteze anual către autorităţile fiscale americane informaţii despre conturile financiare deţinute de către contribuabilii americani sau de către entităţile străine cu acţionariat format în mod substanţial din contribuabili americani, întru combaterea evaziunii fiscale.

În acest sens, au fost efectuate modificări în legislație, astfel încât instituţiile din domeniul financiar bancar şi nebancar să dispună de cadrul legislativ necesar în vederea identificării şi raportării informaţiei aferente conturilor cetăţenilor americani de pe teritoriul Republicii Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor FATCA.

Prin urmare, aliniatul 1 al articolului 226 „Citaţia la organul fiscal, inclusiv citaţia bancară, procedura de audiere" din Codul fiscal, a suferit modificări. Conform noului text, citaţia este un înscris în care persoana este invitată la organul fiscal ca să depună documente sau să prezinte alt gen de informaţie, relevante pentru administrarea fiscală, precum şi pentru realizarea tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Anterior, persoana era invitată doar pentru determinarea obligaţiei fiscale.

Totodată, acest articol va avea un nou alineat (8), conform căruia, în contextul implementării şi realizării tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul fiscal poate solicita tuturor persoanelor care cad sub incidenţa prevederilor tratatelor, prin intermediul unei citaţii specifice prevederilor tratatului respectiv, prezentarea informaţiilor prevăzute de acesta.

Modificări în acest sens au suferit și alte legi, cum ar fi: articolul 22 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, articolul 31 din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări și articolul 33 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital.

Menționăm că modificările la Codul fiscal, prin derogare de la articolul 7 alineatul (11) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, se pun în aplicare la data publicării, chiar dacă anterior a fost aprobată Legea nr. 109 din 28.05.2015, conform căreia, modificările şi/sau completările Codului fiscal şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prezenta lege intră în vigoare din data de astăzi, 29 ianuarie 2016, data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...