37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări în Codul fiscal! Vezi ce impozit urmează să verse la buget fiecare plătitor de câştiguri

Modificări în Codul fiscal! Vezi ce impozit urmează să verse la buget fiecare plătitor de câştiguri

06.01.20175.223 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 6 ianuarie, a fost publicată Legea nr. 292 din 16.12.2016, potrivit căreia, au fost efectuate modificări și completări la mai multe acte legislative. Aceste modificări au fost efectuate în contextul publicării noii Legi cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr. 291 din 16.12.2016.

Prin urmare, articolul 20, litera p1) din Codul fiscal va avea un nou cuprins. Respectiv, în venitul brut nu se vor include câştigurile obținute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii. Anterior, potrivit articolul 20, litera p1) în venitul brut nu se includeau câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui câștig nu depăşea 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin.(1).

De asemenea, un nou cuprins va avea și articolul 901, alineatul (33) din Codul fiscal, conform căruia, fiecare plătitor de câştiguri urmează să rețină și să verse la buget un impozit în mărime de 18% din câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepția câștigurilor de la campaniile promoționale și/sau din loterii și pariuri.

Anterior, în articolul 901, alineatul (33) era menționat că fiecare plătitor de câştiguri urma să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:
- 18% din câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia câștigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive;
- 18% din câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui câștig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), dar nu depăşeşte 50 mii lei;
- 25% din câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui câștig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.

Modificări a suferit și Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Respectiv, a fost abrogată litera a) de la articolul 8 alineatul (1) punctul 5, care prevedea că „activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor (cu excepţia monopolului de stat exercitat în condiţiile Legii nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc), întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu câştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive", se supunea reglementării prin licenţiere de către Camera de Licenţiere.

Totodată, articolul 8 alineatul (1) a fost completat cu litera g) și punctul 45), conform cărora, activitatea în domeniul jocurilor de noroc: întreținerea cazinourilor se va supune reglementării prin licenţiere de către Ministerul Finanțelor.

De asemenea, a fost modificată anexa nr. 1 „Taxa pentru licenţă pentru anumite genuri de activitate". Prin urmare, au fost abrogate activitățile în domeniul jocurilor de noroc: exploatarea automatelor de joc cu câştiguri băneşti, exploatarea automatelor de joc cu câştiguri băneşti de tipul American Roulette, depunerea mizelor la competiţii sportive şi de altă natură, organizarea şi desfăşurarea loteriilor. Singura activitate în domeniul jocurilor de noroc care a rămas este întreţinerea cazinourilor, cuantumul taxei căreia va fi de 600000 lei pentru fiecare masă de joc și 130000 lei pentru fiecare unitate de exploatare a meselor de ruletă.

A fost completat și articolul 19 din Legea nr. 1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate cu alineatul (8), potrivit căruia este interzisă publicitatea activităţii de întreţinerea cazinourilor, sălilor cu automate de joc şi a cîștigurilor băneşti obţinute în rezultatul participării la acestea.

În contextul celor expuse, modificările operate la art.20 lit.p1) şi art.901 alin.(33) din Codul fiscal prin Legea nr.292 din 16.12.2016, se vor pune în aplicare doar peste 180 de zile calendaristice de la data de 06.01.2017, adică începînd cu 5 iulie 2017.

Celelalte prevederi intră în vigoare din data publicării.

Vedeți și comunicat privind regimul de impozitare a cîştigurilor din jocurile de noroc

În Monitorul Oficial de astăzi, 6 ianuarie, a fost publicată Legea nr. 292 din 16.12.2016, potrivit căreia, au fost efectuate modificări și completări la mai multe acte legislative. Aceste modificări au fost efectuate în contextul publicării noii Legi cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr. 291 din 16.12.2016.

Prin urmare, articolul 20, litera p1) din Codul fiscal va avea un nou cuprins. Respectiv, în venitul brut nu se vor include câştigurile obținute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii. Anterior, potrivit articolul 20, litera p1) în venitul brut nu se includeau câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui câștig nu depăşea 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin.(1).

De asemenea, un nou cuprins va avea și articolul 901, alineatul (33) din Codul fiscal, conform căruia, fiecare plătitor de câştiguri urmează să rețină și să verse la buget un impozit în mărime de 18% din câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepția câștigurilor de la campaniile promoționale și/sau din loterii și pariuri.

Anterior, în articolul 901, alineatul (33) era menționat că fiecare plătitor de câştiguri urma să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:
- 18% din câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia câștigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive;
- 18% din câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui câștig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), dar nu depăşeşte 50 mii lei;
- 25% din câştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, şi/sau din pariurile sportive, în partea în care valoarea fiecărui câștig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.

Modificări a suferit și Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Respectiv, a fost abrogată litera a) de la articolul 8 alineatul (1) punctul 5, care prevedea că „activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor (cu excepţia monopolului de stat exercitat în condiţiile Legii nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc), întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu câştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive", se supunea reglementării prin licenţiere de către Camera de Licenţiere.

Totodată, articolul 8 alineatul (1) a fost completat cu litera g) și punctul 45), conform cărora, activitatea în domeniul jocurilor de noroc: întreținerea cazinourilor se va supune reglementării prin licenţiere de către Ministerul Finanțelor.

De asemenea, a fost modificată anexa nr. 1 „Taxa pentru licenţă pentru anumite genuri de activitate". Prin urmare, au fost abrogate activitățile în domeniul jocurilor de noroc: exploatarea automatelor de joc cu câştiguri băneşti, exploatarea automatelor de joc cu câştiguri băneşti de tipul American Roulette, depunerea mizelor la competiţii sportive şi de altă natură, organizarea şi desfăşurarea loteriilor. Singura activitate în domeniul jocurilor de noroc care a rămas este întreţinerea cazinourilor, cuantumul taxei căreia va fi de 600000 lei pentru fiecare masă de joc și 130000 lei pentru fiecare unitate de exploatare a meselor de ruletă.

A fost completat și articolul 19 din Legea nr. 1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate cu alineatul (8), potrivit căruia este interzisă publicitatea activităţii de întreţinerea cazinourilor, sălilor cu automate de joc şi a cîștigurilor băneşti obţinute în rezultatul participării la acestea.

În contextul celor expuse, modificările operate la art.20 lit.p1) şi art.901 alin.(33) din Codul fiscal prin Legea nr.292 din 16.12.2016, se vor pune în aplicare doar peste 180 de zile calendaristice de la data de 06.01.2017, adică începînd cu 5 iulie 2017.

Celelalte prevederi intră în vigoare din data publicării.

Vedeți și comunicat privind regimul de impozitare a cîştigurilor din jocurile de noroc

Comentarii

Înregistrare