37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări în formularul cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui”

Modificări în formularul cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui”

18.08.20142.985 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Modificări în formularul cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui”

 

În Monitorul Oficial nr. 238-246 din 15.08.2014 a fost publicată rectificarea la Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui” şi a Instrucţiunii de completare a borderoului de achiziţie al laptelui (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 223-230 din 8 august 2014)

Modificările sunt următoarele:
1. Sintagma
„Reţineri conform legislaţiei________________________ _______________________ei
                                           (cu litere-прописью)                   (cu cifre-цифрами) 
Удержания согласно законодательству                                                            леев”

din borderoul de achiziţie al laptelui se exclude.

2. Punctele 23-27 din anexa nr. 2 vor avea următorul conţinut:
    «23) În rubrica „Total spre plată”, la sfîrşitul perioadei de colectare al laptelui, se indică suma spre plată persoanei fizice-cetăţean care predă laptele prin scăderea din suma  „Total calculat” a sumelor avansurilor acordate (după caz);
    24) În rubrica „Primit lapte” – semnătura achizitorului, la sfîrşitul perioadei de colectare al laptelui;
    25) În rubrica „Conducătorul entităţii/persoana împuternicită” – semnătura conducătorului entităţii/persoanei împuternicite, la sfîrşitul perioadei de colectare al laptelui;
    26) În rubrica „Predat lapte” – semnătura persoanei fizice-cetăţean, la sfîrşitul perioadei de colectare al laptelui, prin care se confirmă valoarea indicatorilor din coloanele 1-7 şi rubricile „Total calculat”, „Avansuri acordate”, 
    „Total spre plată”.».

Modificări în formularul cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui”

 

În Monitorul Oficial nr. 238-246 din 15.08.2014 a fost publicată rectificarea la Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui” şi a Instrucţiunii de completare a borderoului de achiziţie al laptelui (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 223-230 din 8 august 2014)

Modificările sunt următoarele:
1. Sintagma
„Reţineri conform legislaţiei________________________ _______________________ei
                                           (cu litere-прописью)                   (cu cifre-цифрами) 
Удержания согласно законодательству                                                            леев”

din borderoul de achiziţie al laptelui se exclude.

2. Punctele 23-27 din anexa nr. 2 vor avea următorul conţinut:
    «23) În rubrica „Total spre plată”, la sfîrşitul perioadei de colectare al laptelui, se indică suma spre plată persoanei fizice-cetăţean care predă laptele prin scăderea din suma  „Total calculat” a sumelor avansurilor acordate (după caz);
    24) În rubrica „Primit lapte” – semnătura achizitorului, la sfîrşitul perioadei de colectare al laptelui;
    25) În rubrica „Conducătorul entităţii/persoana împuternicită” – semnătura conducătorului entităţii/persoanei împuternicite, la sfîrşitul perioadei de colectare al laptelui;
    26) În rubrica „Predat lapte” – semnătura persoanei fizice-cetăţean, la sfîrşitul perioadei de colectare al laptelui, prin care se confirmă valoarea indicatorilor din coloanele 1-7 şi rubricile „Total calculat”, „Avansuri acordate”, 
    „Total spre plată”.».

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...