37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări în Codul fiscal! Prevederi noi privind desemnarea celor 2% din suma impozitului pe venit către organizaţiile necomerciale

Modificări în Codul fiscal! Prevederi noi privind desemnarea celor 2% din suma impozitului pe venit către organizaţiile necomerciale

12.08.2016981 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 12 august, a fost publicată Legea nr. 177 din 21.07.2016, conform căreia, a fost modificat și completat Codul fiscal.

Astfel, articolul 152 „Desemnarea procentuală" va avea un nou cuprins, potrivit căruia, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii indicaţi în lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală, care se va stabili anual de Ministerul Justiţiei și se va publica pe pagina web oficială a acestuia până la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea, conform modului stabilit de Guvern.

Desemnarea procentuală se va efectua începând cu 1 ianuarie al anului următor anului fiscal pentru care se face desemnarea procentuală până la data-limită de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, în modul stabilit de Guvern. Anterior nu era specificat o dată concretă.

Totodată, au fost enumerați beneficiarii desemnării procentuale, care sunt:
a) asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară activităţi de utilitate publică în conformitate cu art. 30 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti, cu condiţia că acestea îşi desfăşoară activitatea timp de cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în lista Ministerului Justiţiei menţionată şi nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare;
b) cultele religioase şi părţile componente ale acestora înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate, cu condiţia că acestea îşi desfăşoară activitatea timp de cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în lista Ministerului Justiţiei menţionată şi nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Beneficiarii desemnării procentuale vor purta răspundere potrivit legii pentru neraportarea utilizării sumelor obţinute în urma desemnării procentuale şi pentru utilizarea contrar destinaţiei a acestor sume. Sumele neraportate și utilizate contrar destinaţiei se vor restitui la buget. Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale se vor utiliza în scopurile stabilite de legislaţia în vigoare. Mecanismul de desemnare procentuală și de transfer al desemnărilor procentuale către beneficiari, precum şi de control al utilizării acestor sume, se va stabili de Guvern.

Modificări a suferit și noțiunea de desemnare procentuală de la articolul 12, punctul 15), care conform noului cuprins reprezintă procesul în care contribuabilii direcţionează un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale conform art.152. În definiția veche nu se făcea trimitere la articolul 152.

De asemenea, conform noului cuprins al articolul 8 alineatul (1), litera d), contribuabilul are dreptul să direcţioneze anual un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art. 152 dacă nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare. Respectiv, conform noului text la fel se face trimitere către prevederile articolului 152, ceea ce nu era anterior.

Articolul 20, litera z13) a suferit modificări de redacție, respectiv, în venitul brut nu se vor include veniturile obţinute de către organizaţiile necomerciale, cultele religioase şi părţile componente ale acestora conform legii în urma desemnării procentuale. Anterior în locul organizaţiilor necomerciale au fost indicate organizaţiile necomerciale de utilitate publică.

În final, a fost abrogat aliniatul (11) de la articolul 88, care prevedea că fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate), la solicitarea lucrătorului, este obligat să reţină din suma impozitului calculat conform alin.(1) de la același articol, cuantumul procentual desemnat conform cererii scrise.

În sensul modificărilor de mai sus, au fost ,modificate și Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, precum și Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie.

Desemnarea procentuală se va aplica începând cu anul 2017 pentru venitul obţinut în anul 2016. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

În Monitorul Oficial de astăzi, 12 august, a fost publicată Legea nr. 177 din 21.07.2016, conform căreia, a fost modificat și completat Codul fiscal.

Astfel, articolul 152 „Desemnarea procentuală" va avea un nou cuprins, potrivit căruia, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii indicaţi în lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală, care se va stabili anual de Ministerul Justiţiei și se va publica pe pagina web oficială a acestuia până la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea, conform modului stabilit de Guvern.

Desemnarea procentuală se va efectua începând cu 1 ianuarie al anului următor anului fiscal pentru care se face desemnarea procentuală până la data-limită de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, în modul stabilit de Guvern. Anterior nu era specificat o dată concretă.

Totodată, au fost enumerați beneficiarii desemnării procentuale, care sunt:
a) asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară activităţi de utilitate publică în conformitate cu art. 30 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti, cu condiţia că acestea îşi desfăşoară activitatea timp de cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în lista Ministerului Justiţiei menţionată şi nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare;
b) cultele religioase şi părţile componente ale acestora înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate, cu condiţia că acestea îşi desfăşoară activitatea timp de cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în lista Ministerului Justiţiei menţionată şi nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Beneficiarii desemnării procentuale vor purta răspundere potrivit legii pentru neraportarea utilizării sumelor obţinute în urma desemnării procentuale şi pentru utilizarea contrar destinaţiei a acestor sume. Sumele neraportate și utilizate contrar destinaţiei se vor restitui la buget. Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale se vor utiliza în scopurile stabilite de legislaţia în vigoare. Mecanismul de desemnare procentuală și de transfer al desemnărilor procentuale către beneficiari, precum şi de control al utilizării acestor sume, se va stabili de Guvern.

Modificări a suferit și noțiunea de desemnare procentuală de la articolul 12, punctul 15), care conform noului cuprins reprezintă procesul în care contribuabilii direcţionează un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale conform art.152. În definiția veche nu se făcea trimitere la articolul 152.

De asemenea, conform noului cuprins al articolul 8 alineatul (1), litera d), contribuabilul are dreptul să direcţioneze anual un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art. 152 dacă nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare. Respectiv, conform noului text la fel se face trimitere către prevederile articolului 152, ceea ce nu era anterior.

Articolul 20, litera z13) a suferit modificări de redacție, respectiv, în venitul brut nu se vor include veniturile obţinute de către organizaţiile necomerciale, cultele religioase şi părţile componente ale acestora conform legii în urma desemnării procentuale. Anterior în locul organizaţiilor necomerciale au fost indicate organizaţiile necomerciale de utilitate publică.

În final, a fost abrogat aliniatul (11) de la articolul 88, care prevedea că fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate), la solicitarea lucrătorului, este obligat să reţină din suma impozitului calculat conform alin.(1) de la același articol, cuantumul procentual desemnat conform cererii scrise.

În sensul modificărilor de mai sus, au fost ,modificate și Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, precum și Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie.

Desemnarea procentuală se va aplica începând cu anul 2017 pentru venitul obţinut în anul 2016. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Comentarii

  1. Petru spune:

    Cred ca e de ris si de plins, pentru un salariu de 6000 lei impozitul constituie undeva 550 lei * 12 luni = 6600, cele 2 % fiind 132 lei. SI pentru aceasta cite chinuri, dute la fisc, da declaratia, stringe dovezi, verifca daca este in lista aprobata. Si cine credeti ca o sa faca asa ceva? Doar asa sa fie prevazut ceva in lege.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...