37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.69-81 din 02 aprilie – 25 aprilie 2008

MO nr.69-81 din 02 aprilie – 25 aprilie 2008

25.04.20081.378 views

Monitorul Oficial Nr. 69-71 din 4 aprilie 2008

- Legea nr. 58-XVI din 20.03.2008 privind completarea art.4 din Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului Fiscal.

 Legea se completează cu alineatul (20¹) care are următorul cuprins:

„(20¹) T.V.A nu se aplică la importul mărfurilor de la poziţia tarifară 9021 40 000 „Aparate pentru facilitarea auzului surzilor, cu excepţia părţilor şi accesoriilor”, destinate Asociaţiei Copiilor Surzi din Moldova”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 28.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor.

 Regulamentul se extinde asupra întreprinderilor de stat şi municipale, instituţiilor publice, societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public

    

Monitorul Oficial Nr. 76-77 din 15 aprilie 2008

- Ordinul nr. 43 din 29 martie 2008 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Indicaţiilor metodice privind reflectarea în evidenţa contabilă a veniturilor şi cîştigurilor obţinute de la jocurile de noroc.

 

- Ordinul cumul al IFPS şi CNAM nr. 38-A din 18 martie 2008 privind operarea modificărilor la Ordinul IPFS şi CNAM nr. 30/24-A din 11.02.2005 care cuprinde “Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.”

Monitorul Oficial Nr. 78-79 din 18 aprilie 2008

- Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.621-A din 19.12.2007 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunilor lor de completare.

Se aprobă formularul dării de seamă REV 5 „Declaraţia persoanei asigurate” şi instrucţiunea de completare a acesteia.

Formularul dării de seamă va fi obligatoriu pentru folosire începînd cu 01 ianuarie 2009.

Monitorul Oficial Nr. 81 din 25 aprilie 2008

- Hot. Guvernului nr. 519 din 18.04.2008 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hot. Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005, care cuprinde lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul R.M solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota 0.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...