37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 63-80 din 31 martie 2012 – 20 aprilie 2012

MO nr. 63-80 din 31 martie 2012 – 20 aprilie 2012

24.04.20122.749 views
false false false MicrosoftInternetExplorer4

BULETIN INFORMATIV

Nr. 4 din 24 aprilie 2012

 

Monitorul Oficial nr. 63 din 31 martie 2012

 

- Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici

Prezenta lege reglementează modul şi condiţiile de salarizare a funcţionarilor publici, precum şi mărimea salariilor acestora.

Salariile de funcţie ale funcţionarilor publici conform gradelor şi treptelor de salarizare

 

Gradele
de salarizare

Treptele de salarizare

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

23

7800

8385

8970

9555

10140

 

 

 

 

22

7400

7955

8510

9065

9620

 

 

 

 

21

7000

7525

8050

8575

9100

 

 

 

 

20

6600

6930

7260

7590

7920

8250

8580

8910

9240

19

6300

6615

6930

7245

7560

7875

8190

8505

8820

18

6000

6300

6600

6900

7200

7500

7800

8100

8400

17

5700

5985

6270

6555

6840

7125

7410

7695

7980

16

5400

5670

5940

6210

6480

6750

7020

7290

7560

15

5100

5355

5610

5865

6120

6375

6630

6885

7140

14

4800

5040

5280

5520

5760

6000

6240

6480

6720

13

4600

4830

5060

5290

5520

5750

5980

6210

6440

12

4400

4620

4840

5060

5280

5500

5720

5940

6160

11

4200

4410

4620

4830

5040

5250

5460

5670

5880

10

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

9

3800

3990

4180

4370

4560

4750

4940

5130

5320

8

3600

3780

3960

4140

4320

4500

4680

4860

5040

7

3400

3570

3740

3910

4080

4250

4420

4590

4760

6

3200

3360

3520

3680

3840

4000

4160

4320

4480

5

3000

3150

3300

3450

3600

3750

3900

4050

4200

4

2800

2940

3080

3220

3360

3500

3640

3780

3920

3

2600

2730

2860

2990

3120

3250

3380

3510

3640

2

2400

2520

2640

2760

2880

3000

3120

3240

3360

1

2200

2310

2420

2530

2640

2750

2860

2970

3080

 

 

Monitorul Oficial nr. 64 din 3 aprilie 2012

 

- Legea nr. 62 din 30.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 62 din 30.03.2012, articolul 84 alin. (11) din Codul Fiscal se completează în final cu următorul text:

sau 1/4 din suma impozitului calculată din venitul impozabil calculat pentru anul 2011 prin aplicarea cotei stabilite la art. 15

Astfel, reiese că contribuabilii au posibilitatea de a alege să achite impozitul pe venit nu mai tîrziu de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 31 decembrie conform sumei impozitului pe venit estimată în anexa 7D din Declaraţia VEN-08 prezentată pe anul 2011 sau să se conducă de modificările operate prin Legea nr. 62 şi să achite impozitul pe venit în rate calculat din venitul impozabil determinat în anul precedent.

Conform Legii nr. 62 din 30.03.2012 au fost concretizate articolele din Codul Fiscal care nu se aplică pentru agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii impozitaţi conform regimului fiscal stabilit la capitolul 71, acestea fiind: art. 801 (achitarea prealabilă a impozitului în cazul repartizării dividendelor); art. 84 (achitarea impozitului în rate); art. 89 (reţinerea impozitului din dobînzi şi royalty),

Au fost operate modificări la art. 103 din Codul Fiscal, printre care:

- la alin. (1) pct. 5) a fost reintrodus serviciul de pregătire şi perfecţionare a cadrelor ca fiind scutit de TVA, anterior exclus prin Legea nr. 267 din 23.12.2011;

- la alin. (1) pct. 10) a fost exclus textul „cu excepţia comisionului aplicat la formarea lor”, introdus anterior prin Legea nr. 267 din 23.12.2011. Astfel, rezultă că sunt scutite de TVA biletele de tratament (inclusiv cele fără cazare) şi de odihnă în staţiunile balneoclimaterice, pachetele de servicii turistice, inclusiv la valoarea comisionului aplicat la formarea lor;

- se completează cu art. (93) care stabileşte că TVA nu se aplică mărfurilor importate de persoanelor juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea acestora nu depăşeşte suma de 100 euro. La fel se completează şi art. 124 cu alin. (111) nu se achită accize pentru mărfurile care nu depăşesc suma de 100 euro şi sunt importate în scopuri necomerciale.

 

- Legea nr. 63 din 30.03.2012 privind modificarea articolului 84 din Codul Fiscal

Potrivit Legii nr. 63 din 30.03.2012 a fost extins termenul de achitare a primei tranşe a impozitului pe venit pentru întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti de la 31 martie la 30 septembrie (art. 84 alin. 2 din Codul Fiscal).

 

- Hotărîrea BNM nr. 61 din 29.03.2012 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor BNM şi a normei rezervelor obligatorii

Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 4.5 la sută anual.

Se menţin ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight la nivelul actual de 7.5 la sută anual;

b) la depozitele overnight la nivelul actual de 1.5 la sută anual.

Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

 

Monitorul Oficial nr. 65-69 din 6 aprilie 2012

 

- Informaţia Ministerului Finanţelor nr. 26-06/2-11/455/1306 din 07.03.2012 referitor la unele particularităţi ce ţin de evidenţa obligaţiilor fiscale

Informaţia dată conţine explicaţii cu referire la:

- aplicarea termenului de restituire a sumelor a căror restituire este reglementată de legislaţia în vigoare şi a sumelor în plus, cît şi a termenului stabilit pentru calcularea dobînzilor;

- eliberarea certificatului privind lipsa restanţelor faţă de buget;

- restituirea impozitului pe venit către persoanele fizice;

- prezentarea dărilor de seamă fiscale corectate;

- administrarea restanţelor.

 

Monitorul Oficial nr. 70-71 din 6 aprilie 2012

 

- Ordinul IFPS nr. 175 din 28.03.2012 privind aprobarea unor formulare de dări de seamă aferente taxelor locale

Se aprobă formularele şi instrucţiunile de completarea a dărilor de seamă aferente următoarelor taxe locale:

- taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – Forma TPP 12;

- taxa pentru dispozitivele publicitare – Forma TDP 12;

- taxa de piaţă – Forma TP 12;

- taxa de la posesorii unităţilor de transport – Forma TPUT 12;

- taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor – Forma TUS 12.

Se abrogă:

- Ordinul IFPS nr. 79 din 23.02.2010 privind aprobarea formularului dării de seamă la taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei de stat şi Instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia;

- Ordinul IFPS nr. 177 din 23.06.2008 privind aprobarea formularului dării de seamă pentru taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) şi a Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a acesteia.

 

- Ordinul IFPS nr. 178 din 29.03.2012 privind stabilirea razelor de deservire a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, a direcţiilor de administrare fiscală din subordinea IFS pe municipiul Chişinău şi IFS pe UTA Găgăuzia

Se stabilesc razele de deservire ale contribuabililor şi de activitate a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale şi a direcţiei administrare fiscală din subordinea IFS pe municipiul Chişinău şi IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. 

 

Monitorul Oficial nr. 72-75 din 13 aprilie 2012

 

- Legea nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţie de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

A fost republicată în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 181 din 29.12.2011 (M.O. nr. 1-6 din 06.01.2012)

 

- Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit

Legea privind activitatea de audit a fost republicată datorită modificărilor operate la aceasta prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

- Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese

A fost republicată în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 181 din 29.12.2011 (M.O. nr. 1-6 din 06.01.2012)

 

- Legea nr. 54 din 22.03.2012 cu privire la modificarea unor acte legislative

A fost modificat art. 96 alin. lit. b) liniuţa a cincia din Codul Fiscal, astfel s-a revenit la redacţia veche a acestei norme de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 267 din 23.12.2011.  

Se aplică cota redusă de 8 % pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli.

Modificarea dată se pune în aplicare cu începere de la 13.01.2012

A fost stabilit tariful vamal de 0 % la importul altor preparate de tipurile celor folosite pentru hrana animalelor (poziţia tarifară 2309 09), anterior tariful vamal fiind de 10 % din valoarea în vamă.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 210 din 11.04.2012 cu privire la ziua de odihnă din luna aprilie 2012

Se consideră ziua de luni, 30 aprilie 2012, zi de odihnă, iar ziua de sîmbătă, 5 mai 2012, zi lucrătoare.

Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura, în ziua de 5 mai 2012, activitatea eficientă a unităţilor subordonate.

 

Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012

 

- Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 5 din 10.04.2012 pentru controlul constituţionalităţii prevederilor articolelor 4 alin. (2) lit. a) şi b), 9 alin. (1) şi 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

Extras din Hotărîrea Curţii Constituţionale:

„Prin Hotărîrea nr.5 din 10 aprilie 2012 Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale prevederile articolului 4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale în redacţia Legii nr.56 din 9 iunie 2011.

Curtea a relevat că abrogarea acordării prestaţiei sociale pentru prima zi de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă aduce atingere substanţei dreptului angajaţilor la securitate materială adecvată, articolul 4 alin.(2) lit.a) din lege fiind în conflict cu articolul 47 din Constituţie.

În acest context, Curtea observă că, fiind declarată neconstituţională această prevedere legală, s-a creat un vid legislativ privind sursa de finanţare a primei zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, deoarece, potrivit normelor în vigoare, recunoscute constituţionale de către Curte, a doua, a treia şi a patra zi de incapacitate temporară de muncă sînt plătite salariatului din contul angajatorului şi abia din a cincea zi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă este plătită de la bugetul asigurărilor sociale de stat (art.4 alin.(2) lit.b) şi c) din Legea nr.289-XV).

În lumina celor expuse, în temeiul articolului 79 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea consideră necesară soluţionarea acestor probleme de către Parlament.

În acest sens, Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă, urmînd să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termen de 3 luni.”

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 44 din 09.04.2012 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare

Se abrogă Ordinul MF nr. 31 din 21.03.2007 „Cu privire la aprobarea Formularului tipizat al avizului de plată la impozitul pe bunurile imobiliare” şi se aprobă un formular nou al acestui aviz.

 

- Informaţia Ministerului Finanţelor nr. 26-06/2-11/643/1945 din 03.04.2012

Ministerul Finanţelor, întru asigurarea executării Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.13-14 din 13 ianuarie 2012) comunică despre anularea alineatelor doi şi trei din capitolul III al circularei nr.26-06/2-11/455/1306 din 7 martie curent cu privire la unele particularităţi ce ţin de evidenţa obligaţiilor fiscale.

 

- Ordinul IFPS nr. 183 din 30.03.2012 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de prezentare a dărilor de seamă fiscale în formă electronică

Prezentul ordin stabileşte modul de întocmire, semnare, transmitere şi recepţionare a dărilor de seamă fiscale în formă electronică de către contribuabilii care prezintă dările de seamă fiscale utilizînd metode automatizate de raportare electronică prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”.

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...