37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.47-62 din 07 martie – 25 martie 2008

MO nr.47-62 din 07 martie – 25 martie 2008

25.03.20081.117 views

Monitorul Oficial Nr. 47-48 din 7 martie 2008

- Legea nr. 278-XVI din 14.12.2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun.

Această lege stabileşte bazele juridice, economice şi sociale de organizare a activităţii de cultivare, prelucrare industrială a tutunului, de import, de fabricare, de păstrare şi de comercializare a produselor din tutun. Din considerentul că politica statului este de a reduce consumul de tutun şi reglementarea fumatului în localuri speciale atunci normele acestei legi sunt mult mai imperative, cu sancţiuni dure în comparaţie cu legea nr. 386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun, care este abrogată.

  

Monitorul Oficial Nr. 49-50 din 11 martie 2008

Monitorul Oficial Nr. 51-54 din 14 martie 2008

 - Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 07 martie 2008 privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană.

Regulamentul stabileşte mecanismul de distribuire a cotelor la exportul produselor originare din Republica Moldova în ţările Uniunii Europene în cazul cărora au fost stabilite cote tarifare.

Conform punctului 7 din Regulament pentru obţinerea cotelor la exportul produselor în regim preferenţial în ţările-membre ale Uniunii Europene, agenţii economici vor prezenta la Ministerul Economiei şi Comerţului următoarele documente:

  - cerere cu privire la acordarea cotei de export;

  - declaraţia exportatorului (anexa nr.3 la Regulament);

  - copia contractului de vînzare-cumpărare sau contractului de livrare;

  - copia actului de constituire a întreprinderii, care stipulează că exportul este una din activităţile specifice ale acesteia.

Monitorul Oficial Nr. 55-56 din 18 martie 2008

- Hot. Guvernului nr. 242 din 3.03.2008 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hot. Guvernului nr. 870 din 03.08.2007 “Cu privire la monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import”.

Monitorul Oficial Nr. 57-60 din 21 martie 2008

 - Hotărîrea Guvernului nr. 287 din 11 martie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoare adăugată.

Prin această hotărîre a fost abrogată Hotărîrea nr. 1124 din 28 septembrie 2006 “Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoare adăugată”.

Noul Regulament nu mai clasifică subiecţii impozabili în 3 grupe după gradul de credibilitate, ci stabileşte care sunt condiţiile pe care trebuie să le întrunească simultan subiectul impozabil pentru a fi adoptată decizia privind restituirea TVA fără efectuarea controlului tematic. Aceste condiţii sunt:

-          subiectul impozabil desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani;

-          subiectul impozabil a beneficiat de restituirea TVA cel puţin de două ori şi de la data ultimei restituirii TVA a trecut cel mult 1 an calendaristic;

-          în cadrul ultimului control tematic privind restituirea TVA suma impozitului spre restituire, confirmată de către organul fiscal, corespunde sumei declarate de către plătitor;

-          în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate de organul fiscal nu depăşeau 1% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate.

    

Monitorul Oficial Nr. 61-62 din 25 martie 2008

- Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 19.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.21 din 21.02.2008 cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...