37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.47-59 din 06 aprilie – 27 aprilie 2007

MO nr.47-59 din 06 aprilie – 27 aprilie 2007

27.04.20071.554 views

 Monitorul  Oficial  Nr.47-49 din 06 aprilie  2007

- Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări.

Această lege organică reglementează organizarea şi funcţionarea asigurătorilor, (persoanelor juridice înregistrate în R. Moldova, care deţine dreptul de a desfăşura activităţi de asigurare (reasigurare). Această lege nu se extinde asupra asigurărilor sociale de stat, asigurărilor obligatorii de stat ale unor categorii de persoane şi asupra fondurilor nestatale de pensii. Anexa nr.1 a legii sunt stabilite clasele de asigurări, iar anexa nr.2 cuprinde registrul special, care trebuie să fie ţinut de asigurător.

- Hotărîrea nr.347 din 28.03.2007 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Această Hotărîre conţine în anexa nr. 1 Regulamentul – Model al Consiliului de administraţie al întreprinderii de stat, iar în anexa nr.2 Statutul – Model al întreprinderii de stat, iar la anexa nr.3  Contractul – Tip între Fondator şi Administratorul Întreprinderii de Stat.

- La capitolul acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare este publicat Ordinul nr.197 din 22.10.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare la exportul şi importul de păsări şi ouă de incubaţie.

 

- La capitolul Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de pensii este publicat  Ordinul nr.30 din 16.03.2007 privind forma şi conţinutul rapoartelor financiar-contabile şi statistice ale organizaţiilor de asigurare, precum şi informaţiile utilizate la întocmirea acestor rapoarte pentru perioadele de gestiune  trimestriale ale anului 2007.

 

Monitorul  Oficial  Nr.50 din 07 aprilie  2007

- Ordinul nr.236 din 18.12.2006 a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor.

Ordinul este emis în scopul asigurării executării prevederilor art.161 alin.(1) al Codului fiscal privind evidenţa contribuabililor, stabilirii  procedurii de atribuire a codului fiscal  şi efectuării înscrierilor în registrul de stat. În anexa nr.1 este prevăzută  Instrucţiunea  privind evidenţa contribuabililor.

- Informaţia Inspectoratului Principal de stat nr.(17-13-02/1-1268)16 din 27.03-2007 care prevede că Circulara nr.(17-13-02/1-895)10 din 21.02.2002 se completează cu un nou aliniat. Astfel după aliniatul 15 se introduce: “La transmiterea dreptului de utilizare a produsului informaţional prin metoda eliberării sublicenţei, factura fiscală se eliberează de către licenţiat, la data stabilită pentru achitarea folosirii produsului informaţional”

Monitorul  Oficial  Nr.51-53 din 13 aprilie  2007

- Legea nr.447-XVI din 28.12.2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

La articolul 24 găsim modificările referitoare la salarizarea funcţionarilor publici.

- Legea nr. 62-XVI din 16.03.2007  pentru completarea Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.

Modificările se referă la asiguraţii care au activate în calitate de Preşedinte, vicepreşedinte sau deputat salarizat al Adunării Populare a Găgăuziei.

- La capitolul acte ale Casei Naţionale de Asigurări sociale este publicată Decizia nr.1/6 din 15.01.2007 prin care se aprobă Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, executare şi reziliere a Acordului de aprobare a tarifului redus a contribuţiilor de asigurări sociale  la fondul de retribuire a muncii şi alte recompense.

Acest regulament se extinde asupra agenţilor economici producători (care în procesul activităţii sale creează bunuri materiale) care îndeplinesc următoarele condiţii: 

- La data de 01.01.2007 nu au datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale;

- Transferă integral şi în termen suma obligaţiilor curente din salariul calculate; - suma contribuţiilor de asigurări calculate conform tarifului acordat cu reducere este mai mare cu 10% decît suma contribuţiilor plătite în aceiaşi perioadă a anului precedent; - păstrează numărul de personal angajat.

Monitorul  Oficial  Nr.54-56 din 20 aprilie  2007

Legea nr.64-XVI din 16.03.2007 Cu privire la modificarea unor acte legislative (pag.14).

Modificări în Codul cu privire la contravenţiile administrative, Legea cu privire la activitatea farmaceutică legate de activitatea farmaceutică (se stabilesc sancţiuni pentru ne utilizarea sistemului informaţional automatizat de circulaţie a medicamentelor).

Hotărîrea Curţii Constituţionale a RM privind controlul constituţionalităţii articolului 69.5 din Codul fiscal al RM (impozitarea notarilor) (pag.20).

Se recunosc constituţionale prevederile art.69.5 din Codul fiscal.

Hotărîrea Guvernului RM nr.404 din 12.04.2007 cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28.04.1998 Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control (pag.48).

Anexa (lista genurilor de activitate care permite efectuarea decontărilor băneşti fără aplicarea maşinilor de casă şi control) se complectează cu un punct nou, 13, cu următorul cuprins:

“13. Prestarea serviciilor de către avocaţi”.

Monitorul  Oficial  Nr.57-59 din 27 aprilie  2007

Hotărîre privind modificările ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.761 din 31 iulie 2000 (pag.17).

Se modifică mărimea compensaţiilor nominative pentru unele categorii de populaţie (limita volum gaze naturale).

Hotărîre privind aprobarea Regulamentului privind modul de prezentare a dărilor de seamă de către beneficiarii subsolului (pag.18).

Dările de seamă cuprind informaţia, conform situaţiei de la 1 ianuarie a fiecărui an, privind rezervele de substanţe minerale utile.

Hotărîre nr.422 din 17 aprilie 2007 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1124 din 28.09.2006 (regulamentul privind restituirea TVA).

Modificările stabilesc modul de restituire a TVA în cazul livrării de mărfuri şi servicii în adresa proiectelor FISM (Fondul de Investiţii Sociale din Moldova) şi magazinele duty-free.

Hotărîre nr.428 din 18.04.2007 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26.04.2004 (modul de calculare a salariului mediu) (pag.27).

Se concretizează pentru unele categorii de salarizaţi sariul inclus în calcul pentru determinarea salariului mediu.

Hotărîre nr.460 din 25.04.2006 cu privire la ziua de odihnă din luna aprilie 2007 (pag.29).

Ziua de luni, 30 aprilie 2007 se consideră zi de odihnă, iar ziua de sîmbătă, 28 aprilie 2007, zi lucrătoare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...