37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 29 – 51 din 1 februarie 2015 – 28 februarie 2015

MO nr. 29 – 51 din 1 februarie 2015 – 28 februarie 2015

02.03.20154.286 views

Monitorul Oficial nr. 46-51 din 27.02.2015

Ordin Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu referire la efectuarea unor modificări la Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012 „Cu  privire la aprobarea Instrucţiunii privind  evidenţa contribuabililor"

Potrivit Ordinului nr. 99 din 05.02.2015 cu referire la efectuarea unor modificări la Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind  evidenţa contribuabililor", Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 vor avea o nouă redacție. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 39-45 din 20.02.2015

Indicii Biroului Naţional de Statistică privind preţurile de consum

Prin Indicii nr. 288 din 20.02.2015, Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în ianuarie 2015 faţă de decembrie 2014:

  • Ianuarie 2015 - 100,8%

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la operararea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014

Potrivit Ordinului nr. 110 din 12.02.2015, au fost făcute modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014. Astfel lista agenţilor economici care vor beneficia în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie se completează în final cu 3 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura", aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare

Conform Ordinului nr. 113 din 12.02.2015, a fost modificat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura", aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014. Pentru a afla mai multe detalii accesați aici.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Potrivit Hotărîrii nr. 42 din 17.02.2015, se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 5.0 puncte procentuale, de la 8.5 până la 13.5 la sută anual. Totodată, se majorează ratele de dobândă la creditele overnight cu 5.0 puncte procentuale, de la 11.5 până la 16.5 la sută anual și la depozitele overnight cu 5.0 puncte procentuale, de la 5.5 până la 10.5 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 18 februarie 2015.

Monitorul Oficial nr. 33-38 din 13.02.2015

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Prin Ordinul nr. 12 din 05.02.2015, a fost completată anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010. Astfel, lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, a fost completată cu 7 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010

Conform Ordinului nr. 15 din 31.01.2015, au fost efectuate modificări și completări de redacție a Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului  finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010

Potrivit Ordinului nr. 16 din 31.01.2015, au fost efectuate modificări și completări de redacție a Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Prin Ordinul nr. 17 din 03.02.2015, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind clasificaţia bugetară". Astfel, anexa nr.1 „Clasificaţia veniturilor bugetare", în Capitolul 315.00 „Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat" a fost completat cu paragrafele 08, 09 şi 10 privind transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, iar Capitolul 317.00 „Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I", după paragraful 07, se completează cu paragraful 08. Totodată, anexa nr.5 „Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B. Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget", denumirea tipului 434 se modifică în următoarea redacţie „434 „Susţinerea financiară a familiei la naşterea copilului"", iar tipul 475 „Susţinerea financiară a familiei la naşterea copilului pentru persoanele asigurate" se exclude. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014

Prin Ordinul nr. 105 din 06.02.2015, a fost completat Ordinul IFPS nr.1758 din 29.12.2014 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie. Astfel, au fost introduse în această listă încă 2 entități: Î.M. „Autosalubritate" și Casa de Comerț „Vita" SRL.  Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 29-32 din 06.02.2015

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 1755 din 24.12.2014 „Privind aprobarea Listei agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2015"

Conform Ordinului nr. 45 din 28.01.2015, a fost modificat și completat Ordinul IFPS nr.1755 din 24.12.2014 „Privind aprobarea Listei agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2015". Astfel, se substituie poziţiile 315 şi 349 din anexa la ordinul sus-menţionat cu următoarele sintagme respectiv „1002600006562 FPC"BOJO-VIN"" şi „1012602000772 ICS"GG CABLES&WIRES EE"SRL". Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Potrivit Hotărîrii nr. 25 din 29.01.2015, se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 6.5 până la 8.5 la sută anual. De asemenea, se majorează ratele de dobândă la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 9.5 până la 11.5 la sută anual și la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 3.5 până la 5.5 la sută anual.

Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, pentru perioada de menţinere a rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti 8 februarie 2015 - 7 martie 2015 - cu 2.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 16.0 la sută din baza de calcul, iar începând cu perioada de menţinere a rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti 8 martie 2015 - 7 aprilie 2015 - cu 2.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 18.0 la sută din baza de calcul. Totodată, se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Băncii Naționale cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

Conform Hotărîrii nr. 26 din 29.01.2015, se majorează rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) cu 1.0 punct procentual, de la 4.0 până la 5.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...