37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.170-183 din 03 noiembrie – 24 noiembrie 2006

MO nr.170-183 din 03 noiembrie – 24 noiembrie 2006

24.11.20061.198 views

Monitorul Oficial  nr.170-173 din 03 noiembrie 2006

- Hotărîrea Guvernului nr.1199 din 17.10.2006 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului agro-alimentar în perioada anilor 2006-2015.

- Hotărîrea de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010.

- Hotărîrea Guvernului nr.1231 din 25.10.2006 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2007.

Conform hotărîrii salariul mediu lunar pe economie pe anul 2007 este de 2015 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie

Monitorul Oficial  nr.174-177 din 10 noiembrie 2006

- Hotărîrea Guvernului nr.1143 din 04.10.2006 privind aprobarea Concepţiei sistemului de control intern şi audit intern în sectorul public.

 

Monitorul Oficial  nr.178-180 din 17 noiembrie 2006

Monitorul Oficial  nr.181-183 din 24 noiembrie 2006

- Legea nr.324-Xvi din 03.11.2006 pentru modificarea Legii nr.115-XVI din 18.05.2006 cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării.

 

- Hotărîrea Guvernului nr.1288 din 09.11.2006 cu privire la aprobarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015.

- La capitolul Acte ale inspectoratului Fiscal principal de Stat este publicat Ordinul  nr.212 din 07.11.2006 cu privire la executarea Legii nr. 250-XVI din 21 iulie 2006 cu privire la neaplicarea temporară a majorării de întîrziere a agenţilor economici producători agricoli la plata taxei pe valoarea adăugată.

Conform ordinului majorările de întîrziere se anulează pentru obligaţiile la TVA, aferent cărora termenele de prezentare a declaraţiilor şi de achitare revin perioadei de 11 august – 01 noiembrie 2006.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...