37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   MO nr.166-186 din 20 noiembrie – 15 decembrie 2009

MO nr.166-186 din 20 noiembrie – 15 decembrie 2009

17.12.20092.200 views Publika.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

BULETIN INFORMATIV

 

 

Nr.12 din 16 decembrie  2009

m.Chişinău

 

Monitorul Oficial nr. 166-168 din 20 noiembrie 2009

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 13.11.2009 cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului.

S-a modificat Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 „cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”. Conform modificărilor „persoanele fizice şi juridice ce produc sau importă şi plasează pe piaţă ape minerale naturale, potabile şi băuturi nealcoolice îmbuteliate vor prezenta Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă informaţia privind circulaţia apelor minerale naturale, potabile şi a băuturilor nealcoolice îmbuteliate, conform formularului din anexa nr. 5. Persoanele fizice şi juridice ce produc ape minerale naturale, potabile şi băuturi nealcoolice îmbuteliate vor prezenta informaţia o dată la 10 zile, iar importatorii de aceste mărfuri – după fiecare tranzacţie de import.”

 

- Ordin al Ministerului Finanţelor nr.75 din 22.10.2009 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

 

Monitorul Oficial nr. 169-170 din 24 noiembrie 2009

 

  - Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 188 din 16.11.2009 cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2008.

 

 Monitorul Oficial nr. 171-172 din 27 noiembrie 2009

- Hătărîrea Guvernului nr. 765 din 25.11.2009 cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri.

Prin această Hotărire a fost modificată Hotărîrea Guvernului 1363 din 29.11.2006 „cu privire la modalitatea eliberării autorizaţiilor pentru importul unor produse” Agenţii economici care introduc în ţară carne şi produse din carne sunt obligaţi să primească autorizaţie de import eliberată gratis de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

 

Monitorul Oficial nr. 173 din 01 decembrie 2009

- Prin Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 27.11.2009 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pe anul 2010 a fost stabilit salariul mediu lunar pe economie în mărime de 2950 lei.

 

Monitorul Oficial nr. 174-176 din 4 decembrie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr.790 din 01.12.2009 pentru aprobarea Programului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011.

 

- Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.317 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea formularului tipizat al informaţiei privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise calculată în conformitate cu art.352 alin (5) al CF.

 

Monitorul Oficial nr. 177-179 din 5 decembrie 2009

- Legea nr.82-XVIII din 03.12.2009 pentru modificarea şi completarea Legii Bugetului de Stat pe anul 2009 nr.244-XVI din 21.11.2008

 

Monitorul Oficial nr. 180 din 8 decembrie 2009

 

- Hotărîrea BNM nr. 231 din 15.10.2009 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate.

Conform modificărilor, se completează lista raporturilor pe care băncile comerciale trebuie să le  prezinte către BNM cu:

- Raportul privind împrumuturile/creditele aferente investiţiilor directe în RM, primite de către banca licenţiată

- Raportul privind efectuarea operaţiunilor conform contractelor/credite aferente investiţiilor directe în RM primite de banca licenţiată.

 Menţionăm, că conform art.7 al Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară investiţiile directe - reprezintă operaţiuni ce ţin de efectuarea investiţiilor în scopul stabilirii sau menţinerii legăturilor economice durabile între persoana care investeşte capitalul (investitor) şi unitatea de drept în care se investeşte acest capital, precum şi operaţiunile ce ţin de lichidarea/vînzarea investiţiilor directe.

Noţiunea de „investiţii directe” include acordarea împrumuturilor/creditelor pe termen lung (pentru o perioadă mai mare de 5 ani), în scopul stabilirii sau menţinerii legăturilor economice durabile. Astfel de împrumuturi/credite externe acordate de către fondatorii nerezidenţi, care deţin mai mult de 10 % din capitalul social  (sau echivalentul acestuia) ori din numărul de participaţiuni cu drept de vot al unităţii de drept sau a unei participaţiuni care să permită exercitarea de către investitor a unei influenţe considerabile asupra administrării sau activităţii unităţii de drept în care se investeşte capitalul -  nu urmează a fi înregistrate la BNM, toata documnteţia referitor la asemenea contracte (contract de împrumut, acorduri adiţionale, contracte de cesiune etc) trebuie prezentată doar la banca comercială căreia îi revine sarcina de raportare către BNM.

 

Monitorul Oficial nr. 181-183 din 11 decembrie 2009

- Prescripţia Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei nr. DCF-10-09/31 din 03.12.2009

Conform acestei Prescripţii sunt avizaţi toţi agenţii economici care activează pe teritoriul RM şi gestionează localuri publice (baruri restaurante, discoteci şi alte localuri publice) să delimiteze spaţiile pentru fumători şi nefumători marcate în mod obligatoriu cu indicatoarele „zonă pentru fumători” şi „zonă pentru nefumători”.

 

Monitorul Oficial nr. 184-186 din 15 decembrie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr.818 din 10.12.2009 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.926 din 12.07.2002

Conform modificărilor aduse Hotărîrei Guvernului nr. 926 di 12.07.2002 privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale, înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, a întreprinzătorilor individuali, a modificărilor în actele de constituire la cerere poate fi efectuată în regim de urgenţă – 4 ore. 

 

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

 

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...