37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.156-165 din 16 octombrie – 17 noiembrie 2009

MO nr.156-165 din 16 octombrie – 17 noiembrie 2009

17.11.20091.049 views

BULETIN INFORMATIV

Nr.11 din 17 noiembrie 2009                                                                                       m. Chişinău

Monitorul Oficial nr. 156 din 16 octombrie 2009

Monitorul Oficial nr. 157 din 22 octombrie 2009

- Ordinul Ministerului Finaţelor nr.63 din 10.08.2009 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Monitorul Oficial nr. 158 din 30 octombrie 2009

- Prin Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 22.10.2009 s-au facut modificări şi completări cu noi poziţii, în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27.03.2003 „cu privire la aprobarea Listei împrumuturilor şi granturilor acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, din contul cărora vor fi achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, accizelor, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale.”

Monitorul Oficial nr. 159 din 3  noiembrie 2009

Monitorul Oficial nr. 160-161 din 6  noiembrie 2009

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 34 din 06.07.2009 cu privire la aprobarea Raportului asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2008.

Monitorul Oficial nr. 162 din 10  noiembrie 2009

Monitorul Oficial nr. 163-164 din 13  noiembrie 2009

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  nr.716 din 05.11.2009 privind aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale.

Monitorul Oficial nr. 165 din 17  noiembrie 2009

- Ordinul Serviciului Vamal nr.267-O din 02.10.2009 privind formularul, modul de completare şi utilizare a actului constatator.

Se aprobă formularul actului constatator privind calcularea sau recalcularea drepturilor de import/export. Actul constatator, ca titlu executoriu se poate întocmi în cazurile:

-          apariţiei obligaţiei vamale;

-          încheierii din oficiu a unui regim vamal suspensiv, cu aplicarea garanţiei constitutive la deschiderea regimului vamal;

-          constatărilor efectuate, ca urmare a unui control sau audit postvămuire;

-          corectării erorilor de calcul, ca rezulata al verificărilor efectuate după validarea declaraţiei vamale;

-          recalculului obligaţiei vamale ca rezultat al modificărilor în legislaţie cu acţiune retroactivă;

-          anulării obligaţiei vamale, ca rezultat al prezentării documentelor confirmative pentru aplicarea unui tratament tarifar favorabil sau preferenţial, sau drept consecinţă a executării unei hotărîri de judecată.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...