37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.14-28 din 02 februarie – 23 februarie 2007

MO nr.14-28 din 02 februarie – 23 februarie 2007

23.02.20071.260 views

Monitorul Oficial Nr.  14-17 din 2 februarie 2007

- Legea nr. 40 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova.

Cei interesaţi de politica statului în domeniul turismului, precum şi cei ce au ca gen de activitate turismul se vor conduce după dispoziţiile prezentei legi, Legea turismului nr.798-VIV din 11 februarie 2000 fiind abrogată. 

- Hotărîrea nr. 106 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103 alin.(1) pct.23) al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit. q) al Legii nr. 1380-XII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.

Acest regulament se extinde asupra subiecţilor impozabili cu TVA, conform prevederilor Codului fiscal şi/sau asupra plătitorilor taxei vamale. Pentru a beneficia de scutirile de taxa vamală şi TVA, trebuie întrunite 2 condiţii cumulative: 1). valoarea activelor materiale trebuie să fie mai mare de 3000 lei avînd un termen de exploatare de peste un an şi 2)active.le materiale sunt destinate includerii în capitalul social.

- La capitolul acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova este publicată Informaţia nr. 58 prin care Ministerul anunţă că plăţile în fondurile speciale şi plăţile aferente mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat se vor vira la următoarele rechizite bancare: începînd cu 1 martie:

Beneficiar: Ministerul Finanţelor  - Trezoreria Centrală

Denumirea instituţiei publice finanţate de la bugetul de stat;

Cod fiscal: Codul fiscal al instituţiei publice finanţate de la bugetul de stat

Contul bancar: 3359502 

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria centrală

Codul băncii: TREZMD2X; Contul trezorerial: XXXX  XXX  XXXX  XX 00

- Convenţia Colectivă pe anii 2007-2009, încheiată între Ministerul Administraţiei Publice Locale şi Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice.

 Monitorul Oficial Nr. 18-20 din 9 februarie 2007

- Legea nr. 61 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru şi de filialele acesteia.

În această metodologie sunt stabilite metode unice de determinare, aprobare, aplicare  şi ajustare a tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru şi de filialele acesteia.

Monitorul Oficial Nr. 21-24  din 16 februarie 2007

- Hotărîrea nr. 139 privind conferirea titlului “Cel mai bun contribuabil al anului 2006”

Puteţi vedea lista cu cei 86 cei mai buni contribuabili ai anului 2006.

- La capitolul Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică este publicată Hotărîrea nr.102 privind tarifele la gazele naturale şi Hotărîrea 103 privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice consumatorilor finali.

- La capitolul Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este pubicat:

  • Ordinul 104 cu privire la aprobarea dării de seamă privind dividentele calculate în funcţie de rezultatele activităţii societăţilor pe acţiuni în anul de gestiune.

·         Informaţia 105 despre completarea declaraţiei privind accizele pentru mărfurile de la poziţia tarifară 2208.

Monitorul Oficial Nr.  25-28  din 23 februarie 2007

- Hotărîrea Parlamentului  nr. 84 asupra proiectului de Lege cu privire la societăţile cu răspundere limitată.

Această hotărîre a fost aprobată numai în prima lectură şi a fost transmisă Comisiei juridice pentru îmbunătăţirea proiectului de lege.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...