37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 135-159 din 1 iulie 2012 – 27 iulie 2012

MO nr. 135-159 din 1 iulie 2012 – 27 iulie 2012

16.11.20121.683 views
false false false MicrosoftInternetExplorer4

BULETIN INFORMATIV

Nr. 7 din 16 noiembrie 2012

 

Monitorul Oficial nr. 135-141 din 6 iulie 2012

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 65/94/100 din 15.06.2012 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind cerinţele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari, aprobat prin Ordinul comun nr. 172/245/216 din 28.12.2010

 

- Hotărîrea BNM nr. 153 din 28.06.2012 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor BNM şi a normei rezervelor obligatorii

- Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 4.5 la sută anual.

- Se menţin ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight la nivelul actual de 7.5 la sută anual;

b) la depozitele overnight la nivelul actual de 1.5 la sută anual.

- Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

 

Monitorul Oficial nr. 142 din 10 iulie 2012

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 06.07.2012 privind completarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor de invalizi, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie

Conform acestei hotărîri se scuteşte de plata TVA Întreprinderea de Producţie şi Instruire a Invalizilor “Handi”.

 

Monitorul Oficial nr. 143-148 din 13 iulie 2012

 

- Legea nr.128 din 08.06.2012 pentru completarea unor acte legislative

Se completează Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprindere cu art. 91 “Activităţi financiare ilegale”, ceea ce interzice activitatea prin care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori să colecteze mijloace financiare sau să se înscrie pe liste cu promisiunea cîştigurilor financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste.

Totodată, se introduc în Codul Penal şi Codul Contravenţional sancţiuni legate de practicarea ilegală a activităţii financiare.

De asemenea, pentru organizaţiile de microfinanţare se interzice activitatea colectarea de la persoane, prin ofertă publică, mijloace financiare rambursabile. (art. 8, alin. (1) din Legea nr. 280-XV din 22.07.2004 cu privire la organizaţiile de microfinanţare)

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 04.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat

Regulamentul privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat prevede aspecte metodologice privind realizarea parteneriatelor publice-private, precum şi documentele standard de aplicare, în acord cu bunele practici referitoare la procedurile standard privind iniţierea şi realizarea parteneriatelor public-private, monitorizarea şi încetarea acestora.

 

Monitorul Oficial nr. 149-154 din 20 iulie 2012

 

- Legea nr. 94 din 26.04.2012 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative

Se produc mai multe modificări în Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări. În sarcina asiguratorului se pun mai multe obligaţiuni (art. 31, alin. (3)):

“h) să instituie reguli şi proceduri de verificare, să asigure instruirea continuă a propriului personal, în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului prin intermediul activităţii de asigurare;

i) să organizeze un sistem intern de management al riscului;

j) să elaboreze propriile reglementări privind cheltuielile de achiziţie, care vor prevedea cel puţin următoarele:

– în structura primei de asigurare (reasigurare) cheltuielile de achiziţie vor fi stabilite separat de celelalte cheltuieli ale asigurătorului (reasigurătorului);

– comisionul sau orice altă retribuţie pentru fiecare contract de asigurare (reasigurare) încheiat nu poate depăşi limita cheltuielilor de achiziţie ale asigurătorului (reasigurătorului) prevăzute în structura primei de asigurare (reasigurare);

– comisionul pentru intermedierea în asigurări (reasigurări) poate fi plătit de către asigurător (reasigurător) doar prin virament la contul bancar al intermediarului în asigurări (reasigurări) sau persoanei care oferă servicii de intermediere în conformitate cu prevederile art.531.”

Se modifică şi Legea nr. 414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicole.

 

- Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 11 din 28.03.2012 cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă

Prin această convenţie se stabilesc criteriile ce corespund unei reduceri în masă a locurilor de muncă, precum şi obligaţiunile angajatorului care a întreprins concedieri în masă.

 

- Convenţie colectivă (nivel naţional). Formularul statelor de personal şi permisul nominal de acces la locul de muncă

Se aprobă modelul Formularului statelor de personal ale unităţii şi modelul permisului nominal de acces la locul de muncă.

 

- Convenţia colectivă (nivel naţional) pentru aprobarea completărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25.07.2005 “Cu privire la modelul Contractului individual de muncă”

Completările operate sunt:

- La punctul 12, după cuvintele “retribuire a muncii salariatului”, se introduc cuvintele “(valoarea minimă obligatorie a retribuţiei muncii pentru munca prestată de salariaţi în sectorul real nu poate fi mai mică decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern sau, după caz, decît salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în Convenţia colectivă de nivel ramural sau în Contractul colectiv de muncă)”.

- Se completează cu un nou punct 121 cu următorul cuprins:

121. De mărimea salariului stabilit depinde:

- mărimea indemnizaţiei de concediu;

- mărimea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale;

- mărimea indemnizaţiei de concediere;

- mărimea ajutorului de şomaj;

- mărimea pensiei pentru limită de vîrstă, vechime în muncă sau pensiei de invaliditate”.

 

Monitorul Oficial nr. 155-159 din 27 iulie 2012

 

- Legea nr. 158 din 05.07.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se modifică mai multe acte legislative printre care şi Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Astfel, a fost majorată taxa de licenţă pentru mai multe genuri de activitate.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 80 din 10.07.2012 pentru aprobarea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale

Se aprobă formularul Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale.

 

- Ordinul IFPS nr. 453 din 26.06.2012 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 284 din 19.04.2012

Se modifică Ordinul nr. 284 din 19.04.2012 ‘’Cu privire la expedierea şi recepţionarea documentelor electronice prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor eectronice între Serviciul Fiscal de Stat şi insituţiile financiare’’.

 

- Ordinul IFPS nr. 519 din 13.07.2012 privind anularea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 150 din 03.08.2006

Se abrogă Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 150 din 03.08.2006

 

- Hotărîrea BNM nr. 166 din 12.07.2012 cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din RM

Se completează cu mai multe grupe de conturi Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din RM

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...