37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.1-13 din 05 ianuarie – 26 ianuarie 2007

MO nr.1-13 din 05 ianuarie – 26 ianuarie 2007

26.01.20071.031 views

Monitorul Oficial Nr. 1-2 din 5 ianuarie 2007

- Hotărîrea Guvernului nr. 4 cu privire la unele aspecte ce ţin de dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni.

  Conform acestei hotărîri Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale pînă la 10 ianuarie au trebuit să înainteze consiliului S.A. în care administrează cota statului, o cerere cu privire la includerea în ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor a chestiunii ce ţine de repartizarea profitului net al S.A. pe anul 2006 şi aprobarea normativelor  de repartizare a profitului net pe anul 2007.  

Monitorul Oficial Nr. 3-5 din 12 ianuarie 2007

La capitolul acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este publicat Comunicatul  numărul 21 emis spre atenţia fondatorilor, conducătorilor, contabililor  întreprinderilor care sunt incluse în anexa  comunicatului şi care au restanţă faţă de buget în proporţii mari. Comunicatul are ca scop avertizarea persoanelor cu funcţii de decizie despre necesitatea prezentării dării de seamă şi a îndeplinirii tuturor obligaţiunilor fiscale. În cazul în care întreprinderea este în incapacitate de plată atunci trebuie de executat dispoziţiile legii cu privire la insolvabilitate  prin depunerea cererii ntroductive în instanţa de judecată.

                                                                                                                                      

Monitorul Oficial Nr. 6-9 din 19 ianuarie 2007

- Ordinul 32 cu privire la modificarea Ordinului comun al MS PS şi CNAM din 27.12.2005, nr. 490/216-A  „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Acest ordin a intrat în vigoare din 15 ianuarie şi conţine lista medicamentelor compensate parţial precum şi lista medicamentelor compensate 100% pentru copii de vîrsta 0-5 ani.

Monitorul Oficial Nr. 10-13 din 26 ianuarie 2007

- Legea 23 pentru completarea unor acte legislative.

Conform art. 8 alin.(1) lit. d) din codul fiscal, contribuabilii au dreptul să beneficieze de facilităţile fiscale stabilite, numai cu condiţia achitării integrale, la momentul acordării facilităţilor, a obligaţiilor fiscale şi altor plăţi la bugetul public naţional, precum şi cu condiţia că, pe parcursul întregii perioade de beneficiere de facilităţi, întîrzierea achitării integrale la bugetul public naţional a obligaţiilor fiscale şi altor plăţi declarate, precum şi calculate în urma controlului efectuat, nu va depăşi 30 de zile calendaristice

Dispoziţiile legii organice nr.23 stabilesc că condiţiile prevăzute de art. 8 alin(1) lit.d) din codul fiscal nu se extind asupra agenţilor economici producători agricoli care beneficiază de facilităţi fiscale, pe parcursul anului 2006, precum şi pe perioada anilor 2007-2010 – cu condiţia că, la finele fiecărui an fiscal, nu vor fi admise restanţe la impozite, taxe şi la alte obligaţii de plată la bugetul public naţional aferente anului fiscal în curs pentru care se beneficiază de facilităţi.

- Legea 27 pentru modificarea unor acte legislative.

Conform acestei legi se modifică Codul fiscal şi anume  fraza care spune: „ iar impozitul pe bunurile imobiliare reprezintă sursa de reglementare a veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale” – se exclude. Această lege organică a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2007.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei