37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ministerul Justiţiei propune introducerea răspunderii penale pentru îmbogăţirea ilicită și confiscarea extinsă a averilor ce nu pot fi justificate

Ministerul Justiţiei propune introducerea răspunderii penale pentru îmbogăţirea ilicită și confiscarea extinsă a averilor ce nu pot fi justificate

29.11.20121.087 views Ministerul Justitiei al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Justiţiei propune introducerea răspunderii penale pentru îmbogăţirea ilicită și confiscarea extinsă a averilor ce nu pot fi justificate

Ministerul Justiţiei a finalizat și expediat spre examinare instituţiilor avizate un amplu pachet de iniţiative legislative ce privesc măsuri de prevenire și combatere a corupţiei, precum și proiectul unei noi Legi privind testarea integrităţii profesionale a actorilor din sistemul justiţiei. Astfel, proiectele în cauză vin să asigure aplicarea unuia dintre principalele obiective al Strategiei de Reformă în Sectorul Justiţiei, care vizează promovarea și implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie.

În particular, urmează a fi aduse modificări importante la un întreg set de acte normative, cum ar Legea cu privire la statutul judecătorului, Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Codul penal al Republicii Moldova, Legea privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) și Legea cu privire la Procuratură.

Printre principalele inovaţii ale acestei iniţiative legislative pot fi menţionate stabilirea obligativităţii testării la poligraf a candidaţilor la funcţia de judecător și procuror, includerea în Codul penal a unei noi norme care prevede confiscarea extinsă a averilor ce nu pot fi justificate, precum și introducerea unei noi componenţe de infracţiune privind "îmbogăţirea ilicită". În context, conform noilor prevederi, procurorul ar fi obligat să probeze că o anume persoană a fost implicată, într-un interval de timp, în săvârşirea unor infracţiuni, iar judecătorul poate dispune confiscarea bunurilor deţinute de persoana condamnată, dacă ajunge la concluzia că valoarea acestora este disproporţionată în raport cu veniturile sale legale. Este de menţionat că autorii proiectului au luat în consideraţie faptul că măsura confiscării extinse este agreată și aplicată în majoritatea ţărilor Uniunii Europene, remarcând cu titlu special experienţa României unde, ca și în Republica Moldova, Constituţia prezumă caracterul legal al averii dobândite, dar care în aprilie 2012 a reuşit să introducă modificări similare celor propuse în Codul penal.

De asemenea, prin amendamentele propuse urmează a fi revizuite sancţiunile din Codul penal pentru infracţiunile de corupţie, prin majorarea acestora, precum și stabilită interdicţia de comunicare a judecătorului în afara procesului judiciar cu participanţii la acest proces sau terţe persoane, în cazul în care e vorba de o problemă sau un probabil rezultat al aflat în examinarea acestui judecător.

Proiectele sunt disponibile și pot fi consultate pe site-ul Ministerului Justiţiei, la adresa http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...