37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ministerul Finanțelor a aprobat trei formulare de declarații cu privire la impozitul pe venit

Ministerul Finanțelor a aprobat trei formulare de declarații cu privire la impozitul pe venit

05.12.20175.375 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ediția Monitorului Oficial din 1 decembrie 2017, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20.11.2017, cu privire la aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit, și anume:

  • formularul tip „Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți" (forma IALS14), (anexa nr.1) și Modul de completare a acestuia;
  • formularul tip „Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente" (forma INR14), (anexa nr.3) și Modul de completare a acestuia;
  • formularul tip „Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reținut din aceste venituri" (anexa nr.5).

Primele 2 modele de formulare, nu au suferit careva modificări, comparativ cu modelele aprobate anterior, conform HG nr. 697 din 22.08.2017.

În ceea ce privește însă, formularul informației privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri, acesta a suferit mici modificări.

Astfel, din acest formular, a fost eliminată colonița nr. 3, în care era prezentată informația privind sumele plăților salariale aferente perioadei precedente și achitate în anul curent.

Ca și în practica anterioară, în prezenta informație se indică suma venitului obținut conform art.88, 89, 90 și 91 din Codul fiscal.

Persoana care este obligată să prezinte informația respectivă, trebuie să păstreze confirmarea precum că a remis sau a înmânat informația persoanei în folosul căreia au fost efectuate plățile. Codul sursei de venit indicat în coloana respectivă trebuie să coincidă cu codul sursei de venit indicat în notele de informare pentru perioada fiscală respectivă.

Suplimentar, este prevăzut că, pentru veniturile obtinute de către angajații din domeniul IT, se vor completa două rânduri separate, și anume:

- în primul rând se va indica venitul impozabil achitat efectiv în anul de gestiune, care conform art. 24 alin.(21) din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, constituie venitul lunar al cărui mărime nu depășește 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv (col.2) și impozitul reținut;

- în al doilea rând se va reflecta venitul achitat în anul de gestiune, altul decât venitul obținut în urma desfășurării activității de realizare de programe, cu specificarea deducerilor efective și respectiv a impozitului reținut.

În ediția Monitorului Oficial din 1 decembrie 2017, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20.11.2017, cu privire la aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit, și anume:

  • formularul tip „Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți" (forma IALS14), (anexa nr.1) și Modul de completare a acestuia;
  • formularul tip „Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente" (forma INR14), (anexa nr.3) și Modul de completare a acestuia;
  • formularul tip „Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reținut din aceste venituri" (anexa nr.5).

Primele 2 modele de formulare, nu au suferit careva modificări, comparativ cu modelele aprobate anterior, conform HG nr. 697 din 22.08.2017.

În ceea ce privește însă, formularul informației privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri, acesta a suferit mici modificări.

Astfel, din acest formular, a fost eliminată colonița nr. 3, în care era prezentată informația privind sumele plăților salariale aferente perioadei precedente și achitate în anul curent.

Ca și în practica anterioară, în prezenta informație se indică suma venitului obținut conform art.88, 89, 90 și 91 din Codul fiscal.

Persoana care este obligată să prezinte informația respectivă, trebuie să păstreze confirmarea precum că a remis sau a înmânat informația persoanei în folosul căreia au fost efectuate plățile. Codul sursei de venit indicat în coloana respectivă trebuie să coincidă cu codul sursei de venit indicat în notele de informare pentru perioada fiscală respectivă.

Suplimentar, este prevăzut că, pentru veniturile obtinute de către angajații din domeniul IT, se vor completa două rânduri separate, și anume:

- în primul rând se va indica venitul impozabil achitat efectiv în anul de gestiune, care conform art. 24 alin.(21) din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, constituie venitul lunar al cărui mărime nu depășește 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv (col.2) și impozitul reținut;

- în al doilea rând se va reflecta venitul achitat în anul de gestiune, altul decât venitul obținut în urma desfășurării activității de realizare de programe, cu specificarea deducerilor efective și respectiv a impozitului reținut.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...