37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ministerul Economiei va reduce cu cel puțin 25% numărul total de acte permisive și licențe

Ministerul Economiei va reduce cu cel puțin 25% numărul total de acte permisive și licențe

28.03.2016871 views Ministerul Economiei al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc a avut, la 24 martie, o întâlnire neformală cu reprezentanţii a peste 20 de companii străine din Republica Moldova, membre ale Asociaţiei Businessului European (EBA).

Discuţiile s-au axat pe agenda de reforme a Guvernului privind ameliorarea climatului investiţional şi susţinerea mediului de afaceri. În context, Octavian Calmîc a menţionat că pe termen scurt, Ministerul Economiei îşi îndreaptă eforturile pe câteva dimensiuni - ameliorarea climatului de afaceri, atragerea investiţiilor străine directe şi facilitarea accesului pe noi pieţe de desfacere.

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea mediului de afaceri, ministrul Economiei a menţionat ca prioritate diminuarea presiunii instituţiilor de control asupra antreprenorilor prin instituirea moratoriului pe controale, scutirea start-up-urilor de controale pe un termen de 3 ani, eliminarea barierelor administrative şi instituirea ghişeurilor unice în comerţul intern şi autorizaţiile în construcţii. De asemenea, Octavian Calmîc a afirmat că deja au fost analizate 416 acte permisive şi s-a constatat necorespunderea mai multor acte cu principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. De aceea, Ministerul Economiei a propus reducerea numărului total de acte permisive şi licenţe cu cel puţin 25% din numărul lor actual. În acest sens a fost instituit un grup de lucru care va analiza şi propune pentru abrogare ordinele interne şi actele permisive care nu au argumentare legală. În timpul apropiat vor fi abrogate circa 100 acte permisive.

Totodată, la ultima şedinţă a Guvernului a fost aprobată excluderea a 3 genuri de activitate din lista activităţilor licenţiate (activitatea burselor de mărfuri, confecţionarea şi distrugerea ştampilelor, activitatea de depozitare a cerealelor şi cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale).

Paralel, Ministerul Economiei va consolida echipa responsabilă de implementarea reformei regulatorii şi va propune un nou mecanism de analiză a impactului de reglementare, aşa încât toate iniţiativele legislative să fie analizate de grupul RIA. Excepţie va face pachetul de acte şi directive europene, care vor fi transpuse în legislaţia naţională după o expertizate minuţioasă, cu accent pe calitate şi mai puţin pe cantitate.

Referitor la atragerea investiţiilor străine directe, ministrul Economiei a subliniat că Ministerul Economiei, implementează Strategia de Atragere a Investiţiilor pentru Promovarea Exporturilor pentru anii 2016-2020, care urmăreşte în rezultat atragerea unui influx net de investiţii străine directe (ISD) de circa 380 mil. dolari SUA,  generarea la buget a veniturilor fiscale de circa 232 mil. USD,  crearea a cel puţin 10 mii locuri de muncă,  creşterea volumului exporturilor de bunuri pînă la 3 mln. USD, iar exporturile de servicii - până la 1,2 mln. USD,  reducerea deficitului comercial din PIB cu 4%, scăderea ratei şomajului cu 1,4% şi creşterea ponderii ISD în PIB pînă la 3,9%.

Potrivit Strategiei, principalele sectoare cu potenţial pentru export şi atragere a investiţiilor străine directe vor fi industriile prelucrătoare şi serviciile. Printre acestea sunt industria textilă, automotivă, serviciile de consultanţă şi IT.

La rândul său, antreprenorii au adresat un şir de întrebări, principalele referindu-se la controale, taxele actele permisive locale. Potrivit investitorilor, eforturile Guvernului de ameliorare a mediului de afaceri prin reducerea poverii administrative nu sunt resimţite în regiuni datorită acţiunilor autorităţile publice locale.  În acest sens, Octavian Calmîc a spus că o măsură ar fi plafonarea taxelor locale sau anularea acestora.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...