37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ministerul Economiei comunică rezultatele supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor în anul 2010

Ministerul Economiei comunică rezultatele supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor în anul 2010

19.01.2011919 views Ministerul Economiei RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei comunică rezultatele supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor în anul 2010

 

Ministerul Economiei comunică sinteza rezultatelor activităţii de supraveghere a pieţei şi protecţie a consumatorilor desfăşurată de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor (IPSSPMPS) pe parcursul anului 2010.

În perioada vizată au fost efectuate 2357 (107,5%) controale la 2043 agenţi economici. Respectiv, au fost depistate neconformităţi prin 1992 controale (84,5%) la 1802 (88,2%) agenţi economici. Dintre care, pentru prima dată au fost controlaţi 956(46,8%) agenţi economici, iar la 864 (90,4%) s-au depistat încălcări.

Astfel, din numărul total de controale (2357), au fost efectuate 1232 (52,3%) controale planificate şi depistate încălcări prin 1074 (87,2%) controale; respectiv 1125 (47,6%) controale inopinate –care includ şi controalele în pieţe – 229 (20,4%) la număr, depistate încălcări prin 918 (81,60%) controale.

În total au fost supuse controlului produse în sumă de 236,672 mln. lei. Dintre care, suma produselor depistate drept neconforme şi interzise spre comercializare a fost de 36,655 (15,49%) mln lei.

Cele mai frecvente încălcări depistate în cadrul controalelor efectuate în 2010 au fost: plasarea pe piaţă, comercializarea produselor nemarcate/marcate neconform, fără informaţia în limba de stat în număr de 768 cazuri; neafişarea la vedere a informaţiei pentru consumatori 679 cazuri; lipsa registrului de reclamaţii la întreprindere – 592; nerespectarea regulilor de comerţ (înşelare, neînmînarea bonului de casă) – 520; asigurarea metrologică nesatisfăcătoare şi utilizarea mijloacelor de măsurare neverificate metrologic– 375; cu termenul de valabilitate al produselor expirat – 234 (1604 loturi); lipsa certificatelor de conformitate – 227 etc.

În consecinţă, pentru neconformităţile depistate către agenţii economici şi persoanele responsabile au fost aplicate: 1925 prescripţii de înlăturare a neconformităţilor; 1076 prescripţii de interzicere temporară a lotului; 376 prescripţii de interzicere a utilizării mijloacelor de măsurare neverificate, defectate; 91 decizii de remediere gratuită a deficienţelor, înlocuire gratuită sau restituire a contravalorii produselor/serviciilor necorespunzătoare; 12 prescripţii de interzicere definitivă a fabricării produselor, livrării şi comercializării produselor, a prestării serviciilor metrologice.

În acelaşi context, conform prevederilor Codului Contravenţional pentru contravenţiile constatate au fost încheiate şi remise spre examinare 3791 procese-verbale cu privire la contravenţie, inclusiv în instanţele de judecată – 3047 procese-verbale şi către alţi agenţi constatatori – 744 procese-verbale. Din numărul total de procese-verbale încheiate şi remise spre examinare, au fost: aplicate sancţiuni – 1503 procese-verbale, în sumă de aproximativ 3  mln. lei; încetarea cauzei contravenţionale – 529; în proces de examinare – 1759.

Notă: Supravegherea pieţei şi protecţia drepturilor fundamentale ale consumatorilor se realizează de către instituţia subordonată Ministerului Economiei, Inspectoratul Principal de Stat privind Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor (IPSPMPC).

Raportul despre controalele de stat efectuate în perioada anului 2010 în domeniul supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor.

Comentarii

  1. daria spune:

    la noi stiu a face amenzi protejaza sau ingroapa

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...