37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ministerul Economiei a revizuit în creştere majoritatea indicatorilor macroeconomici

Ministerul Economiei a revizuit în creştere majoritatea indicatorilor macroeconomici

12.05.2011802 views Ministerul Economiei al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei a revizuit în creştere majoritatea indicatorilor macroeconomici

 

Ministerul Economiei a revizuit prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2011-2014 elaborată în luna februarie curent.

La estimarea indicatorilor macroeconomici s-a luat în consideraţie redresarea economiei mondiale şi ascensiunea economică în ţările – parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Aceste evoluţii vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare economică a Republicii Moldova.

Restabilirea cererii externe va influenţa pozitiv la creşterea exporturilor şi, respectiv, dezvoltarea sectorului real.

Un alt factor important este şi restabilirea cererii interne, inclusiv şi datorită creşterii fluxului remitenţelor de peste hotarele ţării, ce va condiţiona, la fel, dezvoltarea sectorului real.

De asemenea, la revizuirea prognozei s-a luat în considerare şi tendinţele dezvoltării economiei naţionale care s-au conturat în primele 3 luni ale anului curent.

Astfel, luând în considerare tendinţele de dezvoltare a sectorului agrar şi condiţiile climaterice favorabile în primele 3 luni ale anului curent, a fost revizuită prognoza creşterii volumului producţiei agricole pentru anii 2011-2012, respectiv, de la 2% şi 3% până la 5% şi 3,5%.Pentru anii 2013-2014 se prevede creşterea volumului producţiei agricole cu 3% şi 2,5%, respectiv. De asemenea, se estimează o rată anuală de creştere a producţiei industriale, în termeni reali, până la nivelul de 7,5% pentru anul 2011, câte 7% pentru anii 2012 şi 2013 şi 6,5% pentru anul 2014.

Reieşind din tendinţele de dezvoltare a agriculturii şi industriei, estimate pentru anul 2011 şi, având în vedere majorarea cererii externe de mărfuri, ca rezultat al relansării economice pe plan mondial, inclusiv a principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova, au fost modificate datele privind creşterea exporturilor pentru anul 2011 de la 14% până la 22%, şi pentru anii 2012-2014 de la 14%, 10% şi 11% la câte 12%, respectiv.

De asemenea, au fost revizuite şi datele privind importurile. Dat fiind aşteptările de relansare economică în ţările unde este încadrată în muncă o bună parte a populaţiei noastre, se aşteaptă sporirea volumului de remitenţe. Prin urmare, aceasta va conduce la majorarea cererii interne, în special faţă de produsele de import. Astfel, conform prognozei revizuite, se prevede creşterea importurilor în anul curent cu 21%, în anul 2012 - cu 11% şi câte 10% - în anii 2013 şi 2014, comparativ cu 13,5%, 10%, 9% şi 8%, respectiv.

Luând în considerare estimările privind dezvoltarea industriei, agriculturii şi comerţului exterior, precum şi a altor activităţi economice, a fost revizuită creşterea anuală a investiţiilor în capital fix pentru anul curent de la 11% până la 12%. Pentru anii 2012-2014 se prevede creşterea anuală a volumului investiţiilor în capital fix cu 8-9%.

Cele mai mari modificări au fost efectuate la prognoza cursului de schimb al monedei naţionale. În anul curent cursul de schimb mediu anual al monedei naţionale se estimează la nivel de 11,73 pentru un dolar american, comparativ cu 12,4 lei, conform prognozei precedente. În anii 2012-2014 cursul de schimb se va deprecia uşor până la 12 lei pentru un dolar american (comparativ cu 12,6 lei, conform prognozei precedente). Principalii factori care influenţează asupra modificării cursului de schimb sunt intrările valutare de peste hotare, dezvoltarea comerţului exterior şi fluctuaţiile dolarului SUA pe pieţele valutare internaţionale.

Reieşind din tendinţele care s-au conturat în primele 3 luni ale anului curent şi creşterea preţurilor la combustibil pe plan internaţional şi la produsele alimentare, a fost revizuită prognoza ratei inflaţiei. Se estimează că rata inflaţiei va constitui, la sfîrşitul anului 2011, circa 8%, comparativ cu 7,5% din prognoza precedentă. De asemenea, a fost revizuită şi rata inflaţiei pentru anul 2012 de la 5% până la 5,7%. Pentru anii 2013 şi 2014 se prevede o rată a inflaţiei la sfârşitul anului de câte 5%.

Având la bază aceste evoluţii, produsul intern brut pentru anul 2011 se estimează în sumă de 82,1 mild. lei, cu o creştere reală comparativ cu anul 2010 de 5% faţă de 4,5% conform prognozei din luna februarie curent. În anii 2012-2014 PIB se va majora cu 4,5-5% anual.

Prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2012-2014

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...