37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ministerul Economiei a elaborat în premieră un plan de acţiuni pentru eficientizarea administrării întreprinderilor de stat

Ministerul Economiei a elaborat în premieră un plan de acţiuni pentru eficientizarea administrării întreprinderilor de stat

15.07.2011857 views Ministerul Economiei al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei a elaborat în premieră un plan de acţiuni pentru eficientizarea administrării întreprinderilor de stat

Ministerul Economiei a elaborat un plan de acţuni pentru eficientizarea procesului de administrare şi de deetatizare a bunurilor proprietate publică de stat printr-un proces competitiv şi transparent. Proiectul Hotărârii de Guvern în acest sens a fost expediat autorităţilor publice centrale pentru avizare şi a fost propus pentru consultări societăţii civile. Documentul poate fi găsit pe site-ul Ministerului Economiei (Documentele pot fi descărcate pe pagina Transparenţă în procesul decizional pe site-ul Ministerului Economiei, Proiectul HG, Raportul şi Anexele).

Propunerile ce se conţin în planul de acţiuni se bazează pe un studiu detaliat, efectuat în premieră în timpul independenţei Republicii Moldova, privind eficienţa activităţii întreprinderilor de stat şi a societăţilor pe acţiuni cu capital de stat. Raportul, care face parte din proiectul Hotărârii de Guvern, a fost elaborat timp de şase luni şi reprezintă prima analiză sistemică multidimensională a sectorului proprietăţii de stat, bazat pe principii de analiză economică şi de eficienţă.

Documentul examinează eficienţa aplicării principiilor de administrare corporativă la întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital de stat, face o analiză economico-financiară a activităţii întreprinderilor cu capital integral sau majoritar de stat, a eficienţei administrării de către organele centrale de specialitate a proprietăţii publice a statului şi o serie de concluzii privind eficientizarea administrării proprietăţii publice. Raportul conţine şi un top al eficienţei întreprinderilor, precum şi date cu privire la salarizarea consiliilor de administraţie raportat la cifra de afaceri.Prin acest raport, experţii, economiştii şi toate instituţiile de stat au primit în premieră un instrument analitic obiectiv de apreciere a performanţelor sectorului public.

Printre principalele concluzii, raportul constată că există multiple deficienţe în administrarea întreprinderilor de stat de către autorităţile publice centrale, inclusiv implicarea directă în activitatea întreprinderilor, de exemplu prin obligarea de a achita deplasările funcţionarilor publici şi convorbirile telefonice, decapitalizarea întreprinderilor de stat, dar şi nerespectarea principiilor de guvernare corporativă.

Astfel, Ministerul Economiei propune, printre altele, în Planul de acţiuni, stabilirea în contractele de muncă ale managerilor şi clauze privind desfacerea contractului în cazul în care întreprinderea încheie anul financiar cu pierderi, elaborarea planurilor de afaceri pe un termen de trei ani, care să fie aprobate de consiliile de administrare ale societăţilor, alinierea procedurilor de achiziţii de mărfuri şi servicii de către întreprinderile de stat la sistemul de achiziţii publice şi limitarea intervenţiilor directe ale statului în activitatea operaţională a întreprinderilor de stat.

Constatările şi concluziile acestui raport vor sta la baza deciziilor ulterioare privind oportunitatea păstrării în proprietatea statului a anumitor active, cu implementarea principiilor de guvernare corporativă, sau deetatizarea lor.

 

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...