37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ministerul Economiei a îmbunătăţit prognoza privind creşterea economică

Ministerul Economiei a îmbunătăţit prognoza privind creşterea economică

25.08.2016436 views ECOnomist.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei a actualizat prognoza privind creşterea economiei moldoveneşti şi anticipează un avans de 2% în anul 2016 comparativ cu anul precedent, faţă de 1% cât estima în luna mai curent, cu o revenire pe o creştere de 3-3,5% în anii 2017-2019. Autorităţile mizează în principal pe o recuperare a sectorului agricol după anul 2015, care a fost unul nefavorabil.

Potrivit unei note publicate de Ministerul Economiei, prognoza a fost coordonată cu experții misiunii Fondului Monetar Internaţional şi a fost ajustată luând în calcul „unele aspecte ale evoluţiei economiei mondiale, în special, a economiei ţărilor care sunt principali parteneri comerciali ai R. Moldova, dar şi a contextului economic din ţările UE, rezultatele obţinute în anul 2015 şi primele luni ale anului 2016 în principalele sectoare economice ale ţării, precum şi prognoza privind rata inflaţiei şi cursul de schimb al leului".

Astfel, Ministerul Economiei mizează pe o recuperare a sectorului agricol după anul 2015, nefavorabil pentru producția agricolă. Astfel, pentru anul 2016 se prevede majorarea în termeni reali a volumului producţiei agricole cu 8% faţă de nivelul anului 2015, faţă de prognoza anterioară de 7%.

Creșterea volumului produselor agricole va avea un efect pozitiv asupra activităţii în sectorul industrial. Totuşi, reieşind din contextul intern şi extern actual, producţia industrială va creşte cu 2% comparativ cu anul 2015.

Referitor la comerţul extern, Ministerul Economiei anticipează o diminuare cu 5% a exporturilor faţă de nivelul anului curent, până la circa 1.875 milioane de dolari. Importurile urmează să se reducă mai mult, cu 6%, până la 3.750 milioane de dolari.

În ceea ce priveşte rata inflaţiei, se estimează că aceasta va constitui 6,8% în anul 2016, cu 0,4 puncte procentuale mai puţin decât precedenta prognoză. Aceasta va fi determinată, în general, de cererea internă relativ slabă, diminuarea tarifelor pentru energia electrică și gaze naturale, oferta excesivă a produselor agrare, precum și efectul politicii monetare restrictive promovate de către banca centrală în 2015.

Salariul nominal mediu lunar pe parcursul anului 2016 se va majora cu 6,8%, în termeni nominali, comparativ cu anul trecut şi va constitui 4.925 lei. În termeni reali însă acesta va fi la nivelul anului 2015.

Ministerul Economiei relevă o serie de riscuri care pot contribui la modificarea scenariului de prognoză. Printre aceştia se numără problemele din sectorul bancar, cererea slabă și presiunile deflaționiste, fluctuaţiile preţurilor mondiale la petrol, recesiunea economică în Federaţia Rusă, micşorarea remiterilor băneşti, escaladarea tensiunilor sociale ş.a.

În ceea ce priveşte prognozele partenerilor externi de dezvoltare, acestea sunt mai modeste. În cel mai recent raport referitor la evoluţia economiei globale, publicat în luna aprilie, Fondul Monetar Internaţional menționa că ţara noastră va înregistra o creștere nesemnificativă pe parcursul anului curent, de doar 0,5%, cu un punct procentual mai puțin decât s-a prognozat la începutul anului.

Aceleaşi aşteptări le are şi Banca Mondială, care în iunie şi-a menținut prognoza privind creșterea cu jumătate de procent a economiei moldoveneşti în acest an.

Cea mai pesimistă este Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care anticipează o stagnare a economiei moldovenești în 2016 la nivelul zero și o creștere economică de 2% în 2017.

În primul trimestru al anului curent, PIB a crescut cu 0,8%, până la 27,097 miliarde de lei. Experţii spuneau atunci că nu putem vorbi despre o ieşire calitativă din criză, or, ajustată sezonier, practic avem o stagnare economică (+0,3%), iar convertit în dolari, PIB-ul rămâne inferior nivelului din anul trecut.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...