37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Metodele indirecte de impozitare a persoanelor fizice din 2012

Metodele indirecte de impozitare a persoanelor fizice din 2012

24.08.20112.062 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Metodele indirecte de impozitare a persoanelor fizice din 2012

 

Ministerul Finanţelor a făcut public la 23 august, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Acesta se referă la metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice.

Astfel, metoda indirectă de estimare este metoda de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice utilizînd informaţii dintr-o gama largă de surse mai mult decît dările de seamă fiscale ale persoanei respective.

Subiecţii estimării prin metode indirecte sunt persoanele fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care:

- în perioada unui an fiscal obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de 1 milion de lei, cu excepţia persoanelor fizice proprietari ai bunurilor imobiliare care au început construcţia pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral au efectuat-o după aceasta dată;

- efectuează pe parcursul unui an fiscal cheltuieli individuale, altele decît cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 300 mii lei.

Potrivit notei informative la acest Proiect de Lege procedura de estimare indirectă a venitului impozabil al persoanelor fizice se va constitui din următoarele etape: analiza şi selectarea persoanelor fizice ce urmează a fi supuse verificării, verificarea prealabilă a persoanelor fizice şi controlul fiscal. Conform acestor etape, organul fiscal iniţial va analiza persoanele fizice ce cad sub categoriile sus menţionate şi va selecta acelea la care s-a identificat cel mai mare risc de nedeclarare a impozitului pe venit. Ulterior persoanele respective vor fi supuse verificării fiscale prealabile, unde în baza surselor indirecte acumulate se va reconstitui situaţia fiscală prealabilă a persoanei fizice şi se va determina venitul impozabil estimat. În cazul în care venitul impozabil estimat va depăşi venitul impozabil declarat de contribuabil, acesta va fi propus pentru efectuarea controlului fiscal şi calcularea suplimentară a impozitului pe venit nedeclarat.

De asemenea se menţionează că, intrarea în vigoare a Legii respective se preconizează la data de 01 ianuarie 2012 şi, respectiv, ţinînd cont de principul neretrospectivităţii, în vizorul acestei legi nu vor intra veniturile obţinute pînă la data respectivă. Totodată, în scopul evitării unor eventuale speculări, precum că venitul estimat de organul fiscal este obţinut de persona fizică în perioada pînă la 01 ianuarie 2012, se propune ca persoanele fizice ce dispun la 01 ianuarie 2012 de mijloace băneşti în sumă ce depăşesc 300 mii lei, să le declare la organul fiscal. Nedeclararea sumelor respective va duce la lipsirea dreptului persoanei fizice supuse verificării la argumentarea cu venituri obţinute pînă la 01 ianuarie 2012.

Metodele indirecte de impozitare a persoanelor fizice din 2012

 

Ministerul Finanţelor a făcut public la 23 august, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Acesta se referă la metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice.

Astfel, metoda indirectă de estimare este metoda de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice utilizînd informaţii dintr-o gama largă de surse mai mult decît dările de seamă fiscale ale persoanei respective.

Subiecţii estimării prin metode indirecte sunt persoanele fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care:

- în perioada unui an fiscal obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de 1 milion de lei, cu excepţia persoanelor fizice proprietari ai bunurilor imobiliare care au început construcţia pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral au efectuat-o după aceasta dată;

- efectuează pe parcursul unui an fiscal cheltuieli individuale, altele decît cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 300 mii lei.

Potrivit notei informative la acest Proiect de Lege procedura de estimare indirectă a venitului impozabil al persoanelor fizice se va constitui din următoarele etape: analiza şi selectarea persoanelor fizice ce urmează a fi supuse verificării, verificarea prealabilă a persoanelor fizice şi controlul fiscal. Conform acestor etape, organul fiscal iniţial va analiza persoanele fizice ce cad sub categoriile sus menţionate şi va selecta acelea la care s-a identificat cel mai mare risc de nedeclarare a impozitului pe venit. Ulterior persoanele respective vor fi supuse verificării fiscale prealabile, unde în baza surselor indirecte acumulate se va reconstitui situaţia fiscală prealabilă a persoanei fizice şi se va determina venitul impozabil estimat. În cazul în care venitul impozabil estimat va depăşi venitul impozabil declarat de contribuabil, acesta va fi propus pentru efectuarea controlului fiscal şi calcularea suplimentară a impozitului pe venit nedeclarat.

De asemenea se menţionează că, intrarea în vigoare a Legii respective se preconizează la data de 01 ianuarie 2012 şi, respectiv, ţinînd cont de principul neretrospectivităţii, în vizorul acestei legi nu vor intra veniturile obţinute pînă la data respectivă. Totodată, în scopul evitării unor eventuale speculări, precum că venitul estimat de organul fiscal este obţinut de persona fizică în perioada pînă la 01 ianuarie 2012, se propune ca persoanele fizice ce dispun la 01 ianuarie 2012 de mijloace băneşti în sumă ce depăşesc 300 mii lei, să le declare la organul fiscal. Nedeclararea sumelor respective va duce la lipsirea dreptului persoanei fizice supuse verificării la argumentarea cu venituri obţinute pînă la 01 ianuarie 2012.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...