37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Metodele alternative de soluţionare a litigiilor câştigă teren

Metodele alternative de soluţionare a litigiilor câştigă teren

20.01.20161.265 views ECOnomist.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Arbitrajul şi medierea permit agenţilor economici să economisească timp, bani şi să fie siguri că decizia este una corectă

Disputele sunt probabil inevitabile în activitatea oamenilor de afaceri, iar apelarea la instanţele de judecată nu este întotdeauna cea mai bună soluţie, pentru că poate deteriora definitiv relaţia dintre cei doi parteneri. Din acest motiv, dar mai ales din cauza sistemului judecătoresc cu deficienţe din R. Moldova, în ultima perioadă litigiile din mediul de business sunt soluţionate tot mai des pe căi amiabile, cum ar fi arbitrajul sau medierea.

Mariana ŞALAMAC

Dezvoltarea instrumentelor alternative de soluționare a litigiilor comerciale - arbitrajul comercial, medierea economică și comercială - se înscrie în strategia de reformă a justiției, fiind susţinute şi de către Camera de Comerţ şi Industrie (CCI). După cum declara anterior preşedintele CCI, Valeriu Lazăr, oferirea metodelor alternative de rezolvare a disputelor este necesară pentru că, „odată cu intrarea în vigoare a Acordului de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător cu UE și diversificarea operațiunilor economice, va spori complexitatea relațiilor contractuale și, inevitabil, companiile moldovenești se vor confrunta cu noi litigii comerciale".

Şi dacă medierea a început să fie promovată mai intens abia în ultimii ani, arbitrajul a devenit deja popular în ţara noastră.

Circa 400 de litigii soluţionate pe calea arbitrajului

Curtea de arbitraj comercial internațional pe lângă CCI a fost înființată în 1994, fiind prima instituţie permanentă de arbitraj fără personalitate juridică din R. Moldova.

Potrivit unui raport de activitate al instituţiei pentru anul 2015, până în prezent prin intermediul arbitrajului au fost soluţionate aproximativ 400 de litigii, majoritatea ținând de încasarea datoriilor din contracte de vânzare-cumpărare, rezilierea contractului, restituirea bunurilor ş. a. Printre companiile care au apelat la arbitraj se numără „Romstal-Trade", „Raiffeisen Leasing", „Floarea Soarelui", „Chateau Vartely" ş. a.

De menţionat că, pentru a-și putea disputa litigiile în Curtea de arbitraj, operatorii economici trebuie să prevadă în contractele semnate o clauză arbitrală, care să stipuleze clar că litigiile vor fi soluționate anume în această instituție.

 „Arbitrajul, având un fundament contractual, este privit de partenerii de afaceri ca modalitate optimă de soluţionare a litigiilor, fiind totalmente independent de puterea statală, chiar dacă produce efecte cu caracter jurisdicţional. Succesul arbitrajului este determinat în mare parte de buna credinţă a partenerilor de afaceri implicaţi, de competenţa şi probitatea arbitrilor, dar şi de buna funcţionare a instituţiei însărcinate cu supravegherea aplicării corecte a regulamentului de arbitraj", se spune în raport.

Arbitri cu experienţă

Cu siguranţă, numărul impunători de dispute soluţionate a permis arbitrilor să acumuleze o bogată experienţă şi competenţă în acest gen de activitate jurisdicţională. Astfel, tot în raportul citat, CCI dă asigurări că cei 29 de arbitri internaționali și 30 locali la care pot apela oamenii de afaceri au o înaltă calificare profesională, iar pentru sporirea competenţelor lor periodic sunt organizate instruiri.

Lista arbitrilor are un caracter de recomandare, este publică, conţine informaţii despre arbitri, experienţa şi calificarea acestora. Arbitrii sunt aleşi pe un termen de patru ani de către Consiliul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

A fost deschis şi un Centru de mediere

La sfârşitul anului 2015, CCI a lansat Centrul de mediere, care are următoarele atribuţii: asistarea părţilor în procesul de mediere şi facilitarea soluţionării litigiilor comerciale, promovarea şi explicarea avantajelor medierii în rândul agenţilor economici, organizarea diferitor întruniri pentru examinarea problemelor legate de mediere ş. a.

La evenimentul de lansare, directorul Centrului, Andrei Balan, a spus că, apelând la serviciile mediatorilor, agenţii economici vor putea soluţiona conflictele pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate. „Aceştia nu doar că vor economisi timp şi vor evita stresul din instanţele de judecată, dar vor fi ei acei care influenţează rezultatele disputei. Nu întâmplător Centrul promovează ideea că mediul de afaceri este cel care deţine controlul asupra dosarului", a subliniat el.

Care este diferenţa dintre arbitraj şi mediere?

Principalele diferenţe dintre arbitraj şi mediere constau în faptul că, în cazul arbitrajului, în baza clauzelor din contract, arbitrii decid asupra modului de soluţionare a litigiului dintre părţi, soluţia fiind impusă de drepturile legale şi având caracter executoriu, iar procedura fiind formalizată. În cazul medierii însă participarea este voluntară, iar mediatorul nu decide/soluţionează el litigiul, ci susţine părţile în negocierea şi obţinerea soluţiei convenabile pentru cei aflaţi în conflict.

Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le ofere asistenţă în soluţionarea conflictului prin obţinerea unei soluţii reciproc acceptabile. Procedura de arbitraj presupune însă ca părțile implicate să se supună deciziei definitive și obligatorii a unei terțe părți, numită arbitru.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...