37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti!

Merită să cunoşti!

31.12.20145.810 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Buletin informativ pentru perioada 28.11.2014-31.12.2014

Noutăți:

În atenția utilizatorilor Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova CORM 006-14! Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat Tabelul comparativ al transpunerii ocupațiilor din CRM 006-97 in CORM 006-14 și Indicațiile metodice privind tranziția de la Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CRM OO6-97) la noul Clasificator al ocupațiilor (CORM 006 -14) și modul de operare a modificărilor în documentele oficiale in care se implica ocupația,care pot fi consultate pe site-ul ministerului www.mmpsf.gov.md.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10793&t=/Noutati/Noutati-generale/In-atentia-utilizatorilor-Clasificatorului-Ocupatiilor-din-Republica-Moldova-CORM-006-14

Avantajele serviciului electronic de prezentare a declaraţiilor prin Internet. Casa Naţională de Asigurări Sociale propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să aleagă modalitatea de prezentare a declaraţiilor prin Internet cu aplicarea semnăturii electronice şi, respectiv, să beneficieze de avantajele oferite de acest serviciu.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10811&t=/Noutati/Noutati-generale/Avantajele-serviciului-electronic-de-prezentare-a-declaratiilor-prin-Internet

SIA „Declaraţie electronică" a fost optimizat cu noi funcţionalităţi. Ca urmare a lucrărilor de optimizare a unor procese și dezvoltarea unor funcționalități noi în cadrul sistemului informaţional automatizat „Declaraţie electronică", au fost operate un şir de ajustări direcţionate spre ameliorarea procesului de lucru cu sistemul dat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10816&t=/Noutati/Noutati-generale/SIA-Declaratie-electronica-a-fost-optimizat-cu-noi-functionalitati

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS. A fost actualizat Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) care a fost adus în concordanţă cu pct. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 461 din 2 iulie 2013, privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova. Acesta urmează a fi preluat şi utilizat la completarea Declaraţiilor persoanelor asigurate REV-5.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10828&t=/Noutati/Noutati-generale/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS

Măsură împotriva salariilor în plic. Executivul a aprobat noi reguli pentru angajatori. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi-a propus să-i identifice pe agenţii economici care se eschivează de la plăţile contribuţiilor pentru angajaţii lor. Conform unui proiect de lege aprobat de Guvern, aceştia vor fi monitorizaţi, iar dacă se vor depista abateri, vor fi aplicate prevederi ale Codului Contravenţional.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10830&t=/Noutati/Noutati-generale/Masura-impotriva-salariilor-in-plic-Executivul-a-aprobat-noi-reguli-pentru-angajatori

Atenție! Au fost modificate condițiile de prezentare a informației către IFPS. A fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1472 din 16.10.2014, prin care a fost modificat și completat Ordinul nr. 16 din 14.01.2013 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10838&t=/Noutati/Noutati-generale/Atentie-Au-fost-modificate-conditiile-de-prezentare-a-informatiei-catre-IFPS

"Prietenii contribuabililor" - un nou proiect al SFS în favoarea contribuabililor. În baza celor mai bune practici europene, începând cu anul 2015 se va implementa mecanismul "Prietenii contribuabililor" - un mecanism inovativ ce presupune implicarea cetățenilor, a reprezentanților societății civile în educarea contribuabililor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10884&t=/Noutati/Noutati-generale/Prietenii-contribuabililor-un-nou-proiect-al-SFS-in-favoarea-contribuabililor

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Acest proiect de lege prevede excluderea din lista genurilor reglementate prin licențiere a 3 genuri: - activitatea burselor de mărfuri; - confecționarea și distrugerea ștampilelor; - activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale; se înscrie exact în intenția expusă de actualizare a listei actelor permisive - licențele pentru activitățile expuse.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10904&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-Legii-nr451-XV-din-30072001-privind-reglementarea-prin-licentiere-a-activitatii-de-intreprinzator

Mai mulți agenți economici ai micului business vor avea posibilitate să se integreze în sistemul T.V.A. Cu începere din 2015, agenții economici vor avea posibilitate să se înregistreze benevol în calitate de plătitori ai T.V.A., de la 0 pînă la 600 mii lei, valoarea livrărilor de mărfuri și servicii efectuate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10916&t=/Noutati/Noutati-generale/Mai-multi-agenti-economici-ai-micului-business-vor-avea-posibilitate-sa-se-integreze-in-sistemul-TVA

Taxa de utilizare a drumurilor pentru unităţile de transport înregistrate în Moldova se propune să fie majorată cu 50 la sută în 2015. Potrivit proiectului politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru 2015, mărimea taxei de utilizare a drumurilor pentru unităţile de transport înregistrate în Moldova va fi majorată cu 50 la sută, ceea ce va aduce suplimentar la buget 232 mln lei.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10929&t=/Noutati/Noutati-generale/Taxa-de-utilizare-a-drumurilor-pentru-unitatile-de-transport-inregistrate-in-Moldova-se-propune-sa-fie-majorata-cu-50-la-suta-in-2015

Spre atenţia agenţilor economici. Potrivit modificărilor menţionate, începând cu luna ianuarie 2015, plătitorii contribuţiilor la bugetul  asigurărilor sociale de stat vor prezenta lunar Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiile persoanelor asigurate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10975&t=/Noutati/Noutati-generale/Spre-atentia-agentilor-economici

Proiectul Ordinului „ Cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc și a modului de completare a Calcului dat". Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Ordinului „ Cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitate profesională  de notar sau de executor judecătoresc și a modului  de completare a Calcului dat".
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10996&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-Ordinului-Cu-privire-la-aprobarea-Formularului-tip-al-Calculului-impozitului-pe-venit-al-persoanelor-ce-practica-activitate-profesionala-de-notar-sau-de-executor-judecatoresc-i-a-modului-de-completare-a-Calcului-dat

Au mai rămas câteva zile! Când intră în vigoare noua nomenclatură combinată a mărfurilor. La 1 ianuarie 2015 intră în vigoare noua nomenclatură combinată a mărfurilor. Aceasta reunește atât nomenclatura tarifară și statistică, cât și tarifele vamale la importul produselor. Totodată, operatorii economici vor avea posibilitatea să depună online declarațiile la importul mărfurilor prin orice post vamal începând cu 1 martie 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11003&t=/Noutati/Noutati-generale/Au-mai-ramas-cateva-zile-Cand-intra-in-vigoare-noua-nomenclatura-combinata-a-marfurilor

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna ianuarie 2015
Sursa:
http://www.contabilsef.md/doc.php?l=ro&idc=13&id=11021&t=/Noutati/Noutati-generale/Calendarul-fiscal-al-contribuabilului-pe-luna-ianuarie-2015

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS. CNAS aduce la cunoştinţă despre termenele de prezentare a  Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări  sociale de stat obligatorii forma 4-BASS pentru trimestrul IV al anului 2014 și Declaraţiei privind calcularea  contribuţiilor de asigurări  sociale de stat obligatorii forma 4-BASS(an).
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11034&t=/Noutati/Noutati-generale/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe bunurile imobiliare. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1638 din 24.11.2014

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe Venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1607 din 05.11.2014
1. (29.2.3.40) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută în cazul în care aceasta obține venituri de la munca desfășurată peste hotarele Republicii Moldova?
2. (29.2.3.39) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută în cazul în care aceasta obține venituri sub formă de burse de peste hotarele Republicii Moldova?
3. (29.2.3.38) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru soț (soție) în condițiile în care soțul (soție) se află la muncă peste hotarele Republicii Moldova sau nu?
4. (29.2.3.37) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută (copil), în cazul în care aceasta obține venituri impozabile ce nu depășesc mărimea scutirii personale?
5. (29.2.3.36) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta obține venituri ?
6. (29.2.3.35) În contextul în care, prin Hotărîrea Guvernului nr 697 din 22 august 2014, a fost schimbat formularul Cererii angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit, apare obligaţia ca anagajaţii întreprinderii să depună o nouă cerere începînd cu 1 septembrie 2014, data intrării în vigoare a Hotărîrii nominalizate?
7. (29.2.3.34) Este în drept contribuabilul se utilizeze scutirea atît la locul de bază de muncă, cît şi la locul de muncă prin cumul?
8. (29.2.3.33) Poate o persoană fizică angajată prin cumul să beneficeze de scutirea personală parţial la locul de muncă de bază, parţial la locul prin cumul?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit.Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1631 din 19.11.2014
1. (29.1.8.31) În cazul efectuării donației în favoarea unei persoane fizice rezidente de către o reprezentanță a unei companii străine, apar obligații fiscale aferente impozitului pe venit?
2. (29.1.6.18) În care rînd al Dării de seamă privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de royalty, îndreptate în favoarea nerezidentului?
3. (29.1.6.17) În care rînd al Dării de seamă fiscale privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, îndreptate în favoarea nerezidentului?
4. (29.1.6.16) În care perioadă fiscală apare obligația de reflectare la venituri a datoriei, pentru care a expirat termenul de prescripție?
5. (29.4.22) În baza cărui document se atestă impozitul pe venit achitat în Republica Moldova de către nerezidenți?
6. (29.4.21) În scopuri fiscale, în baza cărui document se atestă rezidența contribuabilului?

Oficial! De sărbători vom avea mai multe zile libere. A fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 04.12.2014, potrivit căreia, zilele de 2, 9 ianuarie 2015 se consideră zile de odihnă. Acestea urmează să fie recuperate la data de 17, 31 ianuarie 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=10857&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Oficial-De-sarbatori-vom-avea-mai-multe-zile-libere

Atenție! Salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015. A fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 974 din 04.12.2014, conform căreia a fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015. Acesta va fi în mărime de 4500 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=10858&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-Salariul-mediu-lunar-pe-economie-prognozat-pentru-anul-2015

Important pentru agricultori! Modificări în Convenţia colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2011-2014. A fost publicat Protocol-Acord nr. 1783 din 12.12.2014, emis de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin care a fost extins termenului de acţiune pentru anii 2015-2017 a Convenţiei colective (nivel de ramură) pentru anii 2011-2014. Aceasta a suferit mai multe modificări și completări.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=10897&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Important-pentru-agricultori-Modificari-in-Conventia-colectiva-nivel-de-ramura-pentru-anii-2011-2014

Nou! A fost aprobat Formularul TRN 15 privind taxele pentru resursele naturale. Conform Ordinului nr. 1721 din 05.12.2014, a fost aprobată instrucţiunea  privind modul de întocmire şi prezentare a dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi  formularul TRN 15.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=10900&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-A-fost-aprobat-Formularul-TRN-15-privind-taxele-pentru-resursele-naturale

Atenție! A fost aprobat noul formular tipizat REV 5. A fost publicat Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 322 din 27.11.2014, prin care a fost aprobat noul formularului tipizat REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate" şi Instrucţiunea de completare a acestuia. Noul formular se va completa de către angajator atât pentru toate persoanele asigurate angajate, cât şi de către persoanele fizice asigurate pe cont propriu şi se va prezenta la structurile teritoriale ale CNAS lunar.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=10973&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-A-fost-aprobat-noul-formular-tipizat-REV-5

Nou! Formular pentru importatorii de mărfuri supuse accizelor. A fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 17.12.2014, prin care a fost aprobat formularul Declaraţiei „TDSA14" (Ţigări Diferenţa Stoc Accize) şi a Instrucţiunii privind modul de completare a acesteia. Astfel, subiecţii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 2403, 240290000, vor fi obligaţi să completeze şi să prezinte acest formular.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=10992&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-Formular-pentru-importatorii-de-marfuri-supuse-accizelor

Opinia contabililor CONTEAZĂ! Consiliul Economic de pe lângă Prim Ministru a elaborat un sondaj de opinie pentru contabilii, referitor la cadrul de raportare din Republica Moldova. Participă și tu!
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11045&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Opinia-contabililor-CONTEAZA

Comunicat al Serviciului Fiscal de Stat. La data de 29 decembrie 2014 a fost aprobat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1758 "cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care beneficiază în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie".
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11052&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-al-Serviciului-Fiscal-de-Stat

Atenție! A fost modificată Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor. A fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1642 din 26 noiembrie 2014, prin care au fost efectuate unele modificări şi completări la Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11050&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-A-fost-modificata-Instructiunea-privind-evidenta-contribuabililor

Baza generalizată a practicii fiscale . Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit.Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr.1733 din 18.12.2014
1. (29.2.3.16) Care sunt scutirile de care va beneficia persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri?
Ordinul IFPS nr.1738 din 20.12.2014
1. (29.1.6.22) Care este modalitatea de reflectare în Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS14), a veniturilor salariale aferente anului 2014 achitate angajaților, subiecților care practică activitate de întreprinzător, a căror gen principal de activitate este realizarea de programe, prevăzut în Anexa nr.1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II al Codului fiscal, dacă pînă în luna septembrie 2014 din Darea de seamă fiscală (forma IRV09) acestea au fost reflectate la codul sursei de venit - SAL, iar ulterior în Darea de seamă forma IRV14 (începând cu luna septembrie 2014) la codul sursei de venit - SAL a) ?
2. (29.1.7.63) Sunt în drept persoanele, care acordă servicii unui agent economic, în baza unui contract de prestări servicii, să solicite angajatorului să rețină din plăţile achitate în folosul acestuia impozitul pe venit la cota maximă?
3. (29.1.7.62) Care este modalitatea de calcul a impozitului pe venit ce urmează a fi reținut la efectuarea ultimei plăţi înainte de ieșirea în concediu de maternitate?
4. (29.1.6.21) La care capitol și paragraf din clasificația bugetară se va achita impozitul pe venit reținut la plata veniturilor reflectat în Darea de seamă forma IRV14?
5. (29.1.6.20) În cazul în care agentul economic are înregistrate subdiviziuni care este procedura de repartizare pe subdiviziuni a impozitului pe venit reținut la sursa de plată?
6. (29.1.6.19) Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), repartizat pe subdiviziuni?
7. (29.2.3.42) Poate oare o scutire prevăzută la art.33-35 din Codul fiscal să fie acordată la locul de muncă de bază, iar altă scutire la care are dreptul contribuabilul la locul de muncă prin cumul?
Ordinul IFPS nr.1744 din 23.12.2014
1. (29.1.3.52) Există temei de calculare și deducere a uzurii în scopuri fiscale, în cazul în care bunul a fost utilizat parțial în activitatea de întreprinzător pe parcursul anului, sau a fost utilizat parțial din punct de vedere a capacității sale depline?
2. (29.1.8.31) Se consideră venituri operaționale pasibile impozitării cu 3% veniturile sub formă de dobînzi bancare, în cazul în care un agent economic, care nu este subiect al impunerii cu TVA, nu obține alte venituri decît acestea?
3. (29.1.7.64) Apare necesitatea reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată din plăţile îndreptate în favoarea unui întreprinzător individual sau gospodărie ţărănească din dividende sau royalty?
4. (29.2.3.43) Cum se va completa cererea de acordare a scutirilor, în cazul în care se solicită scutirea pentru cîteva persoane întreţinute?
5. (29.1.6.23) Care este modalitatea de declarare a impozitului pe venit de către agentul economic care pe parcursul anului a fost reorganizat din întreprinzător individual în societate cu răspundere limitată?

Articole:

Investiţii imobiliare - noţiune nouă în profesia contabilă din Moldova. În prezent, unul dintre obiectele cele mai atrăgătoare pentru investiţii în Republica Moldova este domeniul imobiliar. Acest fapt este conştientizat atât de oamenii de afaceri din Moldova, cît şi de investitorii străini. Dreptul de proprietate în Republica Moldova este recunoscut şi ocrotit de lege, iar subiect al dreptului de proprietate poate fi orice persoană fizică, juridică, statul, precum şi organele de autoadministrare locală. Investiţiile imobiliare conform SNC „Investiţii imobiliare" sunt definite ca fiind acele proprietăţi imobiliare (teren sau clădire - sau parte a unei clădiri - sau ambele) deţinute (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă în scopul închirierii sau pentru creşterea valorii capitalului.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=10808&t=/Articole/Contabilitate/Investitii-imobiliare-notiune-noua-in-profesia-contabila-din-Moldova

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat - repartizare de dividende? Aspecte contabile. Majorarea capitalului social al unei entități din contul profitului nerepartizat proporțional cotelor de participație este o repartizare de dividende? Această întrebare a devenit actuală pe neașteptate în anul 2009, atunci când IFS, într-o scrisoare explicativă emisă în adresa unui agent economic, a făcut o concluzie nouă la acel moment precum că majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende și această operațiune urmează să fie impozitată corespunzător.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=10826&t=/Articole/Fiscalitate/Majorarea-capitalului-social-din-contul-profitului-nerepartizat-repartizare-de-dividende-Aspecte-contabile

Întrebări - Răspunsuri:

Privind scutirea pentru întreținerea copilului. Ce acte trebuie să prezinte părinţii la locul de muncă pentru a putea obţine scutire pentru întreţinerea copilului, care îşi face studiile peste hotarele Republicii Moldova? Pentru a beneficia de scutirea pentru persoana întreţinută (copilul care îşi face studiilepeste hotarele Republicii Moldova), contribuabilul la cererea depusă privind acordarea scutirii menţionate, urmează să prezente: copia certificatului de naştere; copia buletinului de identitate al persoanei; certificatul de la instituţia de învăţământ care confirmă că copilul este student la secţia cu frecvenţă la zi, în care se indică şi suma bursei primite pe parcursul anului fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=10827&t=/Intrebari-Raspunsuri/Privind-scutirea-pentru-intretinerea-copilului

Scrisori IFPS:

Privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată. Redacția paginii web www.contabilsef.md, a expediat o scrisoare către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, referitor la aprobarea noului Regulament cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014. În scrisoarea expediată, au fost abordate mai multe întrebări și neclarități referitoare la regulamentul menționat. Prin urmare, IFPS ne-a expediat un răspuns.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=229&id=10882&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Scrisorile-principale-cu-privire-la-Impozitul-pe-venit/Privind-impozitul-pe-venit-retinut-la-sursa-de-plata

Buletin informativ pentru perioada 28.11.2014-31.12.2014

Noutăți:

În atenția utilizatorilor Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova CORM 006-14! Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat Tabelul comparativ al transpunerii ocupațiilor din CRM 006-97 in CORM 006-14 și Indicațiile metodice privind tranziția de la Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CRM OO6-97) la noul Clasificator al ocupațiilor (CORM 006 -14) și modul de operare a modificărilor în documentele oficiale in care se implica ocupația,care pot fi consultate pe site-ul ministerului www.mmpsf.gov.md.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10793&t=/Noutati/Noutati-generale/In-atentia-utilizatorilor-Clasificatorului-Ocupatiilor-din-Republica-Moldova-CORM-006-14

Avantajele serviciului electronic de prezentare a declaraţiilor prin Internet. Casa Naţională de Asigurări Sociale propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să aleagă modalitatea de prezentare a declaraţiilor prin Internet cu aplicarea semnăturii electronice şi, respectiv, să beneficieze de avantajele oferite de acest serviciu.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10811&t=/Noutati/Noutati-generale/Avantajele-serviciului-electronic-de-prezentare-a-declaratiilor-prin-Internet

SIA „Declaraţie electronică" a fost optimizat cu noi funcţionalităţi. Ca urmare a lucrărilor de optimizare a unor procese și dezvoltarea unor funcționalități noi în cadrul sistemului informaţional automatizat „Declaraţie electronică", au fost operate un şir de ajustări direcţionate spre ameliorarea procesului de lucru cu sistemul dat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10816&t=/Noutati/Noutati-generale/SIA-Declaratie-electronica-a-fost-optimizat-cu-noi-functionalitati

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS. A fost actualizat Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) care a fost adus în concordanţă cu pct. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 461 din 2 iulie 2013, privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova. Acesta urmează a fi preluat şi utilizat la completarea Declaraţiilor persoanelor asigurate REV-5.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10828&t=/Noutati/Noutati-generale/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS

Măsură împotriva salariilor în plic. Executivul a aprobat noi reguli pentru angajatori. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi-a propus să-i identifice pe agenţii economici care se eschivează de la plăţile contribuţiilor pentru angajaţii lor. Conform unui proiect de lege aprobat de Guvern, aceştia vor fi monitorizaţi, iar dacă se vor depista abateri, vor fi aplicate prevederi ale Codului Contravenţional.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10830&t=/Noutati/Noutati-generale/Masura-impotriva-salariilor-in-plic-Executivul-a-aprobat-noi-reguli-pentru-angajatori

Atenție! Au fost modificate condițiile de prezentare a informației către IFPS. A fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1472 din 16.10.2014, prin care a fost modificat și completat Ordinul nr. 16 din 14.01.2013 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10838&t=/Noutati/Noutati-generale/Atentie-Au-fost-modificate-conditiile-de-prezentare-a-informatiei-catre-IFPS

"Prietenii contribuabililor" - un nou proiect al SFS în favoarea contribuabililor. În baza celor mai bune practici europene, începând cu anul 2015 se va implementa mecanismul "Prietenii contribuabililor" - un mecanism inovativ ce presupune implicarea cetățenilor, a reprezentanților societății civile în educarea contribuabililor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10884&t=/Noutati/Noutati-generale/Prietenii-contribuabililor-un-nou-proiect-al-SFS-in-favoarea-contribuabililor

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Acest proiect de lege prevede excluderea din lista genurilor reglementate prin licențiere a 3 genuri: - activitatea burselor de mărfuri; - confecționarea și distrugerea ștampilelor; - activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale; se înscrie exact în intenția expusă de actualizare a listei actelor permisive - licențele pentru activitățile expuse.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10904&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-Legii-nr451-XV-din-30072001-privind-reglementarea-prin-licentiere-a-activitatii-de-intreprinzator

Mai mulți agenți economici ai micului business vor avea posibilitate să se integreze în sistemul T.V.A. Cu începere din 2015, agenții economici vor avea posibilitate să se înregistreze benevol în calitate de plătitori ai T.V.A., de la 0 pînă la 600 mii lei, valoarea livrărilor de mărfuri și servicii efectuate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10916&t=/Noutati/Noutati-generale/Mai-multi-agenti-economici-ai-micului-business-vor-avea-posibilitate-sa-se-integreze-in-sistemul-TVA

Taxa de utilizare a drumurilor pentru unităţile de transport înregistrate în Moldova se propune să fie majorată cu 50 la sută în 2015. Potrivit proiectului politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru 2015, mărimea taxei de utilizare a drumurilor pentru unităţile de transport înregistrate în Moldova va fi majorată cu 50 la sută, ceea ce va aduce suplimentar la buget 232 mln lei.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10929&t=/Noutati/Noutati-generale/Taxa-de-utilizare-a-drumurilor-pentru-unitatile-de-transport-inregistrate-in-Moldova-se-propune-sa-fie-majorata-cu-50-la-suta-in-2015

Spre atenţia agenţilor economici. Potrivit modificărilor menţionate, începând cu luna ianuarie 2015, plătitorii contribuţiilor la bugetul  asigurărilor sociale de stat vor prezenta lunar Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiile persoanelor asigurate.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10975&t=/Noutati/Noutati-generale/Spre-atentia-agentilor-economici

Proiectul Ordinului „ Cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc și a modului de completare a Calcului dat". Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Ordinului „ Cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitate profesională  de notar sau de executor judecătoresc și a modului  de completare a Calcului dat".
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10996&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-Ordinului-Cu-privire-la-aprobarea-Formularului-tip-al-Calculului-impozitului-pe-venit-al-persoanelor-ce-practica-activitate-profesionala-de-notar-sau-de-executor-judecatoresc-i-a-modului-de-completare-a-Calcului-dat

Au mai rămas câteva zile! Când intră în vigoare noua nomenclatură combinată a mărfurilor. La 1 ianuarie 2015 intră în vigoare noua nomenclatură combinată a mărfurilor.Aceasta reunește atât nomenclatura tarifară și statistică, cât și tarifele vamale la importul produselor. Totodată, operatorii economici vor avea posibilitatea să depună online declarațiile la importul mărfurilor prin orice post vamal începând cu 1 martie 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11003&t=/Noutati/Noutati-generale/Au-mai-ramas-cateva-zile-Cand-intra-in-vigoare-noua-nomenclatura-combinata-a-marfurilor

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna ianuarie 2015
Sursa:
http://www.contabilsef.md/doc.php?l=ro&idc=13&id=11021&t=/Noutati/Noutati-generale/Calendarul-fiscal-al-contribuabilului-pe-luna-ianuarie-2015

În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS. CNAS aduce la cunoştinţă despre termenele de prezentare a  Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări  sociale de stat obligatorii forma 4-BASS pentru trimestrul IV al anului 2014 și Declaraţiei privind calcularea  contribuţiilor de asigurări  sociale de stat obligatorii forma 4-BASS(an).
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11034&t=/Noutati/Noutati-generale/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe bunurile imobiliare. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1638 din 24.11.2014

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe Venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1607 din 05.11.2014
1. (29.2.3.40) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută în cazul în care aceasta obține venituri de la munca desfășurată peste hotarele Republicii Moldova?
2. (29.2.3.39) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută în cazul în care aceasta obține venituri sub formă de burse de peste hotarele Republicii Moldova?
3. (29.2.3.38) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru soț (soție) în condițiile în care soțul (soție) se află la muncă peste hotarele Republicii Moldova sau nu?
4. (29.2.3.37) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută (copil), în cazul în care aceasta obține venituri impozabile ce nu depășesc mărimea scutirii personale?
5. (29.2.3.36) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta obține venituri ?
6. (29.2.3.35) În contextul în care, prin Hotărîrea Guvernului nr 697 din 22 august 2014, a fost schimbat formularul Cererii angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit, apare obligaţia ca anagajaţii întreprinderii să depună o nouă cerere începînd cu 1 septembrie 2014, data intrării în vigoare a Hotărîrii nominalizate?
7. (29.2.3.34) Este în drept contribuabilul se utilizeze scutirea atît la locul de bază de muncă, cît şi la locul de muncă prin cumul?
8. (29.2.3.33) Poate o persoană fizică angajată prin cumul să beneficeze de scutirea personală parţial la locul de muncă de bază, parţial la locul prin cumul?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit.Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 1631 din 19.11.2014
1. (29.1.8.31) În cazul efectuării donației în favoarea unei persoane fizice rezidente de către o reprezentanță a unei companii străine, apar obligații fiscale aferente impozitului pe venit?
2. (29.1.6.18) În care rînd al Dării de seamă privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de royalty, îndreptate în favoarea nerezidentului?
3. (29.1.6.17) În care rînd al Dării de seamă fiscale privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, îndreptate în favoarea nerezidentului?
4. (29.1.6.16) În care perioadă fiscală apare obligația de reflectare la venituri a datoriei, pentru care a expirat termenul de prescripție?
5. (29.4.22) În baza cărui document se atestă impozitul pe venit achitat în Republica Moldova de către nerezidenți?
6. (29.4.21) În scopuri fiscale, în baza cărui document se atestă rezidența contribuabilului?

Oficial! De sărbători vom avea mai multe zile libere. A fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 04.12.2014, potrivit căreia, zilele de 2, 9 ianuarie 2015 se consideră zile de odihnă. Acestea urmează să fie recuperate la data de 17, 31 ianuarie 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=10857&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Oficial-De-sarbatori-vom-avea-mai-multe-zile-libere

Atenție! Salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015. A fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 974 din 04.12.2014, conform căreia a fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015. Acesta va fi în mărime de 4500 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=10858&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-Salariul-mediu-lunar-pe-economie-prognozat-pentru-anul-2015

Important pentru agricultori! Modificări în Convenţia colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2011-2014. A fost publicat Protocol-Acord nr. 1783 din 12.12.2014, emis de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin care a fost extins termenului de acţiune pentru anii 2015-2017 a Convenţiei colective (nivel de ramură) pentru anii 2011-2014. Aceasta a suferit mai multe modificări și completări.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=10897&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Important-pentru-agricultori-Modificari-in-Conventia-colectiva-nivel-de-ramura-pentru-anii-2011-2014

Nou! A fost aprobat Formularul TRN 15 privind taxele pentru resursele naturale. Conform Ordinului nr. 1721 din 05.12.2014, a fost aprobată instrucţiunea  privind modul de întocmire şi prezentare a dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi  formularul TRN 15.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=10900&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-A-fost-aprobat-Formularul-TRN-15-privind-taxele-pentru-resursele-naturale

Atenție! A fost aprobat noul formular tipizat REV 5. A fost publicat Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 322 din 27.11.2014, prin care a fost aprobat noul formularului tipizat REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate" şi Instrucţiunea de completare a acestuia. Noul formular se va completa de către angajator atât pentru toate persoanele asigurate angajate, cât şi de către persoanele fizice asigurate pe cont propriu şi se va prezenta la structurile teritoriale ale CNAS lunar.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=10973&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-A-fost-aprobat-noul-formular-tipizat-REV-5

Nou! Formular pentru importatorii de mărfuri supuse accizelor. A fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 17.12.2014, prin care a fost aprobat formularul Declaraţiei „TDSA14" (Ţigări Diferenţa Stoc Accize) şi a Instrucţiunii privind modul de completare a acesteia. Astfel, subiecţii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 2403, 240290000, vor fi obligaţi să completeze şi să prezinte acest formular.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=10992&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Nou-Formular-pentru-importatorii-de-marfuri-supuse-accizelor

Opinia contabililor CONTEAZĂ! Consiliul Economic de pe lângă Prim Ministru a elaborat un sondaj de opinie pentru contabilii, referitor la cadrul de raportare din Republica Moldova. Participă și tu!
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11045&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Opinia-contabililor-CONTEAZA

Comunicat al Serviciului Fiscal de Stat. La data de 29 decembrie 2014 a fost aprobat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1758 "cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care beneficiază în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie".
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11052&t=/Noutati/Noutati-generale/Comunicat-al-Serviciului-Fiscal-de-Stat

Atenție! A fost modificată Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor. A fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1642 din 26 noiembrie 2014, prin care au fost efectuate unele modificări şi completări la Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11050&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-A-fost-modificata-Instructiunea-privind-evidenta-contribuabililor

Baza generalizată a practicii fiscale . Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit.Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr.1733 din 18.12.2014
1. (29.2.3.16) Care sunt scutirile de care va beneficia persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri?
Ordinul IFPS nr.1738 din 20.12.2014
1. (29.1.6.22) Care este modalitatea de reflectare în Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS14), a veniturilor salariale aferente anului 2014 achitate angajaților, subiecților care practică activitate de întreprinzător, a căror gen principal de activitate este realizarea de programe, prevăzut în Anexa nr.1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II al Codului fiscal, dacă pînă în luna septembrie 2014 din Darea de seamă fiscală (forma IRV09) acestea au fost reflectate la codul sursei de venit - SAL, iar ulterior în Darea de seamă forma IRV14 (începând cu luna septembrie 2014) la codul sursei de venit - SAL a) ?
2. (29.1.7.63) Sunt în drept persoanele, care acordă servicii unui agent economic, în baza unui contract de prestări servicii, să solicite angajatorului să rețină din plăţile achitate în folosul acestuia impozitul pe venit la cota maximă?
3. (29.1.7.62) Care este modalitatea de calcul a impozitului pe venit ce urmează a fi reținut la efectuarea ultimei plăţi înainte de ieșirea în concediu de maternitate?
4. (29.1.6.21) La care capitol și paragraf din clasificația bugetară se va achita impozitul pe venit reținut la plata veniturilor reflectat în Darea de seamă forma IRV14?
5. (29.1.6.20) În cazul în care agentul economic are înregistrate subdiviziuni care este procedura de repartizare pe subdiviziuni a impozitului pe venit reținut la sursa de plată?
6. (29.1.6.19) Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), repartizat pe subdiviziuni?
7. (29.2.3.42) Poate oare o scutire prevăzută la art.33-35 din Codul fiscal să fie acordată la locul de muncă de bază, iar altă scutire la care are dreptul contribuabilul la locul de muncă prin cumul?
Ordinul IFPS nr.1744 din 23.12.2014
1. (29.1.3.52) Există temei de calculare și deducere a uzurii în scopuri fiscale, în cazul în care bunul a fost utilizat parțial în activitatea de întreprinzător pe parcursul anului, sau a fost utilizat parțial din punct de vedere a capacității sale depline?
2. (29.1.8.31) Se consideră venituri operaționale pasibile impozitării cu 3% veniturile sub formă de dobînzi bancare, în cazul în care un agent economic, care nu este subiect al impunerii cu TVA, nu obține alte venituri decît acestea?
3. (29.1.7.64) Apare necesitatea reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată din plăţile îndreptate în favoarea unui întreprinzător individual sau gospodărie ţărănească din dividende sau royalty?
4. (29.2.3.43) Cum se va completa cererea de acordare a scutirilor, în cazul în care se solicită scutirea pentru cîteva persoane întreţinute?
5. (29.1.6.23) Care este modalitatea de declarare a impozitului pe venit de către agentul economic care pe parcursul anului a fost reorganizat din întreprinzător individual în societate cu răspundere limitată?

Articole:

Investiţii imobiliare - noţiune nouă în profesia contabilă din Moldova. În prezent, unul dintre obiectele cele mai atrăgătoare pentru investiţii în Republica Moldova este domeniul imobiliar. Acest fapt este conştientizat atât de oamenii de afaceri din Moldova, cît şi de investitorii străini. Dreptul de proprietate în Republica Moldova este recunoscut şi ocrotit de lege, iar subiect al dreptului de proprietate poate fi orice persoană fizică, juridică, statul, precum şi organele de autoadministrare locală. Investiţiile imobiliare conform SNC „Investiţii imobiliare" sunt definite ca fiind acele proprietăţi imobiliare (teren sau clădire - sau parte a unei clădiri - sau ambele) deţinute (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă în scopul închirierii sau pentru creşterea valorii capitalului.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=10808&t=/Articole/Contabilitate/Investitii-imobiliare-notiune-noua-in-profesia-contabila-din-Moldova

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat - repartizare de dividende? Aspecte contabile. Majorarea capitalului social al unei entități din contul profitului nerepartizat proporțional cotelor de participație este o repartizare de dividende? Această întrebare a devenit actuală pe neașteptate în anul 2009, atunci când IFS, într-o scrisoare explicativă emisă în adresa unui agent economic, a făcut o concluzie nouă la acel moment precum că majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende și această operațiune urmează să fie impozitată corespunzător.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=10826&t=/Articole/Fiscalitate/Majorarea-capitalului-social-din-contul-profitului-nerepartizat-repartizare-de-dividende-Aspecte-contabile

Întrebări - Răspunsuri:

Privind scutirea pentru întreținerea copilului. Ce acte trebuie să prezinte părinţii la locul de muncă pentru a putea obţine scutire pentru întreţinerea copilului, care îşi face studiile peste hotarele Republicii Moldova? Pentru a beneficia de scutirea pentru persoana întreţinută (copilul care îşi face studiilepeste hotarele Republicii Moldova), contribuabilul la cererea depusă privind acordarea scutirii menţionate, urmează să prezente: copia certificatului de naştere; copia buletinului de identitate al persoanei; certificatul de la instituţia de învăţământ care confirmă că copilul este student la secţia cu frecvenţă la zi, în care se indică şi suma bursei primite pe parcursul anului fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=10827&t=/Intrebari-Raspunsuri/Privind-scutirea-pentru-intretinerea-copilului

Scrisori IFPS:

Privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată. Redacția paginii web www.contabilsef.md, a expediat o scrisoare către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, referitor la aprobarea noului Regulament cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014. În scrisoarea expediată, au fost abordate mai multe întrebări și neclarități referitoare la regulamentul menționat. Prin urmare, IFPS ne-a expediat un răspuns.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=229&id=10882&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Scrisorile-principale-cu-privire-la-Impozitul-pe-venit/Privind-impozitul-pe-venit-retinut-la-sursa-de-plata

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...