37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 31.05.2016-29.06.2016

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 31.05.2016-29.06.2016

29.06.20161.958 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 525 din 06.06.2016
1. (28.15.45) Are obligația agentul economic de a reconfirma dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?
2. (28.15.44) Care sunt semnele de protecție a hârtiei speciale pentru imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale?
3. (28.15.43) Care este procedura de beneficiere de dreptul de imprimare de sine stătător a facturilor fiscale?

Guvernul a aprobat noi strategii de reformare a domeniului fiscal și vamal. Vezi care sunt acestea! A fost modificată HG nr. 1021 din 16.12.2013 cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015, care va cuprinde noi acțiuni pentru reformarea mai multor domenii, cum ar fi: domeniul fiscal, domeniul vamal și domeniul controlului de stat.

Intenționați să creați parcuri pentru tehnologia informației? Iată care sunt facilităţile acordate la crearea şi funcţionarea acestora. A fost publicată Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, care va reglementa procesul de creare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei, precum şi funcţionarea acestora. Scopul prezentei legi îl constituie crearea premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea de investiţii autohtone şi străine.

Atenție! Condiții noi pentru înregistrarea filialelor sau a reprezentanţelor persoanelor juridice străine. A fost modificată Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Respectiv, pentru înregistrarea filialelor sau a reprezentanţelor persoanelor juridice străine, a fost mărit numărul documentelor necesare înregistrării. Totodată, filialele și reprezentanțele persoanelor juridice străine vor fi obligate să comunice organului de înregistrare de stat mai multe informații privind dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit și încheierea procedurii de lichidare; intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine; situația financiară anuală a persoanei juridice străine, etc.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 536 din 10.06.2016
1. (6.6.1.12) Are obligația agentul economic, în cazul în care desfășoară activitate de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM Rev 2- 10.61) prin intermediul morii, de a deține autorizație de funcționare și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
2. (6.6.2.11) Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii casa de amanet/de schimb valutar?
3. (6.6.2.9) Arhivat în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu Ordinului IFPS nr. 637 din 31.12.2010
4. (6.6.2.2) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor?
5. (6.6.2.1) Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?
6. (6.6.1.11) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014)
7. (6.6.1.10) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014)
8. (6.6.1.9) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014)
9. (6.6.1.8) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102/251 din 25.04.2014)
10. (6.6.1.7) Sunt obligaţi agenţii economici care dispun de unităţi comerciale/de prestări serviciilor amplasate pe teritoriul pieţelor de a dispune de autorizaţie de funcționare/amplasare?
11. (6.6.1.6) Este necesară primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ ambulant de la organele administraţiei publice locale?
12. (6.6.1.5) Este necesară obținerea de către agenţii economici a autorizaţiilor de funcționare/amplasare a unităţilor de comerţ/de prestarea serviciilor de la autoritățile administraţiei publice locale?
13. (6.6.1.1) Ce se include în categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 441 din 04.05.2016
1. (29.1.3.64) Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în cazul în care în perioada cuprinsă în contractul de asigurare facultativă, angajatul demisionează?
2. (29.1.3.63) Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în cazul în care perioada de asigurare stabilită în contractul de asigurare facultativă se referă la două perioade fiscale distincte?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind dreptul la deducerea cheltuielilor, prevăzute în art. 36 din Codul fiscal. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 551 din 22.06.2016
1. (29.1.8.29) Va avea oare dreptul la deducerea cheltuielilor, prevăzute în art. 36 din Codul fiscal, persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii a cărei activitate de bază este realizarea de programe?

Comercializați prоduse social importante? Trebuie să cunoașteți asta! A fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 20.06.2016 prin care a fost aprobat Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social importante și Lista produselor social importante. Regulamentul aprobat se va răsfrânge asupra tuturor subiecţilor lanţului de distribuţie a produselor social importante, în cazul în care nu sunt prevăzute reglementări speciale.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind deducere cheltuielile suportate de către întreprindere pentru instituție publică sau orice alt contribuabil. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 559 din 28.06.2016
1. (29.1.3.65) Vor fi permise la deducere cheltuielile suportate de către întreprindere pentru instituție publică sau orice alt contribuabil, fără primirea cărorva recompense?

Noutăți:

Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente. Introducerea în /scoaterea din RM a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină se permite persoanelor juridice rezidente în cazurile prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea privind reglementarea valutară nr. 62 din 21.03.2008, iar prin intermediul persoanelor fizice reprezentanţi ai persoanelor juridice - în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (8) a aceleiași legii. Declararea mijloacelor bănești în numerar în valută străină/monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină provenite de la exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii se efectuează de către persoanele fizice reprezentanți ai persoanelor juridice prin formularul tipizat TV.

Viceministrul Finanțelor Iuri Cicibaba explică ce este TVA și cum pot fi optimizate cheltuielile aferente (VIDEO). Viceministru Ministerul Finanţelor a explicat ce este TVA și cum se calculează, dar și procedura de restituire TVA de la A la Z. Acesta a mai explicat, de asemenea, care sunt beneficiile pentru a fi un plătitor de TVA, dar și care sunt părțile bune pentru cei care nu o plătesc, diferența majoră fiind făcută de clienții tăi, cei cu care lucrezi.

Comunicat cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă Forma DPP16 și Forma DISM16. A fost aprobat Formular tipizat al Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni (Forma DPP16) și Formularul tipizat al Dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (Forma DISM16), precum și modului de completare a dărilor de seamă nominalizate. Prima perioadă de raportare a obligațiunii fiscale, conform Formularelor tipizate aprobate, este perioada fiscală 2015, termenul de raportare fiind stabilit până la 30 iunie curent.

Mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2015. BNS, în conformitate cu art. 24 al. (16) din Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, aduce la cunoştinţa agenţilor economici că, salariul mediu lunar pe ţară pentru anul 2015 constituie 4610,9 lei.

Parlamentul a votat în două lecturi proiectul bugetului pe anul 2016. Parlamentul RM a aprobat în două lecturi proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 cu un deficit de 4,18 miliarde de lei sau 3,2% din PIB. Documentul urmează să fie votat și în lectura a treia, când parametrii de bază ai bugetului (veniturile, cheltuielile, deficitul) nu se modifică, ci se corectează doar direcțiile de cheltuieli pe ramuri și obiecte concrete.

Proiectul ce prevede eliminarea obligativității utilizării ștampilei, votat în prima lectură. Proiectul Legii care prevede eliminarea obligativității utilizării ștampilei de către agentul economic în activitatea sa a fost votat în prima lectură. Documentul are drept scop eliminarea constrângerilor mediului de afaceri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor. Totodată, ştampila va rămâne obligatorie pentru autorităţile publice.

Particularități ale prezentării dărilor de seamă fiscale corectate. În cazul în care contribuabilul descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conține greșeli sau omisiuni și prezintă darea de seamă corectată, precum și în cazul în care contribuabilul nu are obligația prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greșit calculul și plata impozitelor și taxelor, iar în urma acestora apar obligații fiscale suplimentare, se aplică majorarea de întârziere (penalitatea) în conformitate cu art. 228 (2 prim), dar nu mai mult decât obligația fiscală corespunzătoare.

Buletin informativ al actelor legislative pentru luna februarie-aprilie 2016

Guvernul a decis reducerea numărului instituţiilor cu funcţii de control. Cabinetul de miniştri a aprobat unele ajustări şi modificări la cadrul normativ, în special la Legea nr. 131 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Potrivit noilor prevederi, numărul organelor cu funcţii de control va fi redus de la 33 de instituții de control existente în prezent, până la 11, precum şi 5 regulatori independenţi.

O nouă provocare: Legile contabilității și auditului, racordate la standardele UE. Subiectul, dezbătut public la Ministerul Finanțelor (VIDEO). Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională prevederile acquis-ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative. Astfel, dispozițiile directivelor urmează a fi incorporate în prevederile legislației naționale în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului (până la 01 septembrie 2017).

Actele permisive și autoritățile emitente sunt stabilite exhaustiv prin lege! Pentru a desfășura unele activități sau operațiuni, agentul economic trebuie să obțină diverse documente de la instituții de stat (numite autorități emitente). În limbaj juridic, toate documentele de acest fel sunt numite acte permisive. Actul permisiv este un document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice și/sau învestește solicitantul cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente acestei activități.

Politica bugetar-fiscală-vamală a fost votată. Proiectul conține prevederi ce vizează Codul fiscal, Codul vamal, Codul contravențional, Legea cu privire la patenta de întreprinzător, Legea privind aprobarea Nomenclatorului combinate a mărfurilor și alte acte normative. Conform proiectului de lege, în Codul fiscal va fi specificat faptul că, veniturile obținute ca recompense sau remunerații ale membrilor consiliului societăților și ai comisie de cenzori în scopuri fiscale vor fi considerate de patron drept salariu din care se va reține impozitul pe venit.

Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației de paternitate. Scopul elaborării prezentului proiect de act normativ constă în instituirea unui mecanism complex privind acordarea, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei de paternitate în vederea implementării prevederilor articolului 1241 din Codul Muncii al RM.

Atenție! Starea caniculară generează o serie de riscuri termice. ISM avertizează că potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorii sunt obligaţi să ia măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale. Printre acestea se înscrie revizuirea şi modificarea regimului de muncă, care presupune: organizarea pauzelor de recreare; reducerea duratei timpului de muncă; încetarea proceselor de muncă în orele de maximă temperatură.

Proiect de lege pentru completarea articolului 111 din Codul muncii. Proiectul prevede completarea alineatului (1) din articolul 111 al Codului muncii cu o nouă zi de sărbătoare nelucrătoare "1 iunie - Ziua Ocrotirii Copilului".

Proiectul ce prevede majorarea unităţii convenţionale de la 20 la 50 de lei, votat în prima lectură. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege ce prevede majorarea valorii unității convenţionale de la 20 de lei, cât este în prezent, la 50 de lei. Autorii documentului spun că unitatea convenţională a fost stabilită în mărime de 20 de lei încă din 2003, iar valoarea ei nu corespunde realităţilor economico-financiare din prezent.

Privind obligaţia contribuabililor de a evalua/reevalua, din cont propriu, bunurile imobile în scopul aplicări impozitului pe bunurile imobiliare. Ministerul Finanţelor precizează că prevederile legislaţie în vigoare, precum şi modificările ce urmează a intra în vigoare nu stabilesc obligaţia contribuabililor (cetăţeni sau agenţi economici) de a suporta din cont propriu costul evaluării / reevaluării bunurilor imobile în scopul aplicării impozitului pe bunurile imobiliare.

30 iunie - Achită și beneficiază de reducere! SFS aduce la cunoștința persoanelor - subiecților impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar că la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar la bugetul local în raza amplasării bunurilor imobiliare, integral, până la data de 30 iunie 2016, se aplică reducerea în mărime de 15 % din suma impozitului calculat pentru anul curent.

Nu răspicat „salariului în plic"! Practica achitării de „salarii în plic" reprezintă o încălcare a legislației care lasă o amprentă nefastă asupra viitorului. Astfel, fiecare persoană, care primește salariu „în plic" și desfășoară „munca la negru" urmează să conștientizeze dezavantajele acestora: nu va beneficia de reducerea normei de timp ca urmare a condițiilor de muncă; nu va primi îndemnizație de concediere sau aceasta este diminuată în funcție de salariul declarat; etc.

Articole:

Contract de sоcietate civilă în comerț. Contractul de societate civilă are un potențial nevalorificat pe deplin de entitățile din țară, în sensul posibilităților juridice (fiscale) de documentare a tranzacțiilor și de realizare a scopurilor propuse de participanți cu instrumente mai simple și mai relevante pe care le oferă. Prin intermediul acestui tip de contract pot fi substituite alte tipuri de contracte, care sunt mai anevoioase din punct de vedere juridic și fiscal, și care, de obicei, se utilizează între participanți în mediul nostru antreprenorial: contracte de prestări servicii și/sau de vânzare-cumpărare. În acest articol sunt descrise avantajele acestui tip de contract, compatibilitatea dintre contractul de societate civilă și comerțul cu amănuntul, precum și unele explicații ale Serviciului Fiscal de Stat privind contractul de societate civilă.

Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Cоntabilitate și Аudit nr. 6 2016. În acest material sunt prezentate unele comentarii puse pe hârtie odată cu lectura revistei Contabilitate și Audit din luna iunie 2016, respectiv, au fost comentate subiectele privind: dividende achitate nerezidentului, diferențe de curs valutar; livrare de mărfuri în afara teritoriului vamal al RM - bază pentru înregistrare în calitate de subiect impozabil; neimpozitarea reducerilor acordate angajaților la procurarea produselor angajatorului; nedeclararea și neimpozitarea dividendelor repartizate aferente profitului anului 2007; acces la baza de date a organului cadastral; penalitate (majorare de întârziere) pentru neachitarea taxelor locale pe subdiviziuni în situația în care nu este restanță pe întreprindere; lista documentelor în baza cărora se permite deducerea datoriilor compromise; angajarea în serviciu - pașii întreprinși de angajator; particularitățile prezentării dărilor de seamă fiscale corectate; declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente; etc.

Întrebări-Răspunsuri:

Privind calcularea și achitarea concediului adiţional plătit pentru studii. În cazul în care îți ei concediu adiţional plătit pentru studii, unde trebuie să se achite 75 % din salariu mediu și cum se calculează acesta? Conform art. 178 din Codul Muncii al RM, salariaţilor trimiși la studii de către angajator sau care s-au înmatriculat din proprie iniţiativă în instituţiile de învăţământ superior sau mediu de specialitate acreditate în condiţiile legii, la secţiile serale şi fără frecvenţă şi care învață cu succes li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare cu menţinerea, integrală sau parţială, a salariului mediu şi alte înlesniri, în modul stabilit de Guvern. Calculul și achitare se efectuează de întreprinderea unde activează salariatul în baza certificatului de la instituţia de învăţământ, a cererii salariatului de acordare a concediului pentru studii și a ordinului emis în baza documentelor menționate.

Privind acordarea concediului de odihnă integru. În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)? Concediu anual pentru primul an de muncă, conform art. 115 (1) din Codul Muncii al RM se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă. Reieşind din cele expuse pentru primul an salariatul i se acordă concediu de odihnă integru, 28 zile calendaristice, după expirarea 6 luni. Acest concediu se acordă salariatului în avans. Pentru anii următori concediu se va acorda în baza programarea concediilor de odihnă anuale aprobate la unitate.

Scrisori IFPS:

Privind aplicarea legislaţiei fiscale în temeiul unui contract de locaţiune a unui bun imobil sc. nr. 26-08/2-12/1-8930/4338 din 10.06.2016. IFPS menționează că potrivit art. 71 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, veniturile obţinute de un nerezident din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în RM se consideră venit al nerezidenţilor obţinut în RM. Totodată, conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în RM urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor menţionate la alin. (4) al acestui articol. În cazul în care un nerezident al RM acordă servicii unui rezident al RM, pentru care locul livrării în conformitate cu prevederile art. 111 din Codul fiscal se califica a fi teritoriul republicii, acestea reprezintă import de servicii. Luând în consideraţie, prevederile literei a) al articolului 94 din Codul fiscal, ce califică reprezentanţa permanentă ca subiect al impunerii cu TVA care la depăşirea pragului de înregistrare obligatorie ca plătitor de TVA, prevăzut la art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, urmează să obţină statutul de plătitor de TVA, precum şi faptul că reprezentanţă permanentă este înregistrată ca subiect ce desfăşoară activitate de întreprinzător în RM, procurările efectuate de către rezidenţii republicii nu pot fi calificate ca import de servicii.

Privind documentele ce confirmă prestarea serviciilor sc. nr. 26-08/4-1-11/2-8730/3838 din 20.05.2016. IFPS a comunicat că potrivit prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract. Totodată, art. 210 alin. (1)-(3) din Codul civil reglementează cerinţele faţă de forma scrisă a actului juridic, valabile inclusiv pentru justificarea documentară a tranzacţiilor economice. Astfel, potrivit alin. (2) al articolului menţionat, în cazul în care, conform legii sau învoielii între părţi, actul juridic trebuie încheiat în scris, el poate fi încheiat atât prin întocmirea unui singur înscris, semnat de părţi. În contextul celor expuse, în calitate de document ce confirmă prestarea serviciilor poate servi actul de prestare a serviciilor/lucrărilor executate semnat de prestatorul şi beneficiarul acestora.

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 525 din 06.06.2016
1. (28.15.45) Are obligația agentul economic de a reconfirma dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?
2. (28.15.44) Care sunt semnele de protecție a hârtiei speciale pentru imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale?
3. (28.15.43) Care este procedura de beneficiere de dreptul de imprimare de sine stătător a facturilor fiscale?

Guvernul a aprobat noi strategii de reformare a domeniului fiscal și vamal. Vezi care sunt acestea! A fost modificată HG nr. 1021 din 16.12.2013 cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015, care va cuprinde noi acțiuni pentru reformarea mai multor domenii, cum ar fi: domeniul fiscal, domeniul vamal și domeniul controlului de stat.

Intenționați să creați parcuri pentru tehnologia informației? Iată care sunt facilităţile acordate la crearea şi funcţionarea acestora. A fost publicată Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, care va reglementa procesul de creare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei, precum şi funcţionarea acestora. Scopul prezentei legi îl constituie crearea premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea de investiţii autohtone şi străine.

Atenție! Condiții noi pentru înregistrarea filialelor sau a reprezentanţelor persoanelor juridice străine. A fost modificată Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Respectiv, pentru înregistrarea filialelor sau a reprezentanţelor persoanelor juridice străine, a fost mărit numărul documentelor necesare înregistrării. Totodată, filialele și reprezentanțele persoanelor juridice străine vor fi obligate să comunice organului de înregistrare de stat mai multe informații privind dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit și încheierea procedurii de lichidare; intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine; situația financiară anuală a persoanei juridice străine, etc.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 536 din 10.06.2016
1. (6.6.1.12) Are obligația agentul economic, în cazul în care desfășoară activitate de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM Rev 2- 10.61) prin intermediul morii, de a deține autorizație de funcționare și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
2. (6.6.2.11) Apare ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii casa de amanet/de schimb valutar?
3. (6.6.2.9) Arhivat în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu Ordinului IFPS nr. 637 din 31.12.2010
4. (6.6.2.2) Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor?
5. (6.6.2.1) Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?
6. (6.6.1.11) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014)
7. (6.6.1.10) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014)
8. (6.6.1.9) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014)
9. (6.6.1.8) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 288 pct. 5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-102/251 din 25.04.2014)
10. (6.6.1.7) Sunt obligaţi agenţii economici care dispun de unităţi comerciale/de prestări serviciilor amplasate pe teritoriul pieţelor de a dispune de autorizaţie de funcționare/amplasare?
11. (6.6.1.6) Este necesară primirea de către agenţii economici a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ ambulant de la organele administraţiei publice locale?
12. (6.6.1.5) Este necesară obținerea de către agenţii economici a autorizaţiilor de funcționare/amplasare a unităţilor de comerţ/de prestarea serviciilor de la autoritățile administraţiei publice locale?
13. (6.6.1.1) Ce se include în categoria unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 441 din 04.05.2016
1. (29.1.3.64) Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în cazul în care în perioada cuprinsă în contractul de asigurare facultativă, angajatul demisionează?
2. (29.1.3.63) Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în cazul în care perioada de asigurare stabilită în contractul de asigurare facultativă se referă la două perioade fiscale distincte?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind dreptul la deducerea cheltuielilor, prevăzute în art. 36 din Codul fiscal. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 551 din 22.06.2016
1. (29.1.8.29) Va avea oare dreptul la deducerea cheltuielilor, prevăzute în art. 36 din Codul fiscal, persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii a cărei activitate de bază este realizarea de programe?

Comercializați prоduse social importante? Trebuie să cunoașteți asta! A fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 20.06.2016 prin care a fost aprobat Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social importante și Lista produselor social importante. Regulamentul aprobat se va răsfrânge asupra tuturor subiecţilor lanţului de distribuţie a produselor social importante, în cazul în care nu sunt prevăzute reglementări speciale.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind deducere cheltuielile suportate de către întreprindere pentru instituție publică sau orice alt contribuabil. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 559 din 28.06.2016
1. (29.1.3.65) Vor fi permise la deducere cheltuielile suportate de către întreprindere pentru instituție publică sau orice alt contribuabil, fără primirea cărorva recompense?

Noutăți:

Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente. Introducerea în /scoaterea din RM a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină se permite persoanelor juridice rezidente în cazurile prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea privind reglementarea valutară nr. 62 din 21.03.2008, iar prin intermediul persoanelor fizice reprezentanţi ai persoanelor juridice - în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (8) a aceleiași legii. Declararea mijloacelor bănești în numerar în valută străină/monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină provenite de la exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii se efectuează de către persoanele fizice reprezentanți ai persoanelor juridice prin formularul tipizat TV.

Viceministrul Finanțelor Iuri Cicibaba explică ce este TVA și cum pot fi optimizate cheltuielile aferente (VIDEO). Viceministru Ministerul Finanţelor a explicat ce este TVA și cum se calculează, dar și procedura de restituire TVA de la A la Z. Acesta a mai explicat, de asemenea, care sunt beneficiile pentru a fi un plătitor de TVA, dar și care sunt părțile bune pentru cei care nu o plătesc, diferența majoră fiind făcută de clienții tăi, cei cu care lucrezi.

Comunicat cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă Forma DPP16 și Forma DISM16. A fost aprobat Formular tipizat al Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni (Forma DPP16) și Formularul tipizat al Dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (Forma DISM16), precum și modului de completare a dărilor de seamă nominalizate. Prima perioadă de raportare a obligațiunii fiscale, conform Formularelor tipizate aprobate, este perioada fiscală 2015, termenul de raportare fiind stabilit până la 30 iunie curent.

Mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2015. BNS, în conformitate cu art. 24 al. (16) din Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, aduce la cunoştinţa agenţilor economici că, salariul mediu lunar pe ţară pentru anul 2015 constituie 4610,9 lei.

Parlamentul a votat în două lecturi proiectul bugetului pe anul 2016. Parlamentul RM a aprobat în două lecturi proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 cu un deficit de 4,18 miliarde de lei sau 3,2% din PIB. Documentul urmează să fie votat și în lectura a treia, când parametrii de bază ai bugetului (veniturile, cheltuielile, deficitul) nu se modifică, ci se corectează doar direcțiile de cheltuieli pe ramuri și obiecte concrete.

Proiectul ce prevede eliminarea obligativității utilizării ștampilei, votat în prima lectură. Proiectul Legii care prevede eliminarea obligativității utilizării ștampilei de către agentul economic în activitatea sa a fost votat în prima lectură. Documentul are drept scop eliminarea constrângerilor mediului de afaceri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor. Totodată, ştampila va rămâne obligatorie pentru autorităţile publice.

Particularități ale prezentării dărilor de seamă fiscale corectate. În cazul în care contribuabilul descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conține greșeli sau omisiuni și prezintă darea de seamă corectată, precum și în cazul în care contribuabilul nu are obligația prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greșit calculul și plata impozitelor și taxelor, iar în urma acestora apar obligații fiscale suplimentare, se aplică majorarea de întârziere (penalitatea) în conformitate cu art. 228 (2 prim), dar nu mai mult decât obligația fiscală corespunzătoare.

Buletin informativ al actelor legislative pentru luna februarie-aprilie 2016

Guvernul a decis reducerea numărului instituţiilor cu funcţii de control. Cabinetul de miniştri a aprobat unele ajustări şi modificări la cadrul normativ, în special la Legea nr. 131 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Potrivit noilor prevederi, numărul organelor cu funcţii de control va fi redus de la 33 de instituții de control existente în prezent, până la 11, precum şi 5 regulatori independenţi.

O nouă provocare: Legile contabilității și auditului, racordate la standardele UE. Subiectul, dezbătut public la Ministerul Finanțelor (VIDEO). Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională prevederile acquis-ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative. Astfel, dispozițiile directivelor urmează a fi incorporate în prevederile legislației naționale în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului (până la 01 septembrie 2017).

Actele permisive și autoritățile emitente sunt stabilite exhaustiv prin lege! Pentru a desfășura unele activități sau operațiuni, agentul economic trebuie să obțină diverse documente de la instituții de stat (numite autorități emitente). În limbaj juridic, toate documentele de acest fel sunt numite acte permisive. Actul permisiv este un document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice și/sau învestește solicitantul cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente acestei activități.

Politica bugetar-fiscală-vamală a fost votată. Proiectul conține prevederi ce vizează Codul fiscal, Codul vamal, Codul contravențional, Legea cu privire la patenta de întreprinzător, Legea privind aprobarea Nomenclatorului combinate a mărfurilor și alte acte normative. Conform proiectului de lege, în Codul fiscal va fi specificat faptul că, veniturile obținute ca recompense sau remunerații ale membrilor consiliului societăților și ai comisie de cenzori în scopuri fiscale vor fi considerate de patron drept salariu din care se va reține impozitul pe venit.

Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației de paternitate. Scopul elaborării prezentului proiect de act normativ constă în instituirea unui mecanism complex privind acordarea, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei de paternitate în vederea implementării prevederilor articolului 1241 din Codul Muncii al RM.

Atenție! Starea caniculară generează o serie de riscuri termice. ISM avertizează că potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorii sunt obligaţi să ia măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale. Printre acestea se înscrie revizuirea şi modificarea regimului de muncă, care presupune: organizarea pauzelor de recreare; reducerea duratei timpului de muncă; încetarea proceselor de muncă în orele de maximă temperatură.

Proiect de lege pentru completarea articolului 111 din Codul muncii. Proiectul prevede completarea alineatului (1) din articolul 111 al Codului muncii cu o nouă zi de sărbătoare nelucrătoare "1 iunie - Ziua Ocrotirii Copilului".

Proiectul ce prevede majorarea unităţii convenţionale de la 20 la 50 de lei, votat în prima lectură. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege ce prevede majorarea valorii unității convenţionale de la 20 de lei, cât este în prezent, la 50 de lei. Autorii documentului spun că unitatea convenţională a fost stabilită în mărime de 20 de lei încă din 2003, iar valoarea ei nu corespunde realităţilor economico-financiare din prezent.

Privind obligaţia contribuabililor de a evalua/reevalua, din cont propriu, bunurile imobile în scopul aplicări impozitului pe bunurile imobiliare. Ministerul Finanţelor precizează că prevederile legislaţie în vigoare, precum şi modificările ce urmează a intra în vigoare nu stabilesc obligaţia contribuabililor (cetăţeni sau agenţi economici) de a suporta din cont propriu costul evaluării / reevaluării bunurilor imobile în scopul aplicării impozitului pe bunurile imobiliare.

30 iunie - Achită și beneficiază de reducere! SFS aduce la cunoștința persoanelor - subiecților impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar că la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar la bugetul local în raza amplasării bunurilor imobiliare, integral, până la data de 30 iunie 2016, se aplică reducerea în mărime de 15 % din suma impozitului calculat pentru anul curent.

Nu răspicat „salariului în plic"! Practica achitării de „salarii în plic" reprezintă o încălcare a legislației care lasă o amprentă nefastă asupra viitorului. Astfel, fiecare persoană, care primește salariu „în plic" și desfășoară „munca la negru" urmează să conștientizeze dezavantajele acestora: nu va beneficia de reducerea normei de timp ca urmare a condițiilor de muncă; nu va primi îndemnizație de concediere sau aceasta este diminuată în funcție de salariul declarat; etc.

Articole:

Contract de sоcietate civilă în comerț. Contractul de societate civilă are un potențial nevalorificat pe deplin de entitățile din țară, în sensul posibilităților juridice (fiscale) de documentare a tranzacțiilor și de realizare a scopurilor propuse de participanți cu instrumente mai simple și mai relevante pe care le oferă. Prin intermediul acestui tip de contract pot fi substituite alte tipuri de contracte, care sunt mai anevoioase din punct de vedere juridic și fiscal, și care, de obicei, se utilizează între participanți în mediul nostru antreprenorial: contracte de prestări servicii și/sau de vânzare-cumpărare. În acest articol sunt descrise avantajele acestui tip de contract, compatibilitatea dintre contractul de societate civilă și comerțul cu amănuntul, precum și unele explicații ale Serviciului Fiscal de Stat privind contractul de societate civilă.

Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Cоntabilitate și Аudit nr. 6 2016. În acest material sunt prezentate unele comentarii puse pe hârtie odată cu lectura revistei Contabilitate și Audit din luna iunie 2016, respectiv, au fost comentate subiectele privind: dividende achitate nerezidentului, diferențe de curs valutar; livrare de mărfuri în afara teritoriului vamal al RM - bază pentru înregistrare în calitate de subiect impozabil; neimpozitarea reducerilor acordate angajaților la procurarea produselor angajatorului; nedeclararea și neimpozitarea dividendelor repartizate aferente profitului anului 2007; acces la baza de date a organului cadastral; penalitate (majorare de întârziere) pentru neachitarea taxelor locale pe subdiviziuni în situația în care nu este restanță pe întreprindere; lista documentelor în baza cărora se permite deducerea datoriilor compromise; angajarea în serviciu - pașii întreprinși de angajator; particularitățile prezentării dărilor de seamă fiscale corectate; declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente; etc.

Întrebări-Răspunsuri:

Privind calcularea și achitarea concediului adiţional plătit pentru studii. În cazul în care îți ei concediu adiţional plătit pentru studii, unde trebuie să se achite 75 % din salariu mediu și cum se calculează acesta? Conform art. 178 din Codul Muncii al RM, salariaţilor trimiși la studii de către angajator sau care s-au înmatriculat din proprie iniţiativă în instituţiile de învăţământ superior sau mediu de specialitate acreditate în condiţiile legii, la secţiile serale şi fără frecvenţă şi care învață cu succes li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare cu menţinerea, integrală sau parţială, a salariului mediu şi alte înlesniri, în modul stabilit de Guvern. Calculul și achitare se efectuează de întreprinderea unde activează salariatul în baza certificatului de la instituţia de învăţământ, a cererii salariatului de acordare a concediului pentru studii și a ordinului emis în baza documentelor menționate.

Privind acordarea concediului de odihnă integru. În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)? Concediu anual pentru primul an de muncă, conform art. 115 (1) din Codul Muncii al RM se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă. Reieşind din cele expuse pentru primul an salariatul i se acordă concediu de odihnă integru, 28 zile calendaristice, după expirarea 6 luni. Acest concediu se acordă salariatului în avans. Pentru anii următori concediu se va acorda în baza programarea concediilor de odihnă anuale aprobate la unitate.

Scrisori IFPS:

Privind aplicarea legislaţiei fiscale în temeiul unui contract de locaţiune a unui bun imobil sc. nr. 26-08/2-12/1-8930/4338 din 10.06.2016. IFPS menționează că potrivit art. 71 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, veniturile obţinute de un nerezident din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în RM se consideră venit al nerezidenţilor obţinut în RM. Totodată, conform art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în RM urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor menţionate la alin. (4) al acestui articol. În cazul în care un nerezident al RM acordă servicii unui rezident al RM, pentru care locul livrării în conformitate cu prevederile art. 111 din Codul fiscal se califica a fi teritoriul republicii, acestea reprezintă import de servicii.Luând în consideraţie, prevederile literei a) al articolului 94 din Codul fiscal, ce califică reprezentanţa permanentă ca subiect al impunerii cu TVA care la depăşirea pragului de înregistrare obligatorie ca plătitor de TVA, prevăzut la art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, urmează să obţină statutul de plătitor de TVA, precum şi faptul că reprezentanţă permanentă este înregistrată ca subiect ce desfăşoară activitate de întreprinzător în RM, procurările efectuate de către rezidenţii republicii nu pot fi calificate ca import de servicii.

Privind documentele ce confirmă prestarea serviciilor sc. nr. 26-08/4-1-11/2-8730/3838 din 20.05.2016. IFPS a comunicat că potrivit prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract. Totodată, art. 210 alin. (1)-(3) din Codul civil reglementează cerinţele faţă de forma scrisă a actului juridic, valabile inclusiv pentru justificarea documentară a tranzacţiilor economice. Astfel, potrivit alin. (2) al articolului menţionat, în cazul în care, conform legii sau învoielii între părţi, actul juridic trebuie încheiat în scris, el poate fi încheiat atât prin întocmirea unui singur înscris, semnat de părţi. În contextul celor expuse, în calitate de document ce confirmă prestarea serviciilor poate servi actul de prestare a serviciilor/lucrărilor executate semnat de prestatorul şi beneficiarul acestora.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...