37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 30.06.2016-28.07.2016

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 30.06.2016-28.07.2016

28.07.20163.381 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Reguli noi pentru societățile de аudit care doresc să facă auditarea întreprinderilor de stat. A fost modificat articolul 131 din Legea nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat. Prin urmare, societățile de audit care vor să auditeze situaţiilor financiare ale întreprinderilor de stat, trebuie să corespundă unor noi criterii. În același sens, a fost modificat și articolul 89 din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni.

Codul fiscal a fost completat cu un nou impоzit - IMPOZITUL PE AVERE! În Codul fiscal a fost introdus un titlu nou: Titlul VI1 „Impozitul pe avere". În sensul acestui titlu, impozit pe avere reprezintă impozitul aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condiţiile specificate în prezentul titlu. Subiecţi impunerii acestui impozit sunt persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), pe teritoriul RM.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA și impozitul pe bunurile imobiliare. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 565 din 30.06.2016
1. (28.7.5) Care este regimul fiscal al TVA aferent dobânzii obținute de către locator în baza unui contract de locațiune a bunurilor (subleasing) primite de la alt furnizor (leasing)?
Ordinul IFPS nr. 562 din 29.06.2016
1. (5.9.1.3) Pentru care bunuri imobiliare organizațiile religioase sunt scutite de la plata impozitului pe bunurile imobiliare?
2. (5.6.5) Cum urmează a fi calculat impozitul pe bunurile imobiliare, pentru bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării?
3. (5.8.5) Sunt obligaţi contribuabilii, care sunt scutiți de plata impozitului pe bunurile imobiliare, să prezinte darea de seamă?
4. (5.4.2.1) Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015)
Ordinul IFPS nr. 561 din 29.06.2016
1. (28.18.7) Care este perioada de aplicare a cotei „zero" a TVA pentru livrările efectuate în conformitate cu art. 4 alin. (135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului?
Ordinul IFPS nr. 375 din 15.04.2016
1. (28.21.50) Se atribuite oare trecerii în cont sumele TVA aferente pieselor de schimb pentru utilajul funcțional al întreprinderii, în cazul în care, prin Ordinul întreprinderii, pentru piesele de schimb au fost stabilite norme de ieșire din uz (pierdere a calității de consum)?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 617 din 05.07.2016
1. (29.1.7.44) Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei agricole (producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural) de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unui agent economic - persoană juridică sau unei gospodării ţărăneşti (de fermieri), întreprinderii individuale?
2. (29.1.7.31) La ce cotă urmează a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice -cetăţeni a peştelui viu, de către persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal?
3. (29.1.7.18) Arhivă [modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale conform Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013, Monitorul Oficial nr. 320-321 din 31.12.2013, Legilor nr. 845 din 03.01.1992, nr. 93 din 15.07.1998]

Nerezidenţii vor prezenta un nou formular aferent activităţii şi veniturilor lor - Forma NER-16. Formularul-tip Forma NER-16 „Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenți în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia" se va prezinta de către reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente și persoanele juridice nerezidente, care obţin venit din activitatea desfăşurată în RM de la alte persoane decât cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, dacă asemenea venituri nu sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.

Lucrezi la monitor? Iată care sunt cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru tine. Au fost aprobate Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017. Prin urmare, angajatorii vor fi obligaţi să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condiţiile de securitate şi sănătate în muncă pe care aceştia le creează lucrătorilor, în special cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, probleme fizice şi probleme de tensiune nervoasă.

Vești bune pentru conducătorii entităților! Se permite deducerea cheltuielilor pentru mai multe automobile de serviciu. Deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, deductibile conform prezentului titlu, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare persoană specificată la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova şi doar în scopul activităţii de întreprinzător.

Nou! A fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016. Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002, se stabileşte la 9,0% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori). Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută va fi la fel ca și în anul 2015, în mărime de 4056 lei pentru categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pe valoarea adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 628 din 19.07.2016
1. (28.12.9) La ce cotă a TVA se impozitează serviciile de remorcare (serviciile evacuatorului) a unui automobile de pe teritoriul unui stat pe teritoriul republicii și invers, de pe teritoriul republicii pe teritoriul unui alt stat?
2. (28.12.7) Ce documente urmează să prezinte subiectul impozabil cu TVA la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport internaţional a mărfurilor pe cale auto?

Noțiuni și reguli noi privind comerțul interior. Află ce sa modificat! În conformitate cu aceste modificări, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ nu va fi nevoie de autorizare de la autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întâi sau a municipiului Chişinău în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv, cum era anterior, dar comerciantul are dreptul să desfăşoare activitatea de comerţ concomitent cu depunerea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, în cazul activităţilor de comerţ, altele decât cele stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4, din lege.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind dreptul contribuabilul (persoană fizică rezidentă) la scutirea majoră pentru persoane întreținute. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 635 din 20.07.2016
1. (29.2.3.47) Are dreptul contribuabilul (persoană fizică rezidentă) la scutirea majoră pentru persoane întreținute dacă în certificatul de dizabilitate a copilului este specificat că aceasta are o afecțiune congenitală din copilărie?

Care sunt taxele locale în municipiul Chișinău pentru anul 2016? Vezi aici! Prin Decizia CMC nr. 2/4 din 05.07.2016 s-au aprobat: taxele locale prevăzute de legislaţie, cotele şi înlesnirile fiscale, cotele de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători în raza municipiului Chişinău, pentru fiecare autovehicul (microbuz sau autobuz), cota de taxă lunară în mărime de 300 lei pentru fiecare unitate de transport, pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Chişinău; cotele taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.

Aveți cinci sau mai mulți angajați? Trebuie să prezentați BASS și REV 5 electronic! A fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 01.07.2016. Prin urmare, entitățile care la situaţia de 1 ianuarie 2016, au 5 şi mai multe persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, vor trebui să prezinte BASS și REV 5 prin metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.

UTIL! ContabilȘef.md a reînnoit indicatorii fiscali conform prevederilor din 2016. În legătură cu intrarea în vigoare a Legii nr. 138 din 17.06.2016 (politica bugetar-fiscală pentru anul 2016), Legii nr. 157 din 01.07.2016 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 și Legii nr. 156 din 01.07.2016 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, rubrica Indicatori fiscali de pe pagina www.contabilsef.md a fost actualizată.

Noutăți:

Moratoriul asupra controlului de stat, prelungit pentru încă trei luni. Guvernul a aprobat prelungirea moratoriului instituit asupra controlului de stat cu încă trei luni, începând cu 1 iulie 2016. Măsura vine să asigure condiţii favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi previne abuzurile sau verificările neîntemeiate în ceea ce-i privește pe antreprenori.

Stagiul de cotizare pentru ieşirea la pensie a bărbaţilor se majorează cu încă 6 luni. De la 1 iulie, curent, pentru bărbaţii din RM se majorează cu 6 luni stagiul de cotizare necesar pentru obţinerea dreptului de a beneficia de pensia completă pentru limită de vârstă. Astfel, bărbaţii care se pregătesc pentru ieşirea la pensie pentru limită de vârstă după 1 iulie 2016 trebuie să confirme un stagiu de cotizare de 33 de ani.

Primul proiect al legii CONTABILITĂȚII, elaborat în conformitate cu prevederile Directivei privind contabilitatea (2013/34/EU). Primul proiect al Legii contabilității, elaborat în conformitate cu prevederile Directivei privind contabilitatea (2013/34/EU), 15 iunie 2016, prezentat la Ministerul Finanțelor al RM cu susținerea Centrului pentru Reforma Raportării Financiare, centrul Băncii Mondiale pentru expertiză tehnică în domeniul raportării financiare corporative în regiunea Europei și Asiei Centrale.

Primul proiect al legii privind AUDITUL, elaborat în conformitate cu prevederile Directivei privind auditul (2006/43/EU). Primul proiect al Legii privind AUDITUL, elaborat în conformitate cu prevederile Directivei privind auditul (2006/43/EU), prezentat la date de 16 iunie, 2016, Ministerul Finanțelor al RM cu susținerea Centrului pentru Reforma Raportării Financiare , centrul Băncii Mondiale pentru expertiză tehnică în domeniul raportării financiare corporative în regiunea Europei și Asiei Centrale.

În Monitorul Oficial au fost publicate mărimile actualizate ale accizelor la prоduse accizabile. În conformitate cu modificările aduse Codului fiscal, prevăzute în politica bugetar-fiscală şi vamală pentru 2016, accizul pentru benzină a crescut de la 3714 la 4137 lei, iar la motorină - de la 1544 la 1720 de lei, la gaz lichefiat - de la 2313 la 2577 lei per tonă. Mărimea accizului la păcură va rămâne la 348 de lei pe tonă. Accizul la bere a crescut de la 2,16 la 2,38 lei pe litru.

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2016. În trimestrul III al anului 2016, CNAS a planificat efectuarea controalelor la plătitorii de contribuţii, care nu practică activitate de întreprinzător. În cadrul controalelor se verifică corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna iulie 2016

Neprezentarea dărilor de seamă fiscale - sancțiuni contravenționale! În baza Legii nr. 138 a fost aprobată o serie de modificări ale actelor normative, inclusiv la Codul contravențional. Astfel, Codul contravențional se completează cu articolul 301 (prim), conform căruia neprezentarea în termenul stabilit de legislație a dării de seamă fiscale se sancționează cu amendă de la 10 la 20 de unități aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003. Se propun un şir de modificări de optimizare, în rezultatul cărora unele dintre dispoziţiile Codului muncii îşi vor schimbat locaţia - astfel, dispoziţiile alin. (2) din art. 64 se vor transforma la art. 9 alin. (11), cele de la alin. (3) - la art. 1971, iar însuşi articolul 64 se va abroga, conţinutul restant al acestuia reprezentând o sinteză a unor norme existente deja în Cod şi fiind în discordanţă cu titlul. Drept urmare, se va modifica şi art. 122 alin. (5), care face referinţă la art. 64.

Decis: Ștampilele nu vor mai fi obligatorii. Cerința de a deține ștampilă nu va mai fi obligatorie pentru agenții economici. Astfel, deținerea ștampilei va deveni o condiție opțională. Autorii argumentează că, în contextul dezvoltării tehnologiilor moderne, o ștampilă aplicată pe un document nu mai garantează veridicitatea actului, dar devine un proces rudimentar și birocratic.

Comunicat „Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit HG nr.774 din 20.05.2016". IFPS, în legătură cu multiplele adresări drept urmare a aprobării HG nr.774 din 20 iunie 2016 „Cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante" comunică mail multe detalii referitoare la Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social importante, și Lista produselor social - importante (poziţiile tarifare conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor).

Dările de seama fiscale - obligatoriu electronic! Începând cu 01 iulie 2016, contribuabilii care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent - mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte vor prezenta, în mod obligatoriu, dările de seamă fiscale pentru perioadele fiscale de după 1 iulie curent, exclusiv în formă electronică, utilizând serviciul „Declarație Electronică".

Spre atenţia plătitorilor de contribuţii. Începând cu data de 12.07.2016 plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat care prezintă rapoartele pentru CNAS prin intermediul portalului „E-Reporting", au posibilitatea de a semna formularul tipizat „Ancheta persoanei asigurate" REV-1 cu oportunitatea de alegere a persoanei care va aplica semnătura electronică pe documentul electronic (conducătorul, contabilul-şef, persoana responsabilă).

Conceptul soluției fiscale individuale anticipate va fi examinat în contextul elaborării politicii fiscale și vamale pe anul viitor. Soluția fiscală individuală anticipată constituie un instrument, care este aplicat pentru cazurile de interpretări diferite ale legislaţiei de către organele fiscale și mediul de afaceri. Deseori, agentul economic tratează într-un fel cheltuielile deductibile sau plata impozitelor și taxelor, iar Fiscul în altul.

Excepție de la normele de păstrare a numerarului în casieriile instituțiilor. Autoritățile de forță vor avea dreptul de a păstra în casieria instituțiilor numerar utilizat pentru activitățile speciale de investigații pe un termen mai lung, decât trei zile lucrătoare, prevăzute pentru întreprinderi și organizații de Normele respective.

Consumatorii vor putea raporta online neregulile depistate. Consumatorii pot raporta online neregulile pe care le întâlnesc, începând cu 15 iulie curent. Sesizările pot fi depuse şi monitorizate pe site-ul www.imipasa.md, acestea urmând să fie analizate de instituțiile de stat responsabile.

Guvernul a aprobat unificarea rapoartelor privind plăţile salariale şi impozitele aferente. Cabinetul de miniştri a aprobat Proiectul de lege cu privire la implementarea raportului unic privind plăţile salariale. Amendamentele legislative simplifică procesul de raportare financiară şi statistică prin lansarea unei platforme unice de raportare, gestionată de către Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, în loc să prezinte cinci rapoarte către trei instituţii, în diferite perioade de timp, agenţii economici vor prezenta datele incluse în raportul FSIC16 unei singure instituţii, până pe data de 25 a fiecărei luni.

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plаtă a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Prezentul proiect a fost elaborat în scopul de a crea servicii publice axate pe clienţi, prin diversificarea canalelor de acordare a serviciilor şi anume de a oferi oportunitatea de a solicita indemnizaţiile adresate familiilor cu copii şi prin serviciul e-Cerere prin portalul guvernamental al serviciilor electronice www.servicii.gov.md.

Ministerul Finanţelor lansează procedura de selecţie a experţilor pentru elaborarea noului Cod fiscal. Ministerul Finanţelor invită experţi în domeniul fiscal pentru a-şi aduce aportul benevol la elaborarea noului Cod fiscal. Experţii trebuie să aibă profilul corespunzător, în ceea ce priveşte calificările, abilităţile şi experienţa profesională specifică, necesare pentru realizarea activităţii date.

Bugetul pentru cetăţeni 2016 în format accesibil şi pe înţelesul cetăţenilor. În scopul sporirii transparenţei informaţiei privind bugetul public şi componentele sale, precum şi gradul de accesibilitate a publicului la informaţii, Ministerul Finanţelor, pentru al doilea an consecutiv, prezintă Legea bugetului de stat, în formatul „Bugetul pentru cetăţeni 2016". „Bugetul pentru cetăţeni" constituie o prezentare succintă a bugetului de stat prin tabele, grafice şi imagini.

Proiectul Hotărîrii de Guvern despre aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii. Proiectul în cauză prevede modificarea şi/sau completarea a 20 de articole ale Codului. Modificarea vizată derivă din faptul că începând cu anul 2016 a fost pus în aplicare Modulul „Statele de personal", parte integrantă a SIA al ISM. De asemenea, angajatorul va fi obligat să prezinte inspecţiei teritoriale de muncă şi modificările operate în statele de personal pe parcursul anului calendaristic, ceea ce la momentul actual nu se face.

Modificările la Legea 2% au fost adoptate. Moldovenii vor putea oferi 2% din impozitul pe venit ONG-urilor. Parlamentul a votat, în lectură finală, modificările la Legea cu privire la asociaţiile obşteşti sau, cum mai este numită, Legea 2%. În aceste condiţii, persoanele fizice pot direcţiona unei organizaţii non-guvernamentale sau unui cult religios 2% din impozitul pe venit plătit. Aceste modificările stabilesc competenţa Guvernului în a stabili modul de calculare, reţinere şi transfer a desemnărilor procentuale către beneficiari, precum şi controlul utilizării acestor sume.

Vom avea tranzacții financiare mai sigure. Legea cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți, aprobată în lectură finală. Proiectul legii are drept scop reducerea riscului sistemic asociat cu tranzacțiile din sistemele de plăți, va asigura caracterul definitiv al decontării, protejarea ordinelor de plată și a celor de transfer, va uniformiza și sistematiza reglementările aplicabile în sistemele de plăți și de decontare.

Răspunderea contravenţională pentru încălcările fiscale. Vă prezentăm informația generalizată despre tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea contravențională pentru ele în vigoare, inclusiv cele operate prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016 și Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 153 din 1 iulie 2016.

În atenţia persoanelor fizice: Conformarea voluntară a contribuabililor - una din sarcinile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat. Persoanelor fizice, ce nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit altor persoane fizice în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, sunt obligate să achite un impozit în mărime de 5% din valoarea contractului.

Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele. Vă prezentăm informația generalizată despre tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele în vigoare, inclusiv cele operate prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016.

Tratarea univocă a contribuabililor - obiectiv primordial al Serviciului Fiscal de Stat. SFS, în scopul preîntîmpinării cazurilor de încălcare fiscală, asigurării vărsării depline și în termen a obligațiilor la buget, în conformitate cu drepturile și atribuțiile sale, examinează continuu informația disponibilă în vederea identificării domeniilor de activitate economică cu risc sporit pentru adminsitrare fiscală și în particular a subiecților de antreprenoriat care activează în segmentele respective.

Timbrele de acizi la un click distanță. Sistem informatic „Comanda on-line a timbrelor de acciz" permite agentului economic, în format electronic, prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md comandarea, semnarea, primirea recipisei, precum şi primirea notei de plată pentru accize.

Articole:

Supravegherea activității de аudit - oportunitate pentru Republica Moldova. În scurt timp va fi adoptată o nouă lege privind activitatea de audit menită să aducă profesia la o nouă etapă în dezvoltarea sa. De calitatea acestei legi va depinde dezvoltarea profesiei pentru mulți ani înainte. Este important ca auditorii și asociațiile profesionale să-și consolideze eforturile și să contribuie la îmbunătățirea proiectului de lege. Acest articol are menirea să contribuie la această activitate. Propunerile la proiectul de lege, înaintate de profesie, trebuie să fie viabile, să fie bazate pe practica și experiența pozitivă a altor țări europene, să fie greu de respins, iar argumentele să fie convingătoare, astfel încât să fie acceptate atât de către organele de reglementare și supraveghere cât și de către societatea civilă.

Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul I și II. Prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 (MO nr. 184-192 din 1 iulie 2016) au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante pentru munca contabilului. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate prin această lege în Codul fiscal la titlul I „Dispoziții generale" și titlul II „Impozit pe venit".

Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul III și IV. Prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante pentru munca contabilului. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate prin această lege. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate prin această lege în Codul fiscal la titlul III „Taxa pe Valoarea Adăugată" și titlul IV „Accizele".

Întrebări-Răspunsuri:

Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni. Calculul și achitarea se efectuează în baza Legii nr. 289 din 22.07.2004. Calculul stagiului de total de cotizare ce dă dreptul la calculul și achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se efectuează conform HG nr. 108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni, din iulie 2015 până în februarie 2016, când a intervenit incapacitate temporară de muncă, angajatul nu are dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.

Privind deducerea salariului unui contabil, reieșind din funcția și studiile acestuia. Salariu se calculează conform Legii salarizării nr. 847 din 14.02.2002. Reţeaua tarifară unică de salarizare (RTUS) a angajaţilor recomandată, este aprobată prin HG nr. 743 din 11.06.2002 și se aplică la entităţile care au ales sistemul tarifar de salarizare. Salariul tarifar minim garantat de stat, pentru categoria I de calificare al sectorul real începând cu 1 mai 2016 a fost stabilit în mărime de 12,43 lei pe oră, sau 2 100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună, aprobat prin HG nr. 165 din 09.03.2010. Entitățile de sinestătător stabilesc prin negocierea dintre angajator și angajat salariul de funcţie cu condiția că acest salariul să nu fie mai mic decât salariul minim garantat de stat conform tarifelor de calificare pentru funcţia/profesia respectivă.

Privind modul de angajare a fondatorului unei entități la entitatea acestuia. În cazul când unitatea este formata de doi sau mai mulți fondatori, contractul individual de muncă cu conducătorul unităţii se încheie pe durata indicată în documentele de constituire ale unităţii sau pe un termen stabilit în contract prin acordul părţilor. Contractul individual de muncă cu conducătorul unității se semnează de fondator/fondatori sau de fondatorul care a fost împuternicit prin Procesul-verbal al adunării fondatorilor unității pentru semnarea contractului individual de muncă și al Acordurilor adiţionale la contractul menționat cu conducătorul unităţii. Privitor la angajarea fondatorului entității ca angajat al entității, toate documentele vor fi semnate de conducătorul entității conform Codului Muncii al RM.

Scrisorile IFPS:

Obligații fiscale în cadrul unui contract de sоcietate civilă sc. nr. 26-08/4-3-11/4-8796/3970 din 26.05.2016. În conformitate cu art. 1339 din Codul civil, prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărțind între ele foloasele şi pierderile. Transmiterea contribuţiilor de către participanţii la societatea civilă nu poate fi calificată drept livrare, deoarece lipseşte faptul efectuării vânzării (înstrăinării), precum şi subiectul (persoana) căruia i s-ar fi putut transmite dreptul de proprietate asupra bunurilor ce constituie aport (contribuţie) la societatea civilă. Luând în consideraţie, că transmiterea contribuţiilor la asociaţia civilă nu condiţionează transmiterea dreptului de proprietate asupra lor, aceasta nu se califică ca livrare impozabilă, respectiv pentru aceasta va elibera documentul primar factura. Venitul obţinut în urma desfăşurării activităţii societăţii civile fără active comune şi cheltuielile suportate în comun, bunurile produse sau rezultatele financiare din aceste activităţi se repartizează între asociaţi în modul prevăzut în contractul societăţii civile.

Privind corectitudinea achitării taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM sc. nr. 26-15/2-11-712/4012 din 27.05.2016. Conform prevederilor titlului IX al Codului fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise sunt două taxe diferite, incluse în sistemul taxelor rutiere. Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, conform art. 337 al Codului fiscal, sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în RM. Obiect al impunerii taxei date în conformitate cu art. 338 al CF, sînt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în RM. Se calculează taxa, reieşind din prevederile art. 341 al CF, de către subiectul impunerii de sine stătător - în funcţie de obiectul impunerii, ţinîndu-se cont de caracteristicile tehnice ale autovehiculului, specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia, care se indică în documentul de plată şi de cota impunerii. Se achită taxa de către subiecții impunerii, printr-o plată unică şi în volum deplin pentru perioada fiscală (anul calendaristic) pentru fiecare obiect al impunerii stabilit în art. 338 al CF.

Noutăți ContabilȘef:

Reguli noi pentru societățile de аudit care doresc să facă auditarea întreprinderilor de stat. A fost modificat articolul 131 din Legea nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat. Prin urmare, societățile de audit care vor să auditeze situaţiilor financiare ale întreprinderilor de stat, trebuie să corespundă unor noi criterii. În același sens, a fost modificat și articolul 89 din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni.

Codul fiscal a fost completat cu un nou impоzit - IMPOZITUL PE AVERE! În Codul fiscal a fost introdus un titlu nou: Titlul VI1 „Impozitul pe avere". În sensul acestui titlu, impozit pe avere reprezintă impozitul aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condiţiile specificate în prezentul titlu. Subiecţi impunerii acestui impozit sunt persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), pe teritoriul RM.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA și impozitul pe bunurile imobiliare. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 565 din 30.06.2016
1. (28.7.5) Care este regimul fiscal al TVA aferent dobânzii obținute de către locator în baza unui contract de locațiune a bunurilor (subleasing) primite de la alt furnizor (leasing)?
Ordinul IFPS nr. 562 din 29.06.2016
1. (5.9.1.3) Pentru care bunuri imobiliare organizațiile religioase sunt scutite de la plata impozitului pe bunurile imobiliare?
2. (5.6.5) Cum urmează a fi calculat impozitul pe bunurile imobiliare, pentru bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării?
3. (5.8.5) Sunt obligaţi contribuabilii, care sunt scutiți de plata impozitului pe bunurile imobiliare, să prezinte darea de seamă?
4. (5.4.2.1) Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015)
Ordinul IFPS nr. 561 din 29.06.2016
1. (28.18.7) Care este perioada de aplicare a cotei „zero" a TVA pentru livrările efectuate în conformitate cu art. 4 alin. (135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului?
Ordinul IFPS nr. 375 din 15.04.2016
1. (28.21.50) Se atribuite oare trecerii în cont sumele TVA aferente pieselor de schimb pentru utilajul funcțional al întreprinderii, în cazul în care, prin Ordinul întreprinderii, pentru piesele de schimb au fost stabilite norme de ieșire din uz (pierdere a calității de consum)?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 617 din 05.07.2016
1. (29.1.7.44) Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei agricole (producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural) de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unui agent economic - persoană juridică sau unei gospodării ţărăneşti (de fermieri), întreprinderii individuale?
2. (29.1.7.31) La ce cotă urmează a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice -cetăţeni a peştelui viu, de către persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal?
3. (29.1.7.18) Arhivă [modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale conform Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013, Monitorul Oficial nr. 320-321 din 31.12.2013, Legilor nr. 845 din 03.01.1992, nr. 93 din 15.07.1998]

Nerezidenţii vor prezenta un nou formular aferent activităţii şi veniturilor lor - Forma NER-16. Formularul-tip Forma NER-16 „Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenți în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia" se va prezinta de către reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente și persoanele juridice nerezidente, care obţin venit din activitatea desfăşurată în RM de la alte persoane decât cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, dacă asemenea venituri nu sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.

Lucrezi la monitor? Iată care sunt cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru tine. Au fost aprobate Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017. Prin urmare, angajatorii vor fi obligaţi să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condiţiile de securitate şi sănătate în muncă pe care aceştia le creează lucrătorilor, în special cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, probleme fizice şi probleme de tensiune nervoasă.

Vești bune pentru conducătorii entităților! Se permite deducerea cheltuielilor pentru mai multe automobile de serviciu. Deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, deductibile conform prezentului titlu, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare persoană specificată la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova şi doar în scopul activităţii de întreprinzător.

Nou! A fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016. Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002, se stabileşte la 9,0% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori). Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută va fi la fel ca și în anul 2015, în mărime de 4056 lei pentru categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pe valoarea adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 628 din 19.07.2016
1. (28.12.9) La ce cotă a TVA se impozitează serviciile de remorcare (serviciile evacuatorului) a unui automobile de pe teritoriul unui stat pe teritoriul republicii și invers, de pe teritoriul republicii pe teritoriul unui alt stat?
2. (28.12.7) Ce documente urmează să prezinte subiectul impozabil cu TVA la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport internaţional a mărfurilor pe cale auto?

Noțiuni și reguli noi privind comerțul interior. Află ce sa modificat! În conformitate cu aceste modificări, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ nu va fi nevoie de autorizare de la autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întâi sau a municipiului Chişinău în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv, cum era anterior, dar comerciantul are dreptul să desfăşoare activitatea de comerţ concomitent cu depunerea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, în cazul activităţilor de comerţ, altele decât cele stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4, din lege.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind dreptul contribuabilul (persoană fizică rezidentă) la scutirea majoră pentru persoane întreținute. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 635 din 20.07.2016
1. (29.2.3.47) Are dreptul contribuabilul (persoană fizică rezidentă) la scutirea majoră pentru persoane întreținute dacă în certificatul de dizabilitate a copilului este specificat că aceasta are o afecțiune congenitală din copilărie?

Care sunt taxele locale în municipiul Chișinău pentru anul 2016? Vezi aici! Prin Decizia CMC nr. 2/4 din 05.07.2016 s-au aprobat: taxele locale prevăzute de legislaţie, cotele şi înlesnirile fiscale, cotele de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători în raza municipiului Chişinău, pentru fiecare autovehicul (microbuz sau autobuz), cota de taxă lunară în mărime de 300 lei pentru fiecare unitate de transport, pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Chişinău; cotele taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.

Aveți cinci sau mai mulți angajați? Trebuie să prezentați BASS și REV 5 electronic! A fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 01.07.2016. Prin urmare, entitățile care la situaţia de 1 ianuarie 2016, au 5 şi mai multe persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, vor trebui să prezinte BASS și REV 5 prin metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.

UTIL! ContabilȘef.md a reînnoit indicatorii fiscali conform prevederilor din 2016. În legătură cu intrarea în vigoare a Legii nr. 138 din 17.06.2016 (politica bugetar-fiscală pentru anul 2016), Legii nr. 157 din 01.07.2016 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 și Legii nr. 156 din 01.07.2016 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, rubrica Indicatori fiscali de pe pagina www.contabilsef.md a fost actualizată.

Noutăți:

Moratoriul asupra controlului de stat, prelungit pentru încă trei luni. Guvernul a aprobat prelungirea moratoriului instituit asupra controlului de stat cu încă trei luni, începând cu 1 iulie 2016. Măsura vine să asigure condiţii favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi previne abuzurile sau verificările neîntemeiate în ceea ce-i privește pe antreprenori.

Stagiul de cotizare pentru ieşirea la pensie a bărbaţilor se majorează cu încă 6 luni. De la 1 iulie, curent, pentru bărbaţii din RM se majorează cu 6 luni stagiul de cotizare necesar pentru obţinerea dreptului de a beneficia de pensia completă pentru limită de vârstă. Astfel, bărbaţii care se pregătesc pentru ieşirea la pensie pentru limită de vârstă după 1 iulie 2016 trebuie să confirme un stagiu de cotizare de 33 de ani.

Primul proiect al legii CONTABILITĂȚII, elaborat în conformitate cu prevederile Directivei privind contabilitatea (2013/34/EU). Primul proiect al Legii contabilității, elaborat în conformitate cu prevederile Directivei privind contabilitatea (2013/34/EU), 15 iunie 2016, prezentat la Ministerul Finanțelor al RM cu susținerea Centrului pentru Reforma Raportării Financiare, centrul Băncii Mondiale pentru expertiză tehnică în domeniul raportării financiare corporative în regiunea Europei și Asiei Centrale.

Primul proiect al legii privind AUDITUL, elaborat în conformitate cu prevederile Directivei privind auditul (2006/43/EU). Primul proiect al Legii privind AUDITUL, elaborat în conformitate cu prevederile Directivei privind auditul (2006/43/EU), prezentat la date de 16 iunie, 2016, Ministerul Finanțelor al RM cu susținerea Centrului pentru Reforma Raportării Financiare , centrul Băncii Mondiale pentru expertiză tehnică în domeniul raportării financiare corporative în regiunea Europei și Asiei Centrale.

În Monitorul Oficial au fost publicate mărimile actualizate ale accizelor la prоduse accizabile. În conformitate cu modificările aduse Codului fiscal, prevăzute în politica bugetar-fiscală şi vamală pentru 2016, accizul pentru benzină a crescut de la 3714 la 4137 lei, iar la motorină - de la 1544 la 1720 de lei, la gaz lichefiat - de la 2313 la 2577 lei per tonă. Mărimea accizului la păcură va rămâne la 348 de lei pe tonă. Accizul la bere a crescut de la 2,16 la 2,38 lei pe litru.

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul III al anului 2016. În trimestrul III al anului 2016, CNAS a planificat efectuarea controalelor la plătitorii de contribuţii, care nu practică activitate de întreprinzător. În cadrul controalelor se verifică corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna iulie 2016

Neprezentarea dărilor de seamă fiscale - sancțiuni contravenționale! În baza Legii nr. 138 a fost aprobată o serie de modificări ale actelor normative, inclusiv la Codul contravențional. Astfel, Codul contravențional se completează cu articolul 301 (prim), conform căruia neprezentarea în termenul stabilit de legislație a dării de seamă fiscale se sancționează cu amendă de la 10 la 20 de unități aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003. Se propun un şir de modificări de optimizare, în rezultatul cărora unele dintre dispoziţiile Codului muncii îşi vor schimbat locaţia - astfel, dispoziţiile alin. (2) din art. 64 se vor transforma la art. 9 alin. (11), cele de la alin. (3) - la art. 1971, iar însuşi articolul 64 se va abroga, conţinutul restant al acestuia reprezentând o sinteză a unor norme existente deja în Cod şi fiind în discordanţă cu titlul. Drept urmare, se va modifica şi art. 122 alin. (5), care face referinţă la art. 64.

Decis: Ștampilele nu vor mai fi obligatorii. Cerința de a deține ștampilă nu va mai fi obligatorie pentru agenții economici. Astfel, deținerea ștampilei va deveni o condiție opțională. Autorii argumentează că, în contextul dezvoltării tehnologiilor moderne, o ștampilă aplicată pe un document nu mai garantează veridicitatea actului, dar devine un proces rudimentar și birocratic.

Comunicat „Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit HG nr.774 din 20.05.2016". IFPS, în legătură cu multiplele adresări drept urmare a aprobării HG nr.774 din 20 iunie 2016 „Cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante" comunică mail multe detalii referitoare la Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social importante, și Lista produselor social - importante (poziţiile tarifare conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor).

Dările de seama fiscale - obligatoriu electronic! Începând cu 01 iulie 2016, contribuabilii care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent - mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte vor prezenta, în mod obligatoriu, dările de seamă fiscale pentru perioadele fiscale de după 1 iulie curent, exclusiv în formă electronică, utilizând serviciul „Declarație Electronică".

Spre atenţia plătitorilor de contribuţii. Începând cu data de 12.07.2016 plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat care prezintă rapoartele pentru CNAS prin intermediul portalului „E-Reporting", au posibilitatea de a semna formularul tipizat „Ancheta persoanei asigurate" REV-1 cu oportunitatea de alegere a persoanei care va aplica semnătura electronică pe documentul electronic (conducătorul, contabilul-şef, persoana responsabilă).

Conceptul soluției fiscale individuale anticipate va fi examinat în contextul elaborării politicii fiscale și vamale pe anul viitor. Soluția fiscală individuală anticipată constituie un instrument, care este aplicat pentru cazurile de interpretări diferite ale legislaţiei de către organele fiscale și mediul de afaceri. Deseori, agentul economic tratează într-un fel cheltuielile deductibile sau plata impozitelor și taxelor, iar Fiscul în altul.

Excepție de la normele de păstrare a numerarului în casieriile instituțiilor. Autoritățile de forță vor avea dreptul de a păstra în casieria instituțiilor numerar utilizat pentru activitățile speciale de investigații pe un termen mai lung, decât trei zile lucrătoare, prevăzute pentru întreprinderi și organizații de Normele respective.

Consumatorii vor putea raporta online neregulile depistate. Consumatorii pot raporta online neregulile pe care le întâlnesc, începând cu 15 iulie curent. Sesizările pot fi depuse şi monitorizate pe site-ul www.imipasa.md, acestea urmând să fie analizate de instituțiile de stat responsabile.

Guvernul a aprobat unificarea rapoartelor privind plăţile salariale şi impozitele aferente. Cabinetul de miniştri a aprobat Proiectul de lege cu privire la implementarea raportului unic privind plăţile salariale. Amendamentele legislative simplifică procesul de raportare financiară şi statistică prin lansarea unei platforme unice de raportare, gestionată de către Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, în loc să prezinte cinci rapoarte către trei instituţii, în diferite perioade de timp, agenţii economici vor prezenta datele incluse în raportul FSIC16 unei singure instituţii, până pe data de 25 a fiecărei luni.

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plаtă a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Prezentul proiect a fost elaborat în scopul de a crea servicii publice axate pe clienţi, prin diversificarea canalelor de acordare a serviciilor şi anume de a oferi oportunitatea de a solicita indemnizaţiile adresate familiilor cu copii şi prin serviciul e-Cerere prin portalul guvernamental al serviciilor electronice www.servicii.gov.md.

Ministerul Finanţelor lansează procedura de selecţie a experţilor pentru elaborarea noului Cod fiscal. Ministerul Finanţelor invită experţi în domeniul fiscal pentru a-şi aduce aportul benevol la elaborarea noului Cod fiscal. Experţii trebuie să aibă profilul corespunzător, în ceea ce priveşte calificările, abilităţile şi experienţa profesională specifică, necesare pentru realizarea activităţii date.

Bugetul pentru cetăţeni 2016 în format accesibil şi pe înţelesul cetăţenilor. În scopul sporirii transparenţei informaţiei privind bugetul public şi componentele sale, precum şi gradul de accesibilitate a publicului la informaţii, Ministerul Finanţelor, pentru al doilea an consecutiv, prezintă Legea bugetului de stat, în formatul „Bugetul pentru cetăţeni 2016". „Bugetul pentru cetăţeni" constituie o prezentare succintă a bugetului de stat prin tabele, grafice şi imagini.

Proiectul Hotărîrii de Guvern despre aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii. Proiectul în cauză prevede modificarea şi/sau completarea a 20 de articole ale Codului. Modificarea vizată derivă din faptul că începând cu anul 2016 a fost pus în aplicare Modulul „Statele de personal", parte integrantă a SIA al ISM. De asemenea, angajatorul va fi obligat să prezinte inspecţiei teritoriale de muncă şi modificările operate în statele de personal pe parcursul anului calendaristic, ceea ce la momentul actual nu se face.

Modificările la Legea 2% au fost adoptate. Moldovenii vor putea oferi 2% din impozitul pe venit ONG-urilor. Parlamentul a votat, în lectură finală, modificările la Legea cu privire la asociaţiile obşteşti sau, cum mai este numită, Legea 2%. În aceste condiţii, persoanele fizice pot direcţiona unei organizaţii non-guvernamentale sau unui cult religios 2% din impozitul pe venit plătit. Aceste modificările stabilesc competenţa Guvernului în a stabili modul de calculare, reţinere şi transfer a desemnărilor procentuale către beneficiari, precum şi controlul utilizării acestor sume.

Vom avea tranzacții financiare mai sigure. Legea cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți, aprobată în lectură finală. Proiectul legii are drept scop reducerea riscului sistemic asociat cu tranzacțiile din sistemele de plăți, va asigura caracterul definitiv al decontării, protejarea ordinelor de plată și a celor de transfer, va uniformiza și sistematiza reglementările aplicabile în sistemele de plăți și de decontare.

Răspunderea contravenţională pentru încălcările fiscale. Vă prezentăm informația generalizată despre tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea contravențională pentru ele în vigoare, inclusiv cele operate prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016 și Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 153 din 1 iulie 2016.

În atenţia persoanelor fizice: Conformarea voluntară a contribuabililor - una din sarcinile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat. Persoanelor fizice, ce nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit altor persoane fizice în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, sunt obligate să achite un impozit în mărime de 5% din valoarea contractului.

Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele. Vă prezentăm informația generalizată despre tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele în vigoare, inclusiv cele operate prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016.

Tratarea univocă a contribuabililor - obiectiv primordial al Serviciului Fiscal de Stat. SFS, în scopul preîntîmpinării cazurilor de încălcare fiscală, asigurării vărsării depline și în termen a obligațiilor la buget, în conformitate cu drepturile și atribuțiile sale, examinează continuu informația disponibilă în vederea identificării domeniilor de activitate economică cu risc sporit pentru adminsitrare fiscală și în particular a subiecților de antreprenoriat care activează în segmentele respective.

Timbrele de acizi la un click distanță. Sistem informatic „Comanda on-line a timbrelor de acciz" permite agentului economic, în format electronic, prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md comandarea, semnarea, primirea recipisei, precum şi primirea notei de plată pentru accize.

Articole:

Supravegherea activității de аudit - oportunitate pentru Republica Moldova. În scurt timp va fi adoptată o nouă lege privind activitatea de audit menită să aducă profesia la o nouă etapă în dezvoltarea sa. De calitatea acestei legi va depinde dezvoltarea profesiei pentru mulți ani înainte. Este important ca auditorii și asociațiile profesionale să-și consolideze eforturile și să contribuie la îmbunătățirea proiectului de lege. Acest articol are menirea să contribuie la această activitate. Propunerile la proiectul de lege, înaintate de profesie, trebuie să fie viabile, să fie bazate pe practica și experiența pozitivă a altor țări europene, să fie greu de respins, iar argumentele să fie convingătoare, astfel încât să fie acceptate atât de către organele de reglementare și supraveghere cât și de către societatea civilă.

Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul I și II. Prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 (MO nr. 184-192 din 1 iulie 2016) au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante pentru munca contabilului. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate prin această lege în Codul fiscal la titlul I „Dispoziții generale" și titlul II „Impozit pe venit".

Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul III și IV. Prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante pentru munca contabilului. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate prin această lege. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate prin această lege în Codul fiscal la titlul III „Taxa pe Valoarea Adăugată" și titlul IV „Accizele".

Întrebări-Răspunsuri:

Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni. Calculul și achitarea se efectuează în baza Legii nr. 289 din 22.07.2004. Calculul stagiului de total de cotizare ce dă dreptul la calculul și achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se efectuează conform HG nr. 108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni, din iulie 2015 până în februarie 2016, când a intervenit incapacitate temporară de muncă, angajatul nu are dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.

Privind deducerea salariului unui contabil, reieșind din funcția și studiile acestuia. Salariu se calculează conform Legii salarizării nr. 847 din 14.02.2002. Reţeaua tarifară unică de salarizare (RTUS) a angajaţilor recomandată, este aprobată prin HG nr. 743 din 11.06.2002 și se aplică la entităţile care au ales sistemul tarifar de salarizare. Salariul tarifar minim garantat de stat, pentru categoria I de calificare al sectorul real începând cu 1 mai 2016 a fost stabilit în mărime de 12,43 lei pe oră, sau 2 100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună, aprobat prin HG nr. 165 din 09.03.2010. Entitățile de sinestătător stabilesc prin negocierea dintre angajator și angajat salariul de funcţie cu condiția că acest salariul să nu fie mai mic decât salariul minim garantat de stat conform tarifelor de calificare pentru funcţia/profesia respectivă.

Privind modul de angajare a fondatorului unei entități la entitatea acestuia. În cazul când unitatea este formata de doi sau mai mulți fondatori, contractul individual de muncă cu conducătorul unităţii se încheie pe durata indicată în documentele de constituire ale unităţii sau pe un termen stabilit în contract prin acordul părţilor. Contractul individual de muncă cu conducătorul unității se semnează de fondator/fondatori sau de fondatorul care a fost împuternicit prin Procesul-verbal al adunării fondatorilor unității pentru semnarea contractului individual de muncă și al Acordurilor adiţionale la contractul menționat cu conducătorul unităţii. Privitor la angajarea fondatorului entității ca angajat al entității, toate documentele vor fi semnate de conducătorul entității conform Codului Muncii al RM.

Scrisorile IFPS:

Obligații fiscale în cadrul unui contract de sоcietate civilă sc. nr. 26-08/4-3-11/4-8796/3970 din 26.05.2016. În conformitate cu art. 1339 din Codul civil, prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărțind între ele foloasele şi pierderile. Transmiterea contribuţiilor de către participanţii la societatea civilă nu poate fi calificată drept livrare, deoarece lipseşte faptul efectuării vânzării (înstrăinării), precum şi subiectul (persoana) căruia i s-ar fi putut transmite dreptul de proprietate asupra bunurilor ce constituie aport (contribuţie) la societatea civilă. Luând în consideraţie, că transmiterea contribuţiilor la asociaţia civilă nu condiţionează transmiterea dreptului de proprietate asupra lor, aceasta nu se califică ca livrare impozabilă, respectiv pentru aceasta va elibera documentul primar factura. Venitul obţinut în urma desfăşurării activităţii societăţii civile fără active comune şi cheltuielile suportate în comun, bunurile produse sau rezultatele financiare din aceste activităţi se repartizează între asociaţi în modul prevăzut în contractul societăţii civile.

Privind corectitudinea achitării taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM sc. nr. 26-15/2-11-712/4012 din 27.05.2016. Conform prevederilor titlului IX al Codului fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise sunt două taxe diferite, incluse în sistemul taxelor rutiere. Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, conform art. 337 al Codului fiscal, sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în RM. Obiect al impunerii taxei date în conformitate cu art. 338 al CF, sînt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în RM. Se calculează taxa, reieşind din prevederile art. 341 al CF, de către subiectul impunerii de sine stătător - în funcţie de obiectul impunerii, ţinîndu-se cont de caracteristicile tehnice ale autovehiculului, specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia, care se indică în documentul de plată şi de cota impunerii. Se achită taxa de către subiecții impunerii, printr-o plată unică şi în volum deplin pentru perioada fiscală (anul calendaristic) pentru fiecare obiect al impunerii stabilit în art. 338 al CF.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...