37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 29.07.2014-03.09.2014

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 29.07.2014-03.09.2014

03.09.20142.514 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 29.07.2014-03.09.2014

De ce în Republica Moldova NU funcționează fondurile de pensii private. În Republica Moldova există trei fonduri de pensii private, însă, acestea nu sunt deocamdată funcționale. Principalul impediment în punerea în aplicare a acestor fonduri este întârzierea votării în lectură finală a proiectului de lege și rezistența din partea populației.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10056

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit.Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1015 din 21.07.2014
1. (29.1.8.30) Cum urmează a fi aplicată scutirea la impozitul pe venit în cazul în care persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii, a cărei activitate de bază este realizarea de programe, a lucrat prima jumătate de an în cadrul unei companii ce nu beneficiază de o astfel de facilitate?
2. (29.1.8.29) Va avea oare dreptul la deducerile prevăzute în art. 36 din Codul fiscal, persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii a cărei activitate de bază este realizarea de programe?
3. (29.2.3.31) Care sunt obligațiile angajatului în cazul în care acesta a beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutire pentru persoana întreținută care, nu corespunde cerințelor expuse la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal ?
4. (29.2.3.30) Ce urmează să întreprindă agentul economic în cazul în care a stabilit că unii angajați au beneficiat pe parcursul anului fiscal de gestiune de scutire pentru persoana întreținută care nu corespunde condițiilor specifice la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal?
5. (29.2.3.29) Cum urmează să procedeze angajatul la care s-a modificat suma scutirii pentru persoana întreținută, odată cu efectuarea modificărilor la art. 35. alin. (2) din Codul fiscal ?
6. (29.2.3.28) Urmează oare agentul economic, care o acordat scutirea pentru persoana întreținută, conform prevederilor art. 35 din Codul fiscal, să solicite de la angajat confirmarea repetată a acesteia, odată cu efectuarea modificărilor la articolul menționat ?
7. (29.2.3.27) Care documente urmează să confirme că persoana întreținută este un ascendent al soţiei (soţului) contribuabilului?
8. (29.2.3.26) Care documente urmează să confirme că persoana întreținută este un ascendent (părinte) al contribuabilului?
9. (29.2.3.25) De care venituri urmează să se țină cont la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute?
10. (29.2.3.24) Cine poate fi considerat drept persoană întreținută, luînd în considerație modificările şi completările la Codul fiscal efectuate prin Legea nr. 64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoare Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1165 din 31.07.2014
1. (28.17.19) Care este regimul de aplicare a T.V.A. la importul şi livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a tractoarelor agricole şi tehnicii agricole?
   În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.271 ) din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 102 din 12.06.2014 , începînd cu data de 24.06.2014, T.V.A. nu se aplică la importul şi livrarea, efectuate de către subiecţii impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova, tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437.

Impozitul pe SAPĂ din R. Moldova. O inițiativă legislativă a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, aprobată de Guvern, prevede stabilirea anumitor reglementări privind activitatea muncitorilor angajați cu ziua.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10088

Important! Modificări în Ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional. În Monitorul Oficial din 1 august 2014, a fost publicat Ordinul nr. 105 din 16.07.2014 conform căruia au fost operate completări în Ordinul ministrului finanţelor nr.188 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014”. Aceste completări au fost făcute în scopul asigurării concordanţei Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional cu modificările introduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începînd cu anul 2014.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10093

În atenția contribuabililor! Contribuabilii își pot tipări individual documentele primare cu regim special. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, suplimentar la Comunicatul emis pe data de 7 iulie 2014, atenționează asupra faptului că, la data de 20 iunie 2014, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.461, din 16 iunie 2014, privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, care vizează unele aspecte ce se referă la documentele primare cu regim special. Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi realizată de către contribuabil individual, pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10094

A fost lansată pagina web www.finantare.gov.md menită să faciliteze accesul antreprenorilor la finanţare. În scopul maximizării transparenţei asistenţei financiare externe pentru finanţarea afacerilor în Republica Moldova, a fost lansată pagina web www.finantare.gov.md. Prin intermediul acestui portal, agenţii economici din RM  se vor putea informa mai bine despre oportunităţile de finanţare disponibile din sursele Guvernului RM, guvernelor străine şi ale organizaţiilor financiare internaţionale.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10109

ÎN ATENȚIA ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structuri organizaționale din sfera lor de competență, precum și instituțiilor publice autonome! Ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, precum și instituțiile publice autonome vor emite, în mod obligatoriu, facturi și facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul Sistemului automatizat „e-Factura”.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10123

Atenție! A fost aprobat formularul tipizat de document primar cu regim special „Borderoul de achiziţie al laptelui”. Potrivit Ordinului MF nr.85 din 28 iunie 2014, a fost aprobat formularul tipizat de document primar cu regim special „Borderoul de achiziţie al laptelui” și Instrucțiunea de completare a acestuia. Borderoul de achiziţie al laptelui reprezintă un formular tipizat de document primar cu regim special care se utilizează în cazul achiziţiei laptelui de către entitate de la persoane fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10136

Important! Modificări privind termenul de prezentare a declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. A fost publicată Legea nr. 160 din 18.07.2014, conform căreia au fost efectuate modificări în Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Astfel, de la 1 ianuarie 2015 , art.5 alin. 1 v-a avea un nou cuprins, potrivit căruia plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi  obligaţi să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10135

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoarea Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1179 din 08.08.2014
1. (28.22.17) Care este modalitatea de restituire a TVA misiunilor diplomatice în Republica Moldova?
2. (28.21.6) Se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate pentru valorile materiale şi serviciile procurate, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA?
3. (28.8.18) Apare oare necesitatea de calculare suplimentară a TVA în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (4) din Codul fiscal, în cazul în care animalele crescute de către întreprindere se livrează la o valoare mai mică decît preţul de procurare şi consumurile pentru creşterea acestora?
4. (28.6.1.1) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA aporturile în fondul statutar (social) al întreprinderii ?

Seminare de instruire pentru autorităţile publice care vor utiliza obligatoriu „e-Factura”. Începând cu 8 august 2014, funcţionarii fiscali în comun cu colaboratorii Î.S.”Fiscservinform” vor desfăşura un şir de seminare instructive cu genericul: „e-Factura” - particularităţi de utilizare, destinaţie şi beneficiile sistemului”. Obiectivul acestor instruiri este de a informa mai detaliat persoanele responsabile (împuternicite cu drept de semnare a facturilor şi facturilor fiscale electronice) din cadrul autorităţilor de stat, invitate la seminarele enunţate pentru a se familiariza cu serviciul electronic „e-Factura” şi modalitatea de utilizare a acestuia.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10141

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1172 din 04.08.2014
1. (29.2.2.15) Constituie oare facilitate pentru salariaţi, cheltuielile suportate de către angajator la procurarea apei potabile ?
2. (29.1.3.50) Se vor permite la deduceri în scopuri fiscale cheltuielile suportate de către angajator la procurarea apei potabile pentru angajaţii săi ?

Propunere de politică publică „Dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii”. Ministerul Economiei lanseză procesul de elaborare a Propunerii de politică publică cu tematica „Dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii”, cu aplicarea Metodologiei analizei ex-ante a impactului politicilor publice.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10149

0-800-55555 - noua Linie Naţională Anticorupţie. CNA informează că noul număr de telefon al Liniei Naţionale Anticorupţie este 0-800-55555 - apel GRATUIT. Prin intermediul acestei linii telefonice, activă 24/24, 7 zile pe săptămână, cetăţenii pot sesiza CNA despre cazuri de corupţie.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10150

Atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova. A fost aprobat Ordinului IFPS nr.1170 care  stabilește că, în cazuri speciale, atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în RM se efectuează pe formularele - tip, emise de statele străine, în baza Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10156

Important: Modificarea termenului de prezentare a declaraţiilor prezentate la CNAS – în vigoare de la 1 ianuarie 2015! CNAS aduce la cunoştinţă despre operarea modificărilor în art. 5 al Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, în partea ce ţine de schimbarea periodicităţii şi termenului de prezentare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor. Potrivit modificărilor menţionate, începînd cu luna ianuarie 2015, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat vor prezenta lunar Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiile persoanelor asigurate.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10158

Noi funcţionalităţi în SIA „e-Factura” - mai simplu, mai rapid, mai eficient! Începînd cu 2 iunie curent acest serviciu este în exploatare experimentală. În cadrul acestui sistem se realizează un şir de ajustări, care la moment sunt la etapa de testare. Una dintre aceste îmbunătăţiri se referă la integrarea sistemelor de contabilizare a agenţilor economici cu SIA „e-Factura”.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10166

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:

Ordinul IFPS nr.1190 din 13.08.2014
1. (29.1.2.16) Agentul economic a achitat persoanei fizice-cetățean indemnizația de concediere în cuantum mai mare decît mărimea specificată la alin. (1) art. 186 din Codul muncii. Se va considera venitul respectiv drept sursă de venit impozabilă pentru aceasta sau nu?
2. (29.2.2.16) Agentul economic a achitat persoanei fizice-cetățean indemnizația de concediere în cuantum mai mare decît mărimea specificată la alin. (1) art. 186 din Codul muncii. Se va considera venitul respectiv drept sursă de venit impozabilă pentru aceasta sau nu?
3. (29.1.7.59) Compania de leasing a procurat de la persoana fizică-cetățean un automobil care ulterior urmează a fi transmis în leasing. Va avea obligație compania de leasing să rețină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal?
4. (29.1.7.58) Сompaniа de leasing a procurat de la persoana fizică un automobil care ulterior urmează a fi utilizat în interesele companiei. Urmează compania de leasing să rețină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice?

Ordinul IFPS nr.1191 din 13.08.2014
1. (29.1.2.7) Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată, în cazul achitării venitului în folosul persoanei fizice de la achiziţionarea plantelor medicinale?

Ordinul IFPS nr.1192 din 13.08.2014
1. (29.4.2) Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată în cazul achitării de către rezident (persoana juridică) a cotizaţiilor de membru în folosul nerezidentului?

Important! Se modifică termenul de prezentare a declaraţiei privind achitarea accizelor. A fost modificat Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.843 din 18 decembrie 2009. Astfel, subiecţii impunerii cu acciz urmează să prezinte declaraţia privind achitarea accizelor pînă la data de 25 a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10179

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1200 din 15.08.2014
1. (29.2.4.1)  Care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător în cazul înstrăinării unui bun imobil?
        Proprietatea privată (bunul imobil) nefolosită în activitatea de întreprinzător, potrivit art. 37 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal, se consideră activ de capital.
        Totodată, creșterea de capital, potrivit art. 18 lit. e) din Codul fiscal reprezintă sursă de venit impozabilă care se include în venitul brut. Conform prevederile art. 37 alin.(5) din Codul fiscal, mărimea creșterii de capital provenită din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.
        Concomitent, potrivit art. 38 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal baza valorică a activelor de capital înseamnă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. Baza valorică a activului de capital este suma achitată de contribuabil pentru procurarea lui sau suma cheltuielilor suportate de contribuabil pentru crearea acestui activ de capital.
        Astfel, suma creșterii de capital în anul fiscal, de la care se calculează impozitul pe venit este egală cu 50% din mărimea creșterii de capital stabilită potrivit art. 37 alin. (7) din Codul fiscal.
        De asemenea, ținând cont de prevederile art. 41 alin. (3) din Codul fiscal, mărimea creșterii de capital, supusă impunerii, pentru orice locuință se micșorează cu suma de 10 000 lei pentru fiecare din anii ce urmează după anul 1997, pe parcursul căruia (sau cărora) contribuabilul a fost proprietarul acestei proprietăți și a folosit-o ca locuință de bază. În baza art. 41 alin.(2) din Codul fiscal, locuința de bază se consideră locuința care s-a aflat în proprietatea contribuabilului pe parcursul a nu mai puțin de 3 ani, perioada care expiră la data înstrăinării și care pe tot parcursul ultimilor 3 ani, i-a servit drept domiciliu de bază. Această prevedere nu se aplică în cazul locuinței de baza a cărei bază valorică este valoarea estimată în modul stabilit de către organul cadastral.
        Astfel, la înstrăinarea activelor de capital, persoanele fizice–cetățeni, vor calcula impozitul pe venit, ținând cont de suma impozabila a creșterii de capital, conform prevederile art.15 lit. a) din Codul fiscal.

În atenţia titularilor procedurilor simplificate de vămuire. A fost publicată Hotărîrea de Guvern nr. 647 din 07 august 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor Secţiunii a 271 Proceduri simplificate de vămuire şi Secţiunii a 281 Agentul economic autorizat din Codul vamal al Republicii Moldova. Prin urmare, agenţii economici în termen de 60 de zile se vor putea racorda la noile prevederi ale Hotărîrii.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10188

Codul Fiscal iarăşi a suferit modificări. Noţiune nouă – desemnarea procentuală. Conform Legii Nr. 158 din  18.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative publicate în Monitorul Oficial nr. 238-246 din 15.08.2014 au suferit modificări un şir de Legi. Aceste modificări sunt legate de introducerea mecanismului de desemnare procentuală. Conform definiţiei aceasta reprezintă un  proces în care contribuabilii care nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare direcţionează un cuantum procentual de pînă la 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora care sînt în drept să participe la desemnarea procentuală.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10193

Modificări în formularul cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui”. A fost publicată rectificarea la Ordinul Ministerului Finanţelor al RM cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui” şi a Instrucţiunii de completare a borderoului de achiziţie al laptelui.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10195

Atenţie! Ordin cu privire la evidenţa fiscală a persoanelor fizice ce practică servicii profesionale licentiate. Prin acest ordin sa stabilit că pentru persoanele fizice, care practică activităţi licenţiate profesioniste luate în evidenţă fiscală pînă la 7 decembrie 2012, în scopul evidenţei fiscale este utilizat codul fiscal atribuit şi confirmat prin emiterea certificatului de atribuire a codului fiscal pînă la data indicată. Pentru persoanele, care practică activităţi licenţiate profesioniste luate în evidenţă fiscală după 7 decembrie 2012, în scopul evidenţei fiscale este utilizat codul fiscal indicat în licenţa, ce permite practicarea activităţii respective. Cu acordul personal al persoanelor luate în evidenţă fiscală pînă la 7 decembrie 2012, în scop de evidenţă fiscală poate fi utilizat codul fiscal personal al titularului de licenţă, ce permite practicarea activităţii profesioniste.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10196

Atenţie! Modificări la Codul Fiscal. Conform Legii Nr. 158 din  18.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în Codul Fiscal fost efectuate un şir de modificări. S-a introdus nouă regula pentru restituirea TVA, şi anume în cazul exportului mărfurilor supuse accizelor, fabricate din materia primă supusă accizului, limita valorii maxime a T.V.A. apreciate spre restituire se majorează cu suma ce se apreciază prin înmulţirea cotei standard a T.V.A. la valoarea accizelor achitate furnizorilor la procurarea materiei prime utilizate la producerea mărfurilor exportate.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10202

DOC. Acordul de asociere RM-UE: Ce schimbări se prevăd la capitolul Impozitare. Pentru a îmbunătăţi relaţiile economice, comerţul, investiţiile şi a promova o concurenţă loială este absolut necesară o bună guvernare în domeniul fiscal. De aceea, o dată cu intrarea în vigoare a Acordului de Asociere, Republica Moldova va trebui să promoveze reformele necesare pentru a îmbunătăţi cooperarea internaţională în domeniul fiscal, va facilita colectarea veniturilor fiscale şi va coopera cu Uniunea Europeană pentru a prelua din experienţa sa în combaterea fraudelor şi evaziunii fiscale.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10211

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1203 din 18.08.2014
1. (29.2.3.32) Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în anul de gestiune, în cazul în care copilul s-a născut în luna martie – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă, însă în luna august a aceluiaşi an a fost certificată invaliditatea persoanei întreţinute?

Ordinul nr. 1204 din 18.08.2014
1. (29.5.10) Urmează de a fi impozitate veniturile organizaţiilor necomerciale (asociaţiilor proprietarilor locuinţelor privatizate (APLP), cooperativelor de construcţie a locuinţelor (CCL), asociaţilor coproprietarilor în condominiu (ACC), întreprinderilor municipale de gestiune a fondurilor locative (ÎMGFL), cooperativelor de construcţie a garajelor (CCG) etc., obţinute din darea în locaţiune (chirie) a încăperilor?

Ce acte trebuie prezentate de agenții economici pentru a activa în domeniul taximetriei în Chișinău. Primăria municipiului Chişinău anunță că a aprobat lista actelor ce necesită a fi prezentate de către agenții economici ce prestează servicii de transport auto de călători în regim de taxi în raza municipiului Chişinău.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10222

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimați cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteți lua cunoştință prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1213 din 20.08.2014
1. (29.1.7.61) Se va reține oare impozitul pe venit la sursa de plată în cazul procurării de la persoane fizice a proprietății conform contractelor lease – back ulterior reziliate?
2. (29.1.7.60) Se va reține oare impozitul pe venit la sursa de plată în cazul procurării de la persoanele fizice a proprietății care ulterior se transmite în leasing altor persoane?

Ordinul nr. 1214 din 21.08.2014
1. (29.1.3.51) Care sunt documentele justificative în baza cărora se permite deducerea cheltuielilor pentru serviciile financiare prestate de către instituțiile financiare, organizațiile de microfinanțare, asociațiile de economii şi împrumut?

Proiectul HG pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia. IFPS a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului RM pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia (Forma CET14). Proiectul Declaraţiei cu privire la impozitul pe venitul persoanei fizice (Formularul CET14) a fost elaborat în scopul optimizării proceselor de administrare fiscală a veniturilor persoanelor fizice şi crearea unei platforme favorabile de oferire a unor servicii de înalt nivel contribuabililor – persoane fizice atît naționale, cît şi nerezidenţilor.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10229

Proiectul Ordinului ”Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (forma UNIF14)”. Proiectul IFPS menţionat este elaborat întru executarea prevederilor art. 83 alin. (11) din Codul fiscal. Necesitatea elaborării proiectului în cauză derivă din modificările şi completările operate la  Codul fiscal şi la alte acte legislative şi normative pe parcursul anilor 2010-2013, precum şi din necesitatea concretizării unor aspecte incerte, semnalizate de mediul de afaceri şi a optimizării procesului de raportare a impozitului pe venit reţinut la sursa de plată de către întreprinzători individuali și gospodăriile ţărăneşti (de fermier). În legătură cu acesta a fost elaborat un nou formular - tip şi anume ”Darea de seamă fiscală unificată (Declaraţie)” (forma UNIF14).
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10238

Noul formular al Certificatului de atestare în calitate de plătitor TVA. Prin Ordinul IFPS Nr. 1176 din 07.08.2014, în scopul conformării la legislaţia Uniunii Europene şi în conformitate cu art. 133 alin. (1) lit c) din Codul fiscal a fost aprobat un formular nou al certificatului de atestare în calitate de plătitor TVA, potrivit cerinţelor Uniunii Europene.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10236

Important: Anularea dărilor de seamă fiscale în mod electronic. A fost lansată aplicația de program, care asigură executarea în mod electronic a anulării dărilor de seamă fiscale în cazul prezentării celor corectate în conformitate cu cerințele art.188 din Codul fiscal. Atenționăm, că condiția primordială a bunei funcționări a aplicației indicate este utilizarea conformă a formularelor dărilor de seamă fiscale și completarea fără erori a rechizitelor de identificare ale acestora (cum ar fi codul fiscal, perioada fiscală, etc.).
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10242

Important: Serviciul Fiscal de Stat lansează Centrul Unic de Apel 0-8000-1525. Nu ezitați să apelați Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat care va fi disponibil zilnic, cu excepția zilelor de simbată și duminică, între orele 8.00 - 17.00 cu întrerupere de la 12:00 la 13:00. Apelul este gratuit din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă din Republica Moldova.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10241

Proiectul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat ”Cu privire la aprobarea formularului-tip şi modul de completare a acestuia”. IFPS a elaborat proiectul Ordinului ”Cu privire la aprobarea formularului-tip “Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate în folosul angajaţilor agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr.1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” şi modul de completare a acestuia”. Proiectul formularului-tip și modul de completare a acestuia a fost elaborat în scopul optimizării proceselor de administrare fiscală a veniturilor persoanelor fizice angajate a agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe și corespunde activităților din anexa nr.1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10247

Informaţia privind întreprinderile din Moldova va fi disponibilă online. Începînd cu 1 octombrie 2014 informaţia cu caracter public privind agenții economici înregistrați în RM va fi publicată pe portalul datelor deschise www.date.gov.md. Publicarea vizează datele din Registrul de stat al unităţilor de drept al Camerei Înregistrării de Stat.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10249

Atenție! A fost publicat noul Regulament cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului. Obiectivul Regulamentului constă în reglementarea modului de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10262

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna septembrie 2014
Sursa:
http://www.contabilsef.md/public/publications/1027013_md_calendar_septe.pdf

Plata accizei pentru materia primă la deplasarea de la o fabrică la alta ar putea fi eliminate. Plata accizei pentru materia primă la deplasarea de la o fabrică la alta ar putea fi eliminată. Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege în acest sens. Documentul urmează să fie prezentat săptămâna viitoare pentru avizare.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10266

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1228 din 29.08.2014
1. (29.1.7.46) Arhiva. Care este modul de impozitare a veniturilor obținute de persoana fizică, ce nu este angajat al entității, dar în baza contractului prestează servicii și/sau lucrări?
Conform art.88 alin.(5) din Codul fiscal, dacă o persoană fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător prestează servicii și/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reține impozitul conform cotelor prevăzute la art. 15 lit. a) din Codul fiscal
2. (29.1.7.29) Cum se va reține impozitul pe venit în cazul în care o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări:
-fiind angajat al entității?
-nefiind angajat al entității?
Conform prevederilor art. 88 alin.(5) al Codului fiscal, în cazul în care o persoană fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art.15 lit. a) al Codului fiscal.
De asemenea, indiferent de faptul dacă persoana care prestează servicii şi/sau lucrări este angajat sau nu este angajat al entității, în ambele situații din venitul achitat persoanei fizice pentru serviciile acordate urmează să se calculeze contribuţiile de asigurări sociale în modul general stabilit de legislația în vigoare.
În partea ce ține de prime de asigurări obligatorii de asistență medicală, menționăm că acestea urmează să se calculeze în modul general stabilit, cu excepția cazului în care persoana care prestează servicii și/sau lucrări, nefiind angajat al entității deja deține polița de asigurare medicală și prezintă documente confirmative privind achitarea acesteia pentru anul de gestiune.

Ministerul Economiei invită antreprenorii să depună cereri de finanţare pentru modernizarea echipamentului de producere. Începând de astăzi (01.09.2014) întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) vor putea depune cereri de finanţare pentru procurarea unui vast sortiment de echipament de producere în cadrul Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului IMM-urilor pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale. Programul lansat de Ministerul Economiei este finanţat din contul mijloacelor Fondului Partener a Grantului Japonez - Tranşa I-IV şi are un buget total de 7 mln.lei
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10282

Proiectul de hotărîre a Guvernului "Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010". Se aprobă modificările ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 “Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10287&parent=0

Scrisorile IFPS

Privind veniturile ce se includ la categoria „altele decît cele scutite de impozitul pe venit" sc. nr. 26-08/1-11-121/1458 din 24 februarie 2014. Pentru a răspunde la întrebarea „Ce venituri se includ la categoria „altele decît cele scutite de impozitul pe venit" în contextul prevederilor art. 24 alin. (21) din Legea pentru punere în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal?”, IFPS a făcut trimitere la Baza generalizată a practicii fiscale aprobată prin Ordinul nr. 1706 din 28 decembrie 2012. Astfel, În categoria altor venituri, decît cele scutite de impozitul pe venit conform art.24 alin.(21) din Codul fiscal, se includ şi veniturile primite de către angajat de la angajatorul propriu sau de la alţi subiecţi pe parcursul anului fiscal. Respectiv, asupra veniturilor în cauză nu se răsfrîng prevederile art.33-35 din Codul fiscal, cu privire la scutirea personală, scutirea acordată soţiei (soţului) și scutirile pentru persoanele întreţinute. Totodată, acestea urmează a fi diminuate, după caz, cu suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, prevăzute în art.36 din Codul fiscal. Conform prevederilor art.24 alin.(21) din Legea privind punere în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal, sintagma „alte venituri' presupune și veniturile obţinute de către angajat din activitatea desfăşurată în cadrul aceleiaşi entități (inclusiv darea în arendă sau locaţiune), cu excepţia veniturilor salariale faţă de care se aplică facilităţile menţionate mai sus.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=229&id=10121

Privind dreptul Serviciului vamal de a solicita de la contribuabil prezentarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate sc. nr. 26-08/2-12/1-1981/5712 din 29 iulie 2014. Conform acestei scrisori, a fost dat răspuns cu privire la restituirea TVA pentru introducerea mărfurilor în PIL „Giurgiuleşti" de pe restul teritoriului vamal, fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, precum și cu privire la dreptul de solicitare de către Serviciul Vamal a Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate. Astfel, IFPS comunică că reieşind din prevederile art. 93 p.10) din Codul fiscal exportul de mărfuri se reglementează de legislaţia vamală. Totodată se face trimitere la art.2 alin.(1) din Codul vamal, privind activitatea vamală și art.85 din Codul vamal, cu privire la introducerea mărfurilor în zona economică liberă. Ținînd cont de faptul că perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, vămuirea, controlul şi supravegherea vamală ţine de competenţa Serviciului vamal, acesta poate să solicite de la contribuabil prezentarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate. Suplimentar, ţinem să menţionăm că, prin scrisoarea nr.26-08/2-12/1-1955/5617 din 25.07.2014, Serviciul vamal a fost informat despre faptul, că pentru introducerea mărfurilor în PIL „Giurgiuleşti" de pe restul teritoriului vamal, fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, restituirea TVA nu se efectuează.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=10130&parent=0

Cu privire la subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare sc. nr. 26-08/3-12-2026/5842 din 01 august 2014. IFPS a examinat solicitarea unei asociații obștești cu privire la subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare şi relatează că în contextul prevederilor titlului VI al Codului fiscal, subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, specificaţi în art. 277 al Codului fiscal, sunt scutiţi de plata impozitului pe bunurile imobiliare în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) lit. s) al Codului fiscal, numai în cazul în care aceştia au calitatea de organizaţii necomerciale care corespund cerinţelor art. 52 din codul fiscal, în cadrul cărora funcţionează instituţii de asistenţă socială. Noţiunea de instituţie de asistenţă socială urmează a fi înţeleasă în condiţiile Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25.12.2003. Astfel, conform legislației, această asociație întrunește calitatea de instituţie de asistenţă socială, astfel aceasta beneficiază de scutirea de plată a impozitului pe bunurile imobiliare pentru toate bunurile imobiliare, inclusiv şi cele bunuri imobiliare ( construcţiile) aflate la o etapă de finisare de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, la care Asociaţia devine subiect al impunerii în conformitate cu prevederile art. 277 al CF.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=10129

Privind acţiunile ce urmează a fi întreprinse în cazul verificări transportului auto de călători pe rute regulate sc. nr. 26-12-11-683/3172 din 11 aprilie 2014. IFPS a comunicat care sunt acţiunile ce urmează a fi întreprinse în cazul verificări transportului auto de călători pe rute regulate şi comunică următoarele. Astfel s-a făcut trimitere la modificările operate la Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013, prevăd în art. 254 alin. (10) în care sunt indicate care sunt încălcările fiscale în domeniul transporturilor auto de călători, precum și suma amenzii atribuite. Totodată se face trimitere și la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin HG nr. 854 din 28 iulie 2006, în special pct. 54-55 ce reprezintă cerinţele privind organizarea transporturilor la comandă. S-au indicat și actele necesare pentru rutele regulate și neregulate. De asemenea, se menționează că neeliberarea pe traseu a biletului de călătorie în transportul rutier regulat urban, suburban, interurban şi internaţional (de către conducătorul mijlocului de transport sau persoana responsabilă de taxarea călătoriei) nu constituie încălcare fiscală.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=10122

Merită să cunoşti!
Buletin informativ pentru perioada 29.07.2014-03.09.2014

De ce în Republica Moldova NU funcționează fondurile de pensii private. În Republica Moldova există trei fonduri de pensii private, însă, acestea nu sunt deocamdată funcționale. Principalul impediment în punerea în aplicare a acestor fonduri este întârzierea votării în lectură finală a proiectului de lege și rezistența din partea populației.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10056

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit.Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1015 din 21.07.2014
1. (29.1.8.30) Cum urmează a fi aplicată scutirea la impozitul pe venit în cazul în care persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii, a cărei activitate de bază este realizarea de programe, a lucrat prima jumătate de an în cadrul unei companii ce nu beneficiază de o astfel de facilitate?
2. (29.1.8.29) Va avea oare dreptul la deducerile prevăzute în art. 36 din Codul fiscal, persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii a cărei activitate de bază este realizarea de programe?
3. (29.2.3.31) Care sunt obligațiile angajatului în cazul în care acesta a beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutire pentru persoana întreținută care, nu corespunde cerințelor expuse la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal ?
4. (29.2.3.30) Ce urmează să întreprindă agentul economic în cazul în care a stabilit că unii angajați au beneficiat pe parcursul anului fiscal de gestiune de scutire pentru persoana întreținută care nu corespunde condițiilor specifice la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal?
5. (29.2.3.29) Cum urmează să procedeze angajatul la care s-a modificat suma scutirii pentru persoana întreținută, odată cu efectuarea modificărilor la art. 35. alin. (2) din Codul fiscal ?
6. (29.2.3.28) Urmează oare agentul economic, care o acordat scutirea pentru persoana întreținută, conform prevederilor art. 35 din Codul fiscal, să solicite de la angajat confirmarea repetată a acesteia, odată cu efectuarea modificărilor la articolul menționat ?
7. (29.2.3.27) Care documente urmează să confirme că persoana întreținută este un ascendent al soţiei (soţului) contribuabilului?
8. (29.2.3.26) Care documente urmează să confirme că persoana întreținută este un ascendent (părinte) al contribuabilului?
9. (29.2.3.25) De care venituri urmează să se țină cont la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute?
10. (29.2.3.24) Cine poate fi considerat drept persoană întreținută, luînd în considerație modificările şi completările la Codul fiscal efectuate prin Legea nr. 64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoare Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1165 din 31.07.2014
1. (28.17.19) Care este regimul de aplicare a T.V.A. la importul şi livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a tractoarelor agricole şi tehnicii agricole?
   În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.271 ) din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 102 din 12.06.2014 , începînd cu data de 24.06.2014, T.V.A. nu se aplică la importul şi livrarea, efectuate de către subiecţii impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova, tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437.

Impozitul pe SAPĂ din R. Moldova. O inițiativă legislativă a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, aprobată de Guvern, prevede stabilirea anumitor reglementări privind activitatea muncitorilor angajați cu ziua.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10088

Important! Modificări în Ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional. În Monitorul Oficial din 1 august 2014, a fost publicat Ordinul nr. 105 din 16.07.2014 conform căruia au fost operate completări în Ordinul ministrului finanţelor nr.188 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014”. Aceste completări au fost făcute în scopul asigurării concordanţei Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional cu modificările introduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începînd cu anul 2014.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10093

În atenția contribuabililor! Contribuabilii își pot tipări individual documentele primare cu regim special. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, suplimentar la Comunicatul emis pe data de 7 iulie 2014, atenționează asupra faptului că, la data de 20 iunie 2014, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.461, din 16 iunie 2014, privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, care vizează unele aspecte ce se referă la documentele primare cu regim special. Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi realizată de către contribuabil individual, pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10094

A fost lansată pagina web www.finantare.gov.md menită să faciliteze accesul antreprenorilor la finanţare. În scopul maximizării transparenţei asistenţei financiare externe pentru finanţarea afacerilor în Republica Moldova, a fost lansată pagina web www.finantare.gov.md. Prin intermediul acestui portal, agenţii economici din RM  se vor putea informa mai bine despre oportunităţile de finanţare disponibile din sursele Guvernului RM, guvernelor străine şi ale organizaţiilor financiare internaţionale.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10109

ÎN ATENȚIA ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structuri organizaționale din sfera lor de competență, precum și instituțiilor publice autonome! Ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, precum și instituțiile publice autonome vor emite, în mod obligatoriu, facturi și facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul Sistemului automatizat „e-Factura”.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10123

Atenție! A fost aprobat formularul tipizat de document primar cu regim special „Borderoul de achiziţie al laptelui”. Potrivit Ordinului MF nr.85 din 28 iunie 2014, a fost aprobat formularul tipizat de document primar cu regim special „Borderoul de achiziţie al laptelui” și Instrucțiunea de completare a acestuia. Borderoul de achiziţie al laptelui reprezintă un formular tipizat de document primar cu regim special care se utilizează în cazul achiziţiei laptelui de către entitate de la persoane fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10136

Important! Modificări privind termenul de prezentare a declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. A fost publicată Legea nr. 160 din 18.07.2014, conform căreia au fost efectuate modificări în Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Astfel, de la 1 ianuarie 2015 , art.5 alin. 1 v-a avea un nou cuprins, potrivit căruia plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi  obligaţi să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10135

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Taxa pe Valoarea Adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1179 din 08.08.2014
1. (28.22.17) Care este modalitatea de restituire a TVA misiunilor diplomatice în Republica Moldova?
2. (28.21.6) Se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate pentru valorile materiale şi serviciile procurate, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA?
3. (28.8.18) Apare oare necesitatea de calculare suplimentară a TVA în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (4) din Codul fiscal, în cazul în care animalele crescute de către întreprindere se livrează la o valoare mai mică decît preţul de procurare şi consumurile pentru creşterea acestora?
4. (28.6.1.1) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA aporturile în fondul statutar (social) al întreprinderii ?

Seminare de instruire pentru autorităţile publice care vor utiliza obligatoriu „e-Factura”. Începând cu 8 august 2014, funcţionarii fiscali în comun cu colaboratorii Î.S.”Fiscservinform” vor desfăşura un şir de seminare instructive cu genericul: „e-Factura” - particularităţi de utilizare, destinaţie şi beneficiile sistemului”. Obiectivul acestor instruiri este de a informa mai detaliat persoanele responsabile (împuternicite cu drept de semnare a facturilor şi facturilor fiscale electronice) din cadrul autorităţilor de stat, invitate la seminarele enunţate pentru a se familiariza cu serviciul electronic „e-Factura” şi modalitatea de utilizare a acestuia.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10141

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1172 din 04.08.2014
1. (29.2.2.15) Constituie oare facilitate pentru salariaţi, cheltuielile suportate de către angajator la procurarea apei potabile ?
2. (29.1.3.50) Se vor permite la deduceri în scopuri fiscale cheltuielile suportate de către angajator la procurarea apei potabile pentru angajaţii săi ?

Propunere de politică publică „Dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii”. Ministerul Economiei lanseză procesul de elaborare a Propunerii de politică publică cu tematica „Dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii”, cu aplicarea Metodologiei analizei ex-ante a impactului politicilor publice.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10149

0-800-55555 - noua Linie Naţională Anticorupţie. CNA informează că noul număr de telefon al Liniei Naţionale Anticorupţie este 0-800-55555 - apel GRATUIT. Prin intermediul acestei linii telefonice, activă 24/24, 7 zile pe săptămână, cetăţenii pot sesiza CNA despre cazuri de corupţie.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10150

Atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova. A fost aprobat Ordinului IFPS nr.1170 care  stabilește că, în cazuri speciale, atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în RM se efectuează pe formularele - tip, emise de statele străine, în baza Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10156

Important: Modificarea termenului de prezentare a declaraţiilor prezentate la CNAS – în vigoare de la 1 ianuarie 2015! CNAS aduce la cunoştinţă despre operarea modificărilor în art. 5 al Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, în partea ce ţine de schimbarea periodicităţii şi termenului de prezentare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor. Potrivit modificărilor menţionate, începînd cu luna ianuarie 2015, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat vor prezenta lunar Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiile persoanelor asigurate.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10158

Noi funcţionalităţi în SIA „e-Factura” - mai simplu, mai rapid, mai eficient! Începînd cu 2 iunie curent acest serviciu este în exploatare experimentală. În cadrul acestui sistem se realizează un şir de ajustări, care la moment sunt la etapa de testare. Una dintre aceste îmbunătăţiri se referă la integrarea sistemelor de contabilizare a agenţilor economici cu SIA „e-Factura”.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10166

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe venit. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:

Ordinul IFPS nr.1190 din 13.08.2014
1. (29.1.2.16) Agentul economic a achitat persoanei fizice-cetățean indemnizația de concediere în cuantum mai mare decît mărimea specificată la alin. (1) art. 186 din Codul muncii. Se va considera venitul respectiv drept sursă de venit impozabilă pentru aceasta sau nu?
2. (29.2.2.16) Agentul economic a achitat persoanei fizice-cetățean indemnizația de concediere în cuantum mai mare decît mărimea specificată la alin. (1) art. 186 din Codul muncii. Se va considera venitul respectiv drept sursă de venit impozabilă pentru aceasta sau nu?
3. (29.1.7.59) Compania de leasing a procurat de la persoana fizică-cetățean un automobil care ulterior urmează a fi transmis în leasing.Va avea obligație compania de leasing să rețină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal?
4. (29.1.7.58) Сompaniа de leasing a procurat de la persoana fizică un automobil care ulterior urmează a fi utilizat în interesele companiei. Urmează compania de leasing să rețină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice?

Ordinul IFPS nr.1191 din 13.08.2014
1. (29.1.2.7) Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată, în cazul achitării venitului în folosul persoanei fizice de la achiziţionarea plantelor medicinale?

Ordinul IFPS nr.1192 din 13.08.2014
1. (29.4.2) Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată în cazul achitării de către rezident (persoana juridică) a cotizaţiilor de membru în folosul nerezidentului?

Important! Se modifică termenul de prezentare a declaraţiei privind achitarea accizelor. A fost modificat Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.843 din 18 decembrie 2009. Astfel, subiecţii impunerii cu acciz urmează să prezinte declaraţia privind achitarea accizelor pînă la data de 25 a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10179

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1200 din 15.08.2014
1. (29.2.4.1)  Care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător în cazul înstrăinării unui bun imobil?
        Proprietatea privată (bunul imobil) nefolosită în activitatea de întreprinzător, potrivit art. 37 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal, se consideră activ de capital.
        Totodată, creșterea de capital, potrivit art. 18 lit. e) din Codul fiscal reprezintă sursă de venit impozabilă care se include în venitul brut. Conform prevederile art. 37 alin.(5) din Codul fiscal, mărimea creșterii de capital provenită din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.
        Concomitent, potrivit art. 38 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal baza valorică a activelor de capital înseamnă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. Baza valorică a activului de capital este suma achitată de contribuabil pentru procurarea lui sau suma cheltuielilor suportate de contribuabil pentru crearea acestui activ de capital.
        Astfel, suma creșterii de capital în anul fiscal, de la care se calculează impozitul pe venit este egală cu 50% din mărimea creșterii de capital stabilită potrivit art. 37 alin. (7) din Codul fiscal.
        De asemenea, ținând cont de prevederile art. 41 alin. (3) din Codul fiscal, mărimea creșterii de capital, supusă impunerii, pentru orice locuință se micșorează cu suma de 10 000 lei pentru fiecare din anii ce urmează după anul 1997, pe parcursul căruia (sau cărora) contribuabilul a fost proprietarul acestei proprietăți și a folosit-o ca locuință de bază. În baza art. 41 alin.(2) din Codul fiscal, locuința de bază se consideră locuința care s-a aflat în proprietatea contribuabilului pe parcursul a nu mai puțin de 3 ani, perioada care expiră la data înstrăinării și care pe tot parcursul ultimilor 3 ani, i-a servit drept domiciliu de bază. Această prevedere nu se aplică în cazul locuinței de baza a cărei bază valorică este valoarea estimată în modul stabilit de către organul cadastral.
        Astfel, la înstrăinarea activelor de capital, persoanele fizice–cetățeni, vor calcula impozitul pe venit, ținând cont de suma impozabila a creșterii de capital, conform prevederile art.15 lit. a) din Codul fiscal.

În atenţia titularilor procedurilor simplificate de vămuire. A fost publicată Hotărîrea de Guvern nr. 647 din 07 august 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor Secţiunii a 271 Proceduri simplificate de vămuire şi Secţiunii a 281 Agentul economic autorizat din Codul vamal al Republicii Moldova. Prin urmare, agenţii economici în termen de 60 de zile se vor putea racorda la noile prevederi ale Hotărîrii.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10188

Codul Fiscal iarăşi a suferit modificări. Noţiune nouă – desemnarea procentuală. Conform Legii Nr. 158 din  18.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative publicate în Monitorul Oficial nr. 238-246 din 15.08.2014 au suferit modificări un şir de Legi. Aceste modificări sunt legate de introducerea mecanismului de desemnare procentuală.Conform definiţiei aceasta reprezintă un  proces în care contribuabilii care nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare direcţionează un cuantum procentual de pînă la 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora care sînt în drept să participe la desemnarea procentuală.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10193

Modificări în formularul cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui”. A fost publicată rectificarea la Ordinul Ministerului Finanţelor al RM cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui” şi a Instrucţiunii de completare a borderoului de achiziţie al laptelui.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10195

Atenţie! Ordin cu privire la evidenţa fiscală a persoanelor fizice ce practică servicii profesionale licentiate. Prin acest ordin sa stabilit că pentru persoanele fizice, care practică activităţi licenţiate profesioniste luate în evidenţă fiscală pînă la 7 decembrie 2012, în scopul evidenţei fiscale este utilizat codul fiscal atribuit şi confirmat prin emiterea certificatului de atribuire a codului fiscal pînă la data indicată. Pentru persoanele, care practică activităţi licenţiate profesioniste luate în evidenţă fiscală după 7 decembrie 2012, în scopul evidenţei fiscale este utilizat codul fiscal indicat în licenţa, ce permite practicarea activităţii respective. Cu acordul personal al persoanelor luate în evidenţă fiscală pînă la 7 decembrie 2012, în scop de evidenţă fiscală poate fi utilizat codul fiscal personal al titularului de licenţă, ce permite practicarea activităţii profesioniste.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10196

Atenţie! Modificări la Codul Fiscal. Conform Legii Nr. 158 din  18.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în Codul Fiscal fost efectuate un şir de modificări. S-a introdus nouă regula pentru restituirea TVA, şi anume în cazul exportului mărfurilor supuse accizelor, fabricate din materia primă supusă accizului, limita valorii maxime a T.V.A. apreciate spre restituire se majorează cu suma ce se apreciază prin înmulţirea cotei standard a T.V.A. la valoarea accizelor achitate furnizorilor la procurarea materiei prime utilizate la producerea mărfurilor exportate.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10202

DOC. Acordul de asociere RM-UE: Ce schimbări se prevăd la capitolul Impozitare. Pentru a îmbunătăţi relaţiile economice, comerţul, investiţiile şi a promova o concurenţă loială este absolut necesară o bună guvernare în domeniul fiscal. De aceea, o dată cu intrarea în vigoare a Acordului de Asociere, Republica Moldova va trebui să promoveze reformele necesare pentru a îmbunătăţi cooperarea internaţională în domeniul fiscal, va facilita colectarea veniturilor fiscale şi va coopera cu Uniunea Europeană pentru a prelua din experienţa sa în combaterea fraudelor şi evaziunii fiscale.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10211

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1203 din 18.08.2014
1. (29.2.3.32) Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în anul de gestiune, în cazul în care copilul s-a născut în luna martie – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă, însă în luna august a aceluiaşi an a fost certificată invaliditatea persoanei întreţinute?

Ordinul nr. 1204 din 18.08.2014
1. (29.5.10) Urmează de a fi impozitate veniturile organizaţiilor necomerciale (asociaţiilor proprietarilor locuinţelor privatizate (APLP), cooperativelor de construcţie a locuinţelor (CCL), asociaţilor coproprietarilor în condominiu (ACC), întreprinderilor municipale de gestiune a fondurilor locative (ÎMGFL), cooperativelor de construcţie a garajelor (CCG) etc., obţinute din darea în locaţiune (chirie) a încăperilor?

Ce acte trebuie prezentate de agenții economici pentru a activa în domeniul taximetriei în Chișinău. Primăria municipiului Chişinău anunță că a aprobat lista actelor ce necesită a fi prezentate de către agenții economici ce prestează servicii de transport auto de călători în regim de taxi în raza municipiului Chişinău.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10222

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimați cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteți lua cunoştință prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1213 din 20.08.2014
1. (29.1.7.61) Se va reține oare impozitul pe venit la sursa de plată în cazul procurării de la persoane fizice a proprietății conform contractelor lease – back ulterior reziliate?
2. (29.1.7.60) Se va reține oare impozitul pe venit la sursa de plată în cazul procurării de la persoanele fizice a proprietății care ulterior se transmite în leasing altor persoane?

Ordinul nr. 1214 din 21.08.2014
1. (29.1.3.51) Care sunt documentele justificative în baza cărora se permite deducerea cheltuielilor pentru serviciile financiare prestate de către instituțiile financiare, organizațiile de microfinanțare, asociațiile de economii şi împrumut?

Proiectul HG pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia. IFPS a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului RM pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia (Forma CET14). Proiectul Declaraţiei cu privire la impozitul pe venitul persoanei fizice (Formularul CET14) a fost elaborat în scopul optimizării proceselor de administrare fiscală a veniturilor persoanelor fizice şi crearea unei platforme favorabile de oferire a unor servicii de înalt nivel contribuabililor – persoane fizice atît naționale, cît şi nerezidenţilor.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10229

Proiectul Ordinului ”Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (forma UNIF14)”. Proiectul IFPS menţionat este elaborat întru executarea prevederilor art. 83 alin. (11) din Codul fiscal. Necesitatea elaborării proiectului în cauză derivă din modificările şi completările operate la  Codul fiscal şi la alte acte legislative şi normative pe parcursul anilor 2010-2013, precum şi din necesitatea concretizării unor aspecte incerte, semnalizate de mediul de afaceri şi a optimizării procesului de raportare a impozitului pe venit reţinut la sursa de plată de către întreprinzători individuali și gospodăriile ţărăneşti (de fermier). În legătură cu acesta a fost elaborat un nou formular - tip şi anume ”Darea de seamă fiscală unificată (Declaraţie)” (forma UNIF14).
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10238

Noul formular al Certificatului de atestare în calitate de plătitor TVA. Prin Ordinul IFPS Nr. 1176 din 07.08.2014, în scopul conformării la legislaţia Uniunii Europene şi în conformitate cu art. 133 alin. (1) lit c) din Codul fiscal a fost aprobat un formular nou al certificatului de atestare în calitate de plătitor TVA, potrivit cerinţelor Uniunii Europene.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10236

Important: Anularea dărilor de seamă fiscale în mod electronic. A fost lansată aplicația de program, care asigură executarea în mod electronic a anulării dărilor de seamă fiscale în cazul prezentării celor corectate în conformitate cu cerințele art.188 din Codul fiscal. Atenționăm, că condiția primordială a bunei funcționări a aplicației indicate este utilizarea conformă a formularelor dărilor de seamă fiscale și completarea fără erori a rechizitelor de identificare ale acestora (cum ar fi codul fiscal, perioada fiscală, etc.).
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10242

Important: Serviciul Fiscal de Stat lansează Centrul Unic de Apel 0-8000-1525. Nu ezitați să apelați Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat care va fi disponibil zilnic, cu excepția zilelor de simbată și duminică, între orele 8.00 - 17.00 cu întrerupere de la 12:00 la 13:00. Apelul este gratuit din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă din Republica Moldova.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10241

Proiectul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat ”Cu privire la aprobarea formularului-tip şi modul de completare a acestuia”. IFPS a elaborat proiectul Ordinului ”Cu privire la aprobarea formularului-tip “Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate în folosul angajaţilor agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr.1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” şi modul de completare a acestuia”. Proiectul formularului-tip și modul de completare a acestuia a fost elaborat în scopul optimizării proceselor de administrare fiscală a veniturilor persoanelor fizice angajate a agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe și corespunde activităților din anexa nr.1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10247

Informaţia privind întreprinderile din Moldova va fi disponibilă online. Începînd cu 1 octombrie 2014 informaţia cu caracter public privind agenții economici înregistrați în RM va fi publicată pe portalul datelor deschise www.date.gov.md. Publicarea vizează datele din Registrul de stat al unităţilor de drept al Camerei Înregistrării de Stat.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10249

Atenție! A fost publicat noul Regulament cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului. Obiectivul Regulamentului constă în reglementarea modului de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10262

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna septembrie 2014
Sursa:
http://www.contabilsef.md/public/publications/1027013_md_calendar_septe.pdf

Plata accizei pentru materia primă la deplasarea de la o fabrică la alta ar putea fi eliminate. Plata accizei pentru materia primă la deplasarea de la o fabrică la alta ar putea fi eliminată. Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege în acest sens. Documentul urmează să fie prezentat săptămâna viitoare pentru avizare.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10266

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:

Ordinul nr. 1228 din 29.08.2014
1. (29.1.7.46) Arhiva. Care este modul de impozitare a veniturilor obținute de persoana fizică, ce nu este angajat al entității, dar în baza contractului prestează servicii și/sau lucrări?
Conform art.88 alin.(5) din Codul fiscal, dacă o persoană fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător prestează servicii și/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reține impozitul conform cotelor prevăzute la art. 15 lit. a) din Codul fiscal
2. (29.1.7.29) Cum se va reține impozitul pe venit în cazul în care o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări:
-fiind angajat al entității?
-nefiind angajat al entității?
Conform prevederilor art. 88 alin.(5) al Codului fiscal, în cazul în care o persoană fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art.15 lit. a) al Codului fiscal.
De asemenea, indiferent de faptul dacă persoana care prestează servicii şi/sau lucrări este angajat sau nu este angajat al entității, în ambele situații din venitul achitat persoanei fizice pentru serviciile acordate urmează să se calculeze contribuţiile de asigurări sociale în modul general stabilit de legislația în vigoare.
În partea ce ține de prime de asigurări obligatorii de asistență medicală, menționăm că acestea urmează să se calculeze în modul general stabilit, cu excepția cazului în care persoana care prestează servicii și/sau lucrări, nefiind angajat al entității deja deține polița de asigurare medicală și prezintă documente confirmative privind achitarea acesteia pentru anul de gestiune.

Ministerul Economiei invită antreprenorii să depună cereri de finanţare pentru modernizarea echipamentului de producere. Începând de astăzi (01.09.2014) întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) vor putea depune cereri de finanţare pentru procurarea unui vast sortiment de echipament de producere în cadrul Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului IMM-urilor pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale. Programul lansat de Ministerul Economiei este finanţat din contul mijloacelor Fondului Partener a Grantului Japonez - Tranşa I-IV şi are un buget total de 7 mln.lei
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10282

Proiectul de hotărîre a Guvernului "Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010". Se aprobă modificările ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 “Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10287&parent=0

Scrisorile IFPS

Privind veniturile ce se includ la categoria „altele decît cele scutite de impozitul pe venit" sc. nr. 26-08/1-11-121/1458 din 24 februarie 2014. Pentru a răspunde la întrebarea „Ce venituri se includ la categoria „altele decît cele scutite de impozitul pe venit" în contextul prevederilor art. 24 alin. (21) din Legea pentru punere în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal?”, IFPS a făcut trimitere la Baza generalizată a practicii fiscale aprobată prin Ordinul nr. 1706 din 28 decembrie 2012. Astfel, În categoria altor venituri, decît cele scutite de impozitul pe venit conform art.24 alin.(21) din Codul fiscal, se includ şi veniturile primite de către angajat de la angajatorul propriu sau de la alţi subiecţi pe parcursul anului fiscal. Respectiv, asupra veniturilor în cauză nu se răsfrîng prevederile art.33-35 din Codul fiscal, cu privire la scutirea personală, scutirea acordată soţiei (soţului) și scutirile pentru persoanele întreţinute. Totodată, acestea urmează a fi diminuate, după caz, cu suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, prevăzute în art.36 din Codul fiscal. Conform prevederilor art.24 alin.(21) din Legea privind punere în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal, sintagma „alte venituri' presupune și veniturile obţinute de către angajat din activitatea desfăşurată în cadrul aceleiaşi entități (inclusiv darea în arendă sau locaţiune), cu excepţia veniturilor salariale faţă de care se aplică facilităţile menţionate mai sus.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=229&id=10121

Privind dreptul Serviciului vamal de a solicita de la contribuabil prezentarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate sc. nr. 26-08/2-12/1-1981/5712 din 29 iulie 2014. Conform acestei scrisori, a fost dat răspuns cu privire la restituirea TVA pentru introducerea mărfurilor în PIL „Giurgiuleşti" de pe restul teritoriului vamal, fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, precum și cu privire la dreptul de solicitare de către Serviciul Vamal a Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate. Astfel, IFPS comunică că reieşind din prevederile art. 93 p.10) din Codul fiscal exportul de mărfuri se reglementează de legislaţia vamală. Totodată se face trimitere la art.2 alin.(1) din Codul vamal, privind activitatea vamală și art.85 din Codul vamal, cu privire la introducerea mărfurilor în zona economică liberă. Ținînd cont de faptul că perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, vămuirea, controlul şi supravegherea vamală ţine de competenţa Serviciului vamal, acesta poate să solicite de la contribuabil prezentarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate. Suplimentar, ţinem să menţionăm că, prin scrisoarea nr.26-08/2-12/1-1955/5617 din 25.07.2014, Serviciul vamal a fost informat despre faptul, că pentru introducerea mărfurilor în PIL „Giurgiuleşti" de pe restul teritoriului vamal, fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, restituirea TVA nu se efectuează.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=10130&parent=0

Cu privire la subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare sc. nr. 26-08/3-12-2026/5842 din 01 august 2014. IFPS a examinat solicitarea unei asociații obștești cu privire la subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare şi relatează că în contextul prevederilor titlului VI al Codului fiscal, subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, specificaţi în art. 277 al Codului fiscal, sunt scutiţi de plata impozitului pe bunurile imobiliare în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) lit. s) al Codului fiscal, numai în cazul în care aceştia au calitatea de organizaţii necomerciale care corespund cerinţelor art. 52 din codul fiscal, în cadrul cărora funcţionează instituţii de asistenţă socială. Noţiunea de instituţie de asistenţă socială urmează a fi înţeleasă în condiţiile Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25.12.2003. Astfel, conform legislației, această asociație întrunește calitatea de instituţie de asistenţă socială, astfel aceasta beneficiază de scutirea de plată a impozitului pe bunurile imobiliare pentru toate bunurile imobiliare, inclusiv şi cele bunuri imobiliare ( construcţiile) aflate la o etapă de finisare de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, la care Asociaţia devine subiect al impunerii în conformitate cu prevederile art. 277 al CF.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=10129

Privind acţiunile ce urmează a fi întreprinse în cazul verificări transportului auto de călători pe rute regulate sc. nr. 26-12-11-683/3172 din 11 aprilie 2014. IFPS a comunicat care sunt acţiunile ce urmează a fi întreprinse în cazul verificări transportului auto de călători pe rute regulate şi comunică următoarele. Astfel s-a făcut trimitere la modificările operate la Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013, prevăd în art. 254 alin. (10) în care sunt indicate care sunt încălcările fiscale în domeniul transporturilor auto de călători, precum și suma amenzii atribuite. Totodată se face trimitere și la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin HG nr. 854 din 28 iulie 2006, în special pct. 54-55 ce reprezintă cerinţele privind organizarea transporturilor la comandă. S-au indicat și actele necesare pentru rutele regulate și neregulate. De asemenea, se menționează că neeliberarea pe traseu a biletului de călătorie în transportul rutier regulat urban, suburban, interurban şi internaţional (de către conducătorul mijlocului de transport sau persoana responsabilă de taxarea călătoriei) nu constituie încălcare fiscală.
Sursa:
http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=10122

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...