37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 29.05.2017 – 30.06.2017

Merită să cunoști! Buletin informativ pentru perioada 29.05.2017 – 30.06.2017

03.07.20172.834 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Abaterile depistate de către ISM în cadrul controalelor pe anul 2016. În decursul anului 2016 Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat 4458 vizite de control privind respectarea legislaţiei şi altor acte normative în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă la 3706 unităţi. Abateri au fost depistate în privința plăților salariale, angajarea minorilor în câmpul muncii, încălcarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, etc.

Ce riscați dacă valoarea bunurilor din bagaje la intrarea în țară va depăși 300 euro? Ministerul Finanțelor a propus o serie de modificări și completări asupra mai multor acte legislative, în scopul realizării politicii bugetar-fiscale pentru anul 2018. Astfel bunurile aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară străină sunt scutite de T.V.A la import și taxe vamale, în condiţia că acestea nu sunt introduse în scopuri comerciale, iar valoarea acestora să nu depăşește 300 euro de persoană, iar pentru călătorii din spațiul aerian și maritim pragul neimpozabil este de 430 euro. La depășirea valorii limită T.V.A. și taxele vamale se vor calcula de la valoarea totală a mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu va micşora valoarea impozabilă a acestora.

Neprezentarea în termen a datelor statistice sancționată de către BNS Neprezentarea la timp a datelor statistice sau comunicarea datelor statistice eronate sau în volum incomplet Biroului Național de Statistică vor fi sancționate cu amenzi de la 12 la 42 de unităţi convenţionale, în conformitate cu art.330 din Codul contravențional. În acest sens a fost aprobat și formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție Instrucțiunea cu privire la contravențiile constatate de Biroul Național de Statistică, conform Ordinului Biroului Naţional de Statistică nr. 45 din 19.06.2017.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 172 din 21.06.2017
1. (31.2.10) Va fi sancționată Gospodăria țărănească în cazul efectuării decontărilor în numerar pentru procurarea producției agricole de la un agent economic în sumă ce depășește cumulativ 100 de mii de lei lunar?
2. (31.2.9) Entitatea a comis o eroare la înregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale. La corectarea erorii a fost indicat motivul anulării - alt motiv, ceia ce a dus la anularea în întregime a facturii fiscale. Care este modalitatea de restabilire a facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
3. (31.2.8) Ce sancțiuni va aplica Serviciul Fiscal de Stat unei persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător în cazul nedeclarării veniturilor și neachitării impozitului pe venit din aceste venituri, conform prevederilor art.83 din Codul fiscal?
4. (31.2.7) Care va fi amenda pentru neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
5. (31.2.6) În cazul în care persoana a prezentat tardiv darea de seamă fiscală și nu a achitat impozitul/taxa în buget conform legislației fiscale, urmează a fi aplicate careva sancțiuni acesteia?
6. (31.2.5) În cazul în care persoana nu a prezentat darea de seamă fiscală, însă taxa impozitului a fost achitată în termenul și în bugetul stabilit, urmează a fi aplicate careva sancțiuni acesteia?
7. (31.2.4) Care este mărimea amenzii aplicate contribuabilului în cazul în care acesta nu a prezentat darea de seamă fiscală și nu a achitat impozitul/taxa în buget conform legislației fiscale?
8. (31.2.3) În cazul în care contribuabilul nu a informat Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediilor mai multor subdiviziuni, se va considera acesta drept un singur caz depistat în cadrul controlului?
9. (31.2.2) În cazul în care contribuabilul a sistat activitatea subdiviziunii, fapt despre care nu a informat SFS, urmează oare a fi aplicată amenda conform art. 255 din Codul fiscal?
10. (30.6.6) Care este procedura de restituire a plăților pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor achitate în plus sau eronat?
11. (30.6.5) Care este procedura de control a Serviciului Fiscal de Stat pentru determinarea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat?
12. (30.6.4) Care este procedura de determinare a sumei plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat pasibile restituirii de către Serviciul Fiscal de Stat?
13. (30.6.3) Care sunt elementele și conținutul cererii privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat și ce documente confirmă faptul achitării în plus a plăților respective, precum și necesitatea restituirii sumelor achitate?
14. (30.6.2) Care este procedura de solicitare a restituirii plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, în conformitate cu art. 11 al Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului?
15. (34.6.1) Care sunt etapele de bază ale gestiunii zilnice cu utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la decontările în numerar?
16. (34.3.4) Se va sancționa întreprinderea, dacă imprimanta fiscală utilizată dispune de indicatorul consumatorului defectat?
17. (34.3.3) Când maşina de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) se consideră în stare bună de funcţionare? Încălcarea căror cerinţe conduce la aplicarea amenzii fiscale pentru utilizarea MCC defectate?
18. (34.2.2) Ce înseamnă lansarea regimului fiscal de funcţionare a maşinii de casă şi de control cu memorie fiscală şi ce autoritate efectuează lansarea acestuia?
19. (34.1.4) După scanarea codului produsului (codul de bare) s-a introdus greşit cantitatea produsului şi în rezultat ([cantitate]*[preţ unitar]) s-a emis la maşina de casă şi de control cu memorie fiscală un bon de casă eronat. Cum poate fi corectată aşa greşeală în maşina de casă şi de control?
20. (34.1.3) Care sunt elementele obligatorii ale bonului de casă, emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală?
Ordinul SFS nr. 184 din 26.06.2017
1. (29.2.1.12) Se vor considera oare facilități acordate de angajator suma suportată pentru hrana organizată a angajaților?
2. (29.4.32) Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanei juridice nerezidente la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufruct a proprietăţii aflate în Republica Moldova, unei persoane juridice?
3. (29.4.31) Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanelor juridice nerezidente obținute din prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 173 din 22.06.2017
1. (29.1.6.44) Cum se vor reflecta în Darea de seama lunară (forma IRV14) și anuală (Forma IALS14) veniturile achitate persoanelor fizice, care sunt scutite de reținerea prealabilă a impozitului pe venit, potrivit art. 90 din Codul fiscal?
Ordinul SFS nr. 174 din 22.06.2017
1. (6.12.6.2) Arhiva: În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de la posesorii de cîini?
2. (6.11.7.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru parcare?
3. (6.11.7.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru parcare?
4. (6.10.7.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor, şi satelor (comunelor)?
5. (6.10.7.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor, şi satelor (comunelor)?
6. (6.9.6.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa balneară?
7. (6.9.6.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa balneară?
8. (6.4.7.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?
9. (6.4.7.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 161 din 16.06.2017
1. (6.16.7.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislație în partea ce ține de achitarea taxei pentru dispozitivele publicitare?
2. (6.16.7.1) Cine este scutit de plata taxei pentru dispozitivele publicitare?
3. (6.16.6.1) Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru dispozitivele publicitare?
4. (6.16.5.2) Pentru care perioadă se va calcula taxa pentru dispozitivele publicitare?
5. (6.16.5.1) Cum se calculează taxa pentru dispozitivele publicitare?
6. (6.16.4.1) Cine stabilește cota taxei pentru dispozitivele publicitare?
7. (6.16.3.2) Care este baza impozabilă a taxei pentru dispozitivele publicitare?
8. (6.16.3.1) Care este obiectul impunerii la taxa pentru dispozitivele publicitare?
9. (6.16.2.1) Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare?
10. (6.16.1.1) Ce reprezintă dispozitivul publicitar?
Ordinul SFS nr. 162 din 16.06.2017
1. (6.8.6.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru cazare?
2. (6.8.6.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru cazare?
3. (6.6.7.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
4. (6.6.7.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
5. (6.6.6.2) Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele unităților administrativ-teritoriale și pentru prezentarea dării de seamă?
6. (6.6.4.1) Care este cota taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
7. (6.5.7.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale?
8. (6.5.7.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale?
9. (6.3.6.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?
10. (6.3.6.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?
Ordinul SFS nr. 167 din 19.06.2017
1. (5.9.2.2) Care persoane fizice-cetăţeni sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare?
Ordinul SFS nr. 170 din 21.06.2017
1. (29.2.7.6) Care sunt documentele necesare de a fi prezentate de persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la restituirea impozitului pe venit în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției (soțului)?
2. (29.2.7.5) Care sunt documentele necesare de a fi prezentate de persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la restituirea impozitului pe venit în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției (soțului) decedate ulterior?
3. (29.2.7.4) În ce termen urmează a se efectua restituirea sumelor achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit persoanelor fizice?
4. (29.2.7.2) Сum se restituie suma impozitului pe venit achitată în plus de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător?

Veniturile și cheltuielile populației în trimestrul I anul 2017. Veniturile au depășit cheltuielile populației Republicii Moldova. Conform datelor prezentate de către BNS în trimestrul I 2017 veniturilor disponibile ale populației au constituit 2 134,5 lei lunar pentru o persoană, iar cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei au constituit 2 091,0 lei pentru o persoană. Cea mai importantă sursă de venit reprezintă veniturile din activitatea salariată - 40,2%, iar cele mai importatnte cheltuieli țin de alimentație.

Confirmări pentru cetățenii RM aferente veniturilor obținute. Subdiviziunile Serviciului fiscal de Stat vor elibera confirmări aferente veniturilor obținute în Republica Moldova pentru cetățenii cu domiciliul aflat în raza de deservire a subdiviziunii SFS, în funcție de declararea sau nedeclararea veniturilor impozabile obținute. Modelul confirmărilor a fost aprobat conform Ordinului SFS nr. 129 din 29 mai 2017.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 158 din 14.06.2017
1. (29.1.6.42) În coloana 6 "Suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală" din Nota de informare (forma IALS) la codul sursei de venit SAL, se indică suma salariului brut sau net?
2. (29.4.29) Persoana fizică nerezident acordă servicii unei entități în baza unui contract cu caracter civil. Cum vor fi reflectate în Darea de seamă (forma IRV14) sumele achitate în favoarea nerezidentului și impozitul reținut?
Ordinul SFS nr. 159 din 15.06.2017
1. (29.1.6.43) Cum se prezentă nota de informare (forma IALS 14) dacă agentul economic are mai multe subdiviziuni?
2. (29.1.7.86) În cazul procurării de către angajator a unei foi de odihnă (turistice) pentru angajatul sau, urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată?
3. (29.1.7.85) Care este modul de impozitare cu impozitul pe venit a ajutorului material acordat angajaților?
Ordinul SFS nr. 160 din 15.06.2017
1. (29.4.30) Rezidentul Republicii Moldova are obligația să rețină impozitul la sursa de plată, din suma achitată pentru marfa procurată de la o persoana juridică nerezidentă?
2. (29.1.3.1.26) Sunt deductibile cheltuielile de import, aferente mărfurilor importate?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 146 din 02.06.2017
1. (29.1.3.7.3) Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcția drumului care constituie proprietate publică?
2. (29.1.3.7.2) Cum se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice și organizațiilor necomerciale?
3. (29.1.3.1.9) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plăților de stimulare, precum şi sub formă de premii acordate angajaților acestuia?
4. (29.1.3.7.1) Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc.) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?
5. (29.1.3.5.1) Întrebarea și răspunsul de la nr. 29.1.3.5.1. se comasează cu nr. 29.1.3.5.10.
Ordinul SFS nr. 152 din 09.06.2017
1. (29.1.11.12) Constituie obiect al impunerii pentru subiectul impunerii cu IVAO donația efectuată de către acesta?
2. (29.1.11.5) Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici care nu au înregistrat venit din activități operaționale la situația din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare?
3. (29.1.11.4) Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici nou-creați?
Ordinul SFS nr. 155 din 12.06.2017
1. (29.1.8.38) Cum urmează a fi determinat venitul lunar impozabil pentru angajații care beneficiază de facilitatea stabilită la art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (în redacția Legii nr.281 din 16 decembrie 2016)?
2. (29.1.8.37) Sînt în drept angajații să beneficieze de facilitatea stabilită la art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, dacă agentului economic (angajatorul) pentru anul precedent anului de gestiune nu a înregistrat venit din vînzări?
3. (29.1.8.36) Sînt în drept angajații să beneficieze de facilitatea la impozitul pe venit, stabilită la art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, dacă agentul economic (angajatorul) s-a înregistrat în decursul perioadei de gestiune?
4. (29.1.8.35) Angajații ai căror agenți economici pot beneficia de regimul facilitar aferent impozitului pe venit, reglementat de art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997?
Ordinul SFS nr. 156 din 13.06.2017
1. (10.5.6) În bază cărui act normativ solicitantul/titularul patentei de întreprinzător pentru genurile de activitate corespunzătoare poziţiilor 1.1. și 1.2. din anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, urmează să prezinte la subdiviziunea Serviciului fiscal de Stat notificarea privind inițierea activității de comerț?
2. (10.5.5) Este în drept titularul patentei pentru genurile de activitate corespunzătoare poziției 1.1. sau 1.2. din anexă la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, să desfășoare activitatea pe teritoriul unei piețe prin intermediul mai multor locuri?
3. (10.5.4) Poate fi eliberată patenta de întreprinzător pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, pentru desfășurarea activității de comerț cu amănuntul pe întreg teritoriul țării?
4. (10.5.3) În ce locuri se permite desfășurarea activității în baza patentei pentru genuruile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 ?
5. (10.5.2) În care cazuri se eliberează patentele de întreprinzător pentru genurile de activitate 1.1. și 1.2. din anexă la Lege cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998?
6. (10.5.1) Conform căror genuri de activitate se desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător?
Ordinul SFS nr. 157 din 13.06.2017
1. (32.1.23) În cazul în care unul din terenurile agricole achiziționate și/sau luate în arendă este înregistrat în calitate de subdiviziune, este posibil de modificat caracteristicile terenului prin extinderea subdiviziunii asupra terenului agricol adiacent subdiviziunii, care este amplasat la o distanță mai mare de subdiviziune, dar în cadrul aceleiași comune?
2. (32.1.22) Este obligată Compania să înregistreze în calitate de subdiviziune terenurile agricole achiziționate și/sau luate în arendă, care sunt amplasate în aceeași comună în care își are sediul de bază?
3. (32.1.21) Cum se determină data stingerii obligației fiscale prin achitare?
4. (32.1.20) Care se consideră dată a stingerii obligației fiscale ?
5. (32.1.19) Care termen de stingere a obligației fiscale ?
6. (32.1.18) Cine poartă responsabilitate de stingerea obligației fiscale a contribuabilului, care este obligat, conform legislaţiei fiscale, să reţină sau să perceapă de la o altă persoană impozitele, taxele, majorările de întîrziere (penalităţile) şi/sau amenzile şi să le verse la buget?
7. (32.1.17) Se aplică majorare de întârziere la suma penalității (majorării de întârziere) calculate și neachitate?
8. (32.1.16) Majorarea de întârziere (penalitatea) se consideră obligație fiscală?
9. (32.1.15) În scopul administrării fiscale, care cod fiscal utilizează subdiviziunea persoanei juridice în activitatea sa?
10. (32.1.14) Este obligat contribuabilul de a informa Serviciul Fiscal de Stat despre modificarea sediului?
11. (32.1.13) Care sunt organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică?
12. (32.1.12) Care contribuabili pot fi radiați din oficiu?
13. (32.1.11) Care este procedura de luare la evidență fiscală a persoanei fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiției?
14. (33.1.17) Care sunt condițiile de participare la licitație?
15. (33.1.16) Care sunt atribuțiile Comisiei de licitației?
16. (33.1.15) Care este procedura de organizare a licitațiilor în cazul bunurilor sechestrate?
17. (33.1.14) Cum se efectuează organizarea evaluării bunurilor sechestrate?
18. (33.1.13) În ce cazuri și cum se aplică urmărirea datoriei debitoare?
19. (33.1.12) Cum se efectuează executarea silită a producției agricole nerecoltate (viitoare)?
20. (33.1.11) Poate sau nu fi acordată amînarea sau eșalonarea stingerii obligației fiscale?
Ordinul SFS nr. 57 din 25.04.2017
1. (29.1.3.1.25) Este deductibilă în scopuri fiscale suma taxei pentru poluarea mediului calculată şi achitată aferent mărfii?

A fost aprobată cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus de la persoana fizică. Cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus de la persoana fizică, lista documentelor care confirmă dreptul la scutiri, lista documentelor ce confirmă reținerea în plus a impozitului pe venit din sursele menționate la art.901 din Codul fiscal, precum și lista documentelor ce confirmă reținerea/achitarea în plus a impozitului pe venit din unele surse de venituriau fost aprobate prin Ordinul SFS Nr. 134 din 30 mai 2017. Termenul pentru efectuarea restituirii a sumelor achitate/reținute în plus la impozitului pe venit este de 45 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal.

Nou! Certificatul privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate. Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate a fost aprobat conform Ordinului SFS Nr. 131 din 29 mai 2017. Solicitarea de eliberare a Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate se depune:

 • la Direcția generală administrare fiscală (DGAF) din raza de deservire a contribuabilului, cu excepţia contribuabililor din raza de deservire DGAF Chișinău;
 • la Direcția generală administrare contribuabili mari, în cazul contribuabililor deserviți de aceasta;
 • la Direcția control fiscal postoperațional din cadrul DGAF Chișinău, în cazul contribuabililor din raza de deservire DGAF Chișinău.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următoarul ordin:
Ordinul SFS nr.146 din 02.06.2017
1. (29.1.3.1.9) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plăților de stimulare, precum şi sub formă de premii acordate angajaților acestuia?
2. (29.1.3.7.1) Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc.) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?

Ce prevede noua Lege a Contabilității? În noua Lege a Contabilității, comparativ cu legea actuală, în domeniul de aplicare au fost introduse reprezentatele permanente ale entităţilor nerezidente şi persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă, ca urmare a modificării legislaţiei fiscale, totodată au fost excluse instituţiile publice, finanţate din buget, contabilitatea şi raportarea financiară a cărora urmează să fie reglementată prin Legea Finanţelor Publice. Astfel, numai autorităţile publice şi instituţiile la autogestiune vor fi obligate să aplice în continuare prevederile Legii Contabilităţii. În funcţie de categoria şi necesităţile informaţionale ale entităţilor care aplică SNC proiectul de lege prevede 3 seturi de situaţii financiare individuale: situaţii financiare prescurtate, situaţii financiare simplificate şi situaţii financiare complete. Proiectul Legii Contabilităţii în redacţie nouă, va aduce îmbunătăţirea şi modernizarea cadrului legal în domeniu. Cu proiectul de lege integral puteți face cunoștință aici.

Modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat. A fost aprobată Instrucțiunea privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat, prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 17/7 din 21 aprilie 2017. Potrivit hotărârii valorile mobiliare pot fi propuse spre vânzare ca un pachet unic sau se divizează în mai multe pachete unice de acţiuni de aceeaşi sau de diferită mărime. Preţul inițial de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate va fi stabilit pornindu-se de la unul din aceste criterii:

 • preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei;
 • valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii financiare auditate;
 • valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare.

Noi modificări la Codul Muncii. Guvernul Republicii Moldova a aprobat și prezentat Parlamentului spre examinare un proiect de lege pentru modificarea și completarea a circa 20 de articole din Codul muncii al RM nr. 154-XV din 28 martie 2003. Potrivit modificărilor durata maximă a şomajului tehnic va constitui 4 luni, mărimea compensației pentru reținerea plăţilor salariale din vina angajatorului se va majora de trei ori, iar salariatul va putea fi concediat dacă va încălca repetat obligațiile de muncă sau a fost sancționat disciplinar anterior.

Investițiile în асtivе imobilizate sunt în scădere. Biroul Naţional de Statistică comunică, că în primul trimestru al anului 2017 valoarea investiţiilor în active imobilizate a marcat o descreştere cu 1,2%, valoarea totală a acestora constituind 2 322,1 mil. lei. Cea mai mare pondere din totalul investiţiilor realizate în ianuarie-martie 2017, revine utilajelor, mașinilor și instalațiilor de transmisie, constituind 40,5%.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următoarul ordin:
Ordinul SFS nr.132 din 29.05.2017
1. (29.1.2.17) Se impozitează cu impozitul pe venit subvențiile obținute de către producători agricoli pentru asigurarea riscurilor de producție în agricultură și se permit la deducere cheltuielile ce țin de primirea subvențiilor?
2. (29.1.3.1.18) Care este modul de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) din Codul fiscal în cazul în care agentul economic a obținut venituri specificate în art. 20 din Codul fiscal?
3. (29.1.6.12) Cum se vor reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sursele financiare primite de producătorii agricoli din fondurile de subvenţionare? 

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următoarul ordin:
Ordinul SFS nr.126 din 26.05.2017
1. (28.10.4) Avansul a fost primit pînă la înregistrarea intreprinderii în calitate de plătitor al TVA. Urmează intreprinderea să calculeze TVA pe livrarea ulterioară, dacă la momentul livrării compania era înregistrată în calitate de plătitor al TVA?

Rezultatele privind combaterea fenomenului salariului "în plic" și a muncii "la negru". În acest context Serviciul fiscal de Stat a întreprins un șir de acțiuni în scopul realizării obiectivului de intensificare a controlului în scopul depistării evaziunilor și contracarării fenomenului "muncii la negru", în vederea executării Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic" şi „muncii la negru", apobat prin Hotarârea Guvernului 477 din 28 iunie 2011. În urma acțiunilor de monitorizare a activităților desfășurate de către contribuabili, de depistare și sancționare a cazurilor de practicare a activităților ilicite, Serviciul Fiscal de Stat a întocmit 3 293 procese-verbale contravenționale, aplicând sancțiuni în valoare de 3 557 mii lei.

Articole:

Distribuire de асtivе nemonetare către proprietari. Aspecte contabile. În unele situații societatea comercială distribuie alte active în afara numerarului (active nemonetare) drept dividende, plăți de lichidarea sau în formă de alte plăți către proprietarii săi. Mai jos o să încercăm să evidențiem aspectele contabile legate de astfel de distribuiri. Concluziile care vor urma mai jos le vom expune în baza legislației privind societățile cu răspundere limitată, ca cea mai larg răspândită formă juridică de organizare a activității de întreprinzător.

Mărfuri comercializate la preț simbolic - angajament care conține un contract de leasing? Recent am publicat un articol în care am abordat tema contabilizării bunurilor transmise de către un furnizor de servicii din domeniul telecomunicațiilor clientului său la un preț simbolic (1 leu), în schimbul conectării la serviciile acestuia pentru o perioadă lungă de timp. În acel articol am analizat cât este de corectă abordarea potrivit căreia acest activ urmează să fie contabilizat la preț simbolic, necătând la acel fapt că valoarea lui justă este semnificativ mai mare. Au urmat comentarii care se rezidă la următoarea concluzie: nu trebuie să complicăm situația și să creăm probleme contabile, fiscale contabililor, este bine să contabilizăm aceste active la prețul de 1 leu. Am decis să revin la această temă nu din motivul că doresc să prelungesc polemica, dar din alte două motive.

Бухгалтерские и Налоговые Консультации №5/2017, записи на полях. Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в майском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации: Дарение гражданину в денежной форме; Адвокатский кабинет и налог на недвижимое имущество; Интернет-магазин: авторизация и сбор за объекты торговли; Перенос налоговых убытков за 2016 год; О списании дебиторской задолженности; Активы стоимостью менее 6000 лей: порядок вычета в налоговых целях; Обобщенная база налоговой практики.

Facturi fiscale pentru servicii primite cu întârziere. Aspecte noi. Din 01.01.2017 articolul 102 al Codului Fiscal a fost completat cu un punct nou: „(61) În cazul în care factura fiscală pentru servicii, a căror livrare se realizează regulat, pe o perioadă de 6 luni calendaristice consecutive, precum și pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii de telefonie, servicii comunale, este primită de către cumpărător până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pentru serviciile, mărfurile menționate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora". Această normă, la prima vedere, este benefică pentru majoritatea contribuabililor, însă, în același timp, au apărut o mulțime de întrebări legate de aplicarea acesteia.

Noutăți:

Eschivări considerabile de la achitarea taxelor vamale. Angajații Direcției control ulterior a Serviciului Vamal au identificat o serie de agenți economici care au beneficiat neîntemeiat de unele facilități prin indicarea intenționată a unor date eronate în declarațiile vamale întocmite. Prejudiciul cauzat bugetului de stat urmare a eschivării acestora de la achitarea drepturilor de import aferente este estimat la peste 12 milioane lei.

Новая структура акциза на сигареты без фильтра повлечет изменения в Налоговый кодекс. В частности, государство теперь будет рассматривать сигареты с фильтром и без фильтра как единую категорию подакцизного товара. А главным новшеством станет установление двухкомпонентного акциза на сигареты без фильтра, а также значительный рост акциза на эту категорию продукции в ближайшие годы.

Statutul de exportator probat va fi acordat mai repede. Modificări la Codul vamal, pentru 2018. Termenul de derulare a tranzacțiilor de export va fi redus de la trei la un an. În acest mod va fi asigurată o echitate între toți agenții economici, indiferent de durata de activitate a acestora, cu posibilitatea de a documenta originea preferențială pe propria răspundere. Prevederile sunt incluse în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2018.

Graficul controalelor planificate a Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru trimestrul III al anului 2017

Setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale. Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi coordonare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale.Doritorii pot lasa comentarii până în data de 17.07.2017 la adresa de email: cristina.padure@mf.gov.md.  Aici puteți consulta Proiectul și Nota Informativă.

Дивиденды-2017. Не всегда можно распределить всю прибыль. Для начала необходимо определить, есть ли вообще у АО или ООО право распределять прибыль на выплату дивидендов. Такое право у них есть, только если соблюдаются установленные законодательством условия.

Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat va beneficia de indemnizaţie de maternitate. Modificări și completări în acest sens la art. 16 al. (5) al Legii 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale au fost aprobate de Guvern. Norma nouă își propune să stabilească un raport rezonabil de proporționalitate și echitate între toate categoriile beneficiarelor de indemnizații de maternitate, care este acordată pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă. Atât persoana care nu a contribuit la sistemul public de asigurări sociale, cât şi cea care a contribuit parţial, dar şi-a pierdut capacitatea de muncă, se află, de fapt, la întreţinerea soţului salariat.

ЕС предложил новые требования к налоговой прозрачности для "посредников". Согласно плану европейских регуляторов, международные схемы налогового планирования (то есть затрагивающие несколько стран), с определенными характерными признаками будут автоматически доводиться до сведения налоговых властей еще до того, как их вообще начнут использовать. Страны-члены ЕС также автоматически будут обмениваться информацией по налоговым схемам через централизованную базу, что позволит им заранее быть готовыми к схемам уклонения и принимать меры противодействия. Иначе говоря, в двух случаях из трех "стучать" придется на самих себя.

Guvernul a aprobat o serie de modificări la Codul muncii! Angajatorii vor fi scutiți de a elibera salariaților permise nominale de acces în clădire. Angajatorii vor fi scutiți de obligația de a prezenta informații despre statele de personal inspecției teritoriale de muncă, precum și de a elibera salariaților permise nominale de acces în clădire, emiterea ordinului de angajare va deveni opțională, contractul individual de muncă cu cetățenii străini va putea fi încheiat pentru o durată determinată, iar conducătorii de filiale sau reprezentanțe ale companiilor vor trebui să anunțe în scris angajatorul despre intenția de a demisiona cu o lună înainte și altele.

Licență mai scumpă pentru asigurători. Se schimbă mecanismul de licențiere. Taxa pentru eliberarea licențelor asigurătorilor va fi mai scumpă cu câteva mii de lei, iar mecanismul de licențiere al brokerilor va fi simplificat. Taxa pentru eliberarea licențelor se propune a fi 20 de mii de lei, comparativ cu taxa actuală de 13 mii de lei. Este prevăzută instituirea procedurii de supraveghere specială pentru asigurătorii care depun benevol licența și nu transferă portofoliul de asigurare.

Concediul pentru îngrijirea copilului va fi redus cu doi ani. Guvernul a aprobat modificările la Codul muncii. Concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu vârsta de la 3 ani va fi acordat până la 4 ani, dar nu până la 6 cum prevede legea actuală. Potrivit autorilor, principalele dezavantaje ale concediilor excesiv de lungi pentru îngrijirea copilului sunt: reducerea participării femeilor cu copii mici pe piața muncii, pierderea de către salariați a abilităților profesionale, reducerea șanselor de a avansa în carieră/salarial, discriminarea indirectă a femeilor la angajare și ulterior la promovare, efecte negative asupra mărimii pensiei.

A fost aprobată o nouă lege privind activitatea băncilor. Noua lege prevede extinderea drepturilor şi atribuţiilor Băncii Naţionale a Moldovei în procesul de evaluare şi supraveghere a băncilor, inclusiv mărirea şi diversificarea sancţiunilor aplicate băncilor. O altă noutate vizează obligativitatea băncii de a avea un capital intern adecvat în raport cu riscurile la care se expune. Totodată, sînt incluse concepte şi noţiuni noi, printre care modificarea ca sens a noţiunilor de „filială" şi „sucursală".

Afacerile cu servicii funerare ar putea fi scutite de taxele locale. Amendamentul propus la proiectul de lege care reglementează antreprenoriatul social în Republica Moldova, se referă la modificarea Codului fiscal, care să prevadă scutirea de taxe locale a unităților comerciale și/sau de prestări servicii - persoanele care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare. În această categorie intră cei care confecționează sicrie, coroane, flori false sau ghirlande.

Mai multe proiecte vor beneficia de aplicarea cotei zero a TVA. Anexele Hotărârii Guvernului nr. 246 din 8 aprilie „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri,servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte" au fost completate cu peste 20 de proiecte investiționale conform Hotărârii Guvernului nr 437 din 14 iunie 2017. Astfel de aplicarea cotei zero la TVA vor beneficia proiecte din domenii precum educație,sănătate, incluziune social etc.

Lansarea Proiectului de Modernizare a administrării fiscale (TAMP). Obiectivul de bază al proiectului este de a îmbunătăți colectarea veniturilor, conformarea fiscală și serviciile prestate contribuabililor. Proiectul prevede modificarea legislației fiscale, revizuirea, îmbunătăţirea și automatizarea proceselor ce conlucrare și de deservire a contribuabililor, precum și optimizarea proceselor interne ale SFS.
Proiectul este preconizat pentru o perioadă de 5 ani și este conceput pe baza a cinci componente:
- Reforma legislației fiscale;
- Dezvoltarea instituțională;
- Dezvoltarea operațională;
- Modernizarea infrastructurii și sistemului IT;
- Managementul proiectului și managementul schimbării.

Unificarea raportării financiare, din ianuarie 2018. Peste jumătate de an agenții economici vor prezenta un raport salarial în loc de cinci. Forma FSIC16 va însuma toată informația care se prezintă în următoarele 5 formulare:

    1.IRV14 "Darea de seama privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reținut din acesta" (date agregate, la nivel de întreprindere) - se prezintă lunar către SFS;
    2.BASS "Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii" (date agregate, la nivel de întreprindere) - se prezintă lunar CNAS;
    3.REV5 "Declarația persoanei asigurate" (câte un formular pentru fiecare angajat), inclusiv forma REV-2 (un formular include pînă la 50 de angajați) - se prezintă lunar către CNAS;
    4.MED08 "Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală" (date agregate, la nivel de întreprindere) - se prezintă trimestrial către SFS;
    5.Formularul 2-03/l - se prezintă la modificarea relațiilor de muncă dintre angajator și salariat către CNAM.

Taxă fixă pentru asigurarea socială. Tariful anual al contribuţiilor de asigurări sociale sub forma unei taxe fixe pentru asigurarea socială a persoanelor fizice care îşi defăşoară activitatea pe cont propriu, precum şi al persoanelor care se asigură pe bază de contract individual, va fi determinat în baza unei formule, cu cota de contribuţie totală de 29%. Proiectul prevede că determinarea taxei fixe, aplicate pentru asigurarea socială a categoriilor menţionate conform formulei din Instrucţiune, se va realiza începând cu elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018.

Persoanele fizice ce desfășoară activități independente vor avea dreptul de a întocmi acte de achiziție a mărfurilor. Proiectul ordinului privind particularitățile ținerii evidenței veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente, în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor) prevede că persoanele fizice, care desfășoară activități independente și procură mărfuri (produse agricole) de la persoanele fizice (cetățeni), vor avea dreptul de a întocmi actul de achiziție a mărfurilor. În acest sens au fost efectuate modificări la Ordinul MF nr.130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar  cu regim special "Act de achiziţie a mărfurilor" la și Ordinul MF nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă.

Acțiuni de conformare și de control a zonelor de agrement. Serviciul Fiscal de Stat a demarat acțiuni de monitorizare și control a zonelor de agrement de pe întreg teritoriul țării. Scopul acțiunilor de specialitate este asigurarea unei administrări eficiente a contribuabililor, stabilirea și preîntâmpinarea cazurilor de încălcare a prevederilor legislației în vigoare și conformarea agenților economici care prestează diverse servicii de agrement. Verificările vor avea loc pe întreg teritoriul țării, în locuri de agrement, dar și în parcurile publice, unde, drept rezultat al ultimelor controale fiscale, se constată un nivel ridicat al fenomenului practicării activității de antreprenor în mod ilicit.

Completări în Codul fiscal: Procedura de lichidare a întreprinderii. Codul fiscal urmează a fi completat cu un articol nou ce ţine de Regimul fiscal în cazul lichidării contribuabilului. Potrivit proiectului, persoana care practică activitatea de întreprinzător şi care se află în proces de lichidare, va fi obligată să prezinte organului fiscal darea de seamă prealabilă cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală stabilită în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării dizolvării şi o dare de seamă finală cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală stabilită, în termen de cel mult 30 zile de la data întocmirii bilanţului definitiv de lichidare.

Serviciul Fiscal de Stat pune accent pe conformarea benevolă în domeniul prestării serviciilor artistice. În scopul minimalizării cazurilor de eschivare de la plata impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii a unor contribuabili, SFS a lansat suportul său informațional către persoanele care prestează servicii foto, video și muzicale. Activitatea de întreprinzător urmează fi a înregistrată în una din formele stabilite de Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, fie Întreprinzător individual (ÎI) sau Societatea cu răspundere limitată (SRL).

Cu privire la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat. Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat este o modalitate de comunicare directă și operativă a instituției cu contribuabilii și permite redirecționarea apelurilor cu ajutorul robotului la diferiți operatori. Oferirea pentru mediul exterior a unei singure linii telefonice gratuite (080001525) permite eliminarea neclarității (de a determina de serviciile cărui specialist este nevoie în fiecare situație și numărul potrivit pentru a-l contacta) și respectiv promovarea numărului ca fiind unul universal, utilizat în toate materialele promoționale ale SFS.

Noutăți ContabilȘef:

Abaterile depistate de către ISM în cadrul controalelor pe anul 2016. În decursul anului 2016 Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat 4458 vizite de control privind respectarea legislaţiei şi altor acte normative în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă la 3706 unităţi. Abateri au fost depistate în privința plăților salariale, angajarea minorilor în câmpul muncii, încălcarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, etc.

Ce riscați dacă valoarea bunurilor din bagaje la intrarea în țară va depăși 300 euro? Ministerul Finanțelor a propus o serie de modificări și completări asupra mai multor acte legislative, în scopul realizării politicii bugetar-fiscale pentru anul 2018. Astfel bunurile aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară străină sunt scutite de T.V.A la import și taxe vamale, în condiţia că acestea nu sunt introduse în scopuri comerciale, iar valoarea acestora să nu depăşește 300 euro de persoană, iar pentru călătorii din spațiul aerian și maritim pragul neimpozabil este de 430 euro. La depășirea valorii limită T.V.A. și taxele vamale se vor calcula de la valoarea totală a mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu va micşora valoarea impozabilă a acestora.

Neprezentarea în termen a datelor statistice sancționată de către BNS Neprezentarea la timp a datelor statistice sau comunicarea datelor statistice eronate sau în volum incomplet Biroului Național de Statistică vor fi sancționate cu amenzi de la 12 la 42 de unităţi convenţionale, în conformitate cu art.330 din Codul contravențional. În acest sens a fost aprobat și formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție Instrucțiunea cu privire la contravențiile constatate de Biroul Național de Statistică, conform Ordinului Biroului Naţional de Statistică nr. 45 din 19.06.2017.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 172 din 21.06.2017
1. (31.2.10) Va fi sancționată Gospodăria țărănească în cazul efectuării decontărilor în numerar pentru procurarea producției agricole de la un agent economic în sumă ce depășește cumulativ 100 de mii de lei lunar?
2. (31.2.9) Entitatea a comis o eroare la înregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale. La corectarea erorii a fost indicat motivul anulării - alt motiv, ceia ce a dus la anularea în întregime a facturii fiscale. Care este modalitatea de restabilire a facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
3. (31.2.8) Ce sancțiuni va aplica Serviciul Fiscal de Stat unei persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător în cazul nedeclarării veniturilor și neachitării impozitului pe venit din aceste venituri, conform prevederilor art.83 din Codul fiscal?
4. (31.2.7) Care va fi amenda pentru neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
5. (31.2.6) În cazul în care persoana a prezentat tardiv darea de seamă fiscală și nu a achitat impozitul/taxa în buget conform legislației fiscale, urmează a fi aplicate careva sancțiuni acesteia?
6. (31.2.5) În cazul în care persoana nu a prezentat darea de seamă fiscală, însă taxa impozitului a fost achitată în termenul și în bugetul stabilit, urmează a fi aplicate careva sancțiuni acesteia?
7. (31.2.4) Care este mărimea amenzii aplicate contribuabilului în cazul în care acesta nu a prezentat darea de seamă fiscală și nu a achitat impozitul/taxa în buget conform legislației fiscale?
8. (31.2.3) În cazul în care contribuabilul nu a informat Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediilor mai multor subdiviziuni, se va considera acesta drept un singur caz depistat în cadrul controlului?
9. (31.2.2) În cazul în care contribuabilul a sistat activitatea subdiviziunii, fapt despre care nu a informat SFS, urmează oare a fi aplicată amenda conform art. 255 din Codul fiscal?
10. (30.6.6) Care este procedura de restituire a plăților pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor achitate în plus sau eronat?
11. (30.6.5) Care este procedura de control a Serviciului Fiscal de Stat pentru determinarea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat?
12. (30.6.4) Care este procedura de determinare a sumei plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat pasibile restituirii de către Serviciul Fiscal de Stat?
13. (30.6.3) Care sunt elementele și conținutul cererii privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat și ce documente confirmă faptul achitării în plus a plăților respective, precum și necesitatea restituirii sumelor achitate?
14. (30.6.2) Care este procedura de solicitare a restituirii plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, în conformitate cu art. 11 al Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului?
15. (34.6.1) Care sunt etapele de bază ale gestiunii zilnice cu utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la decontările în numerar?
16. (34.3.4) Se va sancționa întreprinderea, dacă imprimanta fiscală utilizată dispune de indicatorul consumatorului defectat?
17. (34.3.3) Când maşina de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) se consideră în stare bună de funcţionare? Încălcarea căror cerinţe conduce la aplicarea amenzii fiscale pentru utilizarea MCC defectate?
18. (34.2.2) Ce înseamnă lansarea regimului fiscal de funcţionare a maşinii de casă şi de control cu memorie fiscală şi ce autoritate efectuează lansarea acestuia?
19. (34.1.4) După scanarea codului produsului (codul de bare) s-a introdus greşit cantitatea produsului şi în rezultat ([cantitate]*[preţ unitar]) s-a emis la maşina de casă şi de control cu memorie fiscală un bon de casă eronat. Cum poate fi corectată aşa greşeală în maşina de casă şi de control?
20. (34.1.3) Care sunt elementele obligatorii ale bonului de casă, emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală?
Ordinul SFS nr. 184 din 26.06.2017
1. (29.2.1.12) Se vor considera oare facilități acordate de angajator suma suportată pentru hrana organizată a angajaților?
2. (29.4.32) Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanei juridice nerezidente la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufruct a proprietăţii aflate în Republica Moldova, unei persoane juridice?
3. (29.4.31) Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanelor juridice nerezidente obținute din prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 173 din 22.06.2017
1. (29.1.6.44) Cum se vor reflecta în Darea de seama lunară (forma IRV14) și anuală (Forma IALS14) veniturile achitate persoanelor fizice, care sunt scutite de reținerea prealabilă a impozitului pe venit, potrivit art. 90 din Codul fiscal?
Ordinul SFS nr. 174 din 22.06.2017
1. (6.12.6.2) Arhiva: În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de la posesorii de cîini?
2. (6.11.7.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru parcare?
3. (6.11.7.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru parcare?
4. (6.10.7.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor, şi satelor (comunelor)?
5. (6.10.7.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor, şi satelor (comunelor)?
6. (6.9.6.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa balneară?
7. (6.9.6.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa balneară?
8. (6.4.7.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?
9. (6.4.7.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 161 din 16.06.2017
1. (6.16.7.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislație în partea ce ține de achitarea taxei pentru dispozitivele publicitare?
2. (6.16.7.1) Cine este scutit de plata taxei pentru dispozitivele publicitare?
3. (6.16.6.1) Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru dispozitivele publicitare?
4. (6.16.5.2) Pentru care perioadă se va calcula taxa pentru dispozitivele publicitare?
5. (6.16.5.1) Cum se calculează taxa pentru dispozitivele publicitare?
6. (6.16.4.1) Cine stabilește cota taxei pentru dispozitivele publicitare?
7. (6.16.3.2) Care este baza impozabilă a taxei pentru dispozitivele publicitare?
8. (6.16.3.1) Care este obiectul impunerii la taxa pentru dispozitivele publicitare?
9. (6.16.2.1) Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare?
10. (6.16.1.1) Ce reprezintă dispozitivul publicitar?
Ordinul SFS nr. 162 din 16.06.2017
1. (6.8.6.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru cazare?
2. (6.8.6.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru cazare?
3. (6.6.7.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
4. (6.6.7.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
5. (6.6.6.2) Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele unităților administrativ-teritoriale și pentru prezentarea dării de seamă?
6. (6.6.4.1) Care este cota taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
7. (6.5.7.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale?
8. (6.5.7.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de aplicare a simbolicii locale?
9. (6.3.6.3) Cum se completează formularul dării de seamă pe taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?
10. (6.3.6.2) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?
Ordinul SFS nr. 167 din 19.06.2017
1. (5.9.2.2) Care persoane fizice-cetăţeni sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare?
Ordinul SFS nr. 170 din 21.06.2017
1. (29.2.7.6) Care sunt documentele necesare de a fi prezentate de persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la restituirea impozitului pe venit în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției (soțului)?
2. (29.2.7.5) Care sunt documentele necesare de a fi prezentate de persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la restituirea impozitului pe venit în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției (soțului) decedate ulterior?
3. (29.2.7.4) În ce termen urmează a se efectua restituirea sumelor achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit persoanelor fizice?
4. (29.2.7.2) Сum se restituie suma impozitului pe venit achitată în plus de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător?

Veniturile și cheltuielile populației în trimestrul I anul 2017. Veniturile au depășit cheltuielile populației Republicii Moldova. Conform datelor prezentate de către BNS în trimestrul I 2017 veniturilor disponibile ale populației au constituit 2 134,5 lei lunar pentru o persoană, iar cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei au constituit 2 091,0 lei pentru o persoană.Cea mai importantă sursă de venit reprezintă veniturile din activitatea salariată - 40,2%, iar cele mai importatnte cheltuieli țin de alimentație.

Confirmări pentru cetățenii RM aferente veniturilor obținute. Subdiviziunile Serviciului fiscal de Stat vor elibera confirmări aferente veniturilor obținute în Republica Moldova pentru cetățenii cu domiciliul aflat în raza de deservire a subdiviziunii SFS, în funcție de declararea sau nedeclararea veniturilor impozabile obținute. Modelul confirmărilor a fost aprobat conform Ordinului SFS nr. 129 din 29 mai 2017.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 158 din 14.06.2017
1. (29.1.6.42) În coloana 6 "Suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală" din Nota de informare (forma IALS) la codul sursei de venit SAL, se indică suma salariului brut sau net?
2. (29.4.29) Persoana fizică nerezident acordă servicii unei entități în baza unui contract cu caracter civil. Cum vor fi reflectate în Darea de seamă (forma IRV14) sumele achitate în favoarea nerezidentului și impozitul reținut?
Ordinul SFS nr. 159 din 15.06.2017
1. (29.1.6.43) Cum se prezentă nota de informare (forma IALS 14) dacă agentul economic are mai multe subdiviziuni?
2. (29.1.7.86) În cazul procurării de către angajator a unei foi de odihnă (turistice) pentru angajatul sau, urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată?
3. (29.1.7.85) Care este modul de impozitare cu impozitul pe venit a ajutorului material acordat angajaților?
Ordinul SFS nr. 160 din 15.06.2017
1. (29.4.30) Rezidentul Republicii Moldova are obligația să rețină impozitul la sursa de plată, din suma achitată pentru marfa procurată de la o persoana juridică nerezidentă?
2. (29.1.3.1.26) Sunt deductibile cheltuielile de import, aferente mărfurilor importate?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 146 din 02.06.2017
1. (29.1.3.7.3) Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcția drumului care constituie proprietate publică?
2. (29.1.3.7.2) Cum se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice și organizațiilor necomerciale?
3. (29.1.3.1.9) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plăților de stimulare, precum şi sub formă de premii acordate angajaților acestuia?
4. (29.1.3.7.1) Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc.) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?
5. (29.1.3.5.1) Întrebarea și răspunsul de la nr. 29.1.3.5.1. se comasează cu nr. 29.1.3.5.10.
Ordinul SFS nr. 152 din 09.06.2017
1. (29.1.11.12) Constituie obiect al impunerii pentru subiectul impunerii cu IVAO donația efectuată de către acesta?
2. (29.1.11.5) Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici care nu au înregistrat venit din activități operaționale la situația din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare?
3. (29.1.11.4) Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici nou-creați?
Ordinul SFS nr. 155 din 12.06.2017
1. (29.1.8.38) Cum urmează a fi determinat venitul lunar impozabil pentru angajații care beneficiază de facilitatea stabilită la art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (în redacția Legii nr.281 din 16 decembrie 2016)?
2. (29.1.8.37) Sînt în drept angajații să beneficieze de facilitatea stabilită la art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, dacă agentului economic (angajatorul) pentru anul precedent anului de gestiune nu a înregistrat venit din vînzări?
3. (29.1.8.36) Sînt în drept angajații să beneficieze de facilitatea la impozitul pe venit, stabilită la art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, dacă agentul economic (angajatorul) s-a înregistrat în decursul perioadei de gestiune?
4. (29.1.8.35) Angajații ai căror agenți economici pot beneficia de regimul facilitar aferent impozitului pe venit, reglementat de art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997?
Ordinul SFS nr. 156 din 13.06.2017
1. (10.5.6) În bază cărui act normativ solicitantul/titularul patentei de întreprinzător pentru genurile de activitate corespunzătoare poziţiilor 1.1. și 1.2. din anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, urmează să prezinte la subdiviziunea Serviciului fiscal de Stat notificarea privind inițierea activității de comerț?
2. (10.5.5) Este în drept titularul patentei pentru genurile de activitate corespunzătoare poziției 1.1. sau 1.2. din anexă la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, să desfășoare activitatea pe teritoriul unei piețe prin intermediul mai multor locuri?
3. (10.5.4) Poate fi eliberată patenta de întreprinzător pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, pentru desfășurarea activității de comerț cu amănuntul pe întreg teritoriul țării?
4. (10.5.3) În ce locuri se permite desfășurarea activității în baza patentei pentru genuruile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 ?
5. (10.5.2) În care cazuri se eliberează patentele de întreprinzător pentru genurile de activitate 1.1. și 1.2. din anexă la Lege cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998?
6. (10.5.1) Conform căror genuri de activitate se desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător?
Ordinul SFS nr. 157 din 13.06.2017
1. (32.1.23) În cazul în care unul din terenurile agricole achiziționate și/sau luate în arendă este înregistrat în calitate de subdiviziune, este posibil de modificat caracteristicile terenului prin extinderea subdiviziunii asupra terenului agricol adiacent subdiviziunii, care este amplasat la o distanță mai mare de subdiviziune, dar în cadrul aceleiași comune?
2. (32.1.22) Este obligată Compania să înregistreze în calitate de subdiviziune terenurile agricole achiziționate și/sau luate în arendă, care sunt amplasate în aceeași comună în care își are sediul de bază?
3. (32.1.21) Cum se determină data stingerii obligației fiscale prin achitare?
4. (32.1.20) Care se consideră dată a stingerii obligației fiscale ?
5. (32.1.19) Care termen de stingere a obligației fiscale ?
6. (32.1.18) Cine poartă responsabilitate de stingerea obligației fiscale a contribuabilului, care este obligat, conform legislaţiei fiscale, să reţină sau să perceapă de la o altă persoană impozitele, taxele, majorările de întîrziere (penalităţile) şi/sau amenzile şi să le verse la buget?
7. (32.1.17) Se aplică majorare de întârziere la suma penalității (majorării de întârziere) calculate și neachitate?
8. (32.1.16) Majorarea de întârziere (penalitatea) se consideră obligație fiscală?
9. (32.1.15) În scopul administrării fiscale, care cod fiscal utilizează subdiviziunea persoanei juridice în activitatea sa?
10. (32.1.14) Este obligat contribuabilul de a informa Serviciul Fiscal de Stat despre modificarea sediului?
11. (32.1.13) Care sunt organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică?
12. (32.1.12) Care contribuabili pot fi radiați din oficiu?
13. (32.1.11) Care este procedura de luare la evidență fiscală a persoanei fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiției?
14. (33.1.17) Care sunt condițiile de participare la licitație?
15. (33.1.16) Care sunt atribuțiile Comisiei de licitației?
16. (33.1.15) Care este procedura de organizare a licitațiilor în cazul bunurilor sechestrate?
17. (33.1.14) Cum se efectuează organizarea evaluării bunurilor sechestrate?
18. (33.1.13) În ce cazuri și cum se aplică urmărirea datoriei debitoare?
19. (33.1.12) Cum se efectuează executarea silită a producției agricole nerecoltate (viitoare)?
20. (33.1.11) Poate sau nu fi acordată amînarea sau eșalonarea stingerii obligației fiscale?
Ordinul SFS nr. 57 din 25.04.2017
1. (29.1.3.1.25) Este deductibilă în scopuri fiscale suma taxei pentru poluarea mediului calculată şi achitată aferent mărfii?

A fost aprobată cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus de la persoana fizică. Cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus de la persoana fizică, lista documentelor care confirmă dreptul la scutiri, lista documentelor ce confirmă reținerea în plus a impozitului pe venit din sursele menționate la art.901 din Codul fiscal, precum și lista documentelor ce confirmă reținerea/achitarea în plus a impozitului pe venit din unele surse de venituriau fost aprobate prin Ordinul SFS Nr. 134 din 30 mai 2017. Termenul pentru efectuarea restituirii a sumelor achitate/reținute în plus la impozitului pe venit este de 45 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal.

Nou! Certificatul privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate. Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate a fost aprobat conform Ordinului SFS Nr. 131 din 29 mai 2017. Solicitarea de eliberare a Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate se depune:

 • la Direcția generală administrare fiscală (DGAF) din raza de deservire a contribuabilului, cu excepţia contribuabililor din raza de deservire DGAF Chișinău;
 • la Direcția generală administrare contribuabili mari, în cazul contribuabililor deserviți de aceasta;
 • la Direcția control fiscal postoperațional din cadrul DGAF Chișinău, în cazul contribuabililor din raza de deservire DGAF Chișinău.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următoarul ordin:
Ordinul SFS nr.146 din 02.06.2017
1. (29.1.3.1.9) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plăților de stimulare, precum şi sub formă de premii acordate angajaților acestuia?
2. (29.1.3.7.1) Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc.) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?

Ce prevede noua Lege a Contabilității? În noua Lege a Contabilității, comparativ cu legea actuală, în domeniul de aplicare au fost introduse reprezentatele permanente ale entităţilor nerezidente şi persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă, ca urmare a modificării legislaţiei fiscale, totodată au fost excluse instituţiile publice, finanţate din buget, contabilitatea şi raportarea financiară a cărora urmează să fie reglementată prin Legea Finanţelor Publice. Astfel, numai autorităţile publice şi instituţiile la autogestiune vor fi obligate să aplice în continuare prevederile Legii Contabilităţii. În funcţie de categoria şi necesităţile informaţionale ale entităţilor care aplică SNC proiectul de lege prevede 3 seturi de situaţii financiare individuale: situaţii financiare prescurtate, situaţii financiare simplificate şi situaţii financiare complete. Proiectul Legii Contabilităţii în redacţie nouă, va aduce îmbunătăţirea şi modernizarea cadrului legal în domeniu. Cu proiectul de lege integral puteți face cunoștință aici.

Modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat. A fost aprobată Instrucțiunea privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat, prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 17/7 din 21 aprilie 2017. Potrivit hotărârii valorile mobiliare pot fi propuse spre vânzare ca un pachet unic sau se divizează în mai multe pachete unice de acţiuni de aceeaşi sau de diferită mărime. Preţul inițial de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate va fi stabilit pornindu-se de la unul din aceste criterii:

 • preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei;
 • valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii financiare auditate;
 • valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare.

Noi modificări la Codul Muncii. Guvernul Republicii Moldova a aprobat și prezentat Parlamentului spre examinare un proiect de lege pentru modificarea și completarea a circa 20 de articole din Codul muncii al RM nr. 154-XV din 28 martie 2003. Potrivit modificărilor durata maximă a şomajului tehnic va constitui 4 luni, mărimea compensației pentru reținerea plăţilor salariale din vina angajatorului se va majora de trei ori, iar salariatul va putea fi concediat dacă va încălca repetat obligațiile de muncă sau a fost sancționat disciplinar anterior.

Investițiile în асtivе imobilizate sunt în scădere. Biroul Naţional de Statistică comunică, că în primul trimestru al anului 2017 valoarea investiţiilor în active imobilizate a marcat o descreştere cu 1,2%, valoarea totală a acestora constituind 2 322,1 mil. lei. Cea mai mare pondere din totalul investiţiilor realizate în ianuarie-martie 2017, revine utilajelor, mașinilor și instalațiilor de transmisie, constituind 40,5%.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următoarul ordin:
Ordinul SFS nr.132 din 29.05.2017
1. (29.1.2.17) Se impozitează cu impozitul pe venit subvențiile obținute de către producători agricoli pentru asigurarea riscurilor de producție în agricultură și se permit la deducere cheltuielile ce țin de primirea subvențiilor?
2. (29.1.3.1.18) Care este modul de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) din Codul fiscal în cazul în care agentul economic a obținut venituri specificate în art. 20 din Codul fiscal?
3. (29.1.6.12) Cum se vor reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sursele financiare primite de producătorii agricoli din fondurile de subvenţionare? 

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următoarul ordin:
Ordinul SFS nr.126 din 26.05.2017
1. (28.10.4) Avansul a fost primit pînă la înregistrarea intreprinderii în calitate de plătitor al TVA. Urmează intreprinderea să calculeze TVA pe livrarea ulterioară, dacă la momentul livrării compania era înregistrată în calitate de plătitor al TVA?

Rezultatele privind combaterea fenomenului salariului "în plic" și a muncii "la negru". În acest context Serviciul fiscal de Stat a întreprins un șir de acțiuni în scopul realizării obiectivului de intensificare a controlului în scopul depistării evaziunilor și contracarării fenomenului "muncii la negru", în vederea executării Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic" şi „muncii la negru", apobat prin Hotarârea Guvernului 477 din 28 iunie 2011. În urma acțiunilor de monitorizare a activităților desfășurate de către contribuabili, de depistare și sancționare a cazurilor de practicare a activităților ilicite, Serviciul Fiscal de Stat a întocmit 3 293 procese-verbale contravenționale, aplicând sancțiuni în valoare de 3 557 mii lei.

Articole:

Distribuire de асtivе nemonetare către proprietari. Aspecte contabile. În unele situații societatea comercială distribuie alte active în afara numerarului (active nemonetare) drept dividende, plăți de lichidarea sau în formă de alte plăți către proprietarii săi. Mai jos o să încercăm să evidențiem aspectele contabile legate de astfel de distribuiri. Concluziile care vor urma mai jos le vom expune în baza legislației privind societățile cu răspundere limitată, ca cea mai larg răspândită formă juridică de organizare a activității de întreprinzător.

Mărfuri comercializate la preț simbolic - angajament care conține un contract de leasing? Recent am publicat un articol în care am abordat tema contabilizării bunurilor transmise de către un furnizor de servicii din domeniul telecomunicațiilor clientului său la un preț simbolic (1 leu), în schimbul conectării la serviciile acestuia pentru o perioadă lungă de timp. În acel articol am analizat cât este de corectă abordarea potrivit căreia acest activ urmează să fie contabilizat la preț simbolic, necătând la acel fapt că valoarea lui justă este semnificativ mai mare. Au urmat comentarii care se rezidă la următoarea concluzie: nu trebuie să complicăm situația și să creăm probleme contabile, fiscale contabililor, este bine să contabilizăm aceste active la prețul de 1 leu. Am decis să revin la această temă nu din motivul că doresc să prelungesc polemica, dar din alte două motive.

Бухгалтерские и Налоговые Консультации №5/2017, записи на полях. Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в майском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации: Дарение гражданину в денежной форме; Адвокатский кабинет и налог на недвижимое имущество; Интернет-магазин: авторизация и сбор за объекты торговли; Перенос налоговых убытков за 2016 год; О списании дебиторской задолженности; Активы стоимостью менее 6000 лей: порядок вычета в налоговых целях; Обобщенная база налоговой практики.

Facturi fiscale pentru servicii primite cu întârziere. Aspecte noi. Din 01.01.2017 articolul 102 al Codului Fiscal a fost completat cu un punct nou: „(61) În cazul în care factura fiscală pentru servicii, a căror livrare se realizează regulat, pe o perioadă de 6 luni calendaristice consecutive, precum și pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii de telefonie, servicii comunale, este primită de către cumpărător până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pentru serviciile, mărfurile menționate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora". Această normă, la prima vedere, este benefică pentru majoritatea contribuabililor, însă, în același timp, au apărut o mulțime de întrebări legate de aplicarea acesteia.

Noutăți:

Eschivări considerabile de la achitarea taxelor vamale. Angajații Direcției control ulterior a Serviciului Vamal au identificat o serie de agenți economici care au beneficiat neîntemeiat de unele facilități prin indicarea intenționată a unor date eronate în declarațiile vamale întocmite. Prejudiciul cauzat bugetului de stat urmare a eschivării acestora de la achitarea drepturilor de import aferente este estimat la peste 12 milioane lei.

Новая структура акциза на сигареты без фильтра повлечет изменения в Налоговый кодекс. В частности, государство теперь будет рассматривать сигареты с фильтром и без фильтра как единую категорию подакцизного товара. А главным новшеством станет установление двухкомпонентного акциза на сигареты без фильтра, а также значительный рост акциза на эту категорию продукции в ближайшие годы.

Statutul de exportator probat va fi acordat mai repede. Modificări la Codul vamal, pentru 2018. Termenul de derulare a tranzacțiilor de export va fi redus de la trei la un an. În acest mod va fi asigurată o echitate între toți agenții economici, indiferent de durata de activitate a acestora, cu posibilitatea de a documenta originea preferențială pe propria răspundere. Prevederile sunt incluse în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2018.

Graficul controalelor planificate a Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru trimestrul III al anului 2017

Setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale. Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi coordonare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale.Doritorii pot lasa comentarii până în data de 17.07.2017 la adresa de email: cristina.padure@mf.gov.md.  Aici puteți consulta Proiectul și Nota Informativă.

Дивиденды-2017. Не всегда можно распределить всю прибыль. Для начала необходимо определить, есть ли вообще у АО или ООО право распределять прибыль на выплату дивидендов. Такое право у них есть, только если соблюдаются установленные законодательством условия.

Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat va beneficia de indemnizaţie de maternitate. Modificări și completări în acest sens la art. 16 al. (5) al Legii 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale au fost aprobate de Guvern. Norma nouă își propune să stabilească un raport rezonabil de proporționalitate și echitate între toate categoriile beneficiarelor de indemnizații de maternitate, care este acordată pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă. Atât persoana care nu a contribuit la sistemul public de asigurări sociale, cât şi cea care a contribuit parţial, dar şi-a pierdut capacitatea de muncă, se află, de fapt, la întreţinerea soţului salariat.

ЕС предложил новые требования к налоговой прозрачности для "посредников". Согласно плану европейских регуляторов, международные схемы налогового планирования (то есть затрагивающие несколько стран), с определенными характерными признаками будут автоматически доводиться до сведения налоговых властей еще до того, как их вообще начнут использовать. Страны-члены ЕС также автоматически будут обмениваться информацией по налоговым схемам через централизованную базу, что позволит им заранее быть готовыми к схемам уклонения и принимать меры противодействия. Иначе говоря, в двух случаях из трех "стучать" придется на самих себя.

Guvernul a aprobat o serie de modificări la Codul muncii! Angajatorii vor fi scutiți de a elibera salariaților permise nominale de acces în clădire. Angajatorii vor fi scutiți de obligația de a prezenta informații despre statele de personal inspecției teritoriale de muncă, precum și de a elibera salariaților permise nominale de acces în clădire, emiterea ordinului de angajare va deveni opțională, contractul individual de muncă cu cetățenii străini va putea fi încheiat pentru o durată determinată, iar conducătorii de filiale sau reprezentanțe ale companiilor vor trebui să anunțe în scris angajatorul despre intenția de a demisiona cu o lună înainte și altele.

Licență mai scumpă pentru asigurători. Se schimbă mecanismul de licențiere. Taxa pentru eliberarea licențelor asigurătorilor va fi mai scumpă cu câteva mii de lei, iar mecanismul de licențiere al brokerilor va fi simplificat. Taxa pentru eliberarea licențelor se propune a fi 20 de mii de lei, comparativ cu taxa actuală de 13 mii de lei. Este prevăzută instituirea procedurii de supraveghere specială pentru asigurătorii care depun benevol licența și nu transferă portofoliul de asigurare.

Concediul pentru îngrijirea copilului va fi redus cu doi ani. Guvernul a aprobat modificările la Codul muncii. Concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu vârsta de la 3 ani va fi acordat până la 4 ani, dar nu până la 6 cum prevede legea actuală. Potrivit autorilor, principalele dezavantaje ale concediilor excesiv de lungi pentru îngrijirea copilului sunt: reducerea participării femeilor cu copii mici pe piața muncii, pierderea de către salariați a abilităților profesionale, reducerea șanselor de a avansa în carieră/salarial, discriminarea indirectă a femeilor la angajare și ulterior la promovare, efecte negative asupra mărimii pensiei.

A fost aprobată o nouă lege privind activitatea băncilor. Noua lege prevede extinderea drepturilor şi atribuţiilor Băncii Naţionale a Moldovei în procesul de evaluare şi supraveghere a băncilor, inclusiv mărirea şi diversificarea sancţiunilor aplicate băncilor. O altă noutate vizează obligativitatea băncii de a avea un capital intern adecvat în raport cu riscurile la care se expune. Totodată, sînt incluse concepte şi noţiuni noi, printre care modificarea ca sens a noţiunilor de „filială" şi „sucursală".

Afacerile cu servicii funerare ar putea fi scutite de taxele locale. Amendamentul propus la proiectul de lege care reglementează antreprenoriatul social în Republica Moldova, se referă la modificarea Codului fiscal, care să prevadă scutirea de taxe locale a unităților comerciale și/sau de prestări servicii - persoanele care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare. În această categorie intră cei care confecționează sicrie, coroane, flori false sau ghirlande.

Mai multe proiecte vor beneficia de aplicarea cotei zero a TVA. Anexele Hotărârii Guvernului nr. 246 din 8 aprilie „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri,servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte" au fost completate cu peste 20 de proiecte investiționale conform Hotărârii Guvernului nr 437 din 14 iunie 2017. Astfel de aplicarea cotei zero la TVA vor beneficia proiecte din domenii precum educație,sănătate, incluziune social etc.

Lansarea Proiectului de Modernizare a administrării fiscale (TAMP). Obiectivul de bază al proiectului este de a îmbunătăți colectarea veniturilor, conformarea fiscală și serviciile prestate contribuabililor. Proiectul prevede modificarea legislației fiscale, revizuirea, îmbunătăţirea și automatizarea proceselor ce conlucrare și de deservire a contribuabililor, precum și optimizarea proceselor interne ale SFS.
Proiectul este preconizat pentru o perioadă de 5 ani și este conceput pe baza a cinci componente:
- Reforma legislației fiscale;
- Dezvoltarea instituțională;
- Dezvoltarea operațională;
- Modernizarea infrastructurii și sistemului IT;
- Managementul proiectului și managementul schimbării.

Unificarea raportării financiare, din ianuarie 2018. Peste jumătate de an agenții economici vor prezenta un raport salarial în loc de cinci. Forma FSIC16 va însuma toată informația care se prezintă în următoarele 5 formulare:

    1.IRV14 "Darea de seama privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reținut din acesta" (date agregate, la nivel de întreprindere) - se prezintă lunar către SFS;
    2.BASS "Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii" (date agregate, la nivel de întreprindere) - se prezintă lunar CNAS;
    3.REV5 "Declarația persoanei asigurate" (câte un formular pentru fiecare angajat), inclusiv forma REV-2 (un formular include pînă la 50 de angajați) - se prezintă lunar către CNAS;
    4.MED08 "Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală" (date agregate, la nivel de întreprindere) - se prezintă trimestrial către SFS;
    5.Formularul 2-03/l - se prezintă la modificarea relațiilor de muncă dintre angajator și salariat către CNAM.

Taxă fixă pentru asigurarea socială. Tariful anual al contribuţiilor de asigurări sociale sub forma unei taxe fixe pentru asigurarea socială a persoanelor fizice care îşi defăşoară activitatea pe cont propriu, precum şi al persoanelor care se asigură pe bază de contract individual, va fi determinat în baza unei formule, cu cota de contribuţie totală de 29%. Proiectul prevede că determinarea taxei fixe, aplicate pentru asigurarea socială a categoriilor menţionate conform formulei din Instrucţiune, se va realiza începând cu elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018.

Persoanele fizice ce desfășoară activități independente vor avea dreptul de a întocmi acte de achiziție a mărfurilor. Proiectul ordinului privind particularitățile ținerii evidenței veniturilor și cheltuielilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente, în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor) prevede că persoanele fizice, care desfășoară activități independente și procură mărfuri (produse agricole) de la persoanele fizice (cetățeni), vor avea dreptul de a întocmi actul de achiziție a mărfurilor. În acest sens au fost efectuate modificări la Ordinul MF nr.130 din 30 septembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar  cu regim special "Act de achiziţie a mărfurilor" la și Ordinul MF nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă.

Acțiuni de conformare și de control a zonelor de agrement. Serviciul Fiscal de Stat a demarat acțiuni de monitorizare și control a zonelor de agrement de pe întreg teritoriul țării. Scopul acțiunilor de specialitate este asigurarea unei administrări eficiente a contribuabililor, stabilirea și preîntâmpinarea cazurilor de încălcare a prevederilor legislației în vigoare și conformarea agenților economici care prestează diverse servicii de agrement. Verificările vor avea loc pe întreg teritoriul țării, în locuri de agrement, dar și în parcurile publice, unde, drept rezultat al ultimelor controale fiscale, se constată un nivel ridicat al fenomenului practicării activității de antreprenor în mod ilicit.

Completări în Codul fiscal: Procedura de lichidare a întreprinderii. Codul fiscal urmează a fi completat cu un articol nou ce ţine de Regimul fiscal în cazul lichidării contribuabilului. Potrivit proiectului, persoana care practică activitatea de întreprinzător şi care se află în proces de lichidare, va fi obligată să prezinte organului fiscal darea de seamă prealabilă cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală stabilită în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării dizolvării şi o dare de seamă finală cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală stabilită, în termen de cel mult 30 zile de la data întocmirii bilanţului definitiv de lichidare.

Serviciul Fiscal de Stat pune accent pe conformarea benevolă în domeniul prestării serviciilor artistice. În scopul minimalizării cazurilor de eschivare de la plata impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii a unor contribuabili, SFS a lansat suportul său informațional către persoanele care prestează servicii foto, video și muzicale. Activitatea de întreprinzător urmează fi a înregistrată în una din formele stabilite de Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, fie Întreprinzător individual (ÎI) sau Societatea cu răspundere limitată (SRL).

Cu privire la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat. Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat este o modalitate de comunicare directă și operativă a instituției cu contribuabilii și permite redirecționarea apelurilor cu ajutorul robotului la diferiți operatori. Oferirea pentru mediul exterior a unei singure linii telefonice gratuite (080001525) permite eliminarea neclarității (de a determina de serviciile cărui specialist este nevoie în fiecare situație și numărul potrivit pentru a-l contacta) și respectiv promovarea numărului ca fiind unul universal, utilizat în toate materialele promoționale ale SFS.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...