37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 28.11.2013-10.12.2013

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 28.11.2013-10.12.2013

12.12.2013995 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Merită să cunoşti!

Buletin informativ pentru perioada 28.11.2013-10.12.2013

In 2014 asigurarile medicale vor fi mai scumpe. Cat vor costa.

Polita de asigurare medicala obligatorie pentru persoanele neangajate va costa in anul viitor 4056 de lei. Ca si in alti ani, persoanele care isi vor cumpara polita in primele trei luni o vor obtine la jumatate de pret. Prima de asigurare medicala obligatorie calculata sub forma de contributie procentuala din salariu si alte recompense va creste cu un punct procentual, pana la 8%, dintre care 4% este contributia angajatorilor si tot atata contributia salariatului. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8298

Moldovenii vor putea importa mărfuri în valoare de 300 de euro fără a plăti taxe

Aceasta, potrivit proiectului este cu 100 de euro mai mult decât în prezent. Se prevede că cei care vor importa tractoare vor fi scutiţi de taxa pe valoare adăugată. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8301

A fost aprobat Bugetul Asigurărilor Sociale pe anul 2014

 Menținerea tarifului total al contribuției de asigurări sociale de stat. Taxe fixă anuală în anul 2014 va constitui 5748 lei etc. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8305

Șeful FISC: Fără e-factură în 2013

Serviciul e-factura nu va fi implementat nici până la finele acestui an.  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8316

Consiliul Municipal Bălţi a dublat tarifele pentru evacuarea deşeurilor

Un locatar de la bloc va plăti aproape 16 lei pe lună, iar o persoană care trăieşte în casă la sol - mai mult de 26 de lei. Pentru agenţi economici, tariful a fost majorat până la 130 de lei pe un metru cub de deşeuri evacuate. Veteranii de război şi persoanele nevoiaşe vor plăti conform vechilor tarife.  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8320

Buletin Informativ ACAP, Editia de Toamna 2013

Noutăţi din lumea contabilităţii şi auditului atît din Moldova, cît şi de peste hotare. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8327

Calendarul Fiscal pentru luna decembrie 2013 Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8339

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni: Activităţi intense şi rezultate pe măsură

Pentru încălcările depistate au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 10,0 mii lei și sancțiuni contravenționale, în sumă de 10,7 mii lei pentru devieri de la normele legale la efectuarea înregistrărilor în RMCC, precum și desfășurarea activități fără utilizarea mașinii de casă şi control cu memorie fiscală. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8344

Anunț privind reprezentarea gratuită a cazurilor de discriminare în câmpul muncii

Una dintre activitățile principale ale proiectului va fi reprezentarea victimelor discriminării în câmpul muncii în instanța de judecată și în fața altor instituții competente. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8360

Guvernul a decis care sunt zilele de odihnă în 2014

zilele de odihnă : 6 ianuarie, 2 mai și 25 decembrie. Zilele lucrătoare: 18 ianuarie, 17 mai și 20 decembrie. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8363

Spre atenţia agenţilor economici!

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă sînt organizate seminare cu agenţii economici. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8353

Veşti proaste pentru agenţii economici din Bălţi. Autorităţile locale vor să majoreze impozitele

Proprietarii de cazinouri, benzinării şi restaurante din Bălţi ar putea plăti taxe mai mari în bugetul local. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8365

Sursa de finanţare a pensiilor unor categorii de persoane va fi modificată

Proiectul prevede că jumătate din mărimea pensiilor va fi achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat şi altă jumătate va fi alocată din bugetul de stat. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8368

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinelor IFS nr. 2080 din 23.10.2013, nr. 2073 din 17.10.2013, nr. 2297 din 22.11.2013, nr. 2298 din 25.11.2013

  • Restituirea accizelor fără efectuarea verificării tematice sau totale poate fi efectuată pentru oricare agent economic înregistrat ca plătitor de accize care satisface cerinţele stabilite în pct. 5 şi pct. 72 al „Regulamentul privind restituirea accizelor” aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.1123 din 28.09.2006. 

  • La determinarea obligaţiunii fiscale privind aplicarea taxei pentru amenajarea teritoriului se ia în considerare numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor, precum şi numărul fondatorilor neincluşi în efectivul trimestrial de salariaţi, dar care activează în întreprinderile fondate.

  • În cazul pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale şi imposibilităţii restabilirii acestora, agentul economic urmează să elibereze o altă factura fiscală, în care va fi indicată data livrării de facto (data livrării indicată în factura fiscală pierdută), data eliberării de facto (data eliberării facturii fiscale noi) şi se va face o înscriere „În locul facturii fiscale pierdute seria ___nr._____ din ___._____.____". 

  •  În cazul în care, entitatea economică activează în forma magazinului on-line, aceasta nu poate fi calificată ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, întrucît lipseşte bază impozabilă a obiectului impunerii.

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=8372

Atenție! Salariul tarifar pentru categoria I de calificare în agricultură, industria prelucrătoare, inclusiv alimentară şi ramurile conexe

Față de nivelul actual, salariului tarifar pentru categoria I de calificare în agricultura a fost majorat  cu 350 lei, în  industria prelucrătoare, inclusiv alimentară cu 400 lei. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8409

Buletinul Agendei Naționale de Business din Moldova pentru luna noiembrie 2013 Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8403

Conţinutul extrasului din cont a fost completat

Va conţine şi informaţia referitoare la prestaţiile de asigurări sociale de stat de care beneficiază persoanele fizice. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8412

Atenție ! Lista agenţilor economici care beneficiază în anul 2014 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor  fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8420

Monitorul Oficial nr. 276-280 din 29.11.2013

A fost modificate unele sintagme de la art. 186 din Codul muncii al Republicii Moldova. Modificările date vor  intră în vigoare la 1 ianuarie 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=245&id=8062&parent=0

Revista „Бухгалтерские и Налоговые Консультации” nr. 9 din septembrie 2013 – îţi spunem ce merită citit

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=8310&parent=0

Modalitatea de încetare a contractului individual de munca din inițiativa angajatorului

Concedierea angajatului în baza art. 86 (1) lit. g) poate fi posibilă numai în cazul prezenței a cîtorva sancțiuni disciplinare care au actiunea timp de 1 an de zile şi au fost consemnate printr processe-verbale semnate de reprezentanţii angajatorului şi a salariaţilor. Sursa:

http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=8388&parent=0

Practica Judiciară

Vă informăm depre deciziile Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  referitor la aplicarea  unor prevederi ale Codului Fiscal.

JLC SA vs Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 20 martie 2013

Din materialele dosarului rezultă ca entitatea economică a micșorat venitul impozabil pentru anii 2009-2010, cînd  în conformitate cu prevederile art. 15 lit. b) Cod fiscal, cota impozitul pe venit pentru persoanele juridice constituia 0%.

In baza deciziei emise de Inspectoratul Fiscal de Stat entitatea economică a fost sancționată conform art.  260 alin. (5) Cod fiscal, care prevede că, în cazul micşorării (diminuării) venitului  impozabil declarat de către contribuabilul care a aplicat cota zero se achită amendă în mărime de  15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil.

Entitatea economica a atacat în instanța de judecata acestă decizie.

Potrivit constărilor  Curţii Supreme de Justiţie în conformitate cu art. 234 alin. (4) Cod fiscal, persoanele scutite de  impozite şi /sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din  cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora. Totodata ,conform art. 236 alin. (1) Cod fiscal, amenda este o sancţiune fiscală care constă în obligarea persoanei ce a săvîrşit o încălcare fiscală de a plăti o sumă de bani.

Or, în conditiile  cînd  entitatea economică a fost scutită de achitarea impozitului pe venit  în perioada anilor 2009-2010, (avînd în vedere cota impozitului pe venit de 0% pentru persoane juridice) respectiv nu a avut obligația de a plăti impozit pe venit.

In condițiile menționate entitatea economică nu poate fi obligată să achite amendă.

Referitor la prevederea expresă a art. 260 alin. (5) Cod fiscal referitor la stabilirea amenzii in marime de 15% din suma diminuată a venitului impozabil, instanţa menţionează că, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) Cod fiscal, toate îndoielile apărute la aplicarea legislaţiei fiscale se vor interpreta în favoarea contribuabilului.

SRL Texco Impex  vs Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 06.11.2013

Din materialele dosarului rezulta ca entitatatea economica nu este de acord cu  amenzile (alin.(3) art. 260 din Cod Fiscal, alin. (4) art. 261 din Cod Fiscal, alin.(2) art. 260 din Cod Fiscal, alin.(2) art. 260 din Cod Fiscal, alin.(l) art.257 din Cod Fiscal, alin. (4) art. 260 din Cod Fiscal) stabilite în decizia  Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, deoarece nu au fost aplicate prevederile alin. (11) art. 234 din Cod Fiscal, potrivit cărora sancţiunea fiscală nu se aplică în întregime, iar în cazul în care a fost deja stabilită, se anulează în întregime, dacă nu apar obligaţii fiscale suplimentare.

 Potrivit constarilor  Curţii Supreme de Justiţie, nu pot fi anulate amenzile respective, deoarece cazurile stabilite prin decizia Inspectoratului Fiscal Principal de Stat au generat aplicarea mai multor amenzi care, potrivit art. 129 Cod fiscal, şi sunt obligaţii fiscale, iar însăşi faptul aplicării sancţiunii fiscale sub formă de amendă şi majorare de întârziere, presupune apariţia obligaţiilor fiscale suplimentare, care urmează a fi stinse faţă de bugetul de stat.

Din constatarile,  Curţii Supreme de Justiţie, putem vorbi despre neaplicarea alin. (11) art. 234 din Cod Fiscal în cazul stabilirii   obligaţiei contribuabilului de a plăti la buget o sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.

SA Augur Perla vs Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 03.04.2013

Din materialele dosarului rezultă că entitatea economică a prezentat facuri fiscale cumpărătorilor cu dată anterioară  datei primirii lor de la Inspectoratul Fiscal de Stat.

În baza deciziei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat  a fost aplicată amennda conform art. 260 alin. (4) Cod Fiscal neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute la art.117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite.

Entitatea economică a  argumentat că în toate cazurile facturile fiscale au fost eliberate în termen, iar în cazul în care clientul refuză a recepţiona marfa conform cantităţii, factura fiscală este anulată şi eliberată altă factură, pe cînd în cazul refuzului recepţionării anumitor mărfuri conform calităţii, aceasta este returnată, astfel din cazurile constatate, aproximativ 40% a fost retur de marfă şi 60% facturile fiscale au fost anulate cu eliberarea unor alte facturi.

Eroare entității economice a constat în faptul că în rubrica (rîndul): „Data eliberării/data livrării” urma a fi indicat faptul că data livrării este diferită de data eliberării facturii fiscale şi anume dată livrării urma a fi indicată data livrării conform facturii fiscale iniţiale care ulterior a fost anulată sau în baza căreia s-a efectuat returul parţial de marfă conform facturii (facturii de expediţie), iar data eliberării facturii - data, cel puţin la care au fost eliberate facturile fiscale de către IFS mun. Chişinău.

În astfel de situație, entitatea a solicitat calificarea cazului conform art. 257 alin. (1) Cod Fiscal prin aplicarea unei amenzi pentru întocmirea incompletă şi/sau neconformă a documentelor de evidenţă cu aplicarea unei amenzi în mărime de 200 de lei pentru fiecare caz, dar nu mai mult de 5000 de lei, precum şi emiterea unei decizii de absolvire de răspundere pentru încălcarea fiscală indicată prin anularea sancţiunii ce urmează a fi aplicată, conform alin. (1) şi alin. (11) art. 234 Cod Fiscal, întrucît în rezultatul abaterilor fiscale nu au apărut alte obligaţii fiscale suplimentare.

Curtea Supremă de Justiţie a constatat argumentată poziția entității economice și a dat  cîștig de cauză acesteia.

Merită să cunoşti!

Buletin informativ pentru perioada 28.11.2013-10.12.2013

In 2014 asigurarile medicale vor fi mai scumpe. Cat vor costa.

Polita de asigurare medicala obligatorie pentru persoanele neangajate va costa in anul viitor 4056 de lei. Ca si in alti ani, persoanele care isi vor cumpara polita in primele trei luni o vor obtine la jumatate de pret. Prima de asigurare medicala obligatorie calculata sub forma de contributie procentuala din salariu si alte recompense va creste cu un punct procentual, pana la 8%, dintre care 4% este contributia angajatorilor si tot atata contributia salariatului. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8298

Moldovenii vor putea importa mărfuri în valoare de 300 de euro fără a plăti taxe

Aceasta, potrivit proiectului este cu 100 de euro mai mult decât în prezent. Se prevede că cei care vor importa tractoare vor fi scutiţi de taxa pe valoare adăugată. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8301

A fost aprobat Bugetul Asigurărilor Sociale pe anul 2014

 Menținerea tarifului total al contribuției de asigurări sociale de stat. Taxe fixă anuală în anul 2014 va constitui 5748 lei etc. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8305

Șeful FISC: Fără e-factură în 2013

Serviciul e-factura nu va fi implementat nici până la finele acestui an.  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8316

Consiliul Municipal Bălţi a dublat tarifele pentru evacuarea deşeurilor

Un locatar de la bloc va plăti aproape 16 lei pe lună, iar o persoană care trăieşte în casă la sol - mai mult de 26 de lei. Pentru agenţi economici, tariful a fost majorat până la 130 de lei pe un metru cub de deşeuri evacuate. Veteranii de război şi persoanele nevoiaşe vor plăti conform vechilor tarife.  Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8320

Buletin Informativ ACAP, Editia de Toamna 2013

Noutăţi din lumea contabilităţii şi auditului atît din Moldova, cît şi de peste hotare. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8327

Calendarul Fiscal pentru luna decembrie 2013 Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8339

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni: Activităţi intense şi rezultate pe măsură

Pentru încălcările depistate au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 10,0 mii lei și sancțiuni contravenționale, în sumă de 10,7 mii lei pentru devieri de la normele legale la efectuarea înregistrărilor în RMCC, precum și desfășurarea activități fără utilizarea mașinii de casă şi control cu memorie fiscală. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8344

Anunț privind reprezentarea gratuită a cazurilor de discriminare în câmpul muncii

Una dintre activitățile principale ale proiectului va fi reprezentarea victimelor discriminării în câmpul muncii în instanța de judecată și în fața altor instituții competente. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8360

Guvernul a decis care sunt zilele de odihnă în 2014

zilele de odihnă : 6 ianuarie, 2 mai și 25 decembrie. Zilele lucrătoare: 18 ianuarie, 17 mai și 20 decembrie. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8363

Spre atenţia agenţilor economici!

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă sînt organizate seminare cu agenţii economici. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8353

Veşti proaste pentru agenţii economici din Bălţi. Autorităţile locale vor să majoreze impozitele

Proprietarii de cazinouri, benzinării şi restaurante din Bălţi ar putea plăti taxe mai mari în bugetul local. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8365

Sursa de finanţare a pensiilor unor categorii de persoane va fi modificată

Proiectul prevede că jumătate din mărimea pensiilor va fi achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat şi altă jumătate va fi alocată din bugetul de stat. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8368

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinelor IFS nr. 2080 din 23.10.2013, nr. 2073 din 17.10.2013, nr. 2297 din 22.11.2013, nr. 2298 din 25.11.2013

  • Restituirea accizelor fără efectuarea verificării tematice sau totale poate fi efectuată pentru oricare agent economic înregistrat ca plătitor de accize care satisface cerinţele stabilite în pct. 5 şi pct. 72 al „Regulamentul privind restituirea accizelor” aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.1123 din 28.09.2006. 

  • La determinarea obligaţiunii fiscale privind aplicarea taxei pentru amenajarea teritoriului se ia în considerare numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor, precum şi numărul fondatorilor neincluşi în efectivul trimestrial de salariaţi, dar care activează în întreprinderile fondate.

  • În cazul pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale şi imposibilităţii restabilirii acestora, agentul economic urmează să elibereze o altă factura fiscală, în care va fi indicată data livrării de facto (data livrării indicată în factura fiscală pierdută), data eliberării de facto (data eliberării facturii fiscale noi) şi se va face o înscriere „În locul facturii fiscale pierdute seria ___nr._____ din ___._____.____". 

  •  În cazul în care, entitatea economică activează în forma magazinului on-line, aceasta nu poate fi calificată ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, întrucît lipseşte bază impozabilă a obiectului impunerii.

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=8372

Atenție! Salariul tarifar pentru categoria I de calificare în agricultură, industria prelucrătoare, inclusiv alimentară şi ramurile conexe

Față de nivelul actual, salariului tarifar pentru categoria I de calificare în agricultura a fost majorat  cu 350 lei, în  industria prelucrătoare, inclusiv alimentară cu 400 lei. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8409

Buletinul Agendei Naționale de Business din Moldova pentru luna noiembrie 2013 Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8403

Conţinutul extrasului din cont a fost completat

Va conţine şi informaţia referitoare la prestaţiile de asigurări sociale de stat de care beneficiază persoanele fizice. Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8412

Atenție ! Lista agenţilor economici care beneficiază în anul 2014 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor  fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=8420

Monitorul Oficial nr. 276-280 din 29.11.2013

A fost modificate unele sintagme de la art. 186 din Codul muncii al Republicii Moldova. Modificările date vor  intră în vigoare la 1 ianuarie 2014. Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=245&id=8062&parent=0

Revista „Бухгалтерские и Налоговые Консультации” nr. 9 din septembrie 2013 – îţi spunem ce merită citit

Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=8310&parent=0

Modalitatea de încetare a contractului individual de munca din inițiativa angajatorului

Concedierea angajatului în baza art. 86 (1) lit. g) poate fi posibilă numai în cazul prezenței a cîtorva sancțiuni disciplinare care au actiunea timp de 1 an de zile şi au fost consemnate printr processe-verbale semnate de reprezentanţii angajatorului şi a salariaţilor. Sursa:

http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=8388&parent=0

Practica Judiciară

Vă informăm depre deciziile Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  referitor la aplicarea  unor prevederi ale Codului Fiscal.

JLC SA vs Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 20 martie 2013

Din materialele dosarului rezultă ca entitatea economică a micșorat venitul impozabil pentru anii 2009-2010, cînd  în conformitate cu prevederile art. 15 lit. b) Cod fiscal, cota impozitul pe venit pentru persoanele juridice constituia 0%.

In baza deciziei emise de Inspectoratul Fiscal de Stat entitatea economică a fost sancționată conform art.  260 alin. (5) Cod fiscal, care prevede că, în cazul micşorării (diminuării) venitului  impozabil declarat de către contribuabilul care a aplicat cota zero se achită amendă în mărime de  15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil.

Entitatea economica a atacat în instanța de judecata acestă decizie.

Potrivit constărilor  Curţii Supreme de Justiţie în conformitate cu art. 234 alin. (4) Cod fiscal, persoanele scutite de  impozite şi /sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din  cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora. Totodata ,conform art. 236 alin. (1) Cod fiscal, amenda este o sancţiune fiscală care constă în obligarea persoanei ce a săvîrşit o încălcare fiscală de a plăti o sumă de bani.

Or, în conditiile  cînd  entitatea economică a fost scutită de achitarea impozitului pe venit  în perioada anilor 2009-2010, (avînd în vedere cota impozitului pe venit de 0% pentru persoane juridice) respectiv nu a avut obligația de a plăti impozit pe venit.

In condițiile menționate entitatea economică nu poate fi obligată să achite amendă.

Referitor la prevederea expresă a art. 260 alin. (5) Cod fiscal referitor la stabilirea amenzii in marime de 15% din suma diminuată a venitului impozabil, instanţa menţionează că, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) Cod fiscal, toate îndoielile apărute la aplicarea legislaţiei fiscale se vor interpreta în favoarea contribuabilului.

SRL Texco Impex  vs Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 06.11.2013

Din materialele dosarului rezulta ca entitatatea economica nu este de acord cu  amenzile (alin.(3) art. 260 din Cod Fiscal, alin. (4) art. 261 din Cod Fiscal, alin.(2) art. 260 din Cod Fiscal, alin.(2) art. 260 din Cod Fiscal, alin.(l) art.257 din Cod Fiscal, alin. (4) art. 260 din Cod Fiscal) stabilite în decizia  Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, deoarece nu au fost aplicate prevederile alin. (11) art. 234 din Cod Fiscal, potrivit cărora sancţiunea fiscală nu se aplică în întregime, iar în cazul în care a fost deja stabilită, se anulează în întregime, dacă nu apar obligaţii fiscale suplimentare.

 Potrivit constarilor  Curţii Supreme de Justiţie, nu pot fi anulate amenzile respective, deoarece cazurile stabilite prin decizia Inspectoratului Fiscal Principal de Stat au generat aplicarea mai multor amenzi care, potrivit art. 129 Cod fiscal, şi sunt obligaţii fiscale, iar însăşi faptul aplicării sancţiunii fiscale sub formă de amendă şi majorare de întârziere, presupune apariţia obligaţiilor fiscale suplimentare, care urmează a fi stinse faţă de bugetul de stat.

Din constatarile,  Curţii Supreme de Justiţie, putem vorbi despre neaplicarea alin. (11) art. 234 din Cod Fiscal în cazul stabilirii   obligaţiei contribuabilului de a plăti la buget o sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă.

SA Augur Perla vs Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 03.04.2013

Din materialele dosarului rezultă că entitatea economică a prezentat facuri fiscale cumpărătorilor cu dată anterioară  datei primirii lor de la Inspectoratul Fiscal de Stat.

În baza deciziei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat  a fost aplicată amennda conform art. 260 alin. (4) Cod Fiscal neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute la art.117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite.

Entitatea economică a  argumentat că în toate cazurile facturile fiscale au fost eliberate în termen, iar în cazul în care clientul refuză a recepţiona marfa conform cantităţii, factura fiscală este anulată şi eliberată altă factură, pe cînd în cazul refuzului recepţionării anumitor mărfuri conform calităţii, aceasta este returnată, astfel din cazurile constatate, aproximativ 40% a fost retur de marfă şi 60% facturile fiscale au fost anulate cu eliberarea unor alte facturi.

Eroare entității economice a constat în faptul că în rubrica (rîndul): „Data eliberării/data livrării” urma a fi indicat faptul că data livrării este diferită de data eliberării facturii fiscale şi anume dată livrării urma a fi indicată data livrării conform facturii fiscale iniţiale care ulterior a fost anulată sau în baza căreia s-a efectuat returul parţial de marfă conform facturii (facturii de expediţie), iar data eliberării facturii - data, cel puţin la care au fost eliberate facturile fiscale de către IFS mun. Chişinău.

În astfel de situație, entitatea a solicitat calificarea cazului conform art. 257 alin. (1) Cod Fiscal prin aplicarea unei amenzi pentru întocmirea incompletă şi/sau neconformă a documentelor de evidenţă cu aplicarea unei amenzi în mărime de 200 de lei pentru fiecare caz, dar nu mai mult de 5000 de lei, precum şi emiterea unei decizii de absolvire de răspundere pentru încălcarea fiscală indicată prin anularea sancţiunii ce urmează a fi aplicată, conform alin. (1) şi alin. (11) art. 234 Cod Fiscal, întrucît în rezultatul abaterilor fiscale nu au apărut alte obligaţii fiscale suplimentare.

Curtea Supremă de Justiţie a constatat argumentată poziția entității economice și a dat  cîștig de cauză acesteia.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...