37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 28.02.2015-27.03.2015

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 28.02.2015-27.03.2015

27.03.20153.657 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Sfaturi utile pentru completarea Declarației VEN12. Pentru a putea completa corect Declaraţia cu privire la impozit pe venit VEN 12, este nevoie de următoarele documente de bază.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11624&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Sfaturi-utile-pentru-completarea-Declaratiei-VEN12

Atenție! A fost publicat Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015. În Monitorul Oficial din 6 martie, a fost publicat Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 26.02.2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11699&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-A-fost-publicat-Planul-national-de-armonizare-a-legislatiei-pentru-anul-2015

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr. 207 din 04.03.2015
1. (29.1.7.65) Urmează IFS teritorial să aplice careva sancțiuni, în cazul în care din plățile efectuate în folosul avocatului care activează prin cabinetul avocatului de către agentul economic nu au fost reținut impozitul pe venit?
2. (29.3.13) În cazul în care, avocatul ce activează prin intermediul cabinetului de avocat a reflectat suma impozitului pe venit în alt rînd decît cel ce este indicat în explicațiile elaborate de IFPS, urmează a fi aplicate careva sancțiuni asupra avocaților respectivi?
3. (29.3.12) Unde urma avocatul, care a activat prin cabinet al avocatului, în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) prezentată pentru perioada fiscală 2013, să reflecte impozitul pe venit în mărime de 7% reținute de agentul economic din plăţile efectuate în folosul acestuia?
4. (1.65) Urmează IFS teritorial să aplice careva sancțiuni, în cazul în care din plățile efectuate în folosul avocatului care activează prin cabinetul avocatului de către agentul economic nu au fost reținut impozitul pe venit?
5. (1.13) În cazul în care, avocatul ce activează prin intermediul cabinetului de avocat a reflectat suma impozitului pe venit în alt rînd decît cel ce este indicat în explicațiile elaborate de IFPS, urmează a fi aplicate careva sancțiuni asupra avocaților respectivi?
6. (1.12) Unde urma avocatul, care a activat prin cabinet al avocatului, în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) prezentată pentru perioada fiscală 2013, să reflecte impozitul pe venit în mărime de 7% reținute de agentul economic din plăţile efectuate în folosul acestuia?
Ordinul IFPS nr. 210 din 09.03.2015
1. (29.4.23) Este în drept contribuabilul din Republica Moldova de a aplica prevederile Acordului de evitare a dublei impuneri încheiat cu un alt Stat contractant, în cazul în care rezidentul acestui Stat a prezentat certificatul de rezidență în formă electronică?
2. (29.1.6.25) Apare obligația de reflectare în Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS 14) a veniturilor îndreptate în favoarea persoanelor fizice de la care nu apare obligația de reținere a impozitului de 7%?
3. (29.1.6.24) Cum urmează a fi completate rubricile care se referă la codul fiscal al persoanei în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi(forma IALS 14), în condițiile în care aceasta nu dispune de cod fiscal?
4. (29.1.3.23) Se permite oare calcularea uzurii în scopuri fiscale pentru mijloacele fixe primite cu titlu gratuit pînă la 01.01.2014?
5. (29.1.6.7) Cum urmează de a fi completată col.2 "codul fiscal al beneficiarul plății" din Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14), în condițiile în care nerezidentul nu dispune de cod fiscal?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și taxele pentru resursele naturale. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr. 213 din 10.03.2015
1. (29.1.3.53) Poate agentul economic să utilizeze pierderile reportate din perioada aplicării cotei "zero" la impozitul pe venit?
2. (29.1.6.26) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?
3. (29.1.8.32) Cum urmează a fi aplicate prevederile art.84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (regimul general la regimul IVAO sau invers)?
4. (29.1.3.52) Este în drept agentul economic ce a înregistrat pierderi reportate pentru perioadele ulterioare să le utilizeze dacă, din momentul înregistrării acestora, acesta și-a schimbat regimul de activitate din regimul general în regimul IVAO ulterior revenind iarăși la regimul general stabilit?
5. (29.1.6.26) Cum se completează boxele aferente genului principal de activitate din declarațiile (dările de seamă) cu privire la impozitul pe venit pentru perioada anului 2014 în contextul intrării în vigoare a versiunii CAEM rev.2?
Ordinul IFPS nr. 214 din 11.03.2015
1. (7.8.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior?
2. (7.7.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?
3. (7.6.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?
4. (7.5.7.3) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile?
5. (7.4.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice?
6. (7.3.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice?
7. (7.2.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?

Important! A fost completat Planul general de conturi contabile. A fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 26 din 04.03.2015, potrivit căruia a fost completat Planul general de conturi contabile. Aceste completări au scopul de a ajusta Planul general de conturi contabile la necesităţile asociaţiilor de economii şi împrumut, organizaţiilor de microfinanțare și altor entități similare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11775&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Important-A-fost-completat-Planul-general-de-conturi-contabile

Atenție! Ministerul Finanțelor a aprobat Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare. Obiectivele ghidului constă în prezentarea modului de întocmire a situaţiilor financiare în baza unui studiu de caz convenţional. Formularele documentelor primare, registrelor contabile şi notelor la situaţiile financiare prevăzute în ghid au un caracter de recomandare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11776&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-Ministerul-Finantelor-a-aprobat-Ghidul-metodologic-de-intocmire-a-situatiilor-financiare

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru amenajarea teritoriului. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 225 din 18.03.2015
1. (6.2.2.12) Pentru cine apare obligațiiile la taxa pentru amenajarea teritoriului în următoarele cazuri:
   -numărul mediu scriptic al salariaților lipsește, însă fondatorii sunt 2 persoane, unul din care exercită funcția de administrator (manager) al întreprinderii, iar al doilea nu este lucrător al întreprinderii;
   -numărul mediu scriptic al salariaților lipsește, însă fondatorii sunt 2 persoane, unul din care este nerezident al RM, care exercită funcția de administrator (manager) al întreprinderii, pentru care se remunerează salariu, iar al doilea nu este lucrător al întreprinderii?
2. (6.2.2.11) Obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului, potrivit art. 291 lit. a) al CF, îl constituie salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Totodată, baza impozabilă al obiectului impunerii, conform art. 291 alin. (2) al CF, este cea stabilită în anexa la titlu VII al CF. Conform lit. a) col. 2 a anexei la titlul VII al CF, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului, este numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Care de fapt este baza impozabilă care urmează a fi aplicată la calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului?
3. (6.2.2.10) Firma se află în proces de lichidare și lucrători nu are. Unicul fondator are statut de persoană juridică. În scopul lichidării firmei a fost numit un lichidator independent, care nu este lucrător al întreprinderii și nici al ei fondator. Apare în cazul dat obligația de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
4. (6.2.1.6) Suntem Asociația proprietarilor locuințelor privatizate (APLP) - organizație necomercială, ce corespunde cerințelor art. 52 al Codului fiscal. În legătură cu aceasta apare întrebarea, are în acest caz APLP obligația de calculare și achitare a taxei pentru amenajarea teritoriului?
5. (6.2.2.9) Care este modul de aprecierea numărului mediu scriptic trimestrial al salariaților în scopul calculării primei componente a bazei impozabile la taxa pentru amenajarea teritoriului?
6. (6.2.2.8) Care este modul de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului, dacă persoanele activează prin cumul la două sau mai multe întreprinderi?
7. (6.2.2.7) Urmează a fi inclusă în baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului fondatorul întreprinderii individuale, dacă întreprinderea nu funcţionează, iar fondatorul este angajat ca salariat în cadrul unei alte întreprinderi şi aceasta din urmă calculează şi achită pentru el taxa respectivă?
8. (6.2.2.6) Urmează a fi inclusă în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului persoana, care activează la întreprindere prin cumul?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 232 din 20.03.2015
1. (29.1.6.27) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind facturile fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 234 din 24.03.2015
1. (28.25.19) Urmează a fi înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale factura fiscală a cărei valoare impozabilă depășește 100 mii lei, dar care este generată prin SIA E-factura?
2. (28.25.18) Cum pot fi corectate datele înscrise eronat la înregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Noutăți:

SFS exclude practica fiscală de legalizare anuală a Registrelor mașinilor de casă şi de control. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) comunică că, în scopul eficientizării administrării fiscale, prin minimizarea cheltuielilor contribuabililor, se exclude practica fiscală de legalizare anuală a Registrelor mașinilor de casă şi de control (RMCC) la SFS.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11589&t=/Noutati/Noutati-generale/SFS-exclude-practica-fiscala-de-legalizare-anuala-a-Registrelor-mainilor-de-casa-si-de-control

Businessul apreciază iniţiativele guvernului de unificare a procesului naţional de raportare. La 2 martie a fost organizată o masă rotundă cu participarea profesioniştilor financiar-contabili. La eveniment au fost prezentate şi discutate alternativele de îmbunătăţire a sistemului naţional de raportări din cadrul Conceptului elaborat de Grupul de lucru. La fel, au fost discutate propuneri de îmbunătăţire a platformelor de raportări online deja existente - e-Declaraţii, e-Raportare şi e-Factura.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11666&t=/Noutati/Noutati-generale/Businessul-apreciaza-initiativele-guvernului-de-unificare-a-procesului-national-de-raportare

Serviciul Vamal continuă să simplifice formalitățile vamale pentru exportatori și importatori. Agenții economici nu vor mai avea nevoie de înregistrare la Serviciul Vamal pentru perfectarea operațiunile vamale. Acest lucru va fi posibil prin modernizarea Sistemului Informațional Integrat Vamal AsycudaWorld și modificarea corespunzătoare a actelor normative ale Serviciul Vamal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11717&t=/Noutati/Noutati-generale/Serviciul-Vamal-continua-sa-simplifice-formalitatile-vamale-pentru-exportatori-i-importatori

Fără TVA şi taxe vamale la importul materiei prime industriale din Federaţia Rusă. În efortul de ameliorare a condiţiilor pentru cooperarea industrială între agenţii economici din ţara noastră şi Federaţia Rusă, a extinderii pieţei de desfacere pentru mărfurile autohtone, Ministerul Economiei a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la iniţierea negocierilor asupra semnării Protocolului între Guvernul RM şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producţie pentru anul 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11726&t=/Noutati/Noutati-generale/Fara-TVA-si-taxe-vamale-la-importul-materiei-prime-industriale-din-Federatia-Rusa

În Moldova toate stocurile de mărfuri vor putea fi comercializate cu mărci de accize vechi. Mărfurile cu accize de model vechi vor putea fi comercializate până la epuizarea stocurilor. Guvernul a aprobat amendamentele respective în legislația fiscală la propunerea Ministerului Finanțelor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11772&t=/Noutati/Noutati-generale/In-Moldova-toate-stocurile-de-marfuri-vor-putea-fi-comercializate-cu-marci-de-accize-vechi

Scrisoare explicativă, în scopul asigurării corecte a prevederilor art.226(11) din Codul fiscal și executării p.6 al Ordinului IFPS, nr.16 din 14.01.2013. Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și art.226(11) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11778&t=/Noutati/Noutati-generale/Scrisoare-explicativa-in-scopul-asigurarii-corecte-a-prevederilor-art22611-din-Codul-fiscal-i-executarii-p6-al-Ordinului-IFPS-nr16-din-14012013

Fără taxă de stat la depunerea cererii de chemare în judecată. Pentru a asigura accesul la justiție pentru cât mai multe persoane, președintele CSJ, Mihai Poalelungi propune anularea plății taxei de timbru la momentul depunerii cererii de chemare în judecată și transferarea acesteia în sarcina părților care pierd procesul.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11782&t=/Noutati/Noutati-generale/Fara-taxa-de-stat-la-depunerea-cererii-de-chemare-in-judecata

Solicită Bonul de casă, de responsabilitatea fiecăruia din noi depinde bunăstarea întregului popor! Serviciul Fiscal de Stat ține să atenționeze că, la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii care încasează, integral sau parţial, cu numerar, carduri de credit/debit sau substitute de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a serviciilor prestate direct către populaţie sunt obligați să utilizeze mașina de casă și control, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11786&t=/Noutati/Noutati-generale/Solicita-Bonul-de-casa-de-responsabilitatea-fiecaruia-din-noi-depinde-bunastarea-intregului-popor

Proiectul planului de acțiuni privind implementarea Strategiei IMM pentru anii 2015-2017. O prioritate a activităţii Guvernului RM, o constituie susţinerea continuă de către stat a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) care, reprezintă o condiţie strict necesară pentru dezvoltarea durabilă a economiei, desfăşurarea cu succes a reformelor economice şi soluţionarea unui număr mare de probleme sociale.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11788&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-planului-de-actiuni-privind-implementarea-Strategiei-IMM-pentru-anii-2015-2017

Guvernul anunţă noi scumpiri pentru importul de maşini şi a taxei de drum. Accizele pentru carburanţi vor creşte, potrivit aceluiaşi proiect al politicii bugetar-fiscale. Scumpirile mai vizează vămuirea automobilelor sport şi de teren.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11795&t=/Noutati/Noutati-generale/Guvernul-anunta-noi-scumpiri-pentru-importul-de-masini-si-a-taxei-de-drum

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna martie 2015
Sursa:
http://www.contabilsef.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xMTgwNjEzX21kX21hcnRpZV8yMDE1LnBkZg%3D%3D 

Mai multă stabilitate și predictibilitate în legislația fiscală. Legislația fiscală se va modifica sau completa, inclusiv prin intermediul iniţiativelor legislative, înaintate de către deputaţi, cu o periodicitate de o dată în 6 luni, în decursul unui an calendaristic. O prevedere, în acest sens, se regăsește în proiectul modificărilor și completărilor în unele acte legislative în vigoare (Codul fiscal), ce vizează politica bugetar-fiscală pe anul 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11811&t=/Noutati/Noutati-generale/Mai-multa-stabilitate-i-predictibilitate-in-legislatia-fiscala

Despre condițiile de instalare a terminalelor POS. IFPS ține să atenționeze că agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent, sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11814&t=/Noutati/Noutati-generale/Despre-conditiile-de-instalare-a-terminalelor-POS

În atenția contribuabililor și a Inspectoratelor fiscale teritoriale. Drept rezultat al discuțiilor conducerii SFS cu reprezentanții mediului de afaceri din RM, au fost identificate unele probleme ce țin de păstrarea și arhivarea documentelor aferente activității economice a contribuabililor. Prin urmare, SFS în cadrul controalelor fiscale nu va înainta cerințe de păstrare a documentelor de evidență și dărilor de seamă contabile pentru o perioadă mai mare de 6 ani.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11824&t=/Noutati/Noutati-generale/In-atentia-contribuabililor-i-a-Inspectoratelor-fiscale-teritoriale

Datele despre proprietarii afacerilor din R. Moldova vor fi ACCESIBILE GRATUIT. Datele despre fondatorii întreprinderilor înregistrate în R. Moldova vor fi, începând cu luna aprilie, publice și gratuite, se arată într-un comunicat emis de Guvern.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11827&t=/Noutati/Noutati-generale/Datele-despre-proprietarii-afacerilor-din-R-Moldova-vor-fi-ACCESIBILE-GRATUIT

Articole:

Organizarea securităţii şi sănătăţii muncii la nivelul agenţilor economici din Republica Moldova. Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă un ansamblu de activităţi având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de lucru, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor. Organizarea activităţilor de securitatea şi sănătatea în muncă este realizată de către angajator, conform cerinţelor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, Codului Muncii şi Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale. În acest articol este descris modul de organizare a serviciului intern de protecţie şi prevenire, procedura de instruire la angajare și periodică a lucrătorilor, precum și actele care urmează a fi întocmite de către administratori.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=11822&t=/Articole/Alte-HR-AE/Organizarea-securitatii-si-sanatatii-muncii-la-nivelul-agentilor-economici-din-Republica-Moldova

Scrisorile IFPS:

Cu privire la modul de determinare a taxei pentru amenajarea teritoriului sc. nr. 26-08/3-12-4010/987 din 12.02.2015. IFPS, cu privire la modul de determinare a taxei pentru amenajarea teritoriului, a specificat că subiecţii impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, în conformitate cu art. 290 lit. a) al Codului fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă, iar obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului, potrivit art. 291 lit. a) al CF, îl constituie salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Baza impozabilă al obiectului impunerii, conform art. 291 alin. (2) al CF, este cea stabilită în anexa la titlu VII al CF. Nu se includ în efectivul de personal salariaţii angajaţi prin cumul (cumularzii externi) şi persoanele care prestează unităţii servicii în baza unor contracte de drept civil. Totodată, în această scrisoare este descrisă și procedura de calculare a efectivului de salariaţi în mediu.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=11553&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Alte-scrisori/Cu-privire-la-modul-de-determinare-a-taxei-pentru-amenajarea-teritoriului-sc-nr-26-083-12-4010987-din-12022015

Cu privire la modul de achitare a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sc. nr. 26-08/3-12-3954/852 din 09.02.2015. IFPS, cu privire la modul de achitare a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova menționează că reieşind din prevederile capitolului 2 al titlului IX al CF, subiecţii impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica - persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în RM, de sine stătător calculează taxa, în funcţie de caracteristicile tehnice ale autovehiculului, specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia şi de cota taxei stabilită conform anexei nr. 1 la titlu IX, iar aceasta se achită printr-o plată unică şi în volum deplin pentru perioada fiscală (anul calendaristic) pentru fiecare obiect al impunerii stabilit în art. 338 al CF. Taxa se achită indiferent de rezultatele testării tehnice obligatorie, iar înmatricularea, precum şi testarea tehnică obligatorie a autovehiculului, fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent, nu se efectuează.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=11552&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Alte-scrisori/Cu-privire-la-modul-de-achitare-a-taxei-pentru-folosirea-drumurilor-de-catre-autovehiculele-inmatriculate-in-Republica-Moldova-sc-nr-26-083-12-3954852-din-09022015

Noutăți ContabilȘef:

Sfaturi utile pentru completarea Declarației VEN12. Pentru a putea completa corect Declaraţia cu privire la impozit pe venit VEN 12, este nevoie de următoarele documente de bază.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11624&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Sfaturi-utile-pentru-completarea-Declaratiei-VEN12

Atenție! A fost publicat Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015. În Monitorul Oficial din 6 martie, a fost publicat Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 26.02.2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11699&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-A-fost-publicat-Planul-national-de-armonizare-a-legislatiei-pentru-anul-2015

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr. 207 din 04.03.2015
1. (29.1.7.65) Urmează IFS teritorial să aplice careva sancțiuni, în cazul în care din plățile efectuate în folosul avocatului care activează prin cabinetul avocatului de către agentul economic nu au fost reținut impozitul pe venit?
2. (29.3.13) În cazul în care, avocatul ce activează prin intermediul cabinetului de avocat a reflectat suma impozitului pe venit în alt rînd decît cel ce este indicat în explicațiile elaborate de IFPS, urmează a fi aplicate careva sancțiuni asupra avocaților respectivi?
3. (29.3.12) Unde urma avocatul, care a activat prin cabinet al avocatului, în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) prezentată pentru perioada fiscală 2013, să reflecte impozitul pe venit în mărime de 7% reținute de agentul economic din plăţile efectuate în folosul acestuia?
4. (1.65) Urmează IFS teritorial să aplice careva sancțiuni, în cazul în care din plățile efectuate în folosul avocatului care activează prin cabinetul avocatului de către agentul economic nu au fost reținut impozitul pe venit?
5. (1.13) În cazul în care, avocatul ce activează prin intermediul cabinetului de avocat a reflectat suma impozitului pe venit în alt rînd decît cel ce este indicat în explicațiile elaborate de IFPS, urmează a fi aplicate careva sancțiuni asupra avocaților respectivi?
6. (1.12) Unde urma avocatul, care a activat prin cabinet al avocatului, în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) prezentată pentru perioada fiscală 2013, să reflecte impozitul pe venit în mărime de 7% reținute de agentul economic din plăţile efectuate în folosul acestuia?
Ordinul IFPS nr. 210 din 09.03.2015
1. (29.4.23) Este în drept contribuabilul din Republica Moldova de a aplica prevederile Acordului de evitare a dublei impuneri încheiat cu un alt Stat contractant, în cazul în care rezidentul acestui Stat a prezentat certificatul de rezidență în formă electronică?
2. (29.1.6.25) Apare obligația de reflectare în Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS 14) a veniturilor îndreptate în favoarea persoanelor fizice de la care nu apare obligația de reținere a impozitului de 7%?
3. (29.1.6.24) Cum urmează a fi completate rubricile care se referă la codul fiscal al persoanei în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi(forma IALS 14), în condițiile în care aceasta nu dispune de cod fiscal?
4. (29.1.3.23) Se permite oare calcularea uzurii în scopuri fiscale pentru mijloacele fixe primite cu titlu gratuit pînă la 01.01.2014?
5. (29.1.6.7) Cum urmează de a fi completată col.2 "codul fiscal al beneficiarul plății" din Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14), în condițiile în care nerezidentul nu dispune de cod fiscal?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit și taxele pentru resursele naturale. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr. 213 din 10.03.2015
1. (29.1.3.53) Poate agentul economic să utilizeze pierderile reportate din perioada aplicării cotei "zero" la impozitul pe venit?
2. (29.1.6.26) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?
3. (29.1.8.32) Cum urmează a fi aplicate prevederile art.84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (regimul general la regimul IVAO sau invers)?
4. (29.1.3.52) Este în drept agentul economic ce a înregistrat pierderi reportate pentru perioadele ulterioare să le utilizeze dacă, din momentul înregistrării acestora, acesta și-a schimbat regimul de activitate din regimul general în regimul IVAO ulterior revenind iarăși la regimul general stabilit?
5. (29.1.6.26) Cum se completează boxele aferente genului principal de activitate din declarațiile (dările de seamă) cu privire la impozitul pe venit pentru perioada anului 2014 în contextul intrării în vigoare a versiunii CAEM rev.2?
Ordinul IFPS nr. 214 din 11.03.2015
1. (7.8.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior?
2. (7.7.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?
3. (7.6.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?
4. (7.5.7.3) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile?
5. (7.4.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice?
6. (7.3.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice?
7. (7.2.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?

Important! A fost completat Planul general de conturi contabile. A fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 26 din 04.03.2015, potrivit căruia a fost completat Planul general de conturi contabile. Aceste completări au scopul de a ajusta Planul general de conturi contabile la necesităţile asociaţiilor de economii şi împrumut, organizaţiilor de microfinanțare și altor entități similare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11775&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Important-A-fost-completat-Planul-general-de-conturi-contabile

Atenție! Ministerul Finanțelor a aprobat Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare. Obiectivele ghidului constă în prezentarea modului de întocmire a situaţiilor financiare în baza unui studiu de caz convenţional. Formularele documentelor primare, registrelor contabile şi notelor la situaţiile financiare prevăzute în ghid au un caracter de recomandare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11776&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-Ministerul-Finantelor-a-aprobat-Ghidul-metodologic-de-intocmire-a-situatiilor-financiare

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pentru amenajarea teritoriului. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 225 din 18.03.2015
1. (6.2.2.12) Pentru cine apare obligațiiile la taxa pentru amenajarea teritoriului în următoarele cazuri:
   -numărul mediu scriptic al salariaților lipsește, însă fondatorii sunt 2 persoane, unul din care exercită funcția de administrator (manager) al întreprinderii, iar al doilea nu este lucrător al întreprinderii;
   -numărul mediu scriptic al salariaților lipsește, însă fondatorii sunt 2 persoane, unul din care este nerezident al RM, care exercită funcția de administrator (manager) al întreprinderii, pentru care se remunerează salariu, iar al doilea nu este lucrător al întreprinderii?
2. (6.2.2.11) Obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului, potrivit art. 291 lit. a) al CF, îl constituie salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Totodată, baza impozabilă al obiectului impunerii, conform art. 291 alin. (2) al CF, este cea stabilită în anexa la titlu VII al CF. Conform lit. a) col. 2 a anexei la titlul VII al CF, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului, este numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Care de fapt este baza impozabilă care urmează a fi aplicată la calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului?
3. (6.2.2.10) Firma se află în proces de lichidare și lucrători nu are. Unicul fondator are statut de persoană juridică. În scopul lichidării firmei a fost numit un lichidator independent, care nu este lucrător al întreprinderii și nici al ei fondator. Apare în cazul dat obligația de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
4. (6.2.1.6) Suntem Asociația proprietarilor locuințelor privatizate (APLP) - organizație necomercială, ce corespunde cerințelor art. 52 al Codului fiscal. În legătură cu aceasta apare întrebarea, are în acest caz APLP obligația de calculare și achitare a taxei pentru amenajarea teritoriului?
5. (6.2.2.9) Care este modul de aprecierea numărului mediu scriptic trimestrial al salariaților în scopul calculării primei componente a bazei impozabile la taxa pentru amenajarea teritoriului?
6. (6.2.2.8) Care este modul de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului, dacă persoanele activează prin cumul la două sau mai multe întreprinderi?
7. (6.2.2.7) Urmează a fi inclusă în baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului fondatorul întreprinderii individuale, dacă întreprinderea nu funcţionează, iar fondatorul este angajat ca salariat în cadrul unei alte întreprinderi şi aceasta din urmă calculează şi achită pentru el taxa respectivă?
8. (6.2.2.6) Urmează a fi inclusă în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului persoana, care activează la întreprindere prin cumul?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 232 din 20.03.2015
1. (29.1.6.27) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind facturile fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 234 din 24.03.2015
1. (28.25.19) Urmează a fi înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale factura fiscală a cărei valoare impozabilă depășește 100 mii lei, dar care este generată prin SIA E-factura?
2. (28.25.18) Cum pot fi corectate datele înscrise eronat la înregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Noutăți:

SFS exclude practica fiscală de legalizare anuală a Registrelor mașinilor de casă şi de control. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) comunică că, în scopul eficientizării administrării fiscale, prin minimizarea cheltuielilor contribuabililor, se exclude practica fiscală de legalizare anuală a Registrelor mașinilor de casă şi de control (RMCC) la SFS.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11589&t=/Noutati/Noutati-generale/SFS-exclude-practica-fiscala-de-legalizare-anuala-a-Registrelor-mainilor-de-casa-si-de-control

Businessul apreciază iniţiativele guvernului de unificare a procesului naţional de raportare. La 2 martie a fost organizată o masă rotundă cu participarea profesioniştilor financiar-contabili. La eveniment au fost prezentate şi discutate alternativele de îmbunătăţire a sistemului naţional de raportări din cadrul Conceptului elaborat de Grupul de lucru. La fel, au fost discutate propuneri de îmbunătăţire a platformelor de raportări online deja existente - e-Declaraţii, e-Raportare şi e-Factura.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11666&t=/Noutati/Noutati-generale/Businessul-apreciaza-initiativele-guvernului-de-unificare-a-procesului-national-de-raportare

Serviciul Vamal continuă să simplifice formalitățile vamale pentru exportatori și importatori. Agenții economici nu vor mai avea nevoie de înregistrare la Serviciul Vamal pentru perfectarea operațiunile vamale. Acest lucru va fi posibil prin modernizarea Sistemului Informațional Integrat Vamal AsycudaWorld și modificarea corespunzătoare a actelor normative ale Serviciul Vamal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11717&t=/Noutati/Noutati-generale/Serviciul-Vamal-continua-sa-simplifice-formalitatile-vamale-pentru-exportatori-i-importatori

Fără TVA şi taxe vamale la importul materiei prime industriale din Federaţia Rusă. În efortul de ameliorare a condiţiilor pentru cooperarea industrială între agenţii economici din ţara noastră şi Federaţia Rusă, a extinderii pieţei de desfacere pentru mărfurile autohtone, Ministerul Economiei a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la iniţierea negocierilor asupra semnării Protocolului între Guvernul RM şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producţie pentru anul 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11726&t=/Noutati/Noutati-generale/Fara-TVA-si-taxe-vamale-la-importul-materiei-prime-industriale-din-Federatia-Rusa

În Moldova toate stocurile de mărfuri vor putea fi comercializate cu mărci de accize vechi. Mărfurile cu accize de model vechi vor putea fi comercializate până la epuizarea stocurilor. Guvernul a aprobat amendamentele respective în legislația fiscală la propunerea Ministerului Finanțelor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11772&t=/Noutati/Noutati-generale/In-Moldova-toate-stocurile-de-marfuri-vor-putea-fi-comercializate-cu-marci-de-accize-vechi

Scrisoare explicativă, în scopul asigurării corecte a prevederilor art.226(11) din Codul fiscal și executării p.6 al Ordinului IFPS, nr.16 din 14.01.2013. Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și art.226(11) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11778&t=/Noutati/Noutati-generale/Scrisoare-explicativa-in-scopul-asigurarii-corecte-a-prevederilor-art22611-din-Codul-fiscal-i-executarii-p6-al-Ordinului-IFPS-nr16-din-14012013

Fără taxă de stat la depunerea cererii de chemare în judecată. Pentru a asigura accesul la justiție pentru cât mai multe persoane, președintele CSJ, Mihai Poalelungi propune anularea plății taxei de timbru la momentul depunerii cererii de chemare în judecată și transferarea acesteia în sarcina părților care pierd procesul.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11782&t=/Noutati/Noutati-generale/Fara-taxa-de-stat-la-depunerea-cererii-de-chemare-in-judecata

Solicită Bonul de casă, de responsabilitatea fiecăruia din noi depinde bunăstarea întregului popor! Serviciul Fiscal de Stat ține să atenționeze că, la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii care încasează, integral sau parţial, cu numerar, carduri de credit/debit sau substitute de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a serviciilor prestate direct către populaţie sunt obligați să utilizeze mașina de casă și control, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11786&t=/Noutati/Noutati-generale/Solicita-Bonul-de-casa-de-responsabilitatea-fiecaruia-din-noi-depinde-bunastarea-intregului-popor

Proiectul planului de acțiuni privind implementarea Strategiei IMM pentru anii 2015-2017. O prioritate a activităţii Guvernului RM, o constituie susţinerea continuă de către stat a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) care, reprezintă o condiţie strict necesară pentru dezvoltarea durabilă a economiei, desfăşurarea cu succes a reformelor economice şi soluţionarea unui număr mare de probleme sociale.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11788&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-planului-de-actiuni-privind-implementarea-Strategiei-IMM-pentru-anii-2015-2017

Guvernul anunţă noi scumpiri pentru importul de maşini şi a taxei de drum. Accizele pentru carburanţi vor creşte, potrivit aceluiaşi proiect al politicii bugetar-fiscale. Scumpirile mai vizează vămuirea automobilelor sport şi de teren.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11795&t=/Noutati/Noutati-generale/Guvernul-anunta-noi-scumpiri-pentru-importul-de-masini-si-a-taxei-de-drum

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna martie 2015
Sursa:
http://www.contabilsef.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xMTgwNjEzX21kX21hcnRpZV8yMDE1LnBkZg%3D%3D 

Mai multă stabilitate și predictibilitate în legislația fiscală. Legislația fiscală se va modifica sau completa, inclusiv prin intermediul iniţiativelor legislative, înaintate de către deputaţi, cu o periodicitate de o dată în 6 luni, în decursul unui an calendaristic. O prevedere, în acest sens, se regăsește în proiectul modificărilor și completărilor în unele acte legislative în vigoare (Codul fiscal), ce vizează politica bugetar-fiscală pe anul 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11811&t=/Noutati/Noutati-generale/Mai-multa-stabilitate-i-predictibilitate-in-legislatia-fiscala

Despre condițiile de instalare a terminalelor POS. IFPS ține să atenționeze că agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent, sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11814&t=/Noutati/Noutati-generale/Despre-conditiile-de-instalare-a-terminalelor-POS

În atenția contribuabililor și a Inspectoratelor fiscale teritoriale. Drept rezultat al discuțiilor conducerii SFS cu reprezentanții mediului de afaceri din RM, au fost identificate unele probleme ce țin de păstrarea și arhivarea documentelor aferente activității economice a contribuabililor. Prin urmare, SFS în cadrul controalelor fiscale nu va înainta cerințe de păstrare a documentelor de evidență și dărilor de seamă contabile pentru o perioadă mai mare de 6 ani.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11824&t=/Noutati/Noutati-generale/In-atentia-contribuabililor-i-a-Inspectoratelor-fiscale-teritoriale

Datele despre proprietarii afacerilor din R. Moldova vor fi ACCESIBILE GRATUIT. Datele despre fondatorii întreprinderilor înregistrate în R. Moldova vor fi, începând cu luna aprilie, publice și gratuite, se arată într-un comunicat emis de Guvern.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11827&t=/Noutati/Noutati-generale/Datele-despre-proprietarii-afacerilor-din-R-Moldova-vor-fi-ACCESIBILE-GRATUIT

Articole:

Organizarea securităţii şi sănătăţii muncii la nivelul agenţilor economici din Republica Moldova. Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă un ansamblu de activităţi având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de lucru, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor. Organizarea activităţilor de securitatea şi sănătatea în muncă este realizată de către angajator, conform cerinţelor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, Codului Muncii şi Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale. În acest articol este descris modul de organizare a serviciului intern de protecţie şi prevenire, procedura de instruire la angajare și periodică a lucrătorilor, precum și actele care urmează a fi întocmite de către administratori.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=11822&t=/Articole/Alte-HR-AE/Organizarea-securitatii-si-sanatatii-muncii-la-nivelul-agentilor-economici-din-Republica-Moldova

Scrisorile IFPS:

Cu privire la modul de determinare a taxei pentru amenajarea teritoriului sc. nr. 26-08/3-12-4010/987 din 12.02.2015. IFPS, cu privire la modul de determinare a taxei pentru amenajarea teritoriului, a specificat că subiecţii impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, în conformitate cu art. 290 lit. a) al Codului fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă, iar obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului, potrivit art. 291 lit. a) al CF, îl constituie salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Baza impozabilă al obiectului impunerii, conform art. 291 alin. (2) al CF, este cea stabilită în anexa la titlu VII al CF. Nu se includ în efectivul de personal salariaţii angajaţi prin cumul (cumularzii externi) şi persoanele care prestează unităţii servicii în baza unor contracte de drept civil. Totodată, în această scrisoare este descrisă și procedura de calculare a efectivului de salariaţi în mediu.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=11553&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Alte-scrisori/Cu-privire-la-modul-de-determinare-a-taxei-pentru-amenajarea-teritoriului-sc-nr-26-083-12-4010987-din-12022015

Cu privire la modul de achitare a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sc. nr. 26-08/3-12-3954/852 din 09.02.2015. IFPS, cu privire la modul de achitare a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova menționează că reieşind din prevederile capitolului 2 al titlului IX al CF, subiecţii impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica - persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în RM, de sine stătător calculează taxa, în funcţie de caracteristicile tehnice ale autovehiculului, specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia şi de cota taxei stabilită conform anexei nr. 1 la titlu IX, iar aceasta se achită printr-o plată unică şi în volum deplin pentru perioada fiscală (anul calendaristic) pentru fiecare obiect al impunerii stabilit în art. 338 al CF. Taxa se achită indiferent de rezultatele testării tehnice obligatorie, iar înmatricularea, precum şi testarea tehnică obligatorie a autovehiculului, fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent, nu se efectuează.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=231&id=11552&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Alte-scrisori/Cu-privire-la-modul-de-achitare-a-taxei-pentru-folosirea-drumurilor-de-catre-autovehiculele-inmatriculate-in-Republica-Moldova-sc-nr-26-083-12-3954852-din-09022015

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...