37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 28.01.2015-27.02.2015

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 28.01.2015-27.02.2015

27.02.20153.555 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe Venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 43 din 27.01.2015
1. (29.2.5.8) Va avea oare persoana fizică obligația prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit în cazul în care, obține venitul impozabil din salariu de la un singur loc de muncă, și pe parcursul anului a înstrăinat un activ de capital (proprietate privată) la prețul de achiziționare sau la un preț mai mic decît prețul de achiziție a acestuia?
2. (29.2.5.6) În ce cazuri persoana fizică are obligații de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit?
3. (29.2.5.3) Arhivă (Modificat în conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 267 din 23.12.2011 publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012)
4. (29.2.5.2) Apare oare obligația la persoana fizică de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul în care pe parcursul anului a avut două și mai multe locuri de muncă?

Atenție! Au fost reînnoite listele auditorilor și societăților de audit. Ministerul Finanțelor a publicat extrasele din Registrul de stat privind auditorii și societăţile de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11392&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-Au-fost-reinnoite-listele-auditorilor-i-societatilor-de-audit

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pe valoarea adăugată și accize. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr.1812 din 31.12.2014
1. (4.10.11) Obligația de prezentare a Declarației privind achitarea accizelor (Forma ACZ09) se răsfrânge asupra subiecților impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403?
2. (4.10.10) Urmează a fi supuse inventarierii, calculării și achitării accizelor aferente, conform Declarației (Forma TDSA 14), mărfurile supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care acestea au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie importatorului?
3. (4.3.15) Este obligat subiectul impunerii cu accize importator de mărfuri, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, să se înregistreze ca plătitor de accize cu obținerea certificatului de accize de la organul fiscal?
4. (4.10.9) Subiectul impunerii cu accize ce produce țigări pe teritoriul Republicii Moldova are obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14)?
5. (4.10.8) Care subiecți ai impunerii cu accize au obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14)?

Ordinul IFPS nr.1813 din 31.12.2014
1. (28.21.45) Dacă perioada fiscală a semnării facturii fiscale electronice pe suport de hîrtie diferă de perioada fiscală în care aceasta a fost semnată în formă electronică în ce perioadă survine dreptul la trecerea în cont a TVA la cumpărător?
2. (28.21.44) Agentul economic, subiect al impunerii cu TVA, este în drept să prezintă anexa nr.1 la Declarația privind TVA corectată pentru perioadele precedente pentru care nu a fost emisă o Decizie a organului fiscal de micșorare a sumei TVA destinată trecerii în cont?
3. (28.16.5) Cum are loc informarea organului fiscal de către cumpărătorul (beneficiarul) mărfurilor, serviciilor, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art.1181 al Codului fiscal?
4. (28.21.43) „În cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor, la apariția condițiilor stabilite la art.1181 a Codului fiscal, nu a înregistrat factura fiscală în Registrul general electronic a facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depășirea termenului stabilit la art.1181 alin.(1), cum poate cumpărătorul să-și păstreze dreptul la trecerea în cont a sumei TVA din factura fiscală?"
5. (28.5.13) Care este modul de aplicare a TVA în cazul în care o persoană juridică rezidentă transmite pentru reparație, renovare, modernizare unei persoane juridice nerezidente un bun mobil și serviciile date sunt prestate peste hotarele Republicii Moldova?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pe valoarea adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 87 din 31.01.2015
1. (28.5.13) Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident/nerezident către nerezident/rezident?
2. (28.23.6) Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA, serviciile importate şi TVA aferentă acestora?

Problemele legate de prezentarea declarațiilor lunare BASS şi REV5. Din cauza că până în prezent nu a fost adoptată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, au apărut mai multe întrebări privind prezentarea declarațiilor forma BASS și REV 5.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11440&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Problemele-legate-de-prezentarea-declaratiilor-lunare-BASS-si-REV5

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pe valoarea adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 109 din 12.02.2015
1. (28.8.22) Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea activelor supuse uzurii, dacă valoarea de bilanț, valoarea cadastrală și valoarea contractuală a acestuia sînt diferite?
2. (28.8.21) Comasarea cu întrebarea din pct. 28.8.22. al Bazei generalizare a practicii fiscale
3. (28.8.20) Comasarea cu întrebarea din pct. 28.8.22. al Bazei generalizare a practicii fiscale
4. (28.6.4.5) Comasarea cu întrebarea din pct. 28.6.4.4. al Bazei generalizare a practicii fiscale
5. (28.3.29) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea mărfurilor pentru expertiza la organele abilitate?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 118 din 13.02.2015
1. (29.1.7.20) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 902 din Codul fiscal prin Legii nr. 267 din 23.12.2011, în vigoare 13.01.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012)
2. (29.1.7.15) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe de către organizațiile filantropice, care nu sunt angajați ai întreprinderii?
3. (29.1.7.14) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe, care nu sunt angajați ai întreprinderii?

Modul de prezentare a declarațiilor BASS pentru entitățile fără angajați. Conform comunicatului CNAS, unităţile înregistrate în calitate de plătitori, cu excepţia celor specificate la punctul 16, care pe tot parcursul anului bugetar nu au persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii sau nu au calculate salarii, au obligaţia de prezentare a declaraţiei forma BASS-AN.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11499&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Modul-de-prezentare-a-declaratiilor-BASS-pentru-entitatile-fara-angajati

Atenție! Modificări în Regulamentul cu privire la SIA "e-Factura". Conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 113 din 12.02.2015, a fost modificat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice "e-Factura", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11516&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-Modificari-in-Regulamentul-cu-privire-la-SIA-e-Factura

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pe valoarea adăugată.
Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:

Ordinul IFPS nr.125 din 19.02.2015
1. (6.13.6.1) Modificat în conformitate cu prevederile lit. l) la art. 290 din Codul fiscal, care a fost abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011(Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012
2. (6.12.6.1) Modificat în conformitate cu prevederile Anexei la Titlul VII din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 64 din 11.04.2014 publicată în M.O. nr. 110-114/286 din 09.05.2014
3. (6.11.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru parcare?
4. (6.10.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor, și satelor (comunelor)?
5. (6.9.6.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa balneară?
6. (6.8.6.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru cazare?
7. (6.7.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa de piață?
8. (6.6.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
9. (6.5.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscală la taxa de aplicare a simbolicii locale?
10. (6.4.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?
11. (6.3.6.1) Cînd se prezintă darea de seamă fiscală la taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?
12. (6.2.6.2) Cînd se prezintă darea de seamă fiscală pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
13. (6.2.5.1) Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru amenajarea teritoriului?

Ordinul IFPS nr.127 din 19.02.2015
1. (28.21.32) Cum se va reflecta de către furnizor și cumpărător suma TVA aferentă unei datorii compromise?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, și alte taxe. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 133 din 24.02.2015
1. (8.9.5.2) Modificat în conformitate cu prevederile Ordin IFPS nr. 993 din 07.07.2014 „Privind modificarea Ordinului IFPS nr. 289 din 07.06.2007) publicată în M.O. nr. 178-184/953 din 11.07.2014
2. (8.7.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?
3. (8.6.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare?
4. (8.5.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj?
5. (8.4.7.3) Reieșind din prevederile art. 352 alin. (11) al Codul fiscal, subiecții impunerii cu taxa pentru autovehiculele înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, rezidenți ai Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, urmează trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute actele necesare pentru circulația cu depășirea limitelor admise, să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) - Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL13). Urmează a fi prezentată darea de seamă respectivă de către această categorie de contribuabili în cazul în care organul poliției rutiere și/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizație specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise au întocmit un proces-verbal de constatare a lipsei autorizației speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizație?
6. (8.2.7.5) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Noutăți:

Pe piața serviciilor de comunicații a fost lansat un sistem de identificare a rău-platnicilor.
Pe piața serviciilor de comunicații a fost lansat Registrul Negativ al Debitorilor Activi, care oferă servicii menite să prevină şi să reducă riscurile în afaceri, precum şi să ofere posibilitatea recuperării datoriilor fără costuri şi eforturi suplimentare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11378&t=/Noutati/Noutati-generale/Pe-piata-serviciilor-de-comunicatii-a-fost-lansat-un-sistem-de-identificare-a-rau-platnicilor

Cu privire la aplicarea Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei la dările de seamă fiscale. Pentru perioadele fiscale de pînă la 31.12.2014, contribuabilii urmează să completeze în dările de seamă fiscale în care se reglementează indicarea codului genului principal de activitate aferent versiuni CAEM, ediția 2005. Pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2015, contribuabilii urmează să completeze codul genului principal de activitate conform noii versiuni CAEM, rev.2.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11384&t=/Noutati/Noutati-generale/Cu-privire-la-aplicarea-Clasificatorului-Activitatilor-din-Economia-Moldovei-la-darile-de-seama-fiscale

Serviciile CNAS, accesate cu ajutorul semnăturilor electronice. Agenții economici vor putea accesa serviciile Casei Naționale de Asigurări cu ajutorul semnăturilor electronice. Asta după ce sistemul de raportare la CNAS a fost racordat la serviciul MSign.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11397&t=/Noutati/Noutati-generale/Serviciile-CNAS-accesate-cu-ajutorul-semnaturilor-electronice

În 2015, va fi lansat Registrul Digital Agricol - platformă de date despre exporturi. Registrul Digital Agricol, platformă modernă de e-Achiziții și serviciul e-Autorizații în transport. Acestea sunt doar câteva dintre planurile Centrului e-Guvernare, care urmează să prindă viață în acest an.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11414&t=/Noutati/Noutati-generale/In-2015-va-fi-lansat-Registrul-Digital-Agricol-platforma-de-date-despre-exporturi

Ei beneficiază de proceduri simplificate și un număr mai redus de controale vamale. Numărul Agentilor economici autorizați în creștere. Serviciul Vamal informează că conceptul european de Agent Economic Autorizat (AEO) este implementat cu succes în Republica Moldova. Astfel la data curentă deja sunt certificaţi 63 de AEO, care beneficiază de proceduri simplificate și un număr mai redus de controale vamale.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11424&t=/Noutati/Noutati-generale/Ei-beneficiaza-de-proceduri-simplificate-i-un-numar-mai-redus-de-controale-vamale-Numarul-Agentilor-economici-autorizati-in-cretere

Modificări la preţurile formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Stimaţi contribuabili, Vă comunicăm că începînd cu 3 februarie curent intră în vigoare noi preţuri pentru formulare tipizate de documente primare cu regim special (inclusiv facturi şi facturi fiscale).
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11419&t=/Noutati/Noutati-generale/Modificari-la-preturile-formularelor-tipizate-de-documente-primare-cu-regim-special

Cu privire la unele aspecte ce ţin de folosirea Registrului MCC. IFPS, în legătură cu neclarităţile apărute la folosirea Registrului maşinii de casă şi control cu memorie fiscală, informează că dacă la sfârşitul anului de gestiune în Registrul MCC a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11433&t=/Noutati/Noutati-generale/Cu-privire-la-unele-aspecte-ce-tin-de-folosirea-Registrului-MCC

Anticamera online, serviciu pentru contribuabili, în curând funcțional. În scurt timp, contribuabilii vor purta un dialog deschis cu reprezentanţii conducerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS), această oportunitate fiind oferită de noul serviciu electronic "Anticamera online", lansat recent.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11442&t=/Noutati/Noutati-generale/Anticamera-online-serviciu-pentru-contribuabili-in-curand-functional

Va fi simplificat procesul de raportare. Activitatea de antreprenor în Republica Moldova, ca și în alte țări, implică o interacţiune permanentă cu diverse instituţii publice, printre care: Serviciul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Biroul Naţional de Statistică etc. Sistemul complicat de raportare, pe alocuri cu dublarea informațiilor prezentate la mai multe autorități, generează costuri inutile de administrare atât agenților economici, cât și autorităților publice.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11462&t=/Noutati/Noutati-generale/Va-fi-simplificat-procesul-de-raportare

Noi cerințe la livrarea pe piață a ambalajelor pentru alimente din plastic reciclat. Operatorii economici vor introduce pe piață materiale și obiecte din plastic reciclat, numai dacă ele vor fi obținute în urma unui proces de reciclare avizat sanitar, potrivit proiectului Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat, destinate să vină în contact cu produsele alimentare, expus pentru consultări publice.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11460&t=/Noutati/Noutati-generale/Noi-cerinte-la-livrarea-pe-piata-a-ambalajelor-pentru-alimente-din-plastic-reciclat

Reglementări privind prezentarea declaraţiilor către CNAS. Persoanele fizice (întreprinzători individuali, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, mediatori) şi alte categorii de unităţi înregistrate în calitate de plătitori, care pe tot parcursul anului bugetar nu au persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii sau nu au calculate salarii, au obligaţia de prezentare a declaraţiei forma BASS-AN.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11465&t=/Noutati/Noutati-generale/Reglementari-privind-prezentarea-declaratiilor-catre-CNAS

Spre atenţia agenţilor economici. Pentru calcularea şi stabilirea corectă a plăţilor pentru concediile de boală CNAS recomandă contabililor companiilor să se conducă de următorul pachet de acte legislative.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11472&t=/Noutati/Noutati-generale/Spre-atentia-agentilor-economic

Graficul controalelor planificate în trimestrul I al anului 2015
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11479&t=/Noutati/Noutati-generale/Graficul-controalelor-planificate-in-trimestrul-I-al-anului-2015

Scrisoare explicativă, în scopul asigurării corecte a prevederilor art.226(11) din Codul fiscal și executării p.6 al Ordinului IFPS, nr.16 din 14.01.2013. Scrisoare explicativă, "Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și art.226(11) din Codul fiscal"
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11483&t=/Noutati/Noutati-generale/Scrisoare-explicativa-in-scopul-asigurarii-corecte-a-prevederilor-art22611-din-Codul-fiscal-i-executarii-p6-al-Ordinului-IFPS-nr16-din-14012013

Sondaj de opinie al reprezentanților mediului de afaceri cu privire la soluțiile de îmbunătățire a sistemului național de raportări. Reprezentanții mediului de afaceri sunt invitați sa-și exprimă opiniile privind soluțiile de îmbunătățire a sistemului național de raportare din Republica Moldova.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11504&t=/Noutati/Noutati-generale/Sondaj-de-opinie-al-reprezentantilor-mediului-de-afaceri-cu-privire-la-solutiile-de-imbunatatire-a-sistemului-national-de-raportari

În atenţia persoanelor fizice! Campania declarării veniturilor persoanelor fizice a luat start în ianuarie. Termenul limită de prezentare a declaraţiei pe venit a cetăţenilor, obţinut în anul 2014 şi pentru achitarea impozitului aferent este 25 martie.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11510&t=/Noutati/Noutati-generale/In-atentia-persoanelor-fizice

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (simplificarea autorizării comercianţilor). Necesitatea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative derivă din situația în domeniul de reglementare a activităţilor de comerţ interior. Conform prevederilor cadrului juridic naţional, pentru desfăşurarea afacerii se solicită o mulţime de acte permisive (autorizaţii, certificate, avize, licenţe, etc.), majoritatea din care se dublează, impun costuri majore de timp şi bani, de asemenea, unele din acte sunt inoportune.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11539&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-legislative-simplificarea-autorizarii-comerciantilor

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015. Prezentul plan de acţiuni reprezintă instrumentul de politici al Guvernului care are ca scop implementarea pentru anul 2015 a Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 605 din 31.05.2007.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11541&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-Hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Planului-national-de-actiuni-pentru-ocuparea-fortei-de-munca-pe-anul-2015

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial. Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod. Astfel, persoanele fizice şi cele juridice beneficiază de acces la un spectru vast de servicii electronice fiscale, inclusiv la SIA „Declaraţie electronică" - metodă modernă de expediere on-line a dărilor de seamă fiscale la orice oră şi de oriunde.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11546&t=/Noutati/Noutati-generale/Agentii-economici-recent-deveniti-platitori-de-TVA-se-pot-conecta-la-servicii-electronice-fiscale-in-orice-IFS-teritorial

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău vă informează despre crearea şi funcţionarea următoarelor sisteme informaţionale automatizate. Toate persoanele juridice au posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice de autentificare. "Declaraţie electronică" reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a rapoartelor fiscale prin intermediul reţelei internet, fără necesitate de deplasare la organul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11554&t=/Noutati/Noutati-generale/Inspectoratul-Fiscal-de-Stat-mun-Chisinau-Va-informeaza-despre-crearea-si-functionarea-urmatoarelor-sisteme-informationale-automatizate/

Scrisorile IFPS:

Privind înregistrarea facturilor fiscale eliberate către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale sc. nr. 26-11/1-12(14)-30/303 din 16 ianuarie 2015. IFPS aduce la cunoștință că conform prevederilor art. 1181 alin. (1) al Codului fiscal, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100000 lei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării. Dacă în acest timp factura nu a fost înregistrată în acest Registrul, se aplica o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite. Totodată, dacă factura fiscală este eliberată prin Sistemul informaţional automatizat „e-Factura", aceasta automat este transferată în Sistemul informaţional automatizat „Registrul general electronic al facturilor fiscale".
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=11363&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Scrisorile-principale-cu-privire-la-TVA-si-accize/Privind-inregistrarea-facturilor-fiscale-eliberate-catre-furnizorul-subiect-al-impunerii-cu-TVA-in-Registrul-general-electronic-al-facturilor-fiscale-sc-nr-26-111-1214-30303-din-16-ianuarie-2015

Privind estimarea obligaţiilor fiscale prin metode şi surse indirecte a activităţii profesionale de avocat sc. nr. 26-11/1-12(14)-46/444 din 22 ianuarie 2015. IFPS informează că potrivit art. 1 alin. (2) al Legii cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19 iulie 2002, profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, şi totodată, nu este activitate de întreprinzător, iar cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. Prin urmare, veniturile obţinute în urma activităţii profesionale de avocat sunt impozabile conform art. 18 lit. a) al Codului fiscal, care reglementează că sursele de venit impozabile sunt veniturile provenite din activitatea de întreprinzător, din activitatea profesională sau din alte activităţi similare. Totodată, conform art. 189 alin. (2) al Codului fiscal, dacă în timpul controlului fiscal sumele impozitelor şi taxelor care urmau să fie vărsate la buget nu pot fi determinate din lipsă de evidenţă contabilă ori din cauza ţinerii ei neconforme, dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia) sau persoana lui cu funcţie de răspundere nu prezintă, în totalitate sau în parte, documentele de evidenţă şi/sau dările de seamă fiscale, organul fiscal calculează impozitele şi taxele prin metode şi din surse indirecte, efectuând ulterior recalcularea lor după restabilirea evidenţei, în conformitate cu legislaţia, sau după prezentarea documentelor respective. Astfel, estimarea obligaţiei fiscale prin metode şi surse indirecte, se răsfrâng și asupra activităţii profesionale de avocat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=229&id=11364&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Scrisorile-principale-cu-privire-la-Impozitul-pe-venit/Privind-estimarea-obligatiilor-fiscale-prin-metode-si-surse-indirecte-a-activitatii-profesionale-de-avocat-sc-nr-26-111-1214-46444-din-22-ianuarie-2015

Noutăți ContabilȘef:

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind Impozitul pe Venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 43 din 27.01.2015
1. (29.2.5.8) Va avea oare persoana fizică obligația prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit în cazul în care, obține venitul impozabil din salariu de la un singur loc de muncă, și pe parcursul anului a înstrăinat un activ de capital (proprietate privată) la prețul de achiziționare sau la un preț mai mic decît prețul de achiziție a acestuia?
2. (29.2.5.6) În ce cazuri persoana fizică are obligații de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit?
3. (29.2.5.3) Arhivă (Modificat în conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 267 din 23.12.2011 publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012)
4. (29.2.5.2) Apare oare obligația la persoana fizică de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul în care pe parcursul anului a avut două și mai multe locuri de muncă?

Atenție! Au fost reînnoite listele auditorilor și societăților de audit. Ministerul Finanțelor a publicat extrasele din Registrul de stat privind auditorii și societăţile de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie 2015.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11392&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-Au-fost-reinnoite-listele-auditorilor-i-societatilor-de-audit

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pe valoarea adăugată și accize. Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:
Ordinul IFPS nr.1812 din 31.12.2014
1. (4.10.11) Obligația de prezentare a Declarației privind achitarea accizelor (Forma ACZ09) se răsfrânge asupra subiecților impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403?
2. (4.10.10) Urmează a fi supuse inventarierii, calculării și achitării accizelor aferente, conform Declarației (Forma TDSA 14), mărfurile supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care acestea au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie importatorului?
3. (4.3.15) Este obligat subiectul impunerii cu accize importator de mărfuri, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, să se înregistreze ca plătitor de accize cu obținerea certificatului de accize de la organul fiscal?
4. (4.10.9) Subiectul impunerii cu accize ce produce țigări pe teritoriul Republicii Moldova are obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14)?
5. (4.10.8) Care subiecți ai impunerii cu accize au obligația de a prezenta Declarația privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 (Forma TDSA 14)?

Ordinul IFPS nr.1813 din 31.12.2014
1. (28.21.45) Dacă perioada fiscală a semnării facturii fiscale electronice pe suport de hîrtie diferă de perioada fiscală în care aceasta a fost semnată în formă electronică în ce perioadă survine dreptul la trecerea în cont a TVA la cumpărător?
2. (28.21.44) Agentul economic, subiect al impunerii cu TVA, este în drept să prezintă anexa nr.1 la Declarația privind TVA corectată pentru perioadele precedente pentru care nu a fost emisă o Decizie a organului fiscal de micșorare a sumei TVA destinată trecerii în cont?
3. (28.16.5) Cum are loc informarea organului fiscal de către cumpărătorul (beneficiarul) mărfurilor, serviciilor, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art.1181 al Codului fiscal?
4. (28.21.43) „În cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor, la apariția condițiilor stabilite la art.1181 a Codului fiscal, nu a înregistrat factura fiscală în Registrul general electronic a facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depășirea termenului stabilit la art.1181 alin.(1), cum poate cumpărătorul să-și păstreze dreptul la trecerea în cont a sumei TVA din factura fiscală?"
5. (28.5.13) Care este modul de aplicare a TVA în cazul în care o persoană juridică rezidentă transmite pentru reparație, renovare, modernizare unei persoane juridice nerezidente un bun mobil și serviciile date sunt prestate peste hotarele Republicii Moldova?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pe valoarea adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 87 din 31.01.2015
1. (28.5.13) Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident/nerezident către nerezident/rezident?
2. (28.23.6) Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA, serviciile importate şi TVA aferentă acestora?

Problemele legate de prezentarea declarațiilor lunare BASS şi REV5. Din cauza că până în prezent nu a fost adoptată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, au apărut mai multe întrebări privind prezentarea declarațiilor forma BASS și REV 5.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11440&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Problemele-legate-de-prezentarea-declaratiilor-lunare-BASS-si-REV5

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pe valoarea adăugată. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 109 din 12.02.2015
1. (28.8.22) Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea activelor supuse uzurii, dacă valoarea de bilanț, valoarea cadastrală și valoarea contractuală a acestuia sînt diferite?
2. (28.8.21) Comasarea cu întrebarea din pct. 28.8.22. al Bazei generalizare a practicii fiscale
3. (28.8.20) Comasarea cu întrebarea din pct. 28.8.22. al Bazei generalizare a practicii fiscale
4. (28.6.4.5) Comasarea cu întrebarea din pct. 28.6.4.4. al Bazei generalizare a practicii fiscale
5. (28.3.29) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea mărfurilor pentru expertiza la organele abilitate?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 118 din 13.02.2015
1. (29.1.7.20) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 902 din Codul fiscal prin Legii nr. 267 din 23.12.2011, în vigoare 13.01.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012)
2. (29.1.7.15) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe de către organizațiile filantropice, care nu sunt angajați ai întreprinderii?
3. (29.1.7.14) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe, care nu sunt angajați ai întreprinderii?

Modul de prezentare a declarațiilor BASS pentru entitățile fără angajați. Conform comunicatului CNAS, unităţile înregistrate în calitate de plătitori, cu excepţia celor specificate la punctul 16, care pe tot parcursul anului bugetar nu au persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii sau nu au calculate salarii, au obligaţia de prezentare a declaraţiei forma BASS-AN.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11499&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Modul-de-prezentare-a-declaratiilor-BASS-pentru-entitatile-fara-angajati

Atenție! Modificări în Regulamentul cu privire la SIA "e-Factura". Conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 113 din 12.02.2015, a fost modificat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice "e-Factura", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=512&id=11516&t=/Noutati/Noutati-Contabilef/Atentie-Modificari-in-Regulamentul-cu-privire-la-SIA-e-Factura

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa pe valoarea adăugată.
Cu actualizările puteţi lua cunoştinţă prin următoarele ordine:

Ordinul IFPS nr.125 din 19.02.2015
1. (6.13.6.1) Modificat în conformitate cu prevederile lit. l) la art. 290 din Codul fiscal, care a fost abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011(Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012
2. (6.12.6.1) Modificat în conformitate cu prevederile Anexei la Titlul VII din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 64 din 11.04.2014 publicată în M.O. nr. 110-114/286 din 09.05.2014
3. (6.11.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru parcare?
4. (6.10.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor, și satelor (comunelor)?
5. (6.9.6.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa balneară?
6. (6.8.6.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru cazare?
7. (6.7.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa de piață?
8. (6.6.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?
9. (6.5.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscală la taxa de aplicare a simbolicii locale?
10. (6.4.7.1) Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?
11. (6.3.6.1) Cînd se prezintă darea de seamă fiscală la taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?
12. (6.2.6.2) Cînd se prezintă darea de seamă fiscală pe taxa pentru amenajarea teritoriului?
13. (6.2.5.1) Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru amenajarea teritoriului?

Ordinul IFPS nr.127 din 19.02.2015
1. (28.21.32) Cum se va reflecta de către furnizor și cumpărător suma TVA aferentă unei datorii compromise?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, și alte taxe. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul nr. 133 din 24.02.2015
1. (8.9.5.2) Modificat în conformitate cu prevederile Ordin IFPS nr. 993 din 07.07.2014 „Privind modificarea Ordinului IFPS nr. 289 din 07.06.2007) publicată în M.O. nr. 178-184/953 din 11.07.2014
2. (8.7.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?
3. (8.6.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare?
4. (8.5.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj?
5. (8.4.7.3) Reieșind din prevederile art. 352 alin. (11) al Codul fiscal, subiecții impunerii cu taxa pentru autovehiculele înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, rezidenți ai Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, urmează trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute actele necesare pentru circulația cu depășirea limitelor admise, să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) - Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL13). Urmează a fi prezentată darea de seamă respectivă de către această categorie de contribuabili în cazul în care organul poliției rutiere și/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizație specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise au întocmit un proces-verbal de constatare a lipsei autorizației speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizație?
6. (8.2.7.5) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Noutăți:

Pe piața serviciilor de comunicații a fost lansat un sistem de identificare a rău-platnicilor.
Pe piața serviciilor de comunicații a fost lansat Registrul Negativ al Debitorilor Activi, care oferă servicii menite să prevină şi să reducă riscurile în afaceri, precum şi să ofere posibilitatea recuperării datoriilor fără costuri şi eforturi suplimentare.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11378&t=/Noutati/Noutati-generale/Pe-piata-serviciilor-de-comunicatii-a-fost-lansat-un-sistem-de-identificare-a-rau-platnicilor

Cu privire la aplicarea Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei la dările de seamă fiscale. Pentru perioadele fiscale de pînă la 31.12.2014, contribuabilii urmează să completeze în dările de seamă fiscale în care se reglementează indicarea codului genului principal de activitate aferent versiuni CAEM, ediția 2005. Pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2015, contribuabilii urmează să completeze codul genului principal de activitate conform noii versiuni CAEM, rev.2.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11384&t=/Noutati/Noutati-generale/Cu-privire-la-aplicarea-Clasificatorului-Activitatilor-din-Economia-Moldovei-la-darile-de-seama-fiscale

Serviciile CNAS, accesate cu ajutorul semnăturilor electronice. Agenții economici vor putea accesa serviciile Casei Naționale de Asigurări cu ajutorul semnăturilor electronice. Asta după ce sistemul de raportare la CNAS a fost racordat la serviciul MSign.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11397&t=/Noutati/Noutati-generale/Serviciile-CNAS-accesate-cu-ajutorul-semnaturilor-electronice

În 2015, va fi lansat Registrul Digital Agricol - platformă de date despre exporturi. Registrul Digital Agricol, platformă modernă de e-Achiziții și serviciul e-Autorizații în transport. Acestea sunt doar câteva dintre planurile Centrului e-Guvernare, care urmează să prindă viață în acest an.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11414&t=/Noutati/Noutati-generale/In-2015-va-fi-lansat-Registrul-Digital-Agricol-platforma-de-date-despre-exporturi

Ei beneficiază de proceduri simplificate și un număr mai redus de controale vamale. Numărul Agentilor economici autorizați în creștere. Serviciul Vamal informează că conceptul european de Agent Economic Autorizat (AEO) este implementat cu succes în Republica Moldova. Astfel la data curentă deja sunt certificaţi 63 de AEO, care beneficiază de proceduri simplificate și un număr mai redus de controale vamale.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11424&t=/Noutati/Noutati-generale/Ei-beneficiaza-de-proceduri-simplificate-i-un-numar-mai-redus-de-controale-vamale-Numarul-Agentilor-economici-autorizati-in-cretere

Modificări la preţurile formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Stimaţi contribuabili, Vă comunicăm că începînd cu 3 februarie curent intră în vigoare noi preţuri pentru formulare tipizate de documente primare cu regim special (inclusiv facturi şi facturi fiscale).
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11419&t=/Noutati/Noutati-generale/Modificari-la-preturile-formularelor-tipizate-de-documente-primare-cu-regim-special

Cu privire la unele aspecte ce ţin de folosirea Registrului MCC. IFPS, în legătură cu neclarităţile apărute la folosirea Registrului maşinii de casă şi control cu memorie fiscală, informează că dacă la sfârşitul anului de gestiune în Registrul MCC a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11433&t=/Noutati/Noutati-generale/Cu-privire-la-unele-aspecte-ce-tin-de-folosirea-Registrului-MCC

Anticamera online, serviciu pentru contribuabili, în curând funcțional. În scurt timp, contribuabilii vor purta un dialog deschis cu reprezentanţii conducerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS), această oportunitate fiind oferită de noul serviciu electronic "Anticamera online", lansat recent.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11442&t=/Noutati/Noutati-generale/Anticamera-online-serviciu-pentru-contribuabili-in-curand-functional

Va fi simplificat procesul de raportare. Activitatea de antreprenor în Republica Moldova, ca și în alte țări, implică o interacţiune permanentă cu diverse instituţii publice, printre care: Serviciul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Biroul Naţional de Statistică etc. Sistemul complicat de raportare, pe alocuri cu dublarea informațiilor prezentate la mai multe autorități, generează costuri inutile de administrare atât agenților economici, cât și autorităților publice.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11462&t=/Noutati/Noutati-generale/Va-fi-simplificat-procesul-de-raportare

Noi cerințe la livrarea pe piață a ambalajelor pentru alimente din plastic reciclat. Operatorii economici vor introduce pe piață materiale și obiecte din plastic reciclat, numai dacă ele vor fi obținute în urma unui proces de reciclare avizat sanitar, potrivit proiectului Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat, destinate să vină în contact cu produsele alimentare, expus pentru consultări publice.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11460&t=/Noutati/Noutati-generale/Noi-cerinte-la-livrarea-pe-piata-a-ambalajelor-pentru-alimente-din-plastic-reciclat

Reglementări privind prezentarea declaraţiilor către CNAS. Persoanele fizice (întreprinzători individuali, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, mediatori) şi alte categorii de unităţi înregistrate în calitate de plătitori, care pe tot parcursul anului bugetar nu au persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii sau nu au calculate salarii, au obligaţia de prezentare a declaraţiei forma BASS-AN.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11465&t=/Noutati/Noutati-generale/Reglementari-privind-prezentarea-declaratiilor-catre-CNAS

Spre atenţia agenţilor economici. Pentru calcularea şi stabilirea corectă a plăţilor pentru concediile de boală CNAS recomandă contabililor companiilor să se conducă de următorul pachet de acte legislative.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11472&t=/Noutati/Noutati-generale/Spre-atentia-agentilor-economic

Graficul controalelor planificate în trimestrul I al anului 2015
Sursa:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11479&t=/Noutati/Noutati-generale/Graficul-controalelor-planificate-in-trimestrul-I-al-anului-2015

Scrisoare explicativă, în scopul asigurării corecte a prevederilor art.226(11) din Codul fiscal și executării p.6 al Ordinului IFPS, nr.16 din 14.01.2013. Scrisoare explicativă, "Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și art.226(11) din Codul fiscal"
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11483&t=/Noutati/Noutati-generale/Scrisoare-explicativa-in-scopul-asigurarii-corecte-a-prevederilor-art22611-din-Codul-fiscal-i-executarii-p6-al-Ordinului-IFPS-nr16-din-14012013

Sondaj de opinie al reprezentanților mediului de afaceri cu privire la soluțiile de îmbunătățire a sistemului național de raportări. Reprezentanții mediului de afaceri sunt invitați sa-și exprimă opiniile privind soluțiile de îmbunătățire a sistemului național de raportare din Republica Moldova.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11504&t=/Noutati/Noutati-generale/Sondaj-de-opinie-al-reprezentantilor-mediului-de-afaceri-cu-privire-la-solutiile-de-imbunatatire-a-sistemului-national-de-raportari

În atenţia persoanelor fizice! Campania declarării veniturilor persoanelor fizice a luat start în ianuarie. Termenul limită de prezentare a declaraţiei pe venit a cetăţenilor, obţinut în anul 2014 şi pentru achitarea impozitului aferent este 25 martie.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11510&t=/Noutati/Noutati-generale/In-atentia-persoanelor-fizice

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (simplificarea autorizării comercianţilor). Necesitatea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative derivă din situația în domeniul de reglementare a activităţilor de comerţ interior. Conform prevederilor cadrului juridic naţional, pentru desfăşurarea afacerii se solicită o mulţime de acte permisive (autorizaţii, certificate, avize, licenţe, etc.), majoritatea din care se dublează, impun costuri majore de timp şi bani, de asemenea, unele din acte sunt inoportune.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11539&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-legislative-simplificarea-autorizarii-comerciantilor

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015. Prezentul plan de acţiuni reprezintă instrumentul de politici al Guvernului care are ca scop implementarea pentru anul 2015 a Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 605 din 31.05.2007.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11541&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-Hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Planului-national-de-actiuni-pentru-ocuparea-fortei-de-munca-pe-anul-2015

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial. Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod. Astfel, persoanele fizice şi cele juridice beneficiază de acces la un spectru vast de servicii electronice fiscale, inclusiv la SIA „Declaraţie electronică" - metodă modernă de expediere on-line a dărilor de seamă fiscale la orice oră şi de oriunde.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11546&t=/Noutati/Noutati-generale/Agentii-economici-recent-deveniti-platitori-de-TVA-se-pot-conecta-la-servicii-electronice-fiscale-in-orice-IFS-teritorial

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău vă informează despre crearea şi funcţionarea următoarelor sisteme informaţionale automatizate. Toate persoanele juridice au posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice de autentificare. "Declaraţie electronică" reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a rapoartelor fiscale prin intermediul reţelei internet, fără necesitate de deplasare la organul fiscal.
Sursa: http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=11554&t=/Noutati/Noutati-generale/Inspectoratul-Fiscal-de-Stat-mun-Chisinau-Va-informeaza-despre-crearea-si-functionarea-urmatoarelor-sisteme-informationale-automatizate/

Scrisorile IFPS:

Privind înregistrarea facturilor fiscale eliberate către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale sc. nr. 26-11/1-12(14)-30/303 din 16 ianuarie 2015. IFPS aduce la cunoștință că conform prevederilor art. 1181 alin. (1) al Codului fiscal, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100000 lei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării. Dacă în acest timp factura nu a fost înregistrată în acest Registrul, se aplica o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite. Totodată, dacă factura fiscală este eliberată prin Sistemul informaţional automatizat „e-Factura", aceasta automat este transferată în Sistemul informaţional automatizat „Registrul general electronic al facturilor fiscale".
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=11363&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Scrisorile-principale-cu-privire-la-TVA-si-accize/Privind-inregistrarea-facturilor-fiscale-eliberate-catre-furnizorul-subiect-al-impunerii-cu-TVA-in-Registrul-general-electronic-al-facturilor-fiscale-sc-nr-26-111-1214-30303-din-16-ianuarie-2015

Privind estimarea obligaţiilor fiscale prin metode şi surse indirecte a activităţii profesionale de avocat sc. nr. 26-11/1-12(14)-46/444 din 22 ianuarie 2015. IFPS informează că potrivit art. 1 alin. (2) al Legii cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19 iulie 2002, profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, şi totodată, nu este activitate de întreprinzător, iar cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. Prin urmare, veniturile obţinute în urma activităţii profesionale de avocat sunt impozabile conform art. 18 lit. a) al Codului fiscal, care reglementează că sursele de venit impozabile sunt veniturile provenite din activitatea de întreprinzător, din activitatea profesională sau din alte activităţi similare. Totodată, conform art. 189 alin. (2) al Codului fiscal, dacă în timpul controlului fiscal sumele impozitelor şi taxelor care urmau să fie vărsate la buget nu pot fi determinate din lipsă de evidenţă contabilă ori din cauza ţinerii ei neconforme, dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia) sau persoana lui cu funcţie de răspundere nu prezintă, în totalitate sau în parte, documentele de evidenţă şi/sau dările de seamă fiscale, organul fiscal calculează impozitele şi taxele prin metode şi din surse indirecte, efectuând ulterior recalcularea lor după restabilirea evidenţei, în conformitate cu legislaţia, sau după prezentarea documentelor respective. Astfel, estimarea obligaţiei fiscale prin metode şi surse indirecte, se răsfrâng și asupra activităţii profesionale de avocat.
Sursa: http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=229&id=11364&t=/Legislatia/Legislatia-fiscala/Scrisori/Scrisorile-principale-cu-privire-la-Impozitul-pe-venit/Privind-estimarea-obligatiilor-fiscale-prin-metode-si-surse-indirecte-a-activitatii-profesionale-de-avocat-sc-nr-26-111-1214-46444-din-22-ianuarie-2015

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...