37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 27.10.2016-17.11.2016

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 27.10.2016-17.11.2016

17.11.20162.439 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef:

În atenția antreprenorilor! Au fost majorate mai multe amenzi privind activitatea antreprenorială. A fost modificat și completat Codul penal, prin urmare, unitatea convenţională de amendă va fi egală cu 50 de lei. Până acum, aceasta era egală cu 20 lei. Totodată, au fost modificate mai multe amenzi, printre care și cele care se referă la activitatea de întreprinzător.

Nou! Completări în Codul fiscal privind controlul fiscal la fața locului al persoanelor care practică activitate de întreprinzător. Articolul 216 „Controlul fiscal la faţa locului" din Codul fiscal a fost completat cu alineatul (9) și (10). Respectiv, controlul fiscal la faţa locului al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se va înregistra şi se va supraveghea în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, la fel și controlul la faţa locului efectuat la solicitarea contribuabilului în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la bugetul public naţional se va raporta numai în conformitate cu legea menționată.

Totul pentru contabil. Instrumente noi. Vă aducem la cunoștință că pagina electronică contabilsef.md a implementat un nou serviciu pentru cititorii săi: Revista electronica „Contabilsef.md". În revista electronică vor fi publicate articole din domeniul contabilitate, audit, legislația fiscală, legislația muncii etc., întrebări-răspunsuri, tabele comparative, precum și alte informații utile care vor facilita înțelegerea și studierea Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și aplicarea acestora în practică, aplicarea corectă a legislației fiscale, legislației muncii și nu numai.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind factura fiscală. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1116 din 01.11.2016
Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1116 din 01.11.2016
1. (28.15.46) Ce adresă indică furnizorul în factura fiscală în cazul în care livrarea mărfurilor este efectuată de o subdiviziune situată în afara locului de reședința de bază (adresa juridică) a acesteia?
2. (28.18.4) [modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte legislative nr.91 din 13 mai 2016 (Monitorul Oficial nr.134-139/279 din 20 mai 2016), prin trecerea în arhiva la întrebarea nr. 28.18.7]

Ai dаtorii la stat? A fost aprobată cererea privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale. A fost aprobat formularul tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amânare. Cererea se va completa de către persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului restanţier sau persoana care acţionează în baza unei procuri, eliberată în conformitate cu legislaţia şi care-i atestă împuternicirile de resort sau părinte, înfietor, tutore sau curator în cazul persoanei fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1134 din 03.11.2016
1. (28.17.21). Arhiva [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].
2. (28.17.20). Arhiva [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].
3. (28.17.18) La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală procurată la cota de 20% de la agenții economici din regiunea transnistreană care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova la livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul țării?
4. (28.17.17) La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală livrată de către agenții economici din regiunea transnistreană?
5. (28.17.16). Arhiva [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].
6. (28.17.15) La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală importată și livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul țării?
7. (28.17.5). Arhiva (în vigoare pînă la data 01.07.2016) Ce cotă a TVA se va aplica pentru producţia agricolă autohtonă ambalată?
8. (28.17.3). Arhiva [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind restituirea impozitului pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1135 din 04.11.2016
1. (29.2.7.5) Care sunt documentele necesare de a fi prezentate de persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la restituirea impozitului pe venit în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției (soțului) decedate ulterior?

Care va fi salariul mediu lunar în 2017 și la ce calcule îl vom utiliza. A fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017. Acesta va fi în mărime de 5300 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie.

Important! Iată cum unitățile de schimb valutar vor avea dreptul să modifice cursurile. Din 10 decembrie 2016, unităţile de schimb valutar vor avea dreptul de a modifica cursurile de cumpărare şi vânzare stabilite de către acestea la începutul programului de lucru pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, o singură dată în decursul programului de lucru sau de două ori în decursul programului de lucru.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1164 din 10.11.2016
1. (29.1.7.2) Cum se impozitează venitul persoanei fizice obținut în formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care nu cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională? Care sunt criteriile după care o campanie promoțională este calificată ca fiind anunțată public?
2. (29.1.7.24) Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoanele fizice producție agricolă în formă naturală?
3. (29.1.7.16) Cum se vor impozita dobânzile achitate persoanelor fizice de către organizațiile de microfinanțare pentru împrumuturile acordate de către acestea?
4. (29.1.7.8) Contribuabilul efectuează donații ale bunurilor în folosul persoanelor fizice în formă monetară și nemonetară, care nu sunt deductibile în scopuri fiscale. Se reține impozitul la sursa de plată?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1168 din 11.11.2016
1. (28.21.32) Cum se va reflecta de către furnizor și cumpărător suma TVA aferentă unei datorii compromise?
2. (28.21.2) Care sunt documentele ce permit trecerea în cont a sumei TVA, altele decît factura fiscală?

Politica bugetar-fiscală pentru 2017. Care vor fi noile atribuții ale inspectorilor fiscali și ce ne așteaptă? A fost publicat Proiectul de lege cu privire la politica bugetar-fiscală pentru anul 2017. În proiect se propune modificarea și completarea Codului fiscal. Se propune introducerea noțiunii „soluţia fiscală individuală anticipată", „locuinţă de bază" și completarea noțiunii de royalty. Totodată, se propune și reformarea Serviciului Fiscal de Stat, iar în realizarea funcţiilor sale, acesta va avea atribuţii în domeniul constatării infracţiunilor.

Noutăți:

„e-Cerere Indemnizații Familiilor cu Copii" - un serviciu inovativ pentru Republica Moldova. Familiile cu copii vor putea depune cererea de solicitare a îndemnizațiilor în regim on-line, prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și pagina-web oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale (www.cnas.md).

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna noiembrie 2016

Atenţie contribuabili persoane fizice care lucrează într-un singur loc de muncă. Sunteţi obligaţi să vă verificaţi existenţa obligaţiei de declare şi achitare a impozitului pe venit pentru a evita atragerea la răspundere şi achitarea penalităţilor pentru nedeclararea şi neachitarea impozitului pe venit la timp.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (privind indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă). Proiectul propune preluarea obligaţiei de stabilire, calcul şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă prevăzute de actele legislative menţionate supra, de la angajator către CNAS prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale.

Ți-a fost încălcat dreptul de consumator? Iată unde te poți adresa. 15 organizaţii neguvernamentale din RM au creat, în premieră, Forumul pentru Protecția Consumatorilor în Siguranța Alimentelor. Forumul își propune să consolideze şi să coordoneze eforturile societății civile în domeniul siguranței alimentare a consumatorilor în RM.

Proiectul Indicațiilor metodice privind particularităţile contabilităţii şi prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut. Proiectul a fost elaborat ca rezultat al necesității substituirii S.N.C. 63 „Prezentarea informației în rapoartele financiare ale asociațiilor de economii și împrumut și ale altor instituții similare" (SNC 63), aprobat prin Ordinul MF nr. 89 din 28.10.2002 la cerințele internaționale de ţinere a contabilităţii şi raportare financiară.

Proiectul HG privind modificarea și completarea Regulamentului aprobat prin HG nr. 697 din 22 august 2014. Proiectul HG privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr. 697 din 22 august 2014 a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a completărilor operate la Codul fiscal, precum și ca urmare a elucidării unor situații la care au fost abordate întrebări din partea contribuabililor vizavi de reținerea impozitului pe venit din veniturile achitate sub formă de salarii.

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit. Proiectul a fost elaborat întru executarea prevederilor art. 151 din Codul fiscal, în vederea explicării modului de determinare a obligației fiscale aferente impozitului pe venit  atât pentru contribuabilii care practică activitate de întreprinzător cât şi persoane cetățeni, precum și aspectele care se referă la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din veniturile altele decât sub formă de salariu.

Articole:

Website - aspecte contabile în conformitate cu SNC noi. Cheltuielile legate de organizarea paginii web constituie o imobilizare necorporală? Această întrebare este generată de conținutul punctului 41 şi exemplu nr. 12 din SNC "Imobilizări necorporale şi corporale". La prima vedere totul pare să fie clar - cheltuielile suportate se includ în costul website-lui. În baza celor expuse mai sus, reieșind din practica contabilă, în cele mai răspândite cazuri contabilii reflectă cheltuielile enumerate mai sus în componența imobilizărilor necorporale, fără a analiza dacă acestea corespund, în fiecare caz, criteriilor de recunoaștere a unei imobilizări necorporale.

Contract de leаsing și despăgubire de asigurare: aspecte contabile și fiscale. Motiv pentru scrierea acestui articol a constituit o adresare a unui cititor al paginii contabilsef.md, în care a solicitat explicații privind contabilizarea tranzacțiilor în baza unui contract de leasing financiar în situația în care bunul primit în leasing (unitate de transport) a fost deteriorat parțial, în rezultatul unui accident rutier. Obiectul leasingului a fost asigurat CASCO de către o companie de asigurare. După producerea accidentului asiguratorul a evaluat valoarea daunei și a stabilit suma plății de despăgubire. Cititorul nostru se interesa: cum urmează să fie reflectată în contabilitate dauna stabilită și despăgubirea de asigurare? Care sunt consecințele fiscale ale producerii accidentului (pierderi stabilite)?

Sold creditor de creanțe sau sоld debitor de datorii? Conform p. 15 din SNC "Creanțe și investiții financiare" este stipulat că dacă la data raportării, suma mijloacelor încasate în urma stingerii unor creanţe depăşeşte valoarea recunoscută a acestora, diferenţa respectivă se înregistrează ca datorii. O prevedere asemănătoare putem găsi și în SNC „Capital propriu şi datorii" în p. 38 se indică că dacă la data raportării valoarea mijloacelor îndreptate pentru stingerea unei datorii depăşeşte suma acesteia, diferenţa respectivă se înregistrează ca creanţă.

Cheltuieli din contul profitului - inovație sau eroare? Tema pentru acest articol a fost concepută cu mult timp în urmă. În primul rând, în calitate de reacție la publicațiile în edițiile periodice, practica contabilă potrivit cărora profitul net poate constitui o sursă de acoperire a cheltuielilor curente ale unei societăți comerciale. Se promovează ideea că profitul net (rezervele) entității constituie o sursă de plată a salariilor angajaților, ajutoarelor materiale, contribuțiilor de asigurare de stat obligatorii, primelor de asistență medicală; o sursă pentru acoperirea altor cheltuieli curente suportate de întreprinderea raportoare. Pentru ca această afirmație contabilă să fie adevăr, se prezumă că este suficient ca entitatea să dețină decizia în acest sens al organului de conducere al acesteia.

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat - repartizare de dividende? Aspecte contabile și fiscale. Această întrebare a apărut la ordinea zilei pe neașteptate, în perioada în care era în vigoare cota de 0% la impozitul pe venit, atunci când Serviciul fiscal a emis o scrisoare explicativă în care, pentru prima dată, a formulat o concluzie neașteptată la acel moment, precum că majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende și această operațiune urmează să fie impozitată corespunzător repartizării dividendelor către proprietari. Atunci o așa abordare părea îndoielnică, deoarece practica fiscală (contabilă) la acel moment nu prevedea așa ceva și nici în legislația fiscală n-au fost operate modificări în acest sens. Ar fi relevant să evidențiem câteva jaloane care marchează evoluția subiectului analizat.

Reprezentanță permanentă a nerezidentului - incertitudini și întrebări fără răspuns. Tema acestui articol a fost inspirată de o situație obișnuită din viața de toate zilele - un contract de locațiune a unui bun imobil, amplasat în Republica Moldova, în cadrul căruia în calitate de locator apare o persoană nerezidentă (persoană fizică cetățean străin sau întreprindere nerezidentă), iar în poziția de locatar - o întreprindere rezidentă. Analizând obligațiile fiscale ale părților contractante, care reies din acest contract, am stabilit mai multe incertitudini și întrebări, legate de activitatea unui nerezident în Republica Moldova, la care n-am găsit un răspuns univoc în legislația fiscală.

Scrisori ale Ministerului Finanțelor și IFPS:

Referitor la regimul fiscal al operaţiunii de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat sc. nr. 14/3-06/419 din 31.10.2016. Dividendele, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul repartizat aferent perioadei anului 2012 şi perioadelor ulterioare se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%. Concomitent, dividendele, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul repartizat aferent perioadelor 2008-2011 inclusiv, se va impozita la sursa de plată la cota de 15%. La fel, suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, se va impozita la sursa de plată la cota de 15%. Totodată, menţionăm că, majorarea capitalului social din contul profitului net reprezintă majorarea valorilor cotelor acţionarilor (asociaţilor) şi, concomitent, repartizarea profitului net între aceşti fondatori.

Modul de aplicare a taxei pentru dispozitivele publicitare prin prisma modificărilor şi completărilor realizate în Codul fiscal prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 sc. nr. 26-08/3-11-9966/8247 din 06.10.2016. Calcularea taxei pentru dispozitivele publicitare se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cota stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (AAPL) în funcţie de suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar şi locul amplasării, din ziua indicată de către AAPL în autorizaţiile (coordonările) corespunzătoare eliberate de către aceasta şi până în ziua în care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de către AAPL sau până în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acestora. Amplasarea publicităţii exterioare, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, se admite cu permisiunea organului respectiv al administraţiei publice locale.

Noutăți ContabilȘef:

În atenția antreprenorilor! Au fost majorate mai multe amenzi privind activitatea antreprenorială. A fost modificat și completat Codul penal, prin urmare, unitatea convenţională de amendă va fi egală cu 50 de lei. Până acum, aceasta era egală cu 20 lei. Totodată, au fost modificate mai multe amenzi, printre care și cele care se referă la activitatea de întreprinzător.

Nou! Completări în Codul fiscal privind controlul fiscal la fața locului al persoanelor care practică activitate de întreprinzător. Articolul 216 „Controlul fiscal la faţa locului" din Codul fiscal a fost completat cu alineatul (9) și (10). Respectiv, controlul fiscal la faţa locului al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se va înregistra şi se va supraveghea în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, la fel și controlul la faţa locului efectuat la solicitarea contribuabilului în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la bugetul public naţional se va raporta numai în conformitate cu legea menționată.

Totul pentru contabil. Instrumente noi. Vă aducem la cunoștință că pagina electronică contabilsef.md a implementat un nou serviciu pentru cititorii săi: Revista electronica „Contabilsef.md". În revista electronică vor fi publicate articole din domeniul contabilitate, audit, legislația fiscală, legislația muncii etc., întrebări-răspunsuri, tabele comparative, precum și alte informații utile care vor facilita înțelegerea și studierea Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și aplicarea acestora în practică, aplicarea corectă a legislației fiscale, legislației muncii și nu numai.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind factura fiscală. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1116 din 01.11.2016
Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1116 din 01.11.2016
1. (28.15.46) Ce adresă indică furnizorul în factura fiscală în cazul în care livrarea mărfurilor este efectuată de o subdiviziune situată în afara locului de reședința de bază (adresa juridică) a acesteia?
2. (28.18.4) [modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte legislative nr.91 din 13 mai 2016 (Monitorul Oficial nr.134-139/279 din 20 mai 2016), prin trecerea în arhiva la întrebarea nr. 28.18.7]

Ai dаtorii la stat? A fost aprobată cererea privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale. A fost aprobat formularul tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amânare. Cererea se va completa de către persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului restanţier sau persoana care acţionează în baza unei procuri, eliberată în conformitate cu legislaţia şi care-i atestă împuternicirile de resort sau părinte, înfietor, tutore sau curator în cazul persoanei fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1134 din 03.11.2016
1. (28.17.21). Arhiva [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].
2. (28.17.20). Arhiva [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].
3. (28.17.18) La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală procurată la cota de 20% de la agenții economici din regiunea transnistreană care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova la livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul țării?
4. (28.17.17) La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală livrată de către agenții economici din regiunea transnistreană?
5. (28.17.16). Arhiva [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].
6. (28.17.15) La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală importată și livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul țării?
7. (28.17.5). Arhiva (în vigoare pînă la data 01.07.2016) Ce cotă a TVA se va aplica pentru producţia agricolă autohtonă ambalată?
8. (28.17.3). Arhiva [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind restituirea impozitului pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1135 din 04.11.2016
1. (29.2.7.5) Care sunt documentele necesare de a fi prezentate de persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la restituirea impozitului pe venit în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției (soțului) decedate ulterior?

Care va fi salariul mediu lunar în 2017 și la ce calcule îl vom utiliza. A fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017. Acesta va fi în mărime de 5300 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie.

Important! Iată cum unitățile de schimb valutar vor avea dreptul să modifice cursurile. Din 10 decembrie 2016, unităţile de schimb valutar vor avea dreptul de a modifica cursurile de cumpărare şi vânzare stabilite de către acestea la începutul programului de lucru pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, o singură dată în decursul programului de lucru sau de două ori în decursul programului de lucru.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind impozitul pe venit. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1164 din 10.11.2016
1. (29.1.7.2) Cum se impozitează venitul persoanei fizice obținut în formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care nu cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională? Care sunt criteriile după care o campanie promoțională este calificată ca fiind anunțată public?
2. (29.1.7.24) Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoanele fizice producție agricolă în formă naturală?
3. (29.1.7.16) Cum se vor impozita dobânzile achitate persoanelor fizice de către organizațiile de microfinanțare pentru împrumuturile acordate de către acestea?
4. (29.1.7.8) Contribuabilul efectuează donații ale bunurilor în folosul persoanelor fizice în formă monetară și nemonetară, care nu sunt deductibile în scopuri fiscale. Se reține impozitul la sursa de plată?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind TVA. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul IFPS nr. 1168 din 11.11.2016
1. (28.21.32) Cum se va reflecta de către furnizor și cumpărător suma TVA aferentă unei datorii compromise?
2. (28.21.2) Care sunt documentele ce permit trecerea în cont a sumei TVA, altele decît factura fiscală?

Politica bugetar-fiscală pentru 2017. Care vor fi noile atribuții ale inspectorilor fiscali și ce ne așteaptă? A fost publicat Proiectul de lege cu privire la politica bugetar-fiscală pentru anul 2017. În proiect se propune modificarea și completarea Codului fiscal. Se propune introducerea noțiunii „soluţia fiscală individuală anticipată", „locuinţă de bază" și completarea noțiunii de royalty. Totodată, se propune și reformarea Serviciului Fiscal de Stat, iar în realizarea funcţiilor sale, acesta va avea atribuţii în domeniul constatării infracţiunilor.

Noutăți:

„e-Cerere Indemnizații Familiilor cu Copii" - un serviciu inovativ pentru Republica Moldova. Familiile cu copii vor putea depune cererea de solicitare a îndemnizațiilor în regim on-line, prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și pagina-web oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale (www.cnas.md).

Calendarul fiscal al contribuabilului pe luna noiembrie 2016

Atenţie contribuabili persoane fizice care lucrează într-un singur loc de muncă. Sunteţi obligaţi să vă verificaţi existenţa obligaţiei de declare şi achitare a impozitului pe venit pentru a evita atragerea la răspundere şi achitarea penalităţilor pentru nedeclararea şi neachitarea impozitului pe venit la timp.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (privind indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă). Proiectul propune preluarea obligaţiei de stabilire, calcul şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă prevăzute de actele legislative menţionate supra, de la angajator către CNAS prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale.

Ți-a fost încălcat dreptul de consumator? Iată unde te poți adresa. 15 organizaţii neguvernamentale din RM au creat, în premieră, Forumul pentru Protecția Consumatorilor în Siguranța Alimentelor. Forumul își propune să consolideze şi să coordoneze eforturile societății civile în domeniul siguranței alimentare a consumatorilor în RM.

Proiectul Indicațiilor metodice privind particularităţile contabilităţii şi prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut. Proiectul a fost elaborat ca rezultat al necesității substituirii S.N.C. 63 „Prezentarea informației în rapoartele financiare ale asociațiilor de economii și împrumut și ale altor instituții similare" (SNC 63), aprobat prin Ordinul MF nr. 89 din 28.10.2002 la cerințele internaționale de ţinere a contabilităţii şi raportare financiară.

Proiectul HG privind modificarea și completarea Regulamentului aprobat prin HG nr. 697 din 22 august 2014. Proiectul HG privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr. 697 din 22 august 2014 a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a completărilor operate la Codul fiscal, precum și ca urmare a elucidării unor situații la care au fost abordate întrebări din partea contribuabililor vizavi de reținerea impozitului pe venit din veniturile achitate sub formă de salarii.

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit. Proiectul a fost elaborat întru executarea prevederilor art. 151 din Codul fiscal, în vederea explicării modului de determinare a obligației fiscale aferente impozitului pe venit  atât pentru contribuabilii care practică activitate de întreprinzător cât şi persoane cetățeni, precum și aspectele care se referă la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din veniturile altele decât sub formă de salariu.

Articole:

Website - aspecte contabile în conformitate cu SNC noi. Cheltuielile legate de organizarea paginii web constituie o imobilizare necorporală? Această întrebare este generată de conținutul punctului 41 şi exemplu nr. 12 din SNC "Imobilizări necorporale şi corporale". La prima vedere totul pare să fie clar - cheltuielile suportate se includ în costul website-lui. În baza celor expuse mai sus, reieșind din practica contabilă, în cele mai răspândite cazuri contabilii reflectă cheltuielile enumerate mai sus în componența imobilizărilor necorporale, fără a analiza dacă acestea corespund, în fiecare caz, criteriilor de recunoaștere a unei imobilizări necorporale.

Contract de leаsing și despăgubire de asigurare: aspecte contabile și fiscale. Motiv pentru scrierea acestui articol a constituit o adresare a unui cititor al paginii contabilsef.md, în care a solicitat explicații privind contabilizarea tranzacțiilor în baza unui contract de leasing financiar în situația în care bunul primit în leasing (unitate de transport) a fost deteriorat parțial, în rezultatul unui accident rutier. Obiectul leasingului a fost asigurat CASCO de către o companie de asigurare. După producerea accidentului asiguratorul a evaluat valoarea daunei și a stabilit suma plății de despăgubire. Cititorul nostru se interesa: cum urmează să fie reflectată în contabilitate dauna stabilită și despăgubirea de asigurare? Care sunt consecințele fiscale ale producerii accidentului (pierderi stabilite)?

Sold creditor de creanțe sau sоld debitor de datorii? Conform p. 15 din SNC "Creanțe și investiții financiare" este stipulat că dacă la data raportării, suma mijloacelor încasate în urma stingerii unor creanţe depăşeşte valoarea recunoscută a acestora, diferenţa respectivă se înregistrează ca datorii.O prevedere asemănătoare putem găsi și în SNC „Capital propriu şi datorii" în p. 38 se indică că dacă la data raportării valoarea mijloacelor îndreptate pentru stingerea unei datorii depăşeşte suma acesteia, diferenţa respectivă se înregistrează ca creanţă.

Cheltuieli din contul profitului - inovație sau eroare? Tema pentru acest articol a fost concepută cu mult timp în urmă. În primul rând, în calitate de reacție la publicațiile în edițiile periodice, practica contabilă potrivit cărora profitul net poate constitui o sursă de acoperire a cheltuielilor curente ale unei societăți comerciale. Se promovează ideea că profitul net (rezervele) entității constituie o sursă de plată a salariilor angajaților, ajutoarelor materiale, contribuțiilor de asigurare de stat obligatorii, primelor de asistență medicală; o sursă pentru acoperirea altor cheltuieli curente suportate de întreprinderea raportoare. Pentru ca această afirmație contabilă să fie adevăr, se prezumă că este suficient ca entitatea să dețină decizia în acest sens al organului de conducere al acesteia.

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat - repartizare de dividende? Aspecte contabile și fiscale. Această întrebare a apărut la ordinea zilei pe neașteptate, în perioada în care era în vigoare cota de 0% la impozitul pe venit, atunci când Serviciul fiscal a emis o scrisoare explicativă în care, pentru prima dată, a formulat o concluzie neașteptată la acel moment, precum că majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende și această operațiune urmează să fie impozitată corespunzător repartizării dividendelor către proprietari. Atunci o așa abordare părea îndoielnică, deoarece practica fiscală (contabilă) la acel moment nu prevedea așa ceva și nici în legislația fiscală n-au fost operate modificări în acest sens. Ar fi relevant să evidențiem câteva jaloane care marchează evoluția subiectului analizat.

Reprezentanță permanentă a nerezidentului - incertitudini și întrebări fără răspuns. Tema acestui articol a fost inspirată de o situație obișnuită din viața de toate zilele - un contract de locațiune a unui bun imobil, amplasat în Republica Moldova, în cadrul căruia în calitate de locator apare o persoană nerezidentă (persoană fizică cetățean străin sau întreprindere nerezidentă), iar în poziția de locatar - o întreprindere rezidentă. Analizând obligațiile fiscale ale părților contractante, care reies din acest contract, am stabilit mai multe incertitudini și întrebări, legate de activitatea unui nerezident în Republica Moldova, la care n-am găsit un răspuns univoc în legislația fiscală.

Scrisori ale Ministerului Finanțelor și IFPS:

Referitor la regimul fiscal al operaţiunii de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat sc. nr. 14/3-06/419 din 31.10.2016. Dividendele, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul repartizat aferent perioadei anului 2012 şi perioadelor ulterioare se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%. Concomitent, dividendele, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul repartizat aferent perioadelor 2008-2011 inclusiv, se va impozita la sursa de plată la cota de 15%. La fel, suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, se va impozita la sursa de plată la cota de 15%. Totodată, menţionăm că, majorarea capitalului social din contul profitului net reprezintă majorarea valorilor cotelor acţionarilor (asociaţilor) şi, concomitent, repartizarea profitului net între aceşti fondatori.

Modul de aplicare a taxei pentru dispozitivele publicitare prin prisma modificărilor şi completărilor realizate în Codul fiscal prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 sc. nr. 26-08/3-11-9966/8247 din 06.10.2016. Calcularea taxei pentru dispozitivele publicitare se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cota stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (AAPL) în funcţie de suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar şi locul amplasării, din ziua indicată de către AAPL în autorizaţiile (coordonările) corespunzătoare eliberate de către aceasta şi până în ziua în care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de către AAPL sau până în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acestora. Amplasarea publicităţii exterioare, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, se admite cu permisiunea organului respectiv al administraţiei publice locale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...