37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 25.04.2017-26.05.2017

Merită să cunoşti! Buletin informativ pentru perioada 25.04.2017-26.05.2017

30.05.20173.268 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Noutăți ContabilȘef: 

Nou! Formularul pentru calculul impozitului pe bunurile imobiliare. În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 108 din 19 mai 2017 cu privire la la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare Forma BIJ 17 şi instrucțiunea privind modul de completare a acestuia. Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă de către contribuabili începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2017. Termenul stabilit de legislaţie pentru prezentarea Calculului impozitului pe bunurile imobiliare este de pînă la 25 iulie a anului fiscal în curs sau pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Câștigul salarial mediu lunar s-a majorat. Potrivit Biroului Național de Statistică câștigul salarial mediu lunar nominal brut a înregistrat o ascendență de 11,3% față de trimestrul I 2016, constituind 5218,9 lei. În sfera bugetară câștigul salarial mediu lunar a constituit în trimestrul I - 4725,7 lei cu 12,6% mai mult față de trimestrul I 2016, iar în sectorul economic (real) - 5428,6 lei, cu 10,7% mai mult față de trimestrul I 2016.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 110 din 20.05.2017
1. (29.1.6.33) La prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) gospodăria ţărănească (de fermier) are obligația de a completa anexa 9D?
2. (29.1.6.27) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?
3. (29.1.6.14) Cum se reflectă în Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14) suma venitului sub formă de royalty achitat persoanei fizice, precum și suma impozitului reținut?
4. (29.1.6.12) Cum se vor reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sursele financiare primite de producătorii agricoli din fondurile de subvenţionare?
5. (29.1.6.11) Este obligată entitatea să reflecte în Dările de seamă anuale datele privind plățile, menționate în art. 901 din Codul fiscal?
6. (29.1.6.10) În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată?
Ordinul SFS nr. 111 din 20.05.2017
1. (29.1.1.18) Agentul economic a achitat persoanei fizice-cetățean indemnizația de concediere în cuantum mai mare decît mărimea specificată la alin. (1) art. 186 din Codul muncii. Se va considera venitul respectiv drept sursă de venit impozabilă pentru aceasta sau nu?
2. (29.1.7.84) Urmează de a reţine impоzit pe venit la sursa de plată, în cazul achitării venitului în folosul persoanei fizice de la achiziţionarea plantelor medicinale?
3. (29.1.11.13) În conformitate cu informația din raportul financiar pentru perioada anului 2011, întreprinderea a constatat venit din activități operaționale în sumă de 400 000 lei. Care este regimul de impozitare în perioada fiscală 2012?
4. (29.1.1.15) Se va impozita venitul obținut de către persoana fizică, de la realizarea produselor lactate precum brânza (de oi, de vaci), smântâna, untul, în adresa persoanei juridice?
6. (29.1.2.14) Se consideră oare drept surse de venit impozabile, mijloacele financiare obţinute din fondurile speciale pentru procurarea mijloacelor fixe, precum și mijloacele financiare obţinute sub formă de grant?
Ordinul SFS nr. 117 din 23.05.2017
1. (29.2.3.52) Are dreptul contribuabilul la o scutire suplimentară pentru perioada fiscală de gestiune, dacă soția/soțul acestuia/acesteia a decedat în decursul anului?

Ratele dobânzii la depozite s-au diminuat. Potrivit BMN ratele dobânzii la depozite continuă să scadă. În luna aprilie 2017 rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în monedă naţională a constituit 10.63 %, diminuându-se cu 5.04 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului precedent. În acelaşi timp, comparativ cu luna martie 2017, rata medie ponderată a dobânzii la creditele în moneda națională a scăzut cu 0.40 puncte procentuale.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr.109 din 19.05.2017
1. (29.1.3.1.24) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plăților de stimulare sub formă de premii sau ajutoare materiale, care nu sunt legate de retribuirea muncii, acordate angajaților acestuia?

Republica Moldova va avea un nou Cod Fiscal ? Ministerul Finanţelor, a prezentat Conceptul de Rescriere a Codului Fiscal şi Vamal aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 75 din 15.05.2017. Rescrierea Codului fiscal prin prisma armonizării legislației naționale la aquis-ul comunitar și perfecționarea acesteia va contribui la dezvoltarea și bunăstarea țării, prin: menținerea și introducerea facilităților fiscale menite să asigure dezvoltarea țării, fiind eliminate facilitățile fiscale ineficiente, creșterea competitivității pe plan național și internațional a sistemului fiscal prin asigurarea unui sistem de impozitare simplu, clar, stabil și previzibil pentru o mai bună planificare a afacerilor și, respectiv, atragere a investițiilor, consolidarea finanțelor publice, prin revizuirea facilităților fiscale care nu și-au demonstrat eficiența, concomitent cu asigurarea unei redistribuiri echitabile a veniturilor între cetățeni, grupuri sociale, sectoare economice sau zone geografice.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr.107 din 19.05.2017
1. (5.2.5) Cine sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare ?
2. (5.2.4) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul contractului de leasing financiar?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr.103 din 18.05.2017
1. (29.1.7.71) Se va reține impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul în care entitatea a acordat fondatorului său un împrumut fără dobindă?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 100 din 16.05.2017
1. (29.1.6.41) În care rînd al Dării de seamă privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, precum și impozitul reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 94 din 15.05.2017
1. (5.9.1.4) Care sunt cerințele către organizațiile necomerciale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe bunurile imobiliare stabilită de art. 283 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal?

Bunurile procurate în leasing tot mai solicitate. Conform Biroului Național de Statistică pe parcursul anului 2016, solicitarea bunurilor procurate în leasing a crescut cu 142,4 mil. lei, adică cu 13% mai mult față de anul 2015. Cele mai solicitate bunuri procurate în leasing au fost automobilele, în sumă de 88,5 mil. lei, sau 7,2 % din totalul estimat. Cele mai frecvente cereri la capitolul procurări în leasing au fost înregistrate de la întreprinderi şi organizaţii, valoarea totală a bunurilor procurate constutuind 676,3 mil. lei sau 54,9% din volumul total.

Nou! Regulamentul eliberării și utilizării autorizațiilor de transporturi rutiere. În scopul stabilirii principiilor și condițiilor de repartizare, eliberare, utilizare și restituire a autorizațiilor de transporturile rutiere, Guvernul RM a aprobat Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere. Acțiunea prezentului Regulament se aplică tuturor întreprinderilor și persoanelor fizice de pe teritoriul Republicii Moldova care utilizează în activitatea lor autorizații pentru efectuarea transporturilor rutiere sau serviciilor conexe, eliberate de către autoritatea administrativă Agenția Națională Transport Auto.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 85 din 05.05.2017
1. (29.1.7.69) În cît timp se eliberează certificatul de rezidență (forma 1-DTA17)?
2. (29.1.7.68) Unde se depun documentele pentru primirea Certificatului de rezidență (Forma 1-DTA17)?
3. (29.1.7.67) Care sunt actele necesare pentru a obține certificatul de rezidență (Forma 1- DTA17)?

Ai întrebări la aplicarea standardelor de contabilitate? Soluții. Departamentul de contabilitate este un segment vital al oricărei companii și noi știm câtă implicare necesită această meserie. Cu scopul economisirii timpului Dvs., care în ultima perioadă devine tot mai deficitar, echipa Contabilsef.md vine cu o soluție, care vă oferă posibilitatea să primiți răspunsuri la întrebările apărute pe parcursul implementării și aplicării noilor SNC, precum și la alte întrebări din domeniul contabilității prin intermediul unui nou serviciu: CONSULTANT SNC.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 86 din 05.05.2017
1. (29.1.3.7.4) Care este modul de confirmare în cazul deducerii donaţiilor pentru scopuri filantropice si de sponsorizare?

SFS ajustează Regulamentul obligațiilor fiscale. Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1108 din 7 decembrie 2015 a fost modificat. Potrivit acestuia şefii subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat sunt responsabili de executarea prevederilor acestui Regulament. Anterior emiterii deciziei privind luarea la evidență specială a obligațiilor fiscale, inspectorul fiscal va examina obligatoriu soldul debitor și creditor pentru fiecare clasificație economică din contul curent generalizat al contribuabilului, în vederea aplicării prevederilor art. 173, 175 și 179 din Codul fiscal.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 82 din 04.05.2017
1. (29.1.6.9) Care este modalitatea de reflectare în Declarația cu privire la impozitul pe venit al persoanelor juridice a cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix utilizat în baza contractului de arendă (locațiune)?
2. (29.1.6.8) În care rînd al Declarației cu privire la impozitul pe venit persoana juridică va reflecta suma cheltuielilor aferente pierderilor legate de ieșirea forțată a unui mijloc fix?
3. (29.1.6.6) Cum se vor reflecta în dările de seamă lunare și anuale suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice nerezidente?
4. (29.1.6.5) Cum se reflectă în dările de seamă lunare și anuale veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial este scutit de impozitul pe venit?
5. (29.1.6.4) Cum se va reflecta în darea de seamă anuală (forma IALS14) veniturile angajaților, care sunt scutite de impozit pe venit?
6. (29.1.6.1) Cum se determină suma impozitului pe venit, pentru întreprinzătorul individual și în ce formă are loc prezentarea dărilor de seama?

2 în 1! Factura și factura fiscală vor fi comasate. Proiectul a fost conceput cu scopul de a simplifica procesul de documentare a faptelor economice și va asigura un climat profesional performant. Totodată, va aduce beneficii și entităților care vor utiliza doar un formular de document primar cu regim special „factură fiscală" atât pentru livrările impozabile, cât și cele neimpozabile cu TVA.

Oficial! Cuantumul minim garantat în sectorul real a fost majorat. Guvernul a decis majorarea salariului în sectorul real. De la 1 mai 2017 acesta va constitui 2380 lei lunar sau 14,09 lei/oră.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o aсtualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 67 din 28.04.2017
1. (30.3.13) Care este modalitatea de achitare a plăţilor pentru poluarea mediului?

ContabilȘef.md îți facilitează înscrierea la cursuri și seminare! Comod și simplu! Pagina ContabilȘef.md oferă în continuare posibilitatea înregistrării la cursuri și seminare. Tot ce trebuie să faceți este să alegeți cursul/seminarul dorit, să-l accesați, iar în partea de jos a anunțului, să completați caseta cu numele și prenumele dvs., să lăsați un număr de telefon și o adresă de e-mail, precum și comentariile, sugestiile sau propunerile dvs. În final, trebuie să scrieți codul de acces afișat și să apăsați butonul TRIMITE.

Nerezidenţii vor prezenta formularul aferent activităţii şi veniturilor lor. Forma NER-16 „Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenți în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia" se va prezinta de către reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente și persoanele juridice nerezidente, care obţin venit din activitatea desfăşurată în Republica Moldova de la alte persoane decât cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, dacă asemenea venituri nu sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimați cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 58 din 21.04.2017
1. (29.1.3.8.7) Care este documentul ce urmează a fi utilizat de către entitate la procurarea imobilului de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător?
2. (29.1.6.40) Se prezintă Darea de seamă lunară (Forma IRV14) și anuală (Forma IALS14) dacă pe parcursul perioadei fiscale nu au fost efectuate rețineri la sursa de plată?
Ordinul SFS nr. 55 din 21.04.2017
1. (29.1.3.1.23) Cum se deduc cheltuielilor legate de reziduurile, deșeurile și perisabilitatea naturală?
Ordinul SFS nr. 53 din 21.04.2017
1. (4.3.16) Ce acțiuni urmează a fi întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat în cazul necesității efectuării unor schimbări în certificatul de acciz?

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat noul formular al citaţiei la examinarea contestaţiei. Conform Ordinului SFS nr. 21 din 07.04.2017 a fost aprobat formularul citaţiei la examinarea contestaţiei de către Serviciul Fiscal de Stat și s-a stabilit că citaţiile vor fi întocmite în 2 exemplare, unul dintre care se înmânează/expediază persoanei citate, iar altul se va anexeaza la contestaţia depusă de contribuabil. Evidenţa citaţiilor se ţine în Registrul de evidenţă a citaţiilor.

Nou! Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale. A fost aprobat Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești care stabileşte mecanismul de stingere a obligațiilor fiscale din contul sumelor plătite în plus și/sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul bancar al contribuabilului, inclusiv a celor transferate în mod eronat la componentele bugetului public national.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 54 din 21.04.2017
1. (29.2.2.19) Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aferent pensiei obținute de către persoana fizică?

Articole:

Care este salariu minim al conducerii unei entități private? Asupra modificărilor operate la Hotărârea Guvernului Nr. 743 din 11.06.2002, urmează să atragem o atenție deosebită, deoarece instituie reguli noi pentru stabilirea mărimilor minime ale salariului la entități private. Modificările respective vin ca o măsură de luptă cu achitarea salariului „în plic". Astfel a fost stabilit că drept bază pentru diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor servește cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Imobilizări transmise la preț simbolic. Vă propun să analizăm următoarea situație: întreprinderea X a procurat cinci telefoane mobile de la operatorul serviciilor GSM (internet) Y la un preț de 1 leu în schimbul semnării unui contract de abonament la serviciile GSM (internet) livrate de acesta pe un termen minim de 24 de luni, abonamentul lunar constituie 400 lei, TVA exclus. Tranzacția de transmitere (procurare) a telefoanelor mobile la prețul de 1 leu va fi documentată prin întocmirea de către operatorul Y a unei facturi fiscale în care va fi indicată valoarea de procurare a unui telefon mobil de 1 leu, inclusiv TVA în sumă de 0.17 lei. Valoarea justă a telefoanelor mobile la data tranzacției este 6 500 lei. Întrebarea este următoarea: cum urmează să contabilizeze X intrarea telefoanelor mobile?

Tehnici de corectare a erorilor contabile. În popor este un proverb: numai cine nu muncește nu greșește. Însă, acest proverb, după părerea autorului, nu poate servi ca o scuză pentru comiterea greșelilor (erorilor) contabile. Totuși, în unele situații erorile în activitatea profesională sunt inevitabile. În acest articol o să încercăm să dezvăluim informația privind tehnicile de corectare a erorilor contabile. Conform definiției din SNC "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare" erori contabile sunt omisiunile sau prezentările incorecte a informaţiilor în contabilitate şi/sau în situaţiile financiare ale entităţii. Erorile contabile pot apărea la contabilizarea şi prezentarea elementelor contabile în urma:

Diferențe de sumă: aspecte contabile și fiscale, exemple de aplicare. Noțiunea de „diferență de sumă", proprie arealului moldovenesc din domeniul contabilității, care nu se regăsește în standardele internaționale de contabilitate, continuă să provoace incertitudini în practica contabilă și fiscală. Conținutul economic al acestei noțiuni este foarte aproape de conținutul noțiunii de „Diferență de curs valutar", pentru care există o practică contabilă și fiscală bine-cunoscută de practicienii din țara noastră

Prezentarea informațiilor în situațiile financiare. Suntem în perioada de raportare. Pentru majoritatea contabililor această perioadă, din punct de vedere profesional, este dificilă și responsabilă, deoarece urmează să fie întocmit și prezentat cel mai important produs al muncii contabile - situațiile financiare anuale. În special, dificultăți apar la pregătirea notelor la situațiile financiare în care urmează să fie prezentate (dezvăluite) toate informațiile obligatorii prevăzute în standardele de contabilitate.

Agenda unui contabil: reorganizare de întreprinderi, goodwill negativ și alte teme interesante. În acest material sînt analizate mai multe situații reale: reorganizarea unei întreprinderi și formarea goodwill-ului, facilitățile acordate la import de bunuri incluse în capitalul social, înregistrarea ca contribuabil al TVA, contabilitatea contractului de colaborare între un rezident și nerezident, reducerea acordată la procurarea unui bun imobil în baza contractului de leasing financiar.

Contabilitatea importului de stocuri. Aspecte contabile și fiscale. În activitatea multor entități se întâlnesc frecvent tranzacții legate de importul activelor. În acest articol o să ne oprim asupra particularităților contabilizării operațiunilor de import a stocurilor și asupra aspectelor fiscale legate de aceste tranzacții. O să începem cu modul de contabilizare a stocurilor, stabilit în SNC "Stocuri". La importul de stocuri cele mai multe întrebări țin de formarea costului de intrare și de momentul recunoașterii stocurilor.

Aplicarea pragului de semnificație conform standardelor naționale de contabilitate. Pragul de semnificație este o noțiune relativ nouă pentru contabili. În standardele aplicate până în prezent se utiliza noțiunea de importanţă relativă sau esențialitate. Totodată acestui subiect nu i-a fost acordată o atenție atât de mare ca în noile standarde. În multe cazuri deciziile privind pragul de semnificaţie sunt destul de dificile și se iau în dependență de particularitățile fiecărei entități şi în funcţie de factorii cantitativi şi calitativi care influențează activitatea acestora.

Specificul înregistrării ajutoarelor materiale în evidența contabilă. În acest material o să încercăm să răspundem la următoarele întrebări: Cum se contabilizează ajutoarele materiale? La ce cont contabil se ține evidența acestora?

Componența cheltuielilor entității - obiect al politicilor contabile. Structura și mărimea cheltuielilor suportate în cadrul desfășurării activității economice reprezintă un subiect foarte important și sensibil pentru orice entitate. O evidență analitică bună este binevenită, în special în perioadele de criză. Pentru a gestiona eficient întreprinderea în perioade de tensiune, conducerea entității trebuie să dețină informații complete despre structura, natura și mărimea cheltuielilor suportate.

E-Factura și dreptul trecerii în cont a sumei TVA. Probleme ascunse. Mai jos vom dezvălui o informație despre problemele ascunse, cu care puteți să vă confruntați atunci când utilizați sistemul e-factura. Analiza o vom face în baza exemplului următor: Furnizorul a emis factura fiscală pentru mărfurile livrate prin Sistemul e-Factura cu data de 28.04.2017, cumpărătorul a primit marfa în aceiași zi împreună cu un exemplar al facturii fiscale tipărit din sistem. Însă, factura fiscală a fost semnată fizic de către cumpărător în Sistemul e-Factura pe data de 02.05.2017. În care perioadă fiscală (lună), în situația descrisă, cumpărătorul are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA din această livrare?

Бухгалтерские и Налоговые Консультации №4/2017, записи на полях Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в апрельском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации: Особенности заполнения декларации физического лица за 2016 год; Общественная организация приобретает у нерезидента право пользования программным обеспечением: подоходный налог и НДС; Предварительное налоговое решение; Обязан ли работник, победивший в конкурсе на замещение вакантной должности на другом предприятии и подавший заявление об отставке, отрабатывать 14 календарных дней?; и другие комментарии.

Achitări către nerezidenți prin card bancar - aspecte contabile și fiscale. Cardul bancar devine tot mai des un instrument de plată comod pentru entități. În legătură cu acest fapt, este important să fie respectate obligațiunile fiscale ale plătitorului care, în unele cazuri, sunt legate de data plății pentru servicii (mărfuri). În acest material o să vă atragem atenția asupra aspectelor fiscale și contabile, legate de tranzacțiile de achitare pentru servicii și mărfuri prin intermediul cardurilor bancare. În baza unei situații, des întâlnite în activitatea multor întreprinderi, o să dezvăluim aspectele contabile și fiscale ale operațiunii de achitare prin intermediul cardului bancar. Entitatea X, care deține un card bancar business în MDL, a decis să achite unui nerezident pentru serviciile de publicitate pe internet (plasarea publicității pe diferite pagini web) prin intermediul cardului bancar. Plata s-a efectuat prin pagina web a prestatorului de servicii la data de 30.12.2016, prețul serviciului fiind 500 USD. Pentru această plată Banca a emis un extras de cont cu data de 03.01.2017.

Agenda unui contabil: active transmise întreprinderii specializate. Privind transferul de active întreprinderilor specializate, privind modificarea Codului fiscal prin Legea nr. 292 din 16 decembrie 2016, privind proiectul Legii privind activitatea de audit, privind Standardele Internaționale de Audit.

Noutăți: 

Companiile mari vor fi obligate sa efectueze auditul eficienţei energetice. Ministerul Economiei a propus spre consultare un proiect de lege ce urmăreşte armonizarea legislației în domeniul eficienței energetice cu acquis-ul Uniunii Europene din sectorul respectiv, precum și a angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Tratatului Comunității Energetice. Efectuarea auditul energetic va deveni obligatoriu pentru întreprinderile mari (întreprinderile mari vor fi considerate cele care corespund la 2 din următoarele 3 criterii:au un număr mediu scriptic anual de peste 249 de salariaţi, cu sumă anuală a veniturilor din vânzări de peste 50 mil. de lei şi cu valoarea totală anuală de bilanţ a activelor ce depăşeşte 50 mil. de lei.). Obligativitatea primului audit energetic va fi realizată până la 5 noiembrie 2018, ulterior fiind efectuat odată la 4 ani.

Garanții pentru salariații cu timp de muncă parțial. Modificări la Codul muncii. Salariații cu timp de muncă parțial vor avea aceleași drepturi ca și cei care sunt angajați cu normă întreagă, ei vor putea beneficia de aceleași drepturi la calcularea vechimii în muncă, a stagiului de cotizare (cu excepţiile prevăzute de lege), a duratei concediului de odihnă anual sau a altor drepturi de muncă. Totodată, Codul muncii este completat cu articolul 971 care prevede garanții pentru salariații cu timp de muncă parțial. Astfel, nu se admite tratamentul mai puțin favorabil al salariaților cu timp de muncă parțial faţă de salariații cu normă întreagă, care prestează o muncă echivalentă la aceeași unitate, dacă un asemenea tratament se bazează exclusiv pe durata timpului de muncă zilnic sau săptămânal și nu are o justificare obiectivă.

 Campania de informare a contribuabililor ,,Activează legal - activează în siguranță" - continuă. Primele rezultate ale neconformărilor din acest an. Acțiunea cu genericul ,,Activează legal - activează în siguranță" a reînceput din 25 mai 2017, se desfășoară pe întreg teritoriul țării și se va încheia la 5 iunie, curent. Funcționarii fiscali vor merge la 38 piețe din municipiul Chișinău, distribuind 2500 pliante cu informații vis-a-vis de modificările din Codul fiscal privind formele organizatorico-juridice ale antreprenorialului. Fiscaliștii informează comercianții care doresc să desfășoare activității de comerț cu amănuntul/prestări servicii către populație, desfășurate prin intermediul unităților comerciale staționare sau staționare provizorie, unităților mobile asupra pașilor pe care trebuie să îi urmeze pentru a activa legal.

Noutate bună pentru cetățenii străini care muncesc în RM. Cetățenii străini vor putea obține mai ușor dreptul de muncă și ședere în R. Moldova, potrivit unui proiect de lege aprobat ieri de Executiv. Documentul vine să faciliteze angajarea cetățenilor altor state, astfel sporind atractivitatea investițională a țării noastre și contribuind la îmbunătăţirea mediului de afaceri. În același timp, în scopul stimulării angajării forței de muncă locale în cadrul proiectelor investiționale de importanță națională, este prevăzut că numărul de angajați străini se va diminua treptat în favoarea celor din R. Moldova, astfel încât cota acestora să nu fie mai mică de 50% din numărul total de salariați, după primii cinci ani de activitate.

O nouă categorie de contribuabili. În scopul asigurării cu drepturi sociale a persoanelor fizice care practică activitatea independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, a fost elaborat un proiect de lege prin care se introduce o nouă categorie de contribuabili - persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul. Proiectul legii prevede că persoanele sus-numite vor achita contribuţiide asigurări sociale de stat obligatorii în mărimea unei taxe fixe, care le va acorda dreptul la pensia minimă şi ajutor de deces.

Cât de europeană va fi noua Lege a Contabilității? Autorităţile planifică să implementeze din anul 2018 o reformă a contabilităţii din RM. Printre cele mai importante prevederi ale Proiectului de lege se regăsesc:
* instituirea unui Consiliu de Contabilitate și Raportare Financiară care va asigura, în opinia autorilor, dezvoltarea și perfecționare contabilității și a raportării financiare;
* cerințe noi privind documentele primare și registrele contabile, clasificarea entităților și grupurilor, precum și 3 seturi de situații financiare: prescurtate, simplificate și complete; astfel, entitățile micro, mici, medii și mari se vor conduce de Standardele Naționale de Contabilitate, folosind contabilitatea în partidă dublă, iar organizațiile necomerciale și reprezentanțele entităților nerezidente se vor ghida de indicațiile metodice aprobate de Ministerul Finanțelor. Legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018, ceea ce în opinia specialiştilor este un timp prea scurt, pentru ca noile Standardele Naționale de Contabilitate să fie scrise, discutate şi adoptate.

Salariile cash vor dispărea. Ce propun autoritățile. Salariile ar putea fi achitate doar prin bancă sau poștă. Prin urmare, salariile în numerar vor fi excluse. În cadrul ședinței s-a propus modificarea articolului 141, alin. 2 din Codul muncii, prin care să fie exclus, în primul rând, sintagma ce se referă la acordul scris al angajatului pentru plata salariului prin bănci și poștă. În opinia experților, cu cât mai puțin cash va circula, cu atât mai greu se va face achitarea în plic a salariilor.

Noi întreprinderi din industria ușoară beneficiare de cota 0 a TVA. Lista întreprinderilor din industria uşoară şi a tipurilor de servicii prestate de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, se majorează cu 15 agenți economici. Tipul serviciilor prestate ține de confecționarea articolelor de vestimentație, accesoriilor, vopsirea materialelor utilizate pentru acestea. În prezent Lista întreprinderilor industrie ușoare, care activează regimul vamal nominalizat, include peste 700 de agenți economici.

Proiectul Hotărârii Guvernului privind declararea averii și a intereselor personale. Prezentul proiect este elaborat întru executarea prevederilor art. 7 alin. (2) și art. 25 alin. (1)lit.a) al Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale,conform cărora, Guvernul stabilește tipul semnăturii electronice și modul de repartizare a acesteia, cu titlu gratuit, subiecților declarării averii și a intereselor personale.

Poate organul fiscal să ridice documente sau mașini de casă la efectuarea controlului? În cadrul controlului fiscal, întreprinderea Dvs. poate fi reprezentată doar de administrator (director, director executiv etc.) sau un reprezentantul delegat de administrator. Directorul financiar sau contabilul-șef al întreprinderii nu substituie administratorul, decât dacă este împuternicit expres. Organul fiscal poate ridica documentele şi/sau maşinile de casă şi de control în cazurile:
* necesităţii de a proba prin documente încălcarea fiscală;
* probabilităţii dispariţiei acestora;
* în alte cazuri expres prevăzute de legislaţia fiscală.

Verificarea corectitudinii denumirii se va face din contul agenților economici. Guvernul va da aviz pozitiv proiectului Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Documentul prevede ca taxa pentru verificarea corectitudinii lingvistice a denumirii persoanelor juridice să fie achitată de către agentul economic. Deocamdată, nu se știe cât va costa acest serviciu. Potrivit proiectului de lege, anterior, serviciul figura în Nomenclatorul actelor permissive și costa 40 lei.

Regulamentul de funcţionare a SFS, aprobat. În contextul aprobării Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat, care reglementează statutul juridic, misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi modul de organizare a activităţii acestuia, SFS va funcţiona ca autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanţelor, care va avea drept misiune administrarea impozitelor, taxelor şi a altor plăţi în interesul statului. Reamintim că la 1 aprilie Serviciul Fiscal de Stat a fost creat prin reorganizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi absorbţia inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.

Ce document prezintă entitatea la procurarea unui imobil de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător. În cazul achiziţionării activelor de la furnizori - cetăţeni se va utiliza un formular tipizat cu regim special, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007. Important de reținut:emiterea mai multor documente primare pentru unele şi aceleaşi operaţiuni se interzice, cu excepţia cazurilor în care unul dintre documentele primare cu regim special este factura fiscală.

Activitatea ilicită de întreprinzător în vizorul Serviciului Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat un șir de acțiuni de control axate pe depistarea cazurilor de practicare a activității ilicite de întreprinzător. Astfel, au fost efectuate 53 de controale operative la agenți economici, dintre care 49 cu stabilirea încălcării legislației. Totodată, au fost verificate persoanele fizice care desfășoară activitate ilicită de întreprinzător și anume: în domeniul comerțului stradal, prestări servicii de arat și alte lucrări în agricultură, servicii de deservire auto, servicii de transport auto, servicii de frizerie și altele. Ca rezultat, în baza art.263 ali.1, 2931, 2931 alin1.4.5 din Codul Contravențional, persoanele fizice care practică activitatea ilicită de întreprinzător s-au ales cu 269 procese-verbale cu privire la contravenție.

Regulamentul privind restituirea accizelor a fost modificat. Agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sunt sau nu înregistraţi ca subiecţi ai impunerii cu accize, li se va efectua restituirea sumelor accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de perfecţionare activă în cazul scoaterii produselor rezultate din prelucrare de pe teritoriul vamal. Suma accizelor pasibilă restituirii în condiţiile menţionate în Regulament se determină reieşind din sumele accizelor achitate la introducerea mărfurilor străine, în limita cantităţii acestor mărfuri încorporate în produsele compensatoare scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova luând în considerare şi rata de randament aprobată de organul vamal. Regulamentul a mai fost completat cu un capitol ce prevede restituirea accizelor la procurarea mărfurilor de la unele poziții tarifare, utilizate în calitate de materie primă pentru prelucrarea mărfurilor care nu sunt supuse accizelor.

Semnătura electronică va fi valabilă doi ani. SIS propune extinderea termenului. Valabilitatea semnăturii electronice va fi prelungită cu un an. Extinderea termenului va avea un efect pozitiv pentru dezvoltarea serviciilor electronice, va micşora cheltuielile utilizatorilor semnăturii electronice, precum şi va stimula utilizarea pe scară largă a serviciilor electronice bazate pe aplicarea semnăturii electronice.

Noutăți ContabilȘef: 

Nou! Formularul pentru calculul impozitului pe bunurile imobiliare. În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 108 din 19 mai 2017 cu privire la la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare Forma BIJ 17 şi instrucțiunea privind modul de completare a acestuia. Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă de către contribuabili începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2017. Termenul stabilit de legislaţie pentru prezentarea Calculului impozitului pe bunurile imobiliare este de pînă la 25 iulie a anului fiscal în curs sau pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Câștigul salarial mediu lunar s-a majorat. Potrivit Biroului Național de Statistică câștigul salarial mediu lunar nominal brut a înregistrat o ascendență de 11,3% față de trimestrul I 2016, constituind 5218,9 lei. În sfera bugetară câștigul salarial mediu lunar a constituit în trimestrul I - 4725,7 lei cu 12,6% mai mult față de trimestrul I 2016, iar în sectorul economic (real) - 5428,6 lei, cu 10,7% mai mult față de trimestrul I 2016.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 110 din 20.05.2017
1. (29.1.6.33) La prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) gospodăria ţărănească (de fermier) are obligația de a completa anexa 9D?
2. (29.1.6.27) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?
3. (29.1.6.14) Cum se reflectă în Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14) suma venitului sub formă de royalty achitat persoanei fizice, precum și suma impozitului reținut?
4. (29.1.6.12) Cum se vor reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sursele financiare primite de producătorii agricoli din fondurile de subvenţionare?
5. (29.1.6.11) Este obligată entitatea să reflecte în Dările de seamă anuale datele privind plățile, menționate în art. 901 din Codul fiscal?
6. (29.1.6.10) În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată?
Ordinul SFS nr. 111 din 20.05.2017
1. (29.1.1.18) Agentul economic a achitat persoanei fizice-cetățean indemnizația de concediere în cuantum mai mare decît mărimea specificată la alin. (1) art. 186 din Codul muncii. Se va considera venitul respectiv drept sursă de venit impozabilă pentru aceasta sau nu?
2. (29.1.7.84) Urmează de a reţine impоzit pe venit la sursa de plată, în cazul achitării venitului în folosul persoanei fizice de la achiziţionarea plantelor medicinale?
3. (29.1.11.13) În conformitate cu informația din raportul financiar pentru perioada anului 2011, întreprinderea a constatat venit din activități operaționale în sumă de 400 000 lei. Care este regimul de impozitare în perioada fiscală 2012?
4. (29.1.1.15) Se va impozita venitul obținut de către persoana fizică, de la realizarea produselor lactate precum brânza (de oi, de vaci), smântâna, untul, în adresa persoanei juridice?
6. (29.1.2.14) Se consideră oare drept surse de venit impozabile, mijloacele financiare obţinute din fondurile speciale pentru procurarea mijloacelor fixe, precum și mijloacele financiare obţinute sub formă de grant?
Ordinul SFS nr. 117 din 23.05.2017
1. (29.2.3.52) Are dreptul contribuabilul la o scutire suplimentară pentru perioada fiscală de gestiune, dacă soția/soțul acestuia/acesteia a decedat în decursul anului?

Ratele dobânzii la depozite s-au diminuat. Potrivit BMN ratele dobânzii la depozite continuă să scadă. În luna aprilie 2017 rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în monedă naţională a constituit 10.63 %, diminuându-se cu 5.04 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului precedent. În acelaşi timp, comparativ cu luna martie 2017, rata medie ponderată a dobânzii la creditele în moneda națională a scăzut cu 0.40 puncte procentuale.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr.109 din 19.05.2017
1. (29.1.3.1.24) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plăților de stimulare sub formă de premii sau ajutoare materiale, care nu sunt legate de retribuirea muncii, acordate angajaților acestuia?

Republica Moldova va avea un nou Cod Fiscal ? Ministerul Finanţelor, a prezentat Conceptul de Rescriere a Codului Fiscal şi Vamal aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 75 din 15.05.2017. Rescrierea Codului fiscal prin prisma armonizării legislației naționale la aquis-ul comunitar și perfecționarea acesteia va contribui la dezvoltarea și bunăstarea țării, prin: menținerea și introducerea facilităților fiscale menite să asigure dezvoltarea țării, fiind eliminate facilitățile fiscale ineficiente, creșterea competitivității pe plan național și internațional a sistemului fiscal prin asigurarea unui sistem de impozitare simplu, clar, stabil și previzibil pentru o mai bună planificare a afacerilor și, respectiv, atragere a investițiilor, consolidarea finanțelor publice, prin revizuirea facilităților fiscale care nu și-au demonstrat eficiența, concomitent cu asigurarea unei redistribuiri echitabile a veniturilor între cetățeni, grupuri sociale, sectoare economice sau zone geografice.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr.107 din 19.05.2017
1. (5.2.5) Cine sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare ?
2. (5.2.4) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul contractului de leasing financiar?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr.103 din 18.05.2017
1. (29.1.7.71) Se va reține impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul în care entitatea a acordat fondatorului său un împrumut fără dobindă?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 100 din 16.05.2017
1. (29.1.6.41) În care rînd al Dării de seamă privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, precum și impozitul reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal?

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 94 din 15.05.2017
1. (5.9.1.4) Care sunt cerințele către organizațiile necomerciale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe bunurile imobiliare stabilită de art. 283 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal?

Bunurile procurate în leasing tot mai solicitate. Conform Biroului Național de Statistică pe parcursul anului 2016, solicitarea bunurilor procurate în leasing a crescut cu 142,4 mil. lei, adică cu 13% mai mult față de anul 2015. Cele mai solicitate bunuri procurate în leasing au fost automobilele, în sumă de 88,5 mil. lei, sau 7,2 % din totalul estimat. Cele mai frecvente cereri la capitolul procurări în leasing au fost înregistrate de la întreprinderi şi organizaţii, valoarea totală a bunurilor procurate constutuind 676,3 mil. lei sau 54,9% din volumul total.

Nou! Regulamentul eliberării și utilizării autorizațiilor de transporturi rutiere. În scopul stabilirii principiilor și condițiilor de repartizare, eliberare, utilizare și restituire a autorizațiilor de transporturile rutiere, Guvernul RM a aprobat Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere. Acțiunea prezentului Regulament se aplică tuturor întreprinderilor și persoanelor fizice de pe teritoriul Republicii Moldova care utilizează în activitatea lor autorizații pentru efectuarea transporturilor rutiere sau serviciilor conexe, eliberate de către autoritatea administrativă Agenția Națională Transport Auto.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 85 din 05.05.2017
1. (29.1.7.69) În cît timp se eliberează certificatul de rezidență (forma 1-DTA17)?
2. (29.1.7.68) Unde se depun documentele pentru primirea Certificatului de rezidență (Forma 1-DTA17)?
3. (29.1.7.67) Care sunt actele necesare pentru a obține certificatul de rezidență (Forma 1- DTA17)?

Ai întrebări la aplicarea standardelor de contabilitate? Soluții. Departamentul de contabilitate este un segment vital al oricărei companii și noi știm câtă implicare necesită această meserie. Cu scopul economisirii timpului Dvs., care în ultima perioadă devine tot mai deficitar, echipa Contabilsef.md vine cu o soluție, care vă oferă posibilitatea să primiți răspunsuri la întrebările apărute pe parcursul implementării și aplicării noilor SNC, precum și la alte întrebări din domeniul contabilității prin intermediul unui nou serviciu: CONSULTANT SNC.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 86 din 05.05.2017
1. (29.1.3.7.4) Care este modul de confirmare în cazul deducerii donaţiilor pentru scopuri filantropice si de sponsorizare?

SFS ajustează Regulamentul obligațiilor fiscale. Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1108 din 7 decembrie 2015 a fost modificat. Potrivit acestuia şefii subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat sunt responsabili de executarea prevederilor acestui Regulament. Anterior emiterii deciziei privind luarea la evidență specială a obligațiilor fiscale, inspectorul fiscal va examina obligatoriu soldul debitor și creditor pentru fiecare clasificație economică din contul curent generalizat al contribuabilului, în vederea aplicării prevederilor art. 173, 175 și 179 din Codul fiscal.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 82 din 04.05.2017
1. (29.1.6.9) Care este modalitatea de reflectare în Declarația cu privire la impozitul pe venit al persoanelor juridice a cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix utilizat în baza contractului de arendă (locațiune)?
2. (29.1.6.8) În care rînd al Declarației cu privire la impozitul pe venit persoana juridică va reflecta suma cheltuielilor aferente pierderilor legate de ieșirea forțată a unui mijloc fix?
3. (29.1.6.6) Cum se vor reflecta în dările de seamă lunare și anuale suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice nerezidente?
4. (29.1.6.5) Cum se reflectă în dările de seamă lunare și anuale veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial este scutit de impozitul pe venit?
5. (29.1.6.4) Cum se va reflecta în darea de seamă anuală (forma IALS14) veniturile angajaților, care sunt scutite de impozit pe venit?
6. (29.1.6.1) Cum se determină suma impozitului pe venit, pentru întreprinzătorul individual și în ce formă are loc prezentarea dărilor de seama?

2 în 1! Factura și factura fiscală vor fi comasate. Proiectul a fost conceput cu scopul de a simplifica procesul de documentare a faptelor economice și va asigura un climat profesional performant. Totodată, va aduce beneficii și entităților care vor utiliza doar un formular de document primar cu regim special „factură fiscală" atât pentru livrările impozabile, cât și cele neimpozabile cu TVA.

Oficial! Cuantumul minim garantat în sectorul real a fost majorat. Guvernul a decis majorarea salariului în sectorul real. De la 1 mai 2017 acesta va constitui 2380 lei lunar sau 14,09 lei/oră.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o aсtualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 67 din 28.04.2017
1. (30.3.13) Care este modalitatea de achitare a plăţilor pentru poluarea mediului?

ContabilȘef.md îți facilitează înscrierea la cursuri și seminare! Comod și simplu! Pagina ContabilȘef.md oferă în continuare posibilitatea înregistrării la cursuri și seminare. Tot ce trebuie să faceți este să alegeți cursul/seminarul dorit, să-l accesați, iar în partea de jos a anunțului, să completați caseta cu numele și prenumele dvs., să lăsați un număr de telefon și o adresă de e-mail, precum și comentariile, sugestiile sau propunerile dvs. În final, trebuie să scrieți codul de acces afișat și să apăsați butonul TRIMITE.

Nerezidenţii vor prezenta formularul aferent activităţii şi veniturilor lor. Forma NER-16 „Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenți în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia" se va prezinta de către reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente și persoanele juridice nerezidente, care obţin venit din activitatea desfăşurată în Republica Moldova de la alte persoane decât cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, dacă asemenea venituri nu sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimați cititori, vă informăm că SFS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizările puteți lua cunoștință prin următoarele ordine:
Ordinul SFS nr. 58 din 21.04.2017
1. (29.1.3.8.7) Care este documentul ce urmează a fi utilizat de către entitate la procurarea imobilului de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător?
2. (29.1.6.40) Se prezintă Darea de seamă lunară (Forma IRV14) și anuală (Forma IALS14) dacă pe parcursul perioadei fiscale nu au fost efectuate rețineri la sursa de plată?
Ordinul SFS nr. 55 din 21.04.2017
1. (29.1.3.1.23) Cum se deduc cheltuielilor legate de reziduurile, deșeurile și perisabilitatea naturală?
Ordinul SFS nr. 53 din 21.04.2017
1. (4.3.16) Ce acțiuni urmează a fi întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat în cazul necesității efectuării unor schimbări în certificatul de acciz?

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat noul formular al citaţiei la examinarea contestaţiei. Conform Ordinului SFS nr. 21 din 07.04.2017 a fost aprobat formularul citaţiei la examinarea contestaţiei de către Serviciul Fiscal de Stat și s-a stabilit că citaţiile vor fi întocmite în 2 exemplare, unul dintre care se înmânează/expediază persoanei citate, iar altul se va anexeaza la contestaţia depusă de contribuabil. Evidenţa citaţiilor se ţine în Registrul de evidenţă a citaţiilor.

Nou! Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale. A fost aprobat Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești care stabileşte mecanismul de stingere a obligațiilor fiscale din contul sumelor plătite în plus și/sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul bancar al contribuabilului, inclusiv a celor transferate în mod eronat la componentele bugetului public national.

Baza generalizată a practicii fiscale. Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat o actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale. Cu actualizarea puteţi lua cunoştinţă prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 54 din 21.04.2017
1. (29.2.2.19) Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aferent pensiei obținute de către persoana fizică?

Articole:

Care este salariu minim al conducerii unei entități private? Asupra modificărilor operate la Hotărârea Guvernului Nr. 743 din 11.06.2002, urmează să atragem o atenție deosebită, deoarece instituie reguli noi pentru stabilirea mărimilor minime ale salariului la entități private. Modificările respective vin ca o măsură de luptă cu achitarea salariului „în plic". Astfel a fost stabilit că drept bază pentru diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor servește cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Imobilizări transmise la preț simbolic. Vă propun să analizăm următoarea situație: întreprinderea X a procurat cinci telefoane mobile de la operatorul serviciilor GSM (internet) Y la un preț de 1 leu în schimbul semnării unui contract de abonament la serviciile GSM (internet) livrate de acesta pe un termen minim de 24 de luni, abonamentul lunar constituie 400 lei, TVA exclus. Tranzacția de transmitere (procurare) a telefoanelor mobile la prețul de 1 leu va fi documentată prin întocmirea de către operatorul Y a unei facturi fiscale în care va fi indicată valoarea de procurare a unui telefon mobil de 1 leu, inclusiv TVA în sumă de 0.17 lei. Valoarea justă a telefoanelor mobile la data tranzacției este 6 500 lei. Întrebarea este următoarea: cum urmează să contabilizeze X intrarea telefoanelor mobile?

Tehnici de corectare a erorilor contabile. În popor este un proverb: numai cine nu muncește nu greșește. Însă, acest proverb, după părerea autorului, nu poate servi ca o scuză pentru comiterea greșelilor (erorilor) contabile. Totuși, în unele situații erorile în activitatea profesională sunt inevitabile. În acest articol o să încercăm să dezvăluim informația privind tehnicile de corectare a erorilor contabile. Conform definiției din SNC "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare" erori contabile sunt omisiunile sau prezentările incorecte a informaţiilor în contabilitate şi/sau în situaţiile financiare ale entităţii. Erorile contabile pot apărea la contabilizarea şi prezentarea elementelor contabile în urma:

Diferențe de sumă: aspecte contabile și fiscale, exemple de aplicare. Noțiunea de „diferență de sumă", proprie arealului moldovenesc din domeniul contabilității, care nu se regăsește în standardele internaționale de contabilitate, continuă să provoace incertitudini în practica contabilă și fiscală. Conținutul economic al acestei noțiuni este foarte aproape de conținutul noțiunii de „Diferență de curs valutar", pentru care există o practică contabilă și fiscală bine-cunoscută de practicienii din țara noastră

Prezentarea informațiilor în situațiile financiare. Suntem în perioada de raportare. Pentru majoritatea contabililor această perioadă, din punct de vedere profesional, este dificilă și responsabilă, deoarece urmează să fie întocmit și prezentat cel mai important produs al muncii contabile - situațiile financiare anuale. În special, dificultăți apar la pregătirea notelor la situațiile financiare în care urmează să fie prezentate (dezvăluite) toate informațiile obligatorii prevăzute în standardele de contabilitate.

Agenda unui contabil: reorganizare de întreprinderi, goodwill negativ și alte teme interesante. În acest material sînt analizate mai multe situații reale: reorganizarea unei întreprinderi și formarea goodwill-ului, facilitățile acordate la import de bunuri incluse în capitalul social, înregistrarea ca contribuabil al TVA, contabilitatea contractului de colaborare între un rezident și nerezident, reducerea acordată la procurarea unui bun imobil în baza contractului de leasing financiar.

Contabilitatea importului de stocuri.Aspecte contabile și fiscale. În activitatea multor entități se întâlnesc frecvent tranzacții legate de importul activelor. În acest articol o să ne oprim asupra particularităților contabilizării operațiunilor de import a stocurilor și asupra aspectelor fiscale legate de aceste tranzacții. O să începem cu modul de contabilizare a stocurilor, stabilit în SNC "Stocuri". La importul de stocuri cele mai multe întrebări țin de formarea costului de intrare și de momentul recunoașterii stocurilor.

Aplicarea pragului de semnificație conform standardelor naționale de contabilitate. Pragul de semnificație este o noțiune relativ nouă pentru contabili. În standardele aplicate până în prezent se utiliza noțiunea de importanţă relativă sau esențialitate. Totodată acestui subiect nu i-a fost acordată o atenție atât de mare ca în noile standarde. În multe cazuri deciziile privind pragul de semnificaţie sunt destul de dificile și se iau în dependență de particularitățile fiecărei entități şi în funcţie de factorii cantitativi şi calitativi care influențează activitatea acestora.

Specificul înregistrării ajutoarelor materiale în evidența contabilă. În acest material o să încercăm să răspundem la următoarele întrebări: Cum se contabilizează ajutoarele materiale? La ce cont contabil se ține evidența acestora?

Componența cheltuielilor entității - obiect al politicilor contabile. Structura și mărimea cheltuielilor suportate în cadrul desfășurării activității economice reprezintă un subiect foarte important și sensibil pentru orice entitate. O evidență analitică bună este binevenită, în special în perioadele de criză. Pentru a gestiona eficient întreprinderea în perioade de tensiune, conducerea entității trebuie să dețină informații complete despre structura, natura și mărimea cheltuielilor suportate.

E-Factura și dreptul trecerii în cont a sumei TVA. Probleme ascunse. Mai jos vom dezvălui o informație despre problemele ascunse, cu care puteți să vă confruntați atunci când utilizați sistemul e-factura. Analiza o vom face în baza exemplului următor: Furnizorul a emis factura fiscală pentru mărfurile livrate prin Sistemul e-Factura cu data de 28.04.2017, cumpărătorul a primit marfa în aceiași zi împreună cu un exemplar al facturii fiscale tipărit din sistem. Însă, factura fiscală a fost semnată fizic de către cumpărător în Sistemul e-Factura pe data de 02.05.2017. În care perioadă fiscală (lună), în situația descrisă, cumpărătorul are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA din această livrare?

Бухгалтерские и Налоговые Консультации №4/2017, записи на полях Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в апрельском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации: Особенности заполнения декларации физического лица за 2016 год; Общественная организация приобретает у нерезидента право пользования программным обеспечением: подоходный налог и НДС; Предварительное налоговое решение; Обязан ли работник, победивший в конкурсе на замещение вакантной должности на другом предприятии и подавший заявление об отставке, отрабатывать 14 календарных дней?; и другие комментарии.

Achitări către nerezidenți prin card bancar - aspecte contabile și fiscale. Cardul bancar devine tot mai des un instrument de plată comod pentru entități. În legătură cu acest fapt, este important să fie respectate obligațiunile fiscale ale plătitorului care, în unele cazuri, sunt legate de data plății pentru servicii (mărfuri). În acest material o să vă atragem atenția asupra aspectelor fiscale și contabile, legate de tranzacțiile de achitare pentru servicii și mărfuri prin intermediul cardurilor bancare. În baza unei situații, des întâlnite în activitatea multor întreprinderi, o să dezvăluim aspectele contabile și fiscale ale operațiunii de achitare prin intermediul cardului bancar. Entitatea X, care deține un card bancar business în MDL, a decis să achite unui nerezident pentru serviciile de publicitate pe internet (plasarea publicității pe diferite pagini web) prin intermediul cardului bancar. Plata s-a efectuat prin pagina web a prestatorului de servicii la data de 30.12.2016, prețul serviciului fiind 500 USD. Pentru această plată Banca a emis un extras de cont cu data de 03.01.2017.

Agenda unui contabil: active transmise întreprinderii specializate. Privind transferul de active întreprinderilor specializate, privind modificarea Codului fiscal prin Legea nr. 292 din 16 decembrie 2016, privind proiectul Legii privind activitatea de audit, privind Standardele Internaționale de Audit.

Noutăți: 

Companiile mari vor fi obligate sa efectueze auditul eficienţei energetice. Ministerul Economiei a propus spre consultare un proiect de lege ce urmăreşte armonizarea legislației în domeniul eficienței energetice cu acquis-ul Uniunii Europene din sectorul respectiv, precum și a angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Tratatului Comunității Energetice. Efectuarea auditul energetic va deveni obligatoriu pentru întreprinderile mari (întreprinderile mari vor fi considerate cele care corespund la 2 din următoarele 3 criterii:au un număr mediu scriptic anual de peste 249 de salariaţi, cu sumă anuală a veniturilor din vânzări de peste 50 mil. de lei şi cu valoarea totală anuală de bilanţ a activelor ce depăşeşte 50 mil. de lei.). Obligativitatea primului audit energetic va fi realizată până la 5 noiembrie 2018, ulterior fiind efectuat odată la 4 ani.

Garanții pentru salariații cu timp de muncă parțial. Modificări la Codul muncii. Salariații cu timp de muncă parțial vor avea aceleași drepturi ca și cei care sunt angajați cu normă întreagă, ei vor putea beneficia de aceleași drepturi la calcularea vechimii în muncă, a stagiului de cotizare (cu excepţiile prevăzute de lege), a duratei concediului de odihnă anual sau a altor drepturi de muncă. Totodată, Codul muncii este completat cu articolul 971 care prevede garanții pentru salariații cu timp de muncă parțial. Astfel, nu se admite tratamentul mai puțin favorabil al salariaților cu timp de muncă parțial faţă de salariații cu normă întreagă, care prestează o muncă echivalentă la aceeași unitate, dacă un asemenea tratament se bazează exclusiv pe durata timpului de muncă zilnic sau săptămânal și nu are o justificare obiectivă.

 Campania de informare a contribuabililor ,,Activează legal - activează în siguranță" - continuă. Primele rezultate ale neconformărilor din acest an. Acțiunea cu genericul ,,Activează legal - activează în siguranță" a reînceput din 25 mai 2017, se desfășoară pe întreg teritoriul țării și se va încheia la 5 iunie, curent. Funcționarii fiscali vor merge la 38 piețe din municipiul Chișinău, distribuind 2500 pliante cu informații vis-a-vis de modificările din Codul fiscal privind formele organizatorico-juridice ale antreprenorialului. Fiscaliștii informează comercianții care doresc să desfășoare activității de comerț cu amănuntul/prestări servicii către populație, desfășurate prin intermediul unităților comerciale staționare sau staționare provizorie, unităților mobile asupra pașilor pe care trebuie să îi urmeze pentru a activa legal.

Noutate bună pentru cetățenii străini care muncesc în RM. Cetățenii străini vor putea obține mai ușor dreptul de muncă și ședere în R. Moldova, potrivit unui proiect de lege aprobat ieri de Executiv. Documentul vine să faciliteze angajarea cetățenilor altor state, astfel sporind atractivitatea investițională a țării noastre și contribuind la îmbunătăţirea mediului de afaceri. În același timp, în scopul stimulării angajării forței de muncă locale în cadrul proiectelor investiționale de importanță națională, este prevăzut că numărul de angajați străini se va diminua treptat în favoarea celor din R. Moldova, astfel încât cota acestora să nu fie mai mică de 50% din numărul total de salariați, după primii cinci ani de activitate.

O nouă categorie de contribuabili. În scopul asigurării cu drepturi sociale a persoanelor fizice care practică activitatea independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, a fost elaborat un proiect de lege prin care se introduce o nouă categorie de contribuabili - persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul. Proiectul legii prevede că persoanele sus-numite vor achita contribuţiide asigurări sociale de stat obligatorii în mărimea unei taxe fixe, care le va acorda dreptul la pensia minimă şi ajutor de deces.

Cât de europeană va fi noua Lege a Contabilității? Autorităţile planifică să implementeze din anul 2018 o reformă a contabilităţii din RM. Printre cele mai importante prevederi ale Proiectului de lege se regăsesc:
* instituirea unui Consiliu de Contabilitate și Raportare Financiară care va asigura, în opinia autorilor, dezvoltarea și perfecționare contabilității și a raportării financiare;
* cerințe noi privind documentele primare și registrele contabile, clasificarea entităților și grupurilor, precum și 3 seturi de situații financiare: prescurtate, simplificate și complete; astfel, entitățile micro, mici, medii și mari se vor conduce de Standardele Naționale de Contabilitate, folosind contabilitatea în partidă dublă, iar organizațiile necomerciale și reprezentanțele entităților nerezidente se vor ghida de indicațiile metodice aprobate de Ministerul Finanțelor. Legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018, ceea ce în opinia specialiştilor este un timp prea scurt, pentru ca noile Standardele Naționale de Contabilitate să fie scrise, discutate şi adoptate.

Salariile cash vor dispărea. Ce propun autoritățile. Salariile ar putea fi achitate doar prin bancă sau poștă. Prin urmare, salariile în numerar vor fi excluse. În cadrul ședinței s-a propus modificarea articolului 141, alin. 2 din Codul muncii, prin care să fie exclus, în primul rând, sintagma ce se referă la acordul scris al angajatului pentru plata salariului prin bănci și poștă. În opinia experților, cu cât mai puțin cash va circula, cu atât mai greu se va face achitarea în plic a salariilor.

Noi întreprinderi din industria ușoară beneficiare de cota 0 a TVA. Lista întreprinderilor din industria uşoară şi a tipurilor de servicii prestate de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, se majorează cu 15 agenți economici. Tipul serviciilor prestate ține de confecționarea articolelor de vestimentație, accesoriilor, vopsirea materialelor utilizate pentru acestea. În prezent Lista întreprinderilor industrie ușoare, care activează regimul vamal nominalizat, include peste 700 de agenți economici.

Proiectul Hotărârii Guvernului privind declararea averii și a intereselor personale. Prezentul proiect este elaborat întru executarea prevederilor art. 7 alin. (2) și art. 25 alin. (1)lit.a) al Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale,conform cărora, Guvernul stabilește tipul semnăturii electronice și modul de repartizare a acesteia, cu titlu gratuit, subiecților declarării averii și a intereselor personale.

Poate organul fiscal să ridice documente sau mașini de casă la efectuarea controlului? În cadrul controlului fiscal, întreprinderea Dvs. poate fi reprezentată doar de administrator (director, director executiv etc.) sau un reprezentantul delegat de administrator. Directorul financiar sau contabilul-șef al întreprinderii nu substituie administratorul, decât dacă este împuternicit expres. Organul fiscal poate ridica documentele şi/sau maşinile de casă şi de control în cazurile:
* necesităţii de a proba prin documente încălcarea fiscală;
* probabilităţii dispariţiei acestora;
* în alte cazuri expres prevăzute de legislaţia fiscală.

Verificarea corectitudinii denumirii se va face din contul agenților economici. Guvernul va da aviz pozitiv proiectului Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Documentul prevede ca taxa pentru verificarea corectitudinii lingvistice a denumirii persoanelor juridice să fie achitată de către agentul economic. Deocamdată, nu se știe cât va costa acest serviciu. Potrivit proiectului de lege, anterior, serviciul figura în Nomenclatorul actelor permissive și costa 40 lei.

Regulamentul de funcţionare a SFS, aprobat. În contextul aprobării Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat, care reglementează statutul juridic, misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi modul de organizare a activităţii acestuia, SFS va funcţiona ca autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanţelor, care va avea drept misiune administrarea impozitelor, taxelor şi a altor plăţi în interesul statului. Reamintim că la 1 aprilie Serviciul Fiscal de Stat a fost creat prin reorganizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi absorbţia inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.

Ce document prezintă entitatea la procurarea unui imobil de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător. În cazul achiziţionării activelor de la furnizori - cetăţeni se va utiliza un formular tipizat cu regim special, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007. Important de reținut:emiterea mai multor documente primare pentru unele şi aceleaşi operaţiuni se interzice, cu excepţia cazurilor în care unul dintre documentele primare cu regim special este factura fiscală.

Activitatea ilicită de întreprinzător în vizorul Serviciului Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat un șir de acțiuni de control axate pe depistarea cazurilor de practicare a activității ilicite de întreprinzător. Astfel, au fost efectuate 53 de controale operative la agenți economici, dintre care 49 cu stabilirea încălcării legislației. Totodată, au fost verificate persoanele fizice care desfășoară activitate ilicită de întreprinzător și anume: în domeniul comerțului stradal, prestări servicii de arat și alte lucrări în agricultură, servicii de deservire auto, servicii de transport auto, servicii de frizerie și altele. Ca rezultat, în baza art.263 ali.1, 2931, 2931 alin1.4.5 din Codul Contravențional, persoanele fizice care practică activitatea ilicită de întreprinzător s-au ales cu 269 procese-verbale cu privire la contravenție.

Regulamentul privind restituirea accizelor a fost modificat. Agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sunt sau nu înregistraţi ca subiecţi ai impunerii cu accize, li se va efectua restituirea sumelor accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de perfecţionare activă în cazul scoaterii produselor rezultate din prelucrare de pe teritoriul vamal. Suma accizelor pasibilă restituirii în condiţiile menţionate în Regulament se determină reieşind din sumele accizelor achitate la introducerea mărfurilor străine, în limita cantităţii acestor mărfuri încorporate în produsele compensatoare scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova luând în considerare şi rata de randament aprobată de organul vamal. Regulamentul a mai fost completat cu un capitol ce prevede restituirea accizelor la procurarea mărfurilor de la unele poziții tarifare, utilizate în calitate de materie primă pentru prelucrarea mărfurilor care nu sunt supuse accizelor.

Semnătura electronică va fi valabilă doi ani. SIS propune extinderea termenului. Valabilitatea semnăturii electronice va fi prelungită cu un an. Extinderea termenului va avea un efect pozitiv pentru dezvoltarea serviciilor electronice, va micşora cheltuielile utilizatorilor semnăturii electronice, precum şi va stimula utilizarea pe scară largă a serviciilor electronice bazate pe aplicarea semnăturii electronice.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...